Hiện thực nông thôn qua một số tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới

Hiện thực nông thôn qua một số tiểu thuyết việt nam thời đổi mới

Hiện thực nông thôn qua một số tiểu thuyết việt nam thời kì đổi mới
... cạnh nội dung tiểu thuyết thời này, đề tài mang tên: Hiện thực nông thôn qua số tiểu thuyết Việt Nam đương đại” Lí để chọn đề tài là: Thứ nhất, đề tài có liên quan đến tiểu thuyết đoạt giải ... lương thiện Tiểu thuyết viết nông thôn thời đổi qui mô không lớn, khoảng vài trăm trang song nhiều tiểu thuyết tái chặng đường dài đời nhân vật Đó khả tiểu thuyết mở rộng thời gian Thời gian tiểu ... bối cảnh đêm tối tiểu thuyết viết nông thôn thời đổi lại thời điểm để hành vi phản đạo đức bị phát giác, tố cáo Đêm tối tiểu thuyết viết nông thôn thời đổi không ngột ngạt, bế tắc mà có...
 • 25
 • 228
 • 2

Hiện thực nông thôn qua một số tiểu thuyết Việt Nam thời đổi mới

Hiện thực nông thôn qua một số tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới
... ửb H ỉ ầ bú l : l ” số l ợ ê ấ ẩ á ó ó ó d ô l l ê ú d ô ỉ sâu ê : Hiện thực nông thôn qua số tiểu thuyết Việt Nam đương đại” L d ú ô l : ấ ólê ã ợ ô bố ý H ã ợ ầ sâ ổ xã ấ số ô l d ô ô ê ố ỉ ... n bên bờ v c thẳm; bối c nh êm nông thôn thời ổi m i l i thời i m c b phát giác, tố cáo Đêm tối ti u thuy t nông thôn thời ổi m i th khuynh h c 1945 ch n thời gian êm tối ng tố cáo h không ... dục 20 Bùi Việt Thắng (2009) ,Tiểu thuyết đương đại, Nxb Văn hóa – thông tin 21 Bùi Việt Thắng (2000), Bàn tiểu thuyết, Nxb Văn hóa – thông tin 22 Hoàng Phê (cb), (2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb...
 • 25
 • 109
 • 0

Hiện thực nông thôn qua một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Hiện thực nông thôn qua một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại
... cạnh nội dung tiểu thuyết thời kì này, đề tài mang tên: Hiện thực nông thôn qua số tiểu thuyết Việt Nam đương đại Lí để chọn đề tài là: Thứ nhất, đề tài có liên quan đến tiểu thuyết đoạt giải ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ QUANG HUY HIỆN THỰC NÔNG THÔN QUA MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN ... nghiên cứu tranh nông thôn miền Bắc Việt Nam cách có hệ thống dựa bốn tiểu thuyết kể lại việc tƣơng đối mẻ, tƣơng đối khái quát 3.Đối tượng nghiên cứu Viết nội dung nông thôn Việt Nam giai đoạn...
 • 108
 • 134
 • 0

Thủ pháp dòng ý thức trong một số tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mới

Thủ pháp dòng ý thức trong một số tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mới
... nhiên tiểu thuyết dòng ý thức xu hớng thể nghiệm văn học Việt Nam thời kỳ đổi nên thành tựu nghiên cứu cha đợc phong phú Đề tài Thủ pháp dòng ý thức số tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi đợc ngời ... pháp dòng ý thức điểm nhìn trần thuật mô hình văn tiểu thuyết Chơng Thủ pháp dòng ý thức ngôn từ giọng điệu nghệ thuật 10 CHƯƠNG tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi số vấn đề thủ pháp dòng ý thức 1.1 ... thuật sử dụng thủ pháp dòng ý thức tác phẩm Trong tiểu thuyết trớc năm 1975, ta thờng bắt gặp số thủ pháp quen thuộc nh: thủ pháp so sánh, thủ pháp miêu tả, thủ pháp phóng đại Thờng thủ pháp biểu...
 • 112
 • 1,108
 • 8

KIỂU CỐT TRUYỆN PHÂN MẢNH TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM THỜI ĐỔI MỚI

KIỂU CỐT TRUYỆN PHÂN MẢNH TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM THỜI KÌ ĐỔI MỚI
... có tiểu thuyết Và độc giả chủ yếu tìm đến tiểu thuyết cốt truyện nó, họ yêu thích hay chán ghét tiểu thuyết chủ yếu cách mà nhà văn giải vấn đề mà cốt truyện đặt Thông thường, cốt truyện tiểu thuyết ... tóm lại, với việc sử dụng hình thức cốt truyện phân mảnh, nhà tiểu thuyết thời đổi tạo thay đổi nghệ thuật viết tiểu thuyết, đưa người đọc đến với khả tiểu thuyết, báo hiệu ý thức thể loại, ... kết nối mảnh cốt truyện rời rạc lại với Và hệ tất yếu độc giả đến với tác phẩm tiểu thuyết có sử dụng kiểu cốt truyện phân mảnh sẽ có phần tinh tuyển Có lẽ nhà tiểu thuyết phải chờ đợi thời gian...
 • 8
 • 452
 • 7

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời đổi mới docx

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới docx
... tăng ý thức dân chủ sáng tạo nghệ thuật, nhà văn Việt Nam thời kỳ đổi đem đến cho kỹ thuật tự nhiều cách tân nghệ thuật đáng ý, có nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trần thuật Đây phương diện quan trọng ... hiệu hình thức đương đại tiểu thuyết (3) Trong Khải huyền muộn, kỹ thuật lồng tiểu thuyết sử dụng nhuần nhuyễn Người đọc nhìn thấy nhiều điểm nhìn: điểm nhìn người trần thuật, Bạch nhân vật anh: ... khỏi ràng buộc Có thể nói, tiểu thuyết Việt Nam đương đại, Thuận người thực thành công kỹ thuật phân thân hình thức lồng tiểu thuyết qua cách tạo dựng điểm nhìn nghệ thuật song trùng, tước bỏ...
 • 7
 • 222
 • 0

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời đổi mới pps

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới pps
... nhiên, trước phân tích dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật tiểu thuyết thời đổi mới, thiết tưởng cần có phân biệt mặt lý luận điểm nhìn bên điểm nhìn bên Điểm nhìn bên trường hợp người kể chuyện ... đáng ý ba tượng bật: dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật; luân chuyển điểm nhìn người trần thuật nhân vật; gấp bội điểm nhìn Sự dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật Trong văn học truyền thống, chủ yếu ... thế, kết hợp điểm nhìn người kể chuyện điểm nhìn nhân vật thực chất phân tán, gấp bội điểm nhìn Điểm nhìn người kể chuyện lúc thống với nhân vật nhân vật, điểm nhìn lại khác Hiệu nghệ thuật hình...
 • 9
 • 241
 • 0

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời đổi mớii pps

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mớii pps
... tăng ý thức dân chủ sáng tạo nghệ thuật, nhà văn Việt Nam thời kỳ đổi đem đến cho kỹ thuật tự nhiều cách tân nghệ thuật đáng ý, có nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trần thuật Đây phương diện quan trọng ... nhiên, trước phân tích dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật tiểu thuyết thời đổi mới, thiết tưởng cần có phân biệt mặt lý luận điểm nhìn bên điểm nhìn bên Điểm nhìn bên trường hợp người kể chuyện ... chủ yếu trần thuật theo điểm nhìn Liên Phía sau nhìn Liên nhìn người trần thuật Hai điểm nhìn hướng thường hoà lẫn vào Cũng có lúc, điểm nhìn chuyển sang Mai Lan nhìn chung điểm nhìn nhân vật...
 • 15
 • 182
 • 0

Một cách tiếp cận tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới

Một cách tiếp cận tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới
... Việt Nam thời kỳ đổi đứng trước nhu cầu đổi tiểu thuyết Điều chứng tỏ nghiêm khắc sáng tạo tâm huyết với thể loại tiểu thuyết gia đương đại Trên phương diện đề tài, tiểu thuyết thời kỳ đổi tiếp ... trần thuật tiểu thuyết thời kỳ đổi Độc thoại nội tâm trở thành thủ pháp nghệ thuật có hiệu trình tự ý thức nhân vật, sâu vào giới nội tâm đầy bí ẩn nhân vật Trong tiểu thuyết thời kỳ đổi mới, dường ... triển thể loại Quan sát tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi không ghi nhận cách tân nội dung hình thức thể tiểu thuyết gia đương đại Ở vấn đề không đơn tìm tòi, lạ hoá mà thay đổi quan niệm thể loại...
 • 9
 • 563
 • 5

Khuynh hướng nhận thức lại trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mới

Khuynh hướng nhận thức lại trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mới
... li - Mt khuynh hng tiu thuyt nt bt Tiu thuyt Vit Nam l mt bc tranh a dng v cú nhiu khuynh hng khỏc Mt s nh nghiờn cu ó nhc n cỏc khuynh hng tiu thuyt nh: khuynh hng tiu thuyt lch s, khuynh hng ... s, khuynh hng t thut, khuynh hng dũng ý thc (Mai Hi Oanh, Nhng cỏch tõn ngh thut tiu thuyt Vit Nam ng i) Trong lun ny, chỳng tụi trung nghiờn cu khuynh hng nhn thc li, mt khuynh hng tiu thuyt ... tng i, cú nhng tỏc phm cú th xp vo khuynh hng ny hoc khuynh hng u cú c s Vớ d: Ni bun chin tranh (Bo Ninh) cú th xp vo khuynh hng nhn thc li nhng cng cú th xp vo khuynh hng dũng ý thc H Quý Ly (Nguyn...
 • 118
 • 897
 • 17

Con người trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mới

Con người trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mới
... thời kỳ Đổi Chương 3: Nghệ thuật biểu người tiểu thuyết thời kỳ Đổi Chương QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI VÀ CON NGƯỜI TRONG THỂ LOẠI TIỂU THUYẾT 1.1 Quan niệm nghệ thuật người 1.1.1 Con người ... “mỗi tiểu thuyết cách đào sâu cõi người, cõi đời để đạt tầm sâu cho nhận thức cõi nhân sinh” Chương HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT THỜI KỲ ĐỔI MỚI Nhân vật yếu tố thiếu tiểu thuyết qua người ... Hữu) Trong đó, tiểu thuyết thực phê phán khám phá người cá nhân cấp độ mới, người xã hội người cá nhân kết hợp 1.2.1.2 Con người tiểu thuyết giai đoạn 1945 - 1975 Giai đoạn văn học 1945 - 1975, người...
 • 26
 • 313
 • 1

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới
... hn nh Tiu thuyt Vit Nam sau 1975- nhỡn t gúc th loi ca Bựi Vit Thng; í thc cỏch tõn tiu thuyt Vit Nam sau 1975 ca PGS.TS Nguyn Bớch Thu, V mt hng th nghim ca tiu thuyt Vit Nam t cui thp k 80 ... ng i Vit Nam http://lrc.ctu.edu.vn 5-Trn Th Mai Nhõn (2006) Quan nim v tiu thuyt hc Vit Nam giai on 1986-2000 http://vienvanhoc.org 6- Trn Th Mai Nhõn (2008), Vn tõm linh tiu thuyt Vit Nam thi ... vi nghiờn cu - Trong khuụn kh lun vn, chỳng tụi trung kho sỏt : Th gii nhõn vt tiu thuyt Vit Nam ng i C th, chỳng tụi trung vo vic nhn din mt s kiu dng nhõn vt c bn tiu thuyt Vit Nam thi kỡ i mi...
 • 98
 • 587
 • 3

Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới

Con người trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới
... học 15 1.2 Con người thể loại tiểu thuyết 22 1.2.1 Con người tiểu thuyết trước 1986 23 1.2.1.1 Con người tiểu thuyết giai đoạn 1930 - 1945 23 1.2.1.2 Con người tiểu thuyết giai ... cõi tâm linh người 62 Chương HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT THỜI KỲ ĐỔI MỚI 71 2.1 Con người góc nhìn chất xã hội 72 2.1.1 Người lính 72 2.1.1.1 Con người cá nhân ... 1.2.1.3 Con người tiểu thuyết giai đoạn 1975 - 1985 29 1.2.2 Con người tiểu thuyết sau 1986 38 1.2.2.1 Tiếp tục khuynh hướng ca ngợi phẩm chất người mức độ cao 39 1.2.2.2 Con người...
 • 22
 • 160
 • 0

Nông thôn việt nam sau 1975 trong một số tiểu thuyết việt nam hiện đại

Nông thôn việt nam sau 1975 trong một số tiểu thuyết việt nam hiện đại
... đề tài nông thôn tiểu thuyết Việt Nam trước 1975 Chương Cái nhìn thực nông thôn tiểu thuyết sau 1975 Chương Một số nhận xét bước đầu phương thức trần thuật tiểu thuyết viết nông thôn sau 1975 13 ... nông thôn số phận người nông dân tiểu thuyết Việt Nam Chương Cái nhìn thực nông thôn tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 2.1 Tiền đề xã hội - văn hoá thẩm mỹ văn học Việt Nam sau 1975 ... đề tài thực nông thôn tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - khu vực văn học ưa thích đa số nhà văn đương đại Việt Nam 1.2 Cơ sở lịch sử xã hội đề tài nông thôn văn học tiểu thuyết Việt Nam 1.2.1 Chiến...
 • 125
 • 371
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mớicon người trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mớitinh than nhan van qua mot so truyen co viet namnông nghiệp nông thôn việt nam thời kỳ đổi mớinhững chính sách cơ bản chủ yếu trong nông nghiệp nông thôn việt nam thời kỳ đổi mớinhững chính sách vĩ mô tạo môi trường phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn việt nam thời kỳ đổi mớidoi net ve vanhoa to chuc trong mot so to chuc o vn thoi ky doi moinông nghiệp việt nam thời kỳ đổi mớinông dân việt nam thời kỳ đổi mớithế giới nhân vật trong tiểu thuyết lê lựu thời kỳ đổi mớiđề tài phân tích thực trạng kinh tế việt nam thời kỳ đổi mới từ 1986 đến naysau 1975 nguyễn minh châu quan tâm tiếp cận đời sống ở góc độ thế sự ông là một trong những cây bút tiên phong của văn học việt nam thời kỳ đổi mớithực trạng biểu hiện tưởng tượng sáng tạo qua tranh vẽ của trẻ 5 6 tuổi qua một số tiêu chíkinh nghiệm thực thi các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của một số nướctình hình đtttnn tại việt nam thông qua một số tiêu thức cụ thểTÀI LIỆU THAM KHẢO tâm lý học PHÒNG NGỪA và CHỐNG các BIỂU HIỆN PHI văn hóa, PHẢN văn hóa TRONG các đơn vị QUÂN đội HIỆN NAYĐề KSCL đầu năm lớp 12 năm học 2017 2018 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1 Bắc NinhGiải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng phục vụ của nhân viên tại kho bạc nhà nước huyện duyên hải, tỉnh trà vinh (tt)Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại (tt)Quyền của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo pháp luật việt nam (tt)Xây dựng chiến lược marketing nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo jasmine của công ty lương thực trà vinh sang thị trường trung quốc giai đoạn 2015 2020 (tt)Solutions to improve ineffective supervision at FPT digital retail joint stock companyThe impact of quality of work life and organizational commitment on job performance of employees in the vietnamese banking sectorThe impact of consumer ethnocentrism, perceived quality and perceived price on willingness to buy local household products evidence from ho chi minh city, vietnambài dự thi đuối nước của học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh Thừa Thiên Huếthuyết trình về động vật quý hiếm (Môi trường và con người)BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề các mô HÌNH CHỦ yếu của KINH tế THỊ TRƯỜNG CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMTham luận Một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng dạy học và học sinh làm đồ dùng học tập sáng tạo ở một trường Tiểu học vùng nông thôn khó khănPhối hợp gia đình nhà trường xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống học sinh sinh viênTHAM LUẬN nâng cao chất lượng giáo dục đạo đứchọc sinhTổng hợp minh chứng tiêu chuẩn 1 kiểm định chất lượng giáo dục trung học cơ sởTÀI LIỆU HỘI THẢO MÔN HOÁ HỌC HỌC KỲ IITIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ PHƯƠNG HƯỚNG cơ bản HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƯƠNG mại HÀNG hóa của nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG bối CẢNH hội NHẬP QUỐC tế ở VIỆT NAMnghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại ninh thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập