Tài liệu moody thi vietcombank level 2 full

Tài liệu ĐỀ THI HSG ( VÒNG 2) KHỐI 3

Tài liệu ĐỀ THI HSG ( VÒNG 2) KHỐI 3
... là: 180 + 30 = 210 ( quả) Số cam lúc đầu có là: 210 + 180 = 39 0 ( quả) Số cam rổ là: 39 0 : = 130 ( quả) Đáp số : 130 Bài 4: ( đ) Theo đề bài: Chu vi hình chữ nhật chu vi hình vuông (0 ,5 đ)Vậy ... ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI ( VÒNG 2) CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC : 2010 -2011 MÔN : TOÁN Bài 1: (1 đ) KQ: 18 Bài 2: ( đ) Gọi số cần tìm X ( 0,25 đ) Số bé có bốn chữ số là: 1000 ( 0,5 đ) Theo đề ta có: ... hình chữ nhật là: 16 : = ( cm) (0 ,5 đ) Chiều dài hình chữ nhật là: 16 – = 12 ( cm) (0 ,5 đ) Đáp số: cm, 12 cm (0 ,5 đ) Lưu ý: HS giải cách khác ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI ( VÒNG 2) CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC...
 • 3
 • 188
 • 0

Tài liệu de thi GSG lớp 2

Tài liệu de thi GSG lớp 2
... ……………………………………………………………………………………………………………… häc sinh kh«ng ®îc viÕt vµo phÇn g¹ch chÐo nµy Bài (2d): Tính cách hợp lý: + + 28 + 13 + + 17 20 + 18 - 10 - + 16 - …………… ………………………………… ……………… ……………………………… …………………… ………………………… ... ……………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4: (2 ) Cho điểm A hình vẽ Hãy vẽ đoạn thẳng AM dài 4cm, AC dài 3cm, CK dài 3cm để có đường gấp khúc...
 • 3
 • 177
 • 0

Tài liệu de thi GSG lớp 2

Tài liệu de thi GSG lớp 2
... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… häc sinh kh«ng ®îc viÕt vµo phÇn g¹ch chÐo nµy Bài (2d): Tính cách hợp lý: + + 28 + 13 + + 17 20 + 18 - 10 - + 16 - …………… ………………………………… ……………… ……………………………… …………………… ………………………… ... ……………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4: (2 ) Cho điểm A hình vẽ Hãy vẽ đoạn thẳng AM dài 4cm, AC dài 3cm, CK dài 3cm để có đường gấp khúc...
 • 3
 • 464
 • 1

Tài liệu Đề Thi TNNT - Lớp 2

Tài liệu Đề Thi TNNT - Lớp 2
... Trờng Tiểu học Ba Làng Đề Khảo sát trạng nguyên nhỏ tuổi Môn: Toán Khối lớp (Thời gian làm : 20 phút Họ tên học sinh : Lớp2 ( học sinh làm trực tiếp vào tờ đề thi ) Phần I: Trắc nghiệm: khoanh ... Trờng Tiểu học Ba Làng Đề Khảo sát trạng nguyên nhỏ tuổi Môn: Tiếng việt Khối lớp (Thời gian làm : 20 phút) Họ tên học sinh : Lớp ( học sinh làm trực tiếp vào tờ đề thi ) Đọc thầm Cá rô lội ... 5...
 • 5
 • 246
 • 1

Tài liệu LUYỆN THI CHƯƠNG 1+2+3 VẬT LÝ 12

Tài liệu LUYỆN THI CHƯƠNG 1+2+3 VẬT LÝ 12
... dao động điều hoà A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng Chọn câu sai nói ... 36 Vật dao động điều hoà có phương trình x = 6cos( 20 π t - π /2) ( cm/s) Chọn câu đúng: A Vật qua VTCB theo chiều dương C Vật VT biên dương B Vật qua VTCB theo chiều âm D Vật VT biên âm 37 Vật ... đại vật : A 240m/s2 B m/s2 C 120 π m/s2 D 0.226m/s2 38 Một vật dao động điều hoà có lượng 2mJ, độ cứng lò xo 10N/m Chiều dài quỹ đạo vật: A 0,63 cm B 0,63m C 2cm D 4cm π ) (cm, s), khối lượng vật...
 • 10
 • 600
 • 25

Tài liệu De thi KS lop 2

Tài liệu De thi KS lop 2
... c) Viết số: 72; 38; 25 ; 90 theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài 2: Một bó gồm 20 que tính, phần trăm bó que tính gồm có que tính? A B Bài 3: Phân số phân số A B C D 24 ? 36 C 12 30 D 12 14 Bài 4: ... lớp Năm học 20 08 20 09 Họ tên học sinh: Lớp Giáo viên coi: .Giáo viên chấm Bài 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 68 ; 69 ; 70 ; ; ; ; 74 ; ; ; ; 90 ; 91 ; 92 ; ; ; ... viết: I Chính tả nghe viết: Làm việc thật vui (Tiếng Việt lớp 2, tập 1, trang16) Viết đầu đoạn Nh vật đến lúc vui. II Tập làm văn: (25 phút) Viết tự thuật theo mẫu dới đây: Họ tên: Nam, nữ: Ngày...
 • 4
 • 102
 • 0

Tài liệu đề thi thử lần 2 BGD

Tài liệu đề thi thử lần 2 BGD
... HO-CH2-CH2-OH, C6H5-CH=CH2, C6H5CH3, CH2=CH-CH=CH2, C3H6, H2NCH2-COOH C2H6 Những chất có khả trùng hợp để tạo polime là: A CH2=CH-CH=CH2, C3H6, C2H6 B HO-CH2-CH2-OH, H2N-CH2-COOH C C6H5-CH=CH2, ... tích khí NO NO (đktc) là: A 0 ,22 4 lít 0,6 72 lít B 6, 72 lít 2, 24 lít C 2, 24 lít 6, 72 lít D 0,6 72 lít 0 ,22 4 lít Câu 33: X, Y rượu đơn chức, mạch hở đồng đẳng Cho 2, 84 gam hỗn hợp X, Y tác dụng ... C2H6O2 C3H8O2 C CH4O C2H6O D C3H6O2 C4H8O2 Câu 25 : Dẫn khí H2S vào dung dịch chứa chất tan FeCl 3, AlCl3, CuCl2, NH4Cl, thu kết tủa X X chứa: A FeS, CuS B FeS, Al2S3, CuS C CuS, S D CuS Câu 26 :...
 • 5
 • 157
 • 0

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 11 ban cơ bản docx

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 11 ban cơ bản docx
... anken, ankin là: A CnH2n +2 ; CnH2n -2 ; CnH2n-6 B CnH2n +2 ; CnH2n ; CnH2n -2 C CnH2n ; CnH2n +2 ; CnH2n -2 D CxHy; CnH2n ; CnH2n-6 Trang 2/ 2 - Mã đề: 169 Câu 13 Đốt cháy hoàn toàn 2, 24 lít hiđrocacbon ... CH3CH2CHBrCH3 C CH3CHBrCH3 D (CH3)2CBrCH2CH3 Câu 11 Công thức phân tử chung ankan, anken, ankin là: A CnH2n +2 ; CnH2n -2 ; CnH2n-6 B CnH2n +2 ; CnH2n ; CnH2n -2 C CxHy; CnH2n ; CnH2n-6 D CnH2n ; CnH2n +2 ... 20 ; / = ~ 07 ; / = ~ 14 ; / = ~ 21 ; / = ~ Trang 2/ 2 - Mã đề: 169 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai Kiểm tra học II - Năm học 20 09 -20 10 Môn: Hóa học - Lớp 11...
 • 10
 • 1,838
 • 80

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn toán pptx

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn toán pptx
... 1) − hay y = x + Câu a) y = x + − cos x x2 + ( − sin x ) ( x + ) − x cos x 3 x sin x + x cos x + 2sin x − = + Ta có y′ = 2 3x + 3x + ( x2 + 2) ( x2 + 2) b) f ( x ) = x − x + Ta có f hàm số liên ... giác ABC vuông cân C nên AB = AC = 2a Ta có SD = AB = a CD = AB = a 2 Ta có SD ⊥ ( ABC ) ⇒ SD ⊥ CD , suy SC = DC + SD = (a 3) + a = 2a Tam giác SAC có SA = SC = 2a nên cân S b) AB = DB = DA Vì D ... Ta có y′ = ( x + ) − ( x − 1) ( x + 2) = ( x + 2) Ta có M ( xM ; −4 ) ∈ ( C ) ⇒ −4 = Ta có y′ ( −1) = ( −1 + ) 2 xM − ⇒ xM = −1 xM + = Vậy phương trình đường thẳng ( d )...
 • 4
 • 396
 • 2

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn đảm bảo chất lượng docx

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn đảm bảo chất lượng docx
... Khí Bộ môn Chế tạo máy TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 20 09 DANH SÁCH CẤM THI MÔN HỌC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TT 10 11 12 13 MSSV 20 5 025 96 20 3 022 35 20 500731 20 6 027 06 20 400074 20 401989 20 400136 ... 12 13 MSSV 20 5 025 96 20 3 022 35 20 500731 20 6 027 06 20 400074 20 401989 20 400136 20 500586 20 501581 20 300586 20 400114 20 503510 20 401810 Họ tên Lê Duy Hứa Phạm Nguyễn Thành Trần Thế Nguyễn Thanh Nguyễn ... Trịnh Xuân Hoàng Quốc Dương Minh Thành Quân Hà Trung Anh Phước Bảo Đạt Luân Đạt Bách Việt Nhật Lý do: Vắng số tiết học qui định Bộ môn Chế tạo máy CBGD Trần Tuấn Đạt Khoa Cơ Khí ...
 • 2
 • 257
 • 0

Tài liệu Đề thi mẫu số 2 tuyển sinh CĐ ĐH môn Hóa năm 2009 pptx

Tài liệu Đề thi mẫu số 2 tuyển sinh CĐ ĐH môn Hóa năm 2009 pptx
... B A B C A C D B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C C B B C B B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B A B C C D C C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A B A C C A D B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... cao sống A CaSO4 B CaSO4.2H2O C CaSO4.H2OD 2CaSO4.H2O Câu 19: Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dòch có chứa 0 ,25 mol Ca(OH )2, số gam kết tủa thu A 25 gam B 10 gam C 12 gam D 40 gam Câu 20 : ... Na2CO3 B NaNO3 C NaHSO4 D NaCl Câu 48: Oxi hóa NH3 CrO3 sinh N2, H2O Cr2O3 Số phân tử NH3 tác dụng với phân tử CrO3 A B C D Câu 49: Hai hiđroxit tan dung dòch NH3 A Cu(OH )2 Ni(OH )2 B Fe(OH)2...
 • 7
 • 160
 • 0

Tài liệu Đề thi CFA Level 1 Buổi sáng Phần 3 docx

Tài liệu Đề thi CFA Level 1 Buổi sáng Phần 3 docx
... 11 5 - 28 535 If a stock has a beta of 1. 0 and the risk free rate is percent, what return would you expect when the market return is 12 percent? A) 13 .2% B) 14 .4% C) 12 .0% D) 15 .2% Question: 11 6 ... C) - 1. 50 D) + 1. 50 Question: 11 1 - 28529 Which one of the following portfolios does not lie on the efficient frontier? Portfolio Expected Return Standard Deviation A B 12 C 11 10 D 15 15 A) ... - 18 minutes Question: 10 9 - 11 168 If the real rate of interest was percent and the inflation expectation was percent what is the nominal rate of interest? A) 10 .55% B) 11 .00% C) 12 .35 % D) 7 .12 %...
 • 9
 • 341
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi văn bằng 2 toán cao cấptài liệu ôn thi văn bằng 2 đại học luậttài liệu ôn thi văn bằng 2 tiếng anhtài liệu ôn thi văn bằng 2 anh văntài liệu ôn thi văn bằng 2 môn tiếng anhtài liệu ôn thi mác lênin 2tai lieu luyen thi violympic lop 2tài liệu luyện thi cfa level 1tài liệu ôn thi văn bằng 2 kinh tếtài liệu ôn thi văn bằng 2 luậttài liệu ôn thi văn bằng 2 dượctai lieu de thi hoc ky 2 mon anh van lop 10tài liệu đề thi học kỳ 2 môn anh văn lớp 7 đề 3 docxtài liệu đề thi học kỳ 2 ngữ văn 8tai lieu de thi toan ki 2 lop 2Kiến tạo môi trường dạy học toàn diện tại Đại học Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Beginners guide to ethical hacking and penetration testing (2017)Đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách bồi trườngĐánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lợn lai giữa nái f1(landrace x yorkshire) phối với đực 402 và PIDU nuôi tại thị xã phú thọ tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xoá đói giảm nghèo tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên tài liệu, ebook, giáo trìnhTài hiệu hướng dẫn codeigniterSACH LOP 12 3SACH LOP 12 1Hòa giải trong giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam hiện nay (tt)Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) (LA tiến sĩ)BÁO CÁO THỰC TẬP: QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NHÀ MÁY MAI DỊCH TRỰC THUỘC CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘITHIẾT BỊ SẤY CHÂN KHÔNGBước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi HồngCác đề thi vào lớp 10 chuyên toán tin trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TP HCMBCTT: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VCSNâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU SƯA TƯƠIĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÌNH THÁI BỜ BIỂNĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA Dự án: Xây dựng trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphanlt công suất 120 tấnh – Công ty TNHH Hòa Hiệp
Đăng ký
Đăng nhập