ĐÁP án 160 câu hỏi SANG CHẢNH 9 điểm vật lý TRONG đề THI THỬ 2016 của TRƯỜNG CHUYÊN sẽ GIÚP bạn đạt tối đa

DE THI THU DH CUA TRUONG CHUYEN QGHN LAN I 2011 CO DAP AN

DE THI THU DH CUA TRUONG CHUYEN QGHN LAN I 2011 CO DAP AN
... thu 51.7 gam mu i khan Công thức phân tử amin A CH5N C2H7N B C2H7N C3H9N C C3H9N C4H11N D C3H7N C4H9N Câu 30: Cho chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin(3); p-metylanilin (4) ; metylamin ... sau cho toàn lượng glucozơ thu lên men thành ancol etylic thu 100 ml ancol 460 Kh i lượng riêng ancol 0,8gam/ml Hấp thụ toàn khí CO2 vào dung dịch NaOH dư thu mu i có kh i lượng A 84.8 gam B 106 ... gồm NaCl CuSO đến H2O bị i n phân hai cực dừng l i, catốt thu 1.28 gam kim lo i an t thu 0.336 lít khí (ở i u kiện chuẩn) Coi thể tích dung dịch không đ i pH dung dịch thu A 12 B C D 13 Câu 39:...
 • 5
 • 255
 • 0

DE THI THU DH CUA TRUONG CHUYEN QGHN LAN 2 2011 CO DAP AN

DE THI THU DH CUA TRUONG CHUYEN QGHN LAN 2 2011 CO DAP AN
... 2SO3(k) ↔ 2SO2(k) + O2(k) B CaCO3(r) ↔ CaO(r) + CO2 (k) C N2(k) + 3H2(k) ↔ 2NH3(k) D I2(k) + H2(k) ↔ 2HI(k) Câu 50: Cho 20 0 ml dung dịch AgNO3 2, 5a mol/l tác dụng với 20 0 ml dung dịch Fe(NO3 )2 ... Y thu m gam rắn khan Giá trị m A 21 ,8 B 15 C 12, 5 D 8,5 Câu 47: Lên men lượng glucozơ thành ancol etylic thu 100 ml ancol 46 Khối lượng riêng ancol nguyên chất 0,8 gam/ml Hấp thụ toàn khí CO2 ... (có số mol nhau) thu tỉ lệ mol CO2 H2O 11: 12 Công thức phân tử X, Y, Z là: A CH4O, C2H4O, C2H4O2 B C4H10O, C5H10O, C5H10O2 C C2H6O, C3H6O, C3H6O2 D C3H8O, C4H8O, C4H8O2 Câu 32: Số nguyên tố hóa...
 • 4
 • 213
 • 0

Tuyển tập 18 câu hỏi phần toán lai sinh học có trong đề thi đh năm 2014

Tuyển tập 18 câu hỏi phần toán lai sinh học có trong đề thi đh năm 2014
... tham khảo môn sinh học dành cho học sinh THPT tại: www.quangvanhai.net - Hội người yêu thích môn sinh học: https://www.facebook.com/quangvanhai.net - Nhóm ôn luyện thi môn SINH HỌC: https://www.facebook.com/groups/luyenthisinhhoc/ ... chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, kết luận với phép lai trên? (1) F2 loại kiểu gen (2) F2 loại kiểu gen quy định kiểu ... con: thấp, đỏ: cao, trắng: thấp, trắng Đáp án C − Khi P giao phần với KG đồng hợp tử lặn: Câu 3: Quá trình giảm phân tế bào sinh tinh kiểu gen Aa Bd không xảy đột biến xảy bD hoán vị gen alen...
 • 6
 • 216
 • 1

CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 TOÁN TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ 2016

CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 TOÁN TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ 2016
... Luyện thi môn TOÁN MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ – ĐẶNG VIỆT HÙNG – LÊ VĂN TUẤN – NGUYỄN THẾ DUY CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ ... Luyện thi môn TOÁN MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ – ĐẶNG VIỆT HÙNG – LÊ VĂN TUẤN – NGUYỄN THẾ DUY CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ ... Luyện thi môn TOÁN MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ – ĐẶNG VIỆT HÙNG – LÊ VĂN TUẤN – NGUYỄN THẾ DUY CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ...
 • 41
 • 342
 • 0

Mục tiêu 9 điểm môn toán trong đề thi đại học

Mục tiêu 9 điểm môn toán trong đề thi đại học
... 3x  x2   n – Sđt: 093 25 892 46 – Fb: ThayNguyenDaiDuong 12 Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com BÀI TOÁN THỰC TẾ Các toán cần ý Bài toán 1: Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính( toán kinh tế) B toá t ... n nghi m bi n lu t h trục Oxy ) th Bài toán 2: Bài Toán Thực Tế B toá tí h t thực t b ng ki n thức Phổ Thô Ví dụ 1: Câu Đề Dự Bị Môn Toán 2015 Trong thi pha ch , mỗ ộ ch ược sử dụng t 24 hư ... (bao g c nh) t n ác h trục Oxy Các toán tƣơng tự : Bài toán : Đề thi thử THPT Lưu Hữu Phước Cần Thơ D n – Sđt: 093 25 892 46 – Fb: ThayNguyenDaiDuong 14 Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com Một cô t...
 • 23
 • 175
 • 0

79 cau hoi on tap tai chinh tien te bo de thi het mon co dap an

79 cau hoi on tap tai chinh tien te bo de thi het mon co dap an
... Ebook.VCU – www.ebookvcu.com 54 Chọn mệnh đề mệnh đề sau đây: a) Tỷ suất coupon trái phiếu thường cố định suốt thời gian tồn trái phiếu b) Lợi tức trái phiếu mang lại cố định c) Tỷ suất coupon trái phiếu ... suất coupon b) Lợi tức trái phiếu lãi suất coupon c) Lợi tức trái phiếu thấp tỷ suất coupon d) Không xác định lợi tức trái phiếu TL: c) lợi tức tỷ lệ nghịch với giá trái phiếu Page 14 Ebook.VCU ... có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) xem bớc phát triển lịch sử tiền tệ vì: a) Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ b) Tăng cường khả kiểm soát quan chức Nhà nước...
 • 68
 • 1,044
 • 2

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập vật đại cương a2 có đáp án

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập vật lý đại cương a2 có đáp án
... êlectron, vật nhiễm điện âm vật nhận thêm êlectron 14 Phát biết sau không đúng? A Vật dẫn điện vật chứa nhiều điện tích tự B Vật cách điện vật chứa điện tích tự C Vật dẫn điện vật chứa ... không đúng? A thể tạo chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ B thể tạo chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì C thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song D thể tạo chùm sáng ... chiều lớn vật 126 Ảnh vật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật B lớn vật C chiều với vật D lớn nhỏ vật 15 127 Ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngược chiều với vật D lớn nhỏ vật 128...
 • 16
 • 2,356
 • 0

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ cho việc sinh các đề thi trắc nghiệm

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ cho việc sinh các đề thi trắc nghiệm
... − Sinh đề: + Vào chức sinh đề thi, hệ thống cho phép người dùng chọn môn thi đề thi gốc Sinh viên thực : Phan Thị Gấm – K54A 21 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm ... Mã đề thi gốc Khóa Mã câu hỏi tương ứng Khóa 1.7 de _thi: Là bảng lưu đề thi sinh từ đề thi gốc Sinh viên thực : Phan Thị Gấm – K54A 14 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc ... ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm 1.12.Quản lý đề thi 1.12.1 Chức tạo đề thi gốc xóa đề thi gốc Thi t kế chi tiết module chức Tên chức quản lý đề thi Mục đích Tạo đề thi...
 • 22
 • 714
 • 16

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ HỖ TRỢ CHO VIỆC SINH CÁC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ HỖ TRỢ CHO VIỆC SINH CÁC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
... giao diện − Sinh đề: Các xử lý, thao tác + Vào chức sinh đề thi, hệ thống cho phép người dùng chọn môn thi đề thi gốc 20 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm +  ... môn học khỏi hệ thống môn học bị xóa Acount, câu hỏi hay đề thi thuộc môn học bị xóa theo  Quản lý câu hỏi 12 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm Các câu hỏi có ... người dùng: Cho phép liệt kê câu hỏi giáo viên 18 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm Quản lý đề thi 1.12.1 Chức tạo đề thi gốc xóa đề thi gốc 1.12 Thi t kế chi...
 • 21
 • 385
 • 4

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ cho việc sinh các đề thi trắc nghiệm

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ cho việc sinh các đề thi trắc nghiệm
... TUYẾN Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm Thi t kế giao diện Các xử lý, thao tác − Sinh đề: Vào chức sinh đề thi, hệ thống cho phép người dùng chọn mơn thi đề thi ... TUYẾN Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm “chọn câu tự động” hệ thống tự lấy tập câu hỏi cho đề từ CSDL, click “tự chọn câu hỏi hệ thống cung cấp bảng câu hỏi mơn ... TUYẾN Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm 1.12 Quản lý đề thi 1.12.1.Chức tạo đề thi gốc xóa đề thi gốc Thi t kế chi tiết module chức Tên chức quản lý đề thi Mục...
 • 23
 • 311
 • 0

câu hỏi ôn tập HK 2 - Vật 10 - NC

câu hỏi ôn tập HK 2 - Vật lý 10 - NC
... mặt nước 72. 1 0-3 N/m A F = 22 ,6 .10 -2 N B F = 1,13 .10 -2 N C F = 9,06 .10 -2 N D F = 2, 26 .10 -2 N 94 Một thép dài m có tiết diện ngang 1,5 cm giữ chặt đầu Cho biết suất đàn hồi thép E = 2. 10 11 Pa ... A F1d2 = F2d1; F = F1+F2 B F1d2 = F2d1; F = F1-F2 C F1d1 = F2d2; F = F1+F2 D F1d1 = F2d2; F = F1-F2 o 21 Một săm xe máy bơm căng không khí nhiệt độ 20 C áp suất 2atm Khi để nắng nhiệt độ 42oC, ... lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trò: A 25 , 92. 105 J B 105 J C 51,84 .105 J D 2. 105 J 31 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao...
 • 6
 • 630
 • 7

Vật 10: Đề thi - Đáp án KSĐN 2010-2011

Vật Lý 10: Đề thi - Đáp án KSĐN 2010-2011
... SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT TIÊN YÊN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 201 0- 2011 Môn: Vật lí :10 Thời gian: 20 phút ĐỀ 01 Chọn gốc thời gian lúc hãm phanh Chiều dương ... t = − 20 t=5s = - 4( m/s2 ) b , Quãng đường đoàn tàu( 5,0 điểm) Cách : s = v0.t + at 2 = 20( 5) + − 4.5 2 = 50( m) Cách : v2 – v02 =2as – v02 = 2as ⇒s = - v0 20 = = 50( m) − 2a ĐỀ 02 Chọn gốc...
 • 2
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: huong dan can bo quan li va giao vien ve bien soạn cau hoi và bài tập mon vat ly thcscâu hỏi lý trong đề thiđáp án đề thi thử môn toán trường chu văn anđáp án đề thi thử môn toán 2015 chuyên khtn hà nộicau hoi trac ngiem li thuyet vat ly 12 chuong 3câu hỏi ôn tập chương 4 vật lý 10dap an de thi thu lan 1 truong thpt tam nôngdap an de thi thu mon hoa 2013 chuyen nguyen huede va dap an de thi tuyen sinh lop10 truong chuyen lam son thanh hoacac dang tich phan trong de thi thu co dap anđáp án trắc nghiệm đề thi thử thpt quốc gia chuyên nguyễn huệ năm 2015de thi thu vao lop 10 chuyen anh co dap anđề thi vào lớp 6 trường chuyên cầu giấyđề thi thử môn toán trường phan bội châu nghệ anloi giai chi tiet de thi thu mon hoa truong thpt chu van anMục lục đề ánCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8Đề cương Dược liệu Đại học Cao đẳngTài liệu môn Bào chếỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12Adult General Passport ApplicationNọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021Sách bài tập tiếng anh 6 (Pearson) thí điểm mớiNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 2020Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, giai đoạn 20162020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA học kì IINâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng cơ bản của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai giai đoạn 2017 2020bai tap ly thuyet xac suat va thong ke toanbai tap giai he phuong trinh tuyen tinhGiáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập