Bộ đề thi thử hóa học Nguyễn Anh Phong Đề 4

De thi thu Hoa hoc Nguyen trai 2010 co dap an

De thi thu Hoa hoc Nguyen trai 2010 co dap an
... tăng dần: A.CH3COOH...
 • 4
 • 166
 • 1

ĐỀ THI THỬ LẦN 9 NGUYỄN ANH PHONG

ĐỀ THI THỬ LẦN 9  NGUYỄN ANH PHONG
... ……………………Hết …………………… + Dự kiến lần cuối (lần 10) tổ chức vào 20h ngày 25/6/2015 + Nhằm giúp em tự tin vào ngày 10/6 anh lựa chọn gửi tặng em 15 đề có giải chi tiết đề thi thử (lần cuối gần cuối – năm ... lượng dung dịch ban đầu 19, 59 gam Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X thấy xuất m1 gam kết tủa Giá trị tổng m + m1 gần giá trị sau đây? A 20 B 21 C 22 D 23 Câu 39 : Hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, ... X hòa tan tối đa 22 ,95 gam Al2O3 Giá trị gần m gần với : A 50 B 60 C 65 D 70 Câu 12: Cho 1,84 gam kim loại Na vào nước dư thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 0, 896 lít B 1, 792 lít C 3,584 lít...
 • 6
 • 1,344
 • 7

Bộ đề thi thử HÓA HỌC (Đề 1)

Bộ đề thi thử HÓA HỌC (Đề 1)
... khí N 2, O2 O3, học sinh dùng thuốc thử (có trật tự) theo bốn cách Cách KHÔNG ? A Ag nóng, que đóm B que đóm, Ag nóng C dung dịch KI/ hồ tinh bột, que đóm D dung dịch KI/ hồ tinh bột, Ag nóng 37 ... vào ba mẫu thử chứa rượu (ancol) etylic, ancol ipropylic ancol t-butylic Kết luận sau KHÔNG ? A Mẫu thử vẩn đục rượu (ancol) etylic B Mẫu thử có phân lớp rượu (ancol) t-butylic C Mẫu thử có vẩn ... C C4H10O D C4H11N 41 Hiđro hóa anđehit acrilic lượng dư H2 (xúc tác Ni, t) sản phẩm : A CH2=CH–CH2–OH B CH3–CH2–CH2–OH C CH3–CH2–CH=O D CH3–CO–CH3 42 Cho dãy chuyển hóa : CH3COONa T H2SO, 180...
 • 6
 • 266
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ANH 2014-HÀ TRUNG THANH HÓA

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ANH 2014-HÀ TRUNG THANH HÓA
... make terrible mistakes THE END Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 6/6 - Mã đề thi 123 www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG DeThiThuDaiHoc.com Câu 10 11 12 13 14 15 16 ... ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối: D, A1 Mã đề 234 D A B D A C D B A D C B B D C B A B C B A B B B B A D B C A D C D B A C D A B C C C C A C Facebook.com/ThiThuDaiHoc ... the new restaurant does not appear to attract much business Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 5/6 - Mã đề thi 123 www.DeThiThuDaiHoc.com Question 73 I'd suggest that we avoid telling any scary...
 • 8
 • 1,529
 • 37

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ANH 2014-THPT NGUYỄN TRÃI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ANH 2014-THPT NGUYỄN TRÃI
... money into C give some money out D leave some money aside http://facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 2/6 - Mã đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com V Read the following passage and mark the letter A,B,C or ... “blacksmiths” B “whittled” C “joiners” D “millennia” http://facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 3/6 - Mã đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com VI Read the following passage and mark the letter A,B,C ... Canada B the Sierra C Portugal D a ship on the Atlantic http://facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 4/6 - Mã đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com Câu 52: The captain and the crew of the Sierra were acting...
 • 6
 • 951
 • 41

Bộ Đề thi thử đại học Tiếng Anh 2015 Có đáp án

Bộ Đề thi thử đại học Tiếng Anh 2015 Có đáp án
... ******************************************************************* ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN THI: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION ĐẾN QUESTION 80) Mã đề thi: 135 Mark the letter ... 77 D 78 C 79 A 80 B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 103 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề I Phonetics: A/ ... danger -HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 105 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề Choose the word...
 • 162
 • 6,074
 • 15

Tuyển tập 20 đề thi thử đại học tiếng anh có keys kèm theo (tải trọn bộ 20 đề và đáp án trong file đính kèm)

Tuyển tập 20 đề thi thử đại học tiếng anh có keys kèm theo (tải trọn bộ 20 đề và đáp án trong file đính kèm)
... weather D climate Question 60: A.Within B Over C Through D Inside - The End - WWW.VINAMATH.COM THI TH Th – NH 201 2 -201 3 Môn thi: TI Ngày thi: 20/ 1 /201 3 (không k Mã Mark the letter ... D B B 44 45 46 47 48 49 D A D C B B D B A B B C – NH 201 2 -201 3 Môn thi: TI Ngày thi: 20/ 1 /201 3 (không k 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A C D D A C B C A A D B D B A C A D A D 30 31 32 33 ... anywhere else Question 54: What does the author think about Hollywood? A.He thinks Hollywood films are no better than furniture B He doesn’t see anything wrong in Hollywood’s approach C He wishes...
 • 11
 • 976
 • 5

Bộ sưu tập đề thi thử đại học Tiếng Anh trường THPT Hương Sơn

Bộ sưu tập đề thi thử đại học Tiếng Anh trường THPT Hương Sơn
... recommend TRNG THPT LONG CHU SA ( thi gm 07 trang) THI TH I HC NM 2012 Mụn: TING ANH; Khi: D Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó thi 357 H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: THI GM 80 CU ... understand D recommend -The end- TRNG THPT HƯƠNG SƠN Tổ NGOạI NGữ Mó 978 THI TH I HC, CAO ĐẳNG LN - THNG 01/ 2012 MễN TING ANH Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) cú 04 trang, gm 80 ... Giỏm th coi thi khụng gii thớch gỡ thờm TRNG THPT LONG CHU SA P N CHM THI TH I HC NM 2012 Mụn: TING ANH; Khi: D (ỏp ỏn dỳng nht c tụ m Mi cõu tr li ỳng c 0,125 im) Mó thi 357 THI GM 80 CU...
 • 26
 • 401
 • 0

20 Bộ đề thi thử hóa học 2015

20 Bộ đề thi thử hóa học 2015
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 201 4 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi ... trị m A 17,92 B 70,40 C 35 ,20 D 17,60 HẾT Trang Trang 3/3 - Mã đề thi 629 Trường THPT………………… 20 đề ôn tập tốt nghiệp lớp 12 ĐỀ THI THỬ SỐ Cho biết nguyên tử ... (đktc) khí Z gồm khí có khí hóa nâu không khí Biết tỉ khối Z so với He 23/18 Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? (Trích đề thi Bộ Giáo Dục 201 5) A 15 B 20 C 25 D 30 Câu 49: Cho...
 • 14
 • 196
 • 2

Bộ đề thi thử đại học Tiếng Anh THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ (lần 2)

Bộ đề thi thử đại học Tiếng Anh THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ (lần 2)
... at play A fidgeted B shifted C twisted THE END D moved ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Mã Đề: 209 Choose the best answer: 1: I don’t think that this fashion will catch _ A out B up C over D on 2: Look, ... judge called for a retrial A reduction B disagreement C impasse THE END D verdict ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Mã Đề: 357 Choose the best answer: 1: Although he hadn’t spoken French for many years, ... exciting new novels C two exciting new spy novels D exciting new two spy novels THE END ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Mã Đề: 485 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the SYNONYM...
 • 42
 • 168
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học nguyễn nha phonghóa học nguyễn anh phongtư duy hóa học nguyễn anh phongbộ đề thi thử đại học môn anh văn 2012đề thi thử đại học tiếng anh chuyên nguyễn huệ 2014bộ đề thi thử đại học môn anh 2013bộ đề thi thử đại học tiếng anh 2013đáp án đề thi thử đại học môn anh văn khối d đề a của giáo viên nguyễn tấn mỹbộ đề thi thử đại học tiếng anhbộ đề thi thử đại học tiếng anh khối dđề thi thử đại học tiếng anh chuyên nguyễn huệbộ đề thi thử đại học tiếng anh 2015đáp án đề thi thử đại học môn anh trường thpt nguyễn trãi thái bình1000 de thi thu mon hoa cua nguyen anh phongbộ đề thi thử đại học môn anh 2014Ebook Lasers in dermatological practice Part 1Ebook Larsens human embryology Part 2Ebook Human anatomy physiology (9th edition) Part 1Ebook Neuroanatomy and pathology of sporadic alzheimer’s disease Part 2Hoàn thiện chính sách tiền tệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam (tóm tắt)Ebook Medical microbiology and infection at a glance (4th edition) Part 2Ebook Manual of botulinum toxin thera (2rd edition) Part 2Ebook MRI at a glance Part 2Ebook MRI at a glance Part 1Ebook Pathology of infectious diseases Part 1nhung luu y quan trong cho bai bao caoEbook Neurocritical care A guide to practical management Part 1Ebook Practical differential diagnosis in surgical neuropathology Part 1Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật việt nam hiện nay (tóm tắt)Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh lạng sơnEbook Organizational behavior (13E) Part 1Ebook Fundamentals of investing (13th edition) Part 1ĐỀ THAM KHẢO môn LOGICEbook Consumer behavior Building marketing strategy (13th edition) Part 2Ebook Public relations Strategies and tactics (11th edition) Part 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập