Đồng dao dân tộc Tày ở Việt Nam

Đồng dao dân tộc Tày Việt Nam

Đồng dao dân tộc Tày ở Việt Nam
... số viết đồng dao đăng tạp chí: +Triều Nguyên (2008), So sánh đồng dao Việt với đồng dao Tày, Nùng vần, nhịp kết cấu, Tạp chí Văn hoá dân gian +Tô Ngọc Thanh (1974), Đồng dao với sống dân tộc Thái ... hiểu, nghiên cứu đặc sắc nội dung nghệ thuật đồng dao Tày Việt Nam sách Đồng dao Tày tác giả Hoàng Thị Cành - Nhà xuất Văn hóa Dân tộc, HN – 1994 đồng dao Địa chí Cao Bằng NXB Chính trị quốc gia ... trung nghiên cứu đồng dao Tày khu vực tỉnh miền núi phía Bắc nơi mà đồng dao Tày mang nét đặc trưng, tiểu biểu nhất, đại diện, khái quát cho đồng dao dân tộc Tày Việt Nam 2.Mục đích nghiên cứu...
  • 16
  • 231
  • 0

ồng dao dân tộc Tày Việt Nam

ồng dao dân tộc Tày ở Việt Nam
... Văn học dân gian ồng dao Tày Chương 2: Nội dung ồng dao Tày Chương 3: Nghệ thuật ồng dao Tày CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ TỘC NGƢỜI TÀY, VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ ỒNG DAO TÀY VIỆT NAM 1.1 Khái quát tộc ngƣời ... 18 1.2 ồng dao dân tộc Tày 20 1.2.1 Khái niệm ồng dao 20 1.2.2 Quan niệm ồng dao Tày 23 1.2.3 Phân loại ồng dao Tày 25 1.2.4 Tác giả ồng dao dân tộc Tày ... VỀ TỘC NGƢỜI TÀY, VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ ỒNG DAO TÀY VIỆT NAM 1.1 Khái quát tộc ngƣời Tày, Văn học dân gian Tày 1.1.1 Khái quát tộc ngƣời Tày 1.1.2 Vài nét văn học dân gian Tày...
  • 195
  • 523
  • 2

bài tiểu luận về dân tộc Tày Việt Nam

bài tiểu luận về dân tộc Tày ở Việt Nam
... lí luận Về mặt lí luận, đề tài hệ thống hóa làm sáng tỏ số khái niệm dân tộc Việt Nam ,dân tộc Tày Việt Nam, vai trò dân tộc Tày Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa du lịch…của nước Việt ... nước Việt Nam thái bình yên vui ngày Mỗi dân tộc với sắc riêng loài hoa quý, ghóp thêm hương sắc cho rừng hoa lớn- dân tộc Việt Nam tiểu luận muốn nói tới năm mươi tư dân tộc anh em Việt Nam, ... dạng, phong phú văn hoá Việt Nam Đoàn kết dân tộc vấn đề chiến lược, bản, lâu dài nghiệp cách mạng nước ta Dân tộc Tày dân tộc người tổng số năm mươi tư dân tộc anh em Việt Nam Có văn hóa đặc sắc...
  • 17
  • 2,411
  • 7

trường nghĩa chỉ động vật trong quám chiến láng của dân tộc thái việt nam

trường nghĩa chỉ động vật trong quám chiến láng của dân tộc thái ở việt nam
... trƣng từ ngữ động vật quám chiến láng dân tộc Thái 2.2 Trƣờng nghĩa động vật quám chiến láng dân tộc Thái Việt Nam Xét theo quan hệ nghĩa, trƣờng nghĩa động vật quám chiến láng chia thành ... TRƢỜNG NGHĨA ĐỘNG VẬT TRONG “QUÁM CHIẾN LÁNG” CỦA DÂN TỘC THÁI VIỆT NAM 2.1 Khái quát chung 2.1.1 Quan niệm trƣờng nghĩa động vật Trƣờng nghĩa động vật tập hợp từ ngữ có chung thành tố nghĩa động ... cứu đề tài Trường nghĩa động vật quám chiến láng dân tộc Thái Việt Nam , hƣớng đến mục đích sau: - Xác lập trƣờng nghĩa động vật tục ngữ dân tộc Thái Việt Nam Từ việc xác lập trƣờng nghĩa, tìm...
  • 74
  • 195
  • 0

Dân tộc Thái Việt Nam

Dân tộc Thái ở Việt Nam
... rừng IV Tài liệu tham khảo 1, Người Thái Tây Bắc Việt Nam :NXB KHXH- 1987 Mạng Internet MỤC LỤC A Vài nét người Thái Việt Nam B Người Thái Tây Bắc Việt Nam Ruộng 1.2 Sự ... chung dân tộc Thái là: • Dùng thứ văn tự chữ Thái • Trang phục nữ thống nhất, khác chi tiết • Có sách sử (Quam tô mương) giống nhau, khác nhỏ chi tiết mang tính địa phương Tuy vậy, dân tộc Thái ... không xác Tay Đeng (Thái Đỏ) Trong ký ức địa phương đồng bào nhận Thái Trắng Các nhóm Thái Nghệ An việc chia ngành đen trắng mờ nhạt Tuy có khác nhỏ người Thái có chung văn hoá dân tộc phong phú đa...
  • 17
  • 343
  • 0

Những vấn đề chung về dân tộc Nùng Việt Nam

Những vấn đề chung về dân tộc Nùng ở Việt Nam
... tộc Nùng 1.2.1 Nguồn gốc dân tộc Nùng Dân tộc Việt Nam danh từ chung để dân tộc sống lãnh thổ Việt Nam GS Đặng Nghiêm Vạn (2009), Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam Đa tộc người, Nxb ĐHQG TP.HCM, ... Quốc vùng Đông Bắc Việt Nam Chu, Vi, Hoàng, Nông Dân tộc Nùng (các nhóm địa phương: Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Lòi, Nùng Phàn Sình, Nùng Cháo, Nùng Inh, Nùng Quy Rịn, Nùng Dín) thuộc ... tên dân tộc có nhiều cách lí giải khác nhau, thường hay dựa vào truyền thuyết, câu chuyện đời dân tộc mình, tổ tiên mà dựa vào biết tên dân tộc mình, nguồn gốc lịch sử dân tộc Dân tộc Nùng dân tộc...
  • 10
  • 598
  • 6

nghiên cứu một số truyện thơ của dân tộc thái việt nam có cùng đề tài với truyện thơ nôm dân tộc kinh bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu một số truyện thơ của dân tộc thái ở việt nam có cùng đề tài với truyện thơ nôm dân tộc kinh bản tóm tắt tiếng anh
... topic 2.2 Interaction between Thai narrative poems to Kinh s Nôm poems During the past few decades, studies about the differences between Kinh s Nôm poems and minorities’ poems have drawn attention ... relationship influenced by the literature of the Kinh and ethnic Thai rooted from cultural anthropology (like relationships of Thai Vietnamese or Vietnamese - the Muong group) or by some other reason? ... to Vietnam during the time from the th to the 13th century After settling down in Vietnam, the Thai came to establish and organize their society as a feudal system The Thai people in Vietnam reside...
  • 24
  • 121
  • 0

tóm tắt tiếng việt nghiên cứu một số truyện thơ của dân tộc thái việt nam có cùng đề tài với truyện thơ nôm dân tộc kinh

tóm tắt tiếng việt  nghiên cứu một số truyện thơ của dân tộc thái ở việt nam có cùng đề tài với truyện thơ nôm dân tộc kinh
... vấn đề: Truyện thơ, đề tài cốt truyện; truyện thơ Nôm dân tộc Kinh; truyện thơ dân tộc Thái; mối tương tác truyện thơ Nôm truyện thơ Thái. ) 1.1 Truyện thơ, đề tài cốt truyện Phần này, Nghiên cứu ... quan truyện thơ dân tộc Thái đề tài với truyện thơ Nôm dân tộc Kinh - Đánh giá khảo sát cách hệ thống để phác thảo diện mạo truyện thơ dân tộc Thái đề tài với truyện thơ Nôm dân tộc Kinh ... Truyện thơ - thuật ngữ định danh dùng để thể loại văn học người Kinh; dân tộc người người Thái lãnh thổ Việt Nam Một số truyện thơ dân tộc Thái truyện thơ Nôm dân tộc Kinh đề tài - Đề tài...
  • 24
  • 360
  • 0

Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày vùng Đông bắc Việt Nam

Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông bắc Việt Nam
... CHNN dân tộc Tày vùng ĐB Chương 2: Vị tiếng Tày vùng ĐB bối cảnh hội nhập phát triển Việt Nam Chương 3: CHNN dân tộc Tày với PTBV vùng ĐB Việt Nam Chương 4: Giải pháp trì nâng cao vị tiếng Tày vùng ... “Tiếng dân tộc, vật cản hay sức đẩy việc học tiếng Việt học sinh dân tộc , Kỷ yếu hội thảo Song ngữ giáo dục song ngữ Việt Nam, tr.36-45 53 Hoàng Nam (2000), “Đặc điểm ngôn ngữ dân tộc Việt Nam, ... Viện ngôn ngữ học (1987), Cảnh sách ngôn ngữ quốc gia đa dân tộc 104 Viện Ngôn ngữ học (1993), Những vấn đề sách ngôn ngữ Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 105 Viện Ngôn ngữ học (2002), Cảnh...
  • 14
  • 275
  • 0

Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông cửu long việt nam (TT)

Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long việt nam (TT)
... DÂN TỘC KHMER VÙNG ĐỒNG ẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM 4.1 CÁC QUAN ĐIỂM ẢO ĐẢM GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG ÀO DÂN TỘC KHMER VÙNG ĐỒNG ẰNG SÔNG CỬU LONG Việc bảo ñảm GDPL cho ĐBDT Khmer vùng ... SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG ÀO DÂN TỘC KHMER 2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG, VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG ÀO DÂN TỘC KHMER 2.1.1 Khái niệm giáo dục pháp luật cho ñồng bào dân ... thực hành vi pháp luật hợp pháp cho ĐBDT Khmer 2.2 CÁC THÀNH TỐ CỦA GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG ÀO DÂN TỘC KHMER VÙNG ĐỒNG ẰNG SÔNG CỬU LONG Quá trình GDPL cho ĐBDT Khmer vùng ĐBSCL ñược tạo...
  • 27
  • 98
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: dân tộc tày ở việt namnguồn gốc dân tộc thái ở việt namlễ hội dân tộc thái ở việt namlịch sử dân tộc thái ở việt namdân tộc mạ ở việt namvăn hóa dân tộc thái ở việt namdân tộc mèo ở việt namhội đồng các dân tộc bản địa việt namtrang phục dân tộc thái ở việt namcác dân tộc tây bắc việt namtrang phục dân tộc hoa ở việt namtrang phục dân tộc lào ở việt namvăn hóa dân tộc hoa ở việt namcác dân tộc chính ở việt namcộng đồng các dân tộc thiểu số việt namCD một số giải pháp trong công tác đốc thu nợ BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếCD quản lý nợ BHXH tại các đơn vị sđlđ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếCD TIN DUNG PHUCCD VIEC LAM PNN PHUCCD2 thực trạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh nghệ ancd2 giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệpPTNT thành phố thanh hóaCD2 hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh quảng trịCD2 hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận tại công ty TNHH MTV cảng chân mâycd2 nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóaCD2 nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ nghệ á đôngCD2 thực trạng công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhCD2 thực trạng hoạt động marketing của công ty CPXD phúc thịnhHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước TỈNH THỪA THIÊN HUẾHoàn thiện công tác quản lý chất lượng giáo dục đại học ở trường đại học kinh tế đại học huếHoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huếHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh quảng trịHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại CHI cục THUẾ PHONG điền, THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH TM DV SX đức THỊNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóaHoàn thiện công tác thẩm định hồ sơ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại hội sở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thanh hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập