Hệ thống lời bình ở Truyền kỳ mạn lục – Nguyễn Dữ trong mối quan hệ với phần chính văn

Hệ thống lời bình Truyền kỳ mạn lục Nguyễn Dữ trong mối quan hệ với phần chính văn

Hệ thống lời bình ở Truyền kỳ mạn lục – Nguyễn Dữ trong mối quan hệ với phần chính văn
... dẫn quan trọng để vào tìm hiểu mối quan hệ phần văn phần lời bình Truyền kỳ mạn lục Mục đích nghiên cứu Tiến hành tìm hiểu mối quan hệ văn lời bình Truyền kỳ mạn lục, làm rõ vai trò phần lời bình ... yếu dành quan tâm đến phần văn Truyền kỳ mạn lục ý tới 19 lời bình cuối truyện, ghi nhận, khẳng định giá trị Truyền kỳ mạn lục trước phần văn Mặc dù vậy, hệ thống lời bình Truyền kỳ mạn lục số ... HỘI VÀ NHÂN VĂN - MAI THỊ THU HUYỀN HỆ THỐNG LỜI BÌNH TRUYỀN KỲ MẠN LỤC NGUYỄN DỮ TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI PHẦN CHÍNH VĂN Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt...
 • 105
 • 506
 • 0

Hệ thống lời bình Truyền kỳ mạn lục Nguyễn Dữ trong mối quan hệ với phần chính văn

Hệ thống lời bình ở Truyền kỳ mạn lục – Nguyễn Dữ trong mối quan hệ với phần chính văn
... tìm hiểu mối quan hệ phần văn phần lời bình Truyền kỳ mạn lục Mục đích nghiên cứu Tiến hành tìm hiểu mối quan hệ văn lời bình Truyền kỳ mạn lục, làm rõ vai trò của phần lời bình tác phẩm Đối ... cổ kỳ bút” tương quan truyện với mà bộc lộ mối quan hệ phần văn phần lời bình Không có tham vọng luận giải tất vấn đề của Truyền kỳ mạn lục, thông qua việc so sánh hệ thống lời bình với phần văn ... kiến lời bình Truyền kỳ mạn lục chủ yếu xoay quanh hai vấn đề: tác giả của lời bình mối quan hệ lời bình văn Trước hết tác giả lời bình Từ trước đến nay, hầu hết người cho Nguyễn Dữ tác...
 • 14
 • 235
 • 0

Hệ thống lời bình Truyền kỳ mạn lục Nguyễn Dữ trong mối quan hệ với phần chính văn

Hệ thống lời bình ở Truyền kỳ mạn lục – Nguyễn Dữ trong mối quan hệ với phần chính văn
... tìm hiểu mối quan hệ phần văn phần lời bình Truyền kỳ mạn lục Mục đích nghiên cứu Tiến hành tìm hiểu mối quan hệ văn lời bình Truyền kỳ mạn lục, làm rõ vai trò của phần lời bình tác phẩm Đối ... cổ kỳ bút” tương quan truyện với mà bộc lộ mối quan hệ phần văn phần lời bình Không có tham vọng luận giải tất vấn đề của Truyền kỳ mạn lục, thông qua việc so sánh hệ thống lời bình với phần văn ... kiến lời bình Truyền kỳ mạn lục chủ yếu xoay quanh hai vấn đề: tác giả của lời bình mối quan hệ lời bình văn Trước hết tác giả lời bình Từ trước đến nay, hầu hết người cho Nguyễn Dữ tác...
 • 14
 • 156
 • 0

Chương 19 của Truyền Kỳ Mạn Lục-Nguyễn Dữ

Chương 19 của Truyền Kỳ Mạn Lục-Nguyễn Dữ
... (15) kỳ lạ mà tiêu tao, thơ ông Vu Liêu (16) cao vọi mà khích thích, thơ ông Tùng Xuyên (17) chàng trai xông trận, sấn sổ, thơ ông Cúc Pha (18) cô gái chơi xuân, mềm yếu Đến ông Đỗ Kim Hoa, (19) ... xuân, Hồng tía muôn hoa đẹp cảnh trần Ngựa sắt trời, danh sử, Oai dậy khắp xa gần Sau vài tháng, truyền khắp cung, đức Hoàng thượng khen ngợi, ban cho áo Lại hôm, Hoàng thượng ngự cửa Thanh Dương, ... Chủ khách chia ngồi đối diện bàn luận văn chương, phu nhân dự ngồi thấp xuống bậc Ông khách thấy phu nhân có làm bốn từ bốn mùa đề vào bốn...
 • 7
 • 484
 • 0

So sánh quan niệm về hạnh phúc lứa đôi trong truyện kỳ mạn lục (nguyễn dữ) và truyện cổ tích (người việt)

So sánh quan niệm về hạnh phúc lứa đôi trong truyện kỳ mạn lục (nguyễn dữ) và truyện cổ tích (người việt)
... ĐIỂM KHÁC BIỆT TRONG QUAN NIỆM VỀ HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI GIỮA TRUYỀN KỲ MẠN LỤC VÀ TRUYỆN CỔ TÍCH 3.1 Khác phương diện nội dung 3.1.1 Quan niệm hạnh phúc lứa đôi truyện cổ tích quan niệm người bình ... Cổ tích thần kỳ Cổ tích thần kỳ Cổ tích sinh hoạt x x x x Cổ tích sinh hoạt Cổ tích sinh hoạt Cổ tích sinh hoạt Cổ tích sinh hoạt Cổ tích sinh hoạt x x Cổ tích thần kỳ Cổ tích thần kỳ Cổ tích ... Các quan niệm: chính- tà, thiện- ác, người- thần phận quan trọng giới quan cổ tích 1.3 Khảo sát, thống kê truyện thể quan niệm hạnh phúc lứa đôi Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ) truyện cổ tích (người...
 • 65
 • 920
 • 0

Tìm hiểu thêm về giá trị của truyền kỳ mạn lục (nguyễn dữ)

Tìm hiểu thêm về giá trị của truyền kỳ mạn lục (nguyễn dữ)
... tợng nhân vật Truyền kỳ mạn lục Chơng 2: Cốt truyện truyện Truyền kỳ mạn lục Chơng 3: Lời văn nghệ thuật Truyền kỳ mạn lục Nội dung Chơng 1: Nghệ thuật xây dựng nhân vật "Truyền kỳ mạn lục" 1.1 Khái ... Truyền kỳ mạn lục 41 2.1 Khái niệm cốt truyện 41 2.2 Các kiểu cốt truyện Truyền kỳ mạn lục 42 2.2.1 Mô hình kiểu cốt truyện Truyền kỳ mạn lục 43 2.2.2 Nhận xét mô hình cốt truyện Truyền kỳ mạn lục ... vật Truyền kỳ mạn lục 1.1 Khái niệm nhân vật 1.2 Các loại nhân vật chủ yếu Truyền kỳ mạn lục 1.3.Đặc điểm nghệ thuật xây dựng loại nhân vật Truyền kỳ mạn lục. 17 Chơng 2: Cốt truyện truyện Truyền...
 • 92
 • 555
 • 5

So sánh hình tượng phụ nữ trong truyền kỳ mạn lục ( nguyễn dữ) và trong tiễn đăng tân thoại ( cù hựu )

So sánh hình tượng phụ nữ trong  truyền kỳ mạn lục  ( nguyễn dữ) và trong  tiễn đăng tân thoại  ( cù hựu )
... có cân nhắc trớc Tiễn đăng tân thoại " (2 ) gợi ý cho ngời làm khoá luận tìm tòi để có so sánh nhân vật phụ nữ Truyền kỳ mạn lục với nhân vật phụ nữ Tiễn đăng tân thoại Hựu Gần đây, Trần ích ... truyện có hình tợng phụ nữ Phơng pháp phân tích tìm biểu nghệ thuật miêu tả hình tợng phụ nữ Phơng pháp so sánh thấy điểm giống khác hình tợng phụ nữ Tiễn đăng tân thoại với Truyền kỳ mạn lục Khoá ... dung hình tợng phụ nữ hai tác phẩm, tìm điểm tơng đồng, điểm dị biệt hình tợng phụ nữ (1 ) , (2 ) Phạm Tú Châu - Tạp chí Văn học số 3/1987 (3 ) Trần ích Nguyên - Nghiên cứu so sánh Tiễn đăng tân thoại...
 • 53
 • 142
 • 0

So sánh nhân vật nữ trong truyền kỳ mạn lục (nguyễn dữ) và tiễn đăng tân thoại (cù hựu)

So sánh nhân vật nữ trong truyền kỳ mạn lục (nguyễn dữ) và tiễn đăng tân thoại (cù hựu)
... cứu So sánh nhân vật nữ Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ) Tiễn đăng tân thoại (Cù Hựu) Luận văn tập trung vào tìm hiểu điểm tơng đồng khác biệt nhân vật nữ hai tác phẩm Văn Truyền kỳ mạn lục Tiễn đăng ... bút ngời phụ nữ Song, nh Truyền kỳ mạn lục nhân vật nữ thực giữ vai trò chủ đạo Tiễn đăng tân thoại nhân vật nữ siêu thực lại giữ vai trò chủ đạo Mặt khác, Truyền kỳ mạn lục nhân vật nữ lại phong ... tới 10 nhân vật nữ siêu thực 5/10 tác phẩm(chiếm 50%) Trong nhân vật nữ siêu thực vai trò nhân vật (chiếm 40%) Nh Tiễn đăng tân thoại Truyền kỳ mạn lục, số lợng tác phẩm có nhân vật nữ lớn,...
 • 75
 • 399
 • 2

So sánh yếu tố kỳ trong truyền kỳ mạn lục (nguyễn dữ) và tiễn đăng tân thoại (cù hựu)

So sánh yếu tố kỳ trong truyền kỳ mạn lục (nguyễn dữ) và tiễn đăng tân thoại (cù hựu)
... tìm hiểu yếu tố kỳ Truyền kỳ mạn lục góp phần vào học tập giảng dạy tác phẩm Nguyễn Dữ nhà trờng đợc đạt hiệu Nh vậy, vấn đề nghiên cứu so sánh yếu tố kỳ Truyền kỳ mạn lục Tiễn đăng tân thoại điều ... luận tốt nghiệp Thanh Nguyễn Hoài Trờng đại học vinh Khoa ngữ văn Nguyễn hoài Khóa luận tốt nghiệp So sánh yếu tố kỳ Mục lục truyền kỳ mạn lục (nguyễn dữ) Mở đầu tiễn đăng tân thoại (cù hựu) ... Truyền kỳ mạn lục Tiễn đăng tân thoại 2.1 Sự khác biệt thể kiểu cốt truyện kết thúc có hậu Nhìn vào số lợng ta thấy yếu tố kỳ phục vụ kiểu cốt truyện Tiễn đăng tân thoại nhiều Truyền kỳ mạn lục...
 • 74
 • 175
 • 0

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục trích Truyềnmạn lục) NGUYỄN DỮ

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục – trích Truyền kì mạn lục) NGUYỄN DỮ
... Chàng đến nhà… đến hết): Tử Văn trở thành phán đền Tản Viên Tìm hiểu hệ thống nhân vật Chuyện chức phán đền Tản Viên Gợi ý: Ngô Tử Văn, Thổ công, hồn ma viên Bách hộ họ Thôi Diêm Vương; đó, nhân ... bệnh mà mất, thành phán đền Tản Viên; Tử Văn cưỡi gió biến mất,… - Truyện mang nội dung thực: + Lai lịch nhân vật: Tử Văn (tên Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang), viên Bách hộ họ Thôi ... nước ta: 1407 1427) + Tử Văn nhậm chức phán đền Tản Viên vào buổi sáng năm Giáp Ngọ (1414) Tác giả sống viết truyện vào khoảng nửa đầu kỉ XVI Cho nên, câu chuyện kể dù có thời trước nghĩa không...
 • 3
 • 517
 • 0

Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyềnmạn lục) Nguyễn Dữ

Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) Nguyễn Dữ
... câu chuyện Truyền hiểu điều lạ lưu truyền Yếu tố ảo truyện truyền có vai trò quan trọng Nó khiến câu chuyện kể trở nên lung linh, hư ảo Chẳng hạn: chuyện nằm mộng Phan Lang, Chuyện ... mà biến mất.” Đó đặc điểm chung thể loại truyền trung đại Hơn nữa, Nguyễn Dữ sử dụng cách đưa yếu tố truyền vào câu chuyện kết hợp với yếu tố tả thực để tạo hiệu nghệ thuật tính chân thực ... Phi,… chuyện lập đàn giải oan, Vũ Nương ngồi kiệu hoa, cờ tán, võng lọng rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện, “bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến mất.” Đó đặc điểm chung thể loại truyền trung...
 • 2
 • 139
 • 0

Tính chất dân tộc của truyềnmạn lục (nguyễn dữ)

Tính chất dân tộc của truyền kì mạn lục (nguyễn dữ)
... đờng phát triển văn nghệ dân tộc 16 Phẩm chất dân tộc nội dung việc phản ánh thực tác phẩm Truyền kỳ mạn lục Nguyễn Dữ biểu nhiều phơng diện Trớc hết nhận thấy phẩm chất dân tộc tác phẩm biểu tên ... phẩm cách dân tộc Việt Nam Chúng ta yêu quí tìm hiểu tác phẩm tìm thêm cớ để tự hào truyền thống lịch sử nhân dân 2.2 Chất liệu văn học dân gian Truyền kỳ mạn lục 2.2.1 Chất liệu văn học dân gian ... thảo Nh tính chất thẩm mĩ đa dạng Lời bình Truyền kỳ mạn lục tác giả Nguyễn Dữ Sự diện tác giả truyện biện pháp để tăng sức thuyết phục tính chân thực truyện truyền kỳ Đem so Truyền kỳ mạn lục với...
 • 59
 • 149
 • 0

So sánh cốt truyện, nhân vật trong truyềnmạn lục (nguyễn dữ) và truyện cổ tích (người việt)

So sánh cốt truyện, nhân vật trong truyền kì mạn lục (nguyễn dữ) và truyện cổ tích (người việt)
... Nam Truyện cổ tích thần truyện cổ tích sinh hoạt Truyện cổ tích thần Truyện cổ tích sinh hoạt Chơng 2: Những điểm tơng đồng khác biệt cốt truyện Truyền mạn lục (Nguyễn Dữ) Truyện cổ tích ... đồng cốt truyện Truyền mạn lục (Nguyễn Dữ) Truyện cổ tích (Ngời Việt) Nguyên nhân tơng đồng Những điểm tơng đồng Truyền mạn lục (Nguyễn Dữ) vay mợn cốt truyện Truyện cổ tích (Ngời Việt) ... biệt cốt truyện Truyền mạn lục (Nguyễn Dữ) Truyện cổ tích (ngời Việt) 2.1 Khái niệm cốt truyện, kiểu cốt truyện chức cốt truyện 2.1.1 Khái niệm cốt truyện Nh biết, cốt truyện tợng phức tạp Trong...
 • 68
 • 406
 • 1

Hệ thống nhân vật nữ trong truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữ

Hệ thống nhân vật nữ trong truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữ
... sát, tìm hiểu nhân vật phụ nữ Truyền kỳ mạn lục theo hướng phân tuyến nhân vật thành nhân vật diện nhân vật phản diện, nhân vật thiện ác Vấn đề phân loại nhân vật phụ nữ Truyền kỳ mạn lục thành hai ... phương diện khác nhân vật nữ tập truyện truyền kỳ Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hệ thống nhân vật nữ Truyền kỳ mạn lục Nguyễn Dữ Nghiên cứu thêm nhân vật phụ nữ số tác phẩm ... chia nhân vật nữ Truyền kỳ mạn lục thành ba kiểu nhân vật nữ gọi hạnh phúc, nhân vật nữ sống hiếu hạnh nết na, chuẩn mực điều nhân vật nữ sống tự phá phách Nhà nghiên cứu tiếp cận nhân vật từ...
 • 122
 • 675
 • 6

Không gian và thời gian trong truyền kỳ mạn lục

Không gian và thời gian trong truyền kỳ mạn lục
... Trang Không gian thời gian nghệ thuật Truyền Mạn Lục CHƯƠNG 2: KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỀN KÌ MẠN LỤC ϖ I KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỀN KÌ MẠN LỤC Khái niệm: Không gian ... nghệ thuật Truyền Mạn Lục II Thời gian nghệ thuật Truyền Mạn Lục 39 Khái niệm 39 Thời gian nghệ thuật Truyền Mạn Lục 39 2.1 Thời gian thực 39 2.1.1 Thời gian thực Truyền Mạn Lục gắn ... I Không gian nghệ thuật Truyền Mạn Lục 18 Khái niệm 18 Không gian nghệ thuật Truyền Mạn Lục 18 2.1 Không gian thực 19 2.1.1 Không gian thành thò 19 2.1.2 Không gian làng quê 20 2.1.3 Không...
 • 57
 • 776
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: truyền kì mạn lục nguyễn dữtiết 16 17 trích truyền kì mạn lục nguyễn dữchuyện người con gái nam xương trích truyền kì mạn lục nguyễn dữhệ thống nhân vật nữ trong truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữtruyền kỳ mạn lục chương 1truyền kỳ mạn lục chuyện cây gạotruyền kỳ mạn lục prctruyền kỳ mạn lục chương 11truyền kỳ mạn lục audiotruyền kỳ mạn lục ebooktruyền kỳ mạn lục pdftruyền kỳ mạn lục fullthuyết minh về truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữgiới thiệu nguyễn dữ và truyền kỳ mạn lụcnguyễn dữ và truyền kỳ mạn lụcGiữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không bằng chứng tại việt namMối quan hệ giữa độ mở thương mại, FDI và tăng trưởng kinh tế tại việt namKHẢO sát NHU cầu TIÊU DÙNG văn hóa của đội NGŨ TRÍ THỨC GIẢNG VIÊN của các TRƯỜNG đại học ở hà nộiTác dụng của furosemid tiêm tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch liên tục trong điều trị đợt cấp suy tim mạnNghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácThực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nàySÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)Bản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).KỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGTUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEđồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”Chuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangSơ đồ tư duy ngữ văn 12Bộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ánluyện tập tin học lớp 3 học kì 2luyện tập tin học lớp 4 học kì 2thực tập cán bộ ky thuật CHUNG cư CAPITAL GARDENbáo cáo thực tập chung cư imperia sky garden 423 minh khai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập