Nghiên cứu Chầu văn dưới góc độ văn hoá và văn học dân gian

Nghiên cứu Chầu văn dưới góc độ văn hoá văn học dân gian

Nghiên cứu Chầu văn dưới góc độ văn hoá và văn học dân gian
... VĂN CHẦU TRONG NGHỆ THUẬT CHẦU VĂN DƢỚI GÓC ĐỘ VĂN HỌC DÂN GIAN CHƢƠNG 3: DIỄN XƢỚNG CHẦU VĂN DƢỚI GÓC ĐỘ VĂN HOÁ VÀ VĂN HỌC DÂN GIAN Reference TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị An (1992), Sự vận động ... liệu loại hình Hát văn chưa ý tới để bao giá trị đích thực tiền nhân để lại cho đời sau phải giữ gìn Từ góc độ văn hóa- văn học dân gian nghiên cứu phong phú đặc sắc Chầu văn Văn chầu với đặc trưng ... hai, luận văn khẳng định vẻ đẹp văn nghệ thuật Chầu văn từ góc độ nghiên cứu văn học dân gian, đặc biệt hệ thống hình tượng nghệ thuật tiêu biểu độc đáo nghệ thuật ngôn từ - Thứ ba, luận văn đề...
 • 10
 • 119
 • 1

nghiên cứu hát ru người việt dưới góc độ văn hóa văn học dân gian

nghiên cứu hát ru người việt dưới góc độ văn hóa và văn học dân gian
... tài Nghiên cứu hát ru người Việt góc độ văn hóa văn học dân gian hướng tới việc tìm hiểu đầy đủ nội dung, giá trị hát ru góc độ văn hóa văn học dân gian, để từ giúp nâng cao ý thức bảo tồn phát ... này, người nghiên cứu giới hạn vào việc nghiên cứu hát ru người Việt góc độ văn hóa văn học dân gian nhằm giữ gìn phát huy thành tựu chúng kho tàng văn học dân gian truyền thống quý giá dân tộc ... chọn đề tài Nghiên cứu hát ru người Việt góc độ văn hóa văn học dân gian để làm đề tài luận văn Thạc sĩ Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích Trong văn hóa dân gian, hát ru xuất từ...
 • 15
 • 1,193
 • 10

Nghiên cứu hát ru người Việt dưới góc độ văn hóa văn học dân gian

Nghiên cứu hát ru người Việt dưới góc độ văn hóa và văn học dân gian
... tài Nghiên cứu hát ru người Việt góc độ văn hóa văn học dân gian hướng tới việc tìm hiểu đầy đủ nội dung, giá trị hát ru góc độ văn hóa văn học dân gian, để từ giúp nâng cao ý thức bảo tồn phát ... này, người nghiên cứu giới hạn vào việc nghiên cứu hát ru người Việt góc độ văn hóa văn học dân gian nhằm giữ gìn phát huy thành tựu chúng kho tàng văn học dân gian truyền thống quý giá dân tộc ... chọn đề tài Nghiên cứu hát ru người Việt góc độ văn hóa văn học dân gian để làm đề tài luận văn Thạc sĩ Mục đích, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích Trong văn hóa dân gian, hát ru xuất từ...
 • 100
 • 358
 • 4

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type motif - Những khả thủ bất cập

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motif - Những khả thủ và bất cập
... dân gian Sự ứng dụng phương pháp type motif việc biên soạn bảng tra cứu văn học dân gian nghiên cứu văn học dân gian Bảng tra cứu Thompson dấy lên phong trào nghiên cứu truyện dân gian theo type ... dừng lại nghiên cứu truyện cổ tích từ góc độ cấu trúc ngôn từ (type, motif) mà hướng tới nghiên cứu từ góc độ nguyên tắc tổ chức văn (tự học) và, chừng mực đó, từ phương diện văn hóa học Điểm ... folklore học Hoa Kỳ kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp nghiên cứu văn học dân gian truyền thống châu Âu việc nghiên cứu dựa văn (di sản văn học dân gian người châu Âu di cư) với việc nghiên cứu vốn văn...
 • 12
 • 572
 • 5

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC DÂN GIAN TỪ GÓC ĐỘ TYPE MOTIP

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC DÂN GIAN TỪ GÓC ĐỘ TYPE VÀ MOTIP
... dân gian Sự ứng dụng phương pháp type motif việc biên soạn bảng tra cứu văn học dân gian nghiên cứu văn học dân gian Bảng tra cứu Thompson dấy lên phong trào nghiên cứu truyện dân gian theo type ... nhận thức nghiên cứu truyện cổ tích Ông không dừng lại nghiên cứu truyện cổ tích từ góc độ cấu trúc ngôn từ (type, motif) mà hướng tới nghiên cứu từ góc độ nguyên tắc tổ chức văn (tự học) và, chừng ... nhà nghiên cứu văn học dân gian Hoa Kỳ việc thể nghiệm nghiên cứu Một đặc điểm dễ nhận thấy “sắc thái” Hoa Kỳ ứng dụng trường phái vào nghiên cứu văn học dân gian kết hợp nhuần nhuyễn với nhân học...
 • 15
 • 551
 • 9

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type motif - Những khả thủ bất cập Phần 1 pot

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motif - Những khả thủ và bất cập Phần 1 pot
... dân gian Sự ứng dụng phương pháp type motif việc biên soạn bảng tra cứu văn học dân gian nghiên cứu văn học dân gian Bảng tra cứu Thompson dấy lên phong trào nghiên cứu truyện dân gian theo type ... dừng lại nghiên cứu truyện cổ tích từ góc độ cấu trúc ngôn từ (type, motif) mà hướng tới nghiên cứu từ góc độ nguyên tắc tổ chức văn (tự học) và, chừng mực đó, từ phương diện văn hóa học Điểm ... folklore học Hoa Kỳ kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp nghiên cứu văn học dân gian truyền thống châu Âu việc nghiên cứu dựa văn (di sản văn học dân gian người châu Âu di cư) với việc nghiên cứu vốn văn...
 • 12
 • 248
 • 0

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type motif - Những khả thủ bất cập Phần 2 pptx

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motif - Những khả thủ và bất cập Phần 2 pptx
... trình Nghiên cứu văn học dân gian theo lí thuyết type motif Bên cạnh công trình biên soạn, xếp tư liệu văn học dân gian, khuynh hướng nghiên cứu so sánh truyện dân gian theo hệ thống type, motif ... xướng với S Thompson, chủ soái trường phái nghiên cứu folklore góc độ ngôn từ, nói trên, thoát li khỏi hướng nghiên cứu lệ thuộc vào yếu tố văn nghiên cứu chúng góc độ tổ chức văn để nhìn ... trình nghiên cứu tín ngưỡng, 10 công trình nghiên cứu tôn giáo Từ góc độ lí thuyết, type motif, nhà nghiên cứu mở rộng phạm vi khảo sát sang chủ đề (subject), nhan đề (title) cổ mẫu (archetype),...
 • 8
 • 200
 • 1

Hát quan lang của người tày ở thạch an cao bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian

Hát quan lang của người tày ở thạch an cao bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian
... khoáng tu” (Quan lang xin cất chổi ngáng cửa), Quan lang xo củ gộc thảng pja” (Quan lang xin cất đơm cá), Quan lang xo củ tẩy xăng mèo” (Quan lang xin cất túi nhốt mèo), Quan lang xo củ táp ... sống văn hóa ngƣời Tày Thạch An - Cao Bằng Vì vậy, việc nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu tƣợng văn hóa dân gian tồn phát triển môi trƣờng văn hóa Cho nên, nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu văn ... lời hát Quan lang Thạch An - Cao Bằng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn NỘI DUNG Chƣơng 1: HÁT QUAN LANG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ CỦA NGƢỜI TÀY THẠCH AN...
 • 186
 • 648
 • 2

Hát quan lang của người tày ở thạch an cao bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian.pdf

Hát quan lang của người tày ở thạch an cao bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian.pdf
... khoáng tu” (Quan lang xin cất chổi ngáng cửa), Quan lang xo củ gộc thảng pja” (Quan lang xin cất đơm cá), Quan lang xo củ tẩy xăng mèo” (Quan lang xin cất túi nhốt mèo), Quan lang xo củ táp ... sống văn hóa ngƣời Tày Thạch An - Cao Bằng Vì vậy, việc nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu tƣợng văn hóa dân gian tồn phát triển môi trƣờng văn hóa Cho nên, nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu văn ... lời hát Quan lang Thạch An - Cao Bằng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn NỘI DUNG Chƣơng 1: HÁT QUAN LANG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ CỦA NGƢỜI TÀY THẠCH AN...
 • 186
 • 541
 • 1

Hát quan lang của người Tày ở Thạch An - Cao Bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian

Hát quan lang của người Tày ở Thạch An - Cao Bằng tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian
... 1: Hát Quan lang đời sống văn hoá ngƣời Tày Thạch An - Cao Bằng Chƣơng 2: Nội dung lời hát Quan Lang Thạch An - Cao Bằng Chƣơng 3: Một số phƣơng diện nghệ thuật lời hát Quan lang Thạch An - Cao ... (lời hát Quan lang) để phân tích - Tuy nhiên, hát Quan lang sinh văn hóa cộng đồng tồn đời sống văn hóa ngƣời Tày Thạch An - Cao Bằng Vì vậy, việc nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu tƣợng văn ... Tày Thạch An - Cao Bằng 21 1.3 Nghi lễ đám cƣới trình tự hát Quan lang Thạch An Cao Bằng 22 Chƣơng 2: NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG LỜI HÁT QUAN LANG THẠCH AN - CAO BẰNG ...
 • 186
 • 270
 • 0

HÁT QUAN LANG CỦA NGƢỜI TÀY Ở THẠCH AN -CAO BẰNG TIẾP CẬN DƯỚI GÓC ĐỘ VĂN HỌC DÂN GIAN

HÁT QUAN LANG CỦA NGƢỜI TÀY Ở THẠCH AN -CAO BẰNG TIẾP CẬN DƯỚI GÓC ĐỘ VĂN HỌC DÂN GIAN
... khoáng tu” (Quan lang xin cất chổi ngáng cửa), Quan lang xo củ gộc thảng pja” (Quan lang xin cất đơm cá), Quan lang xo củ tẩy xăng mèo” (Quan lang xin cất túi nhốt mèo), Quan lang xo củ táp ... sống văn hóa ngƣời Tày Thạch An - Cao Bằng Vì vậy, việc nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu tƣợng văn hóa dân gian tồn phát triển môi trƣờng văn hóa Cho nên, nghiên cứu hát Quan lang nghiên cứu văn ... văn hoá phong tục độc đáo ngƣời Tày Thạch An – Cao Bằng Hát Quan lang Thạch An - Cao Bằng phận dân ca tồn song hành với phong tục nghi lễ cƣới xin ngƣời Tày Qua tục hát Quan lang ta thấy đƣợc...
 • 186
 • 211
 • 1

Diễn xướng văn học dân gian (nghiên cứu trường hợp hát Dô, Quốc Oai, Hà Nội

Diễn xướng văn học dân gian (nghiên cứu trường hợp hát Dô, Quốc Oai, Hà Nội
... u văn h c dân gian văn hóa dân gian t lâu ñã th a nh n ñi u Di n xư ng g n v i trình sáng tác lưu truy n văn h c dân gian Di n xư ng văn h c dân gian (Nghiên c u trư ng h p hát Dô, Qu c Oai, ... o nên văn hóa Trong ñó, văn h c dân gian t p h p giao c a văn h c thành t khác Văn h c dân gian v a b ph n v i văn h c thành văn t o nên văn h c Vi t Nam, v a s n ph m tinh th n c a nhân dân ta ... khác Văn h c dân gian Vi t Nam, 1962, ðinh Gia Khánh Chu Xuân Diên, Nxb Giáo d c Cu n 25 Di n xư ng văn h c dân gian (Nghiên c u trư ng h p hát Dô, Qu c Oai, N i) giáo trình xét văn h c dân gian...
 • 84
 • 1,228
 • 3

Bổ ngữ tình huống trong tiếng Pháp nghiên cứu dưới góc độ chức năng ngữ nghĩa

Bổ ngữ tình huống trong tiếng Pháp nghiên cứu dưới góc độ chức năng và ngữ nghĩa
... câc vân dé Dé dat duac mue dỵch chùng toi dua vào co sd dû lieu mot sd loai vàn bàn kich, ddi thoai hàng ngày, câc bâo va mot vài tâc phàm vàn hoc dé nghiên cùu dé tài 21 n CÂC HINH THÂI CÙA BO ... loai hinh ùng dung phù hçfp Ddi tuong va dur lieu nghiên curu Xt phât tù mue tiêu nghiên cùu dây, chùng toi se nghiên cùu bo ngû tỵnh hudng câu va vàn bàn nơi hồc viêt cùa tiéng Phâp hiên dai va ... diém cùa P Charaudeau, chùng toi dà dua mot sd loai vàn bàn, kich, ddi thoai hàng ngày, câc bâo va mot sd tâc phâm vàn hoc dé nghiên cùu dé tài va nghiên cùu bd ngû tinh hudng dua theo hành chûc...
 • 87
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinh tế học vi mô tập trung nghiên cứu kinh tế dưới góc độ nàonghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motipnghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motif những khả thủ và bất cập phần 2 pptxnghiên cứu thiên văn họcđề tài nghiên cứu về văn họcđề tài nghiên cứu thiên văn họcđề tài nghiên cứu khoa học văn học dân gianđề tài nghiên cứu văn học dân gianphương pháp nghiên cứu văn học dân gianvấn đề nghiên cứu văn học dân gian những năm gần đâyvi về việc đánh giá các khuyn hướng các tác giả sưu tầm nghiên cứu văn học dân giannghiên cứu những ảnh hưởng của đô thị hoá đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyêncâu hỏi đố vui văn học dân giancâu đố văn học dân gian việt namcâu đố trong văn học dân gian việt namGiải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số thuật toán lọc thư rác và ứng dụng trong lọc email nội bộ của viễn thông tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Chất lượng công chức ngành lao động phúc lợi xã hội thủ đô viêng Chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Năng lực chủ chốt cán bộ chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông (LV thạc sĩ)Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia Xây dựng chương trình Dự báo thời tiết sử dụng Cây quyết định và thuật toán ID3DE CUONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOCKhóa luận năm 2017VCU.EDU.VNCác nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên TP hồ chí minhSKKN: “Một số kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh”SKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcTạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện mahosot, viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2016Bài giảng công tác tư tưởngĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sởĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớihuawei instruction C80216h 06 023r1Installation method of DDF for BSS equipment
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập