Thế giới nghệ thuật trong tập thơ Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ tiếng thu của Lưu Trọng

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ tiếng thu của Lưu Trọng Lư
... KHÔNG GIAN NGHỆ THU T TRONG TẬP THƠ TIẾNG THU 59 2.1 Thời gian nghệ thu t 59 2.1.1 Thế thời gian nghệ thu t ? 59 2.1.2 Thời gian nghệ thu t tập thơ Tiếng thu 60 ... tình tập thơ Tiếng thu Chƣơng 2: Thời gian không gian nghệ thu t tập thơ Tiếng thu Chƣơng 3: Một số phƣơng diện nghệ thu t PHẦN NỘI DUNG Chƣơng HÌNH TƢỢNG CÁI TÔI TRỮ TÌNHTRONG TẬP THƠ TIẾNG THU ... trữ tình tập thơ Tiếng thu - Thời gian không gian nghệ thu t tập thơ Tiếng thu - Một số phƣơng diện nghệ thu t Từ đó, luận văn có khả soi sáng phong cách Tiếng thu nói riêng thơ Lƣu Trọng Lƣ...
 • 118
 • 197
 • 0

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ Tiếng thu của Lưu Trọng

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ Tiếng thu của Lưu Trọng Lư
... đến Lưu Trọng nhắc đến tập thơ Tiếng thu bất hủ Tập thơ Tiếng thu( 1939) tập thơ đầu tay âm huyền diệu nhất, lôi có sức ngân vang đời thơ Lưu Trọng Tập thơ khẳng định tài thơ xuất sắc Lưu Trọng ... thu t tập thơ Tiếng thu Lưu Trọng Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu Thế giới nghệ thu t thơ Lưu Trọng qua thơ in tập thơ Tiếng thu công bố vào năm 1939, dựa vào tập ... - Thơ Lưu Trọng tập Tiếng thu: Bài Lưu Trọng Nguyễn Trọng Nguyễn Xuân Nam Nhà thơ Việt Nam đại, 1984; mục từ Lưu Trọng Tiếng thu Nguyễn Văn Long Từ điển văn học, tập 2, 1984; Lời giới...
 • 11
 • 17
 • 1

Thế giới nghệ thuật trong lửa thiêng của huy cận

Thế giới nghệ thuật trong lửa thiêng của huy cận
... chơng: - Chơng 1: Khái niệm Thế giới nghệ thuật Thế giới nghệ thuật Thơ - Chơng : Thế giới nghệ thuật Lửa thiêng - Chơng : Tơng phản ngời với vũ trụ giới nghệ thuật Lửa thiêng Một thí nghiệm với ... trị nghệ thuật cao nghiệp thơ ca Huy Cận Nhiệm vụ đề tài - Để khám phá giới nghệ thuật trớc hết phải giới thuyết khái niệm giới nghệ thuật yếu tố giới nghệ thuật - Đi sâu nghiên cứu giới nghệ thuật ... gian giới nghệ thuật Thế giới nghệ thuật Thơ 10 12 15 2.1 Hình tợng ngời cô đơn Thơ 2.2 Không gian thời gian Thơ 16 17 Chơng 2: Thế giới nghệ thuật Lửa Thiêng 22 Con ngời giới nghệ thuật Lửa thiêng...
 • 70
 • 462
 • 4

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ lỡ bước sang ngang của nguyễn bính

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ lỡ bước sang ngang của nguyễn bính
... xót xa, lỡ dở… Đồng thời, kết tinh bao nét tài hoa nghệ thuật thơ Nguyễn Bính Lỡ bước sang ngang trở thành tập thơ tiêu biểu cho hồn thơ phong cách thơ ông Tìm hiểu giới nghệ thuật tập thơ chìa ... tài: Thế giới nghệ thuật tập thơ Lỡ bước sang ngang Nguyễn Bính Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Với đề tài này, khóa luận hướng tới mục đích sau: - Tìm hiểu giới nghệ thuật tập thơ Lỡ bước ... tìm hiểu giới nghệ thuật tập thơ Lỡ bước sang ngang Nguyễn Bính 4.2 Phạm vi nghiên cứu Với khuôn khổ phạm vi khóa luận tốt nghiệp, khảo sát ba mươi lăm thơ tập Lỡ bước sang ngang Nguyễn Bính, Nxb...
 • 67
 • 287
 • 1

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ ánh trăng của nguyễn duy

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ ánh trăng của nguyễn duy
... cứu giới nghệ thuật để tìm hiểu quy luật loại giới nghệ thuật, sáng tạo chủ thể, quan niệm nghệ thuật, sống, nhân sinh… người nghệ sĩ Chọn đề tài: Thế giới nghệ thuật tập thơ Ánh trăng Nguyễn Duy , ... thơ Nguyễn Duy nói chung tập thơ Ánh trăng nói riêng góp phần thiết thực vào việc giảng dạy nhà trường Đó lý khiến lựa chọn đề tài khóa luận: Thế giới nghệ thuật tập thơ Ánh trăng Nguyễn Duy ... cạnh, vấn đề tập thơ Ánh trăng Kế thừa ý kiến người trước sâu vào Thế giới nghệ thuật tập thơ Ánh trăng Nguyễn Duy với hy vọng đóng góp phần vào việc tìm hiểu nghiệp thơ ca Nguyễn Duy Mục đích...
 • 76
 • 116
 • 0

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ trở về với mẹ ta thôi của đồng đức bốn

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ trở về với mẹ ta thôi của đồng đức bốn
... nhng thỳ vui tang bng chn thụn quờ dõn dó Chn trõu t la xong ri Thỡ ta tr bỳt cho tri lm hoa Ngi i khụng hỏi c ta Thỡ em ng mng ta l tỡnh nhõn Ta ỏnh bc vi qu thn cho ngi c sng gn ta thụi (Tr ... ngi ta ó dỡm thuyn Thỡ tụi phi bit vt lờn c b (Tng) Vi nh th, cuc sng l y nhng bóo t Nhng iu quan trng l phi bit "ta bóo sng", phi ng dy t ch ó vp ngó, gi vng nim tin: Ta bóo sng lm ngi Ta em ... Chng TH GII NGH THUT TRONG TP TH TR V VI M TA THễI CA NG C BN 2.1 Ni dung cm xỳc ca th Lờ Quý ụn ó tng núi: "Th phỏt t lũng ngi ta" Qu thc nh vy n vi nhng trang th ng c Bn, ta cú th nhn thy rừ...
 • 63
 • 114
 • 0

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ hoa cỏ may của xuân quỳnh

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ hoa cỏ may của xuân quỳnh
... thuật tập thơ Hoa cỏ may - Chỉ số phương diện nghệ thuật thể giới nghệ thuật tập thơ Hoa cỏ may Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Thế giới nghệ thuật tập thơ Hoa cỏ may Xuân Quỳnh ... chương: Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Thế giới nghệ thuật tập thơ Hoa cỏ may Xuân Quỳnh Chương : Một số phương diện nghệ thuật góp phần thể giới nghệ thuật tập thơ Hoa cỏ may Xuân Quỳnh Vũ Thị ... 1.2.2.Sự nghiệp thơ ca 12 1.3 Vị trí tập thơ Hoa cỏ may văn học đương đại Việt Nam 15 CHƯƠNG 2: THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG TẬP THƠ HOA CỎ MAY CỦA XUÂN QUỲNH 18 2.1...
 • 80
 • 212
 • 1

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ tự hát của xuân quỳnh

Thế giới nghệ thuật trong tập thơ tự hát của xuân quỳnh
... lại cho Xuân Quỳnh vần thơ thật trìu mến, trẻo trẻ thơ Chùm thơ xuân cho ba nhỏ, Chuyện cổ tích loài người hoà đồng thể với tuổi thơ thánh thiện, nghệ thuật làm mẹ qua ngòi bút Xuân Quỳnh Chính ... Đại hội đó, Xuân Quỳnh bạn quốc tế tặng nhiều hoa thi chọn người đẹp liên hoan Sống môi trường nghệ thuật, Xuân Quỳnh cảm thấy hạnh phúc, tự hào Và vào thời gian đó, khiếu thơ ca Xuân Quỳnh bắt ... nghiệp sáng tác Xuân Quỳnh tập trung hai lĩnh vực chính: văn xuôi thơ Song, nhắc đến Xuân Quỳnh, người ta thường nhớ đến bà với tư cách nhà thơ nữ hàng đầu nửa sau kỉ XX Chủ đề thơ Xuân Quỳnh thường...
 • 72
 • 116
 • 0

Thế giới nghệ thuật trong thơ Hàn Mặc Tử

Thế giới nghệ thuật trong thơ Hàn Mặc Tử
... vấn đề gọi thế giới nghệ thuật thơ Hàn Mặc Tử , thấy khám phá sáng tạo phi thường nhà thơ 5.2 Phương pháp so sánh Trong trình phân tích thế giới nghệ thuật thơ Hàn Mặc Tử , tiến hành liên hệ, ... Phần nội dung Chương 1: Giới thiệu chung 1.1 Khái niệm chung giới nghệ thuật 1.1.1 giới nghệ thuật 1.1.2 Thế Thế giới nghệ thuật nhà thơ trữ tình 1.2 11 Vài nét Hàn Mặc Tử 13 1.2.1 Cuộc đời 13 ... nghiệp 14 1.2.3 Quan niệm thơ 15 1.2.4 Quan niệm nghệ thuật vị nghệ thuật 17 Chương 2: Thế giới nghệ thuật thơ Hàn Mặc Tử 18 2.1 19 Ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh 2.1.1 Trong sáng, ngào 19 2.1.2...
 • 41
 • 1,443
 • 11

Vài nét về thế giới nghệ thuật trong bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử

Vài nét về thế giới nghệ thuật trong bài thơ
... sống “Đây thôn Dạ” thông điệp tình yêu thiên nhiên, với người sống đầy lãng mạn đầy tuyệt vọng Thế giới nghệ thuật “Đây thôn Dạ” nói riêng toàn nghiệp văn thơ Hàn Mặc Tử nói chung giới đa ... hỏi Trong giới nghệ thuật tác phẩm văn học yếu tố ngôn từ mà giới miêu tả theo nguyên tắc nghệ thuật Đến với giới nghệ thuật “Đây thôn Dạ”, ta bắt gặp hàng loạt hình ảnh đầy chất thơ giàu sức ... bó với đời, lúc nhà thơ mắc phải bệnh hiểm nghèo Đến với giới nghệ thuật thơ “Đây thôn Dạ” đến với giới nghệ thuật đầy cá tính sáng tạo, mang nét riêng cá tính dị biệt hồn thơ đau thương, đa...
 • 6
 • 7,227
 • 55

Xem thêm

Từ khóa: thế giới nghệ thuật trong thơ xuân diệuthế giới nghệ thuật trong thơ nguyễn duythế giới nghệ thuật trong thơ hàn mặc tửthế giới nghệ thuật trong hồi ký những ngày thơ ấu của nguyên hồngthế giới nghệ thuật trong thơ xuân diệu qua thơ thơ và gửi hương cho gióthé giới nghệ thuật trong thơ huy cậnthế giới nghệ thuật trong tác phẩm văn họcthế giới nghệ thuật trong văn họcthế giới nghệ thuật trong kịch shakuntala của kalidasaluận văn thế giới nghệ thuật trong truyện kinh dị của di lithế giới nghệ thuật trong truyện ngắn r tagorethế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của mạc ngônthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyếtthế giới nghệ thuật trong truyện ngắnthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của vi hồngbài tập các thì hiện tại,quá khứ, tương lại,phân biệt thì Tiếng anhGiáo trình luyện nghe tiếng hoa chứng chỉ aGiáo trình giao tiếp tiếng tây ban nhaGiáo trình 301 câu đàm thoại tiếng hoaNâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong lĩnh vực Đăng kiểmQuy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, huyện Hương Trà đến năm 2020QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Xây dựng bản đồ chiến lược cho doanh nghiệpCho tam giác ABC cân tại aĐề án bảo vệ môi trường của dự án Lắp đặt Trạm trộn bê tông nhựa nóng,tại xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiNghiên cứu xây dựng danh lục và hiện trạng sử dụng các loài thực vật có tác dụng chữa bệnh tiểu đường ở vùng đệm vườn quốc gia tam đảo, khu vực xã ngọc thanhNGHIÊN cứu THIẾT kế máy BAY sử DỤNG HIỆU ỨNG mặt đấtTHỰC TRẠNG MARKETING VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ THANH MAICatalog for Business ManagementHơn 2 nghìn icon đẹp đủ các loại cho mọi thể loạiKỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤNSo sánh 2 giá trị trung bìnhTHIẾT kế hệ THỐNG dẫn ĐỘNG BĂNG tảiThiết kế thiết bị sấy đường kiểu thùng quay năng suất nhập liệu 4000 kghĐề thi tiếng nhật JTEST AD 106XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý KHO HÀNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập