Khảo sát và đánh giá nguy cơ ô nhiễm các hợp chất flo hữu cơ (PFCs) trong nước và trầm tích tại một số làng nghề dệt nhuộm, tái chế giấy, nhựa

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUY Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT FLO HỮU (PFCs) TRONG NƯỚC TRẦM TÍCH TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM, TÁI CHẾ GIẤY, NHỰA

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT FLO HỮU CƠ (PFCs) TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM, TÁI CHẾ GIẤY, NHỰA
... 21°08'30.973'' Làng nghề tái chế nhựa Như Quỳnh, Hưng Yên (LNTCN Như Quỳnh) Mười bảy mẫu nước mặt mười mẫu trầm tích thu từ kênh rạch quanh làng nghề tái chế nhựa Minh Khai (hình 2.2) Làng nghề tái chế nhựa ... 2.1 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHI N C U Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá mức độ ô nhiễm hợp chất PFCs nước trầm tích làng nghề dệt nhuộm Hồi Quan, Tương Giang, Bắc Ninh, làng nghề tái chế giấy Phong ... chất PFCs nước trầm tích - So sánh hàm lượng hợp chất PFCs làng nghề so sánh với kết nghiên cứu khác giới - Đánh giá thành phần hợp chất PFCs nước trầm tích - Nghiên cứu di chuyển hợp chất PFOA...
 • 117
 • 34
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất clo mạch ngắn trong nước mặt trên địa bàn một số quận thuộc thành phố hà nội

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất cơ clo mạch ngắn trong nước mặt trên địa bàn một số quận thuộc thành phố hà nội
... TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT CƠ CLO MẠCH NGẮN TRONG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ QUẬN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI” Nội dung nghiên cứu đề tài: - Hoàn thiện phương pháp tách chiết số ... cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài gồm: - Đưa quy trình phân tích hợp chất clo mạch ngắn nước mặt - Xác định nồng độ chất nghiên cứu nước mặt sông hồ địa bàn số quận thuộc thành phố nội - Tính toán ... 1,2-Dicloetan có mẫu nước mặt lấy sông, hồ số quận nội thành Nội - Từ kết phân tích xác định mức độ ô nhiễm tính toán đánh giá rủi ro ung thư gây hợp chất clo mạch ngắn người vùng nghiên cứu...
 • 72
 • 161
 • 0

Đánh giá hiện trạng tồn dư các hợp chất clo hữu photpho hữu trong môi trường đất một số kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật tại địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an đề xuất biện pháp xử lý

Đánh giá hiện trạng tồn dư các hợp chất clo hữu cơ và photpho hữu cơ trong môi trường đất ở một số kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật tại địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an và đề xuất biện pháp xử lý
... nghiên cứu nhằm đánh giá trạng tồn hợp chất clo hữu photpho hữu môi trường đất số kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đề xuất biện pháp xử Các nội dung ... hợp chất clo hữu photpho hữu môi trường đất số kho chứa hóa Trần Thị Vinh Cao học Môi trường K20 chất bảo vệ thực vật địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An đề xuất biện pháp xử nội dung cần ... môi trường đất số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật huyện Diễn Châu 51 3.3.1 Đánh giá trạng tồn lưu nhóm clo hữu nhóm photpho hữu môi trường đất kho thuốc bảo vệ thực vật...
 • 98
 • 425
 • 0

Đánh giá hiện trạng tồn dư các hợp chất clo hữu photpho hữu trong môi trường đất 1 số kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật tại địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an đề xuất biện pháp xử lý

Đánh giá hiện trạng tồn dư các hợp chất clo hữu cơ và photpho hữu cơ trong môi trường đất ở 1 số kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật tại địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an và đề xuất biện pháp xử lý
... nghiên cứu nhằm đánh giá trạng tồn hợp chất clo hữu photpho hữu môi trường đất số kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đề xuất biện pháp xử Các nội dung ... tỉnh Nghệ An 45 3.3 Đánh giá trạng tồn lưu nhóm Clo hữu nhóm Photpho hữu môi trường đất số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật huyện Diễn Châu 48 3.3 .1 Đánh giá trạng tồn ... clo hữu photpho hữu môi trường đất số kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An đề xuất biện pháp xử là một nội dung cần thiết, nhằm nghiên cứu, góp phần vào...
 • 101
 • 26
 • 0

đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại một số làng nghề dệt nhuộm tỉnh hà nam

đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại một số làng nghề dệt nhuộm tỉnh hà nam
... NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THẾ SƠN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Mã số: 60440301 ... đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt số làng nghề dệt nhuộm tỉnh Nam Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu trạng môi trường nước mặt số làng nghề dệt - Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận ... Page nhuộm tỉnh Nam - Đề xuất số giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt làng nghề dệt nhuộm Yêu cầu đề tài Thu thập số liệu, điều tra, phân tích trạng sản xuất, công nghệ sản xuất vải lụa số làng...
 • 87
 • 9
 • 0

đánh giá đặc điểm ô nhiễm dư lượng chất diệt cỏ đioxin khả năng phân hủy sinh học tại khu vực ô nhiễm tây sân bay biên hòa tỉnh đồng nai

đánh giá đặc điểm ô nhiễm dư lượng chất diệt cỏ đioxin và khả năng phân hủy sinh học tại khu vực ô nhiễm tây sân bay biên hòa tỉnh đồng nai
... hàm lượng sét khu vực Tây sân bay Biên Hòa 3.2 Đặc điểm sinh học số chủng vi khu n phân lập từ đất ô nhiễm chất diệt cỏ/ dioxin khu vực Tây sân bay Biên Hòa 3.2.1 Phân lập xác định khả phân hủy chất ... phục hậu chất độc hóa học Mỹ sử dụng chiến tranh, đề tài Đánh giá đặc điểm ô nhiễm lượng chất diệt cỏ/ đioxin khả phân hủy sinh học khu vực ô nhiễm Tây sân bay Biên Hòa tỉnh Đồng Nai thực ... kg 1.1.3 Đặc điểm ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng Phù Cát 1.1.3.1 Ô nhiễm chất diệt cỏ/ dioxin sân bay Biên Hòa Tại sân bay Biên Hòa khu vực khảo sát mức độ ô nhiễm chất diệt cỏ/ dioxin...
 • 99
 • 232
 • 1

ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT CỦA NITƠ TRONG NƯỚC GIẾNG KHOAN docx

ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT CỦA NITƠ TRONG NƯỚC GIẾNG KHOAN docx
... ô nhiễm hợp chất nitơ nước giếng khoan: pH; NH4+; NO3-; NO2- xác định yếu tố liên quan đến ô nhiễm hợp chất nitơ nước giếng khoan PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Điều tra cắt ngang Lấy mẫu mang tính chất ... yếu tố bên tới chất lượng nước giếng khoan khu vực Quận Gò vấp địa bàn khảo sát có chất lượng nước giếng khoan bị ô nhiễm hữu nghiêm trọng Nguyên nhân nước giếng khoan địa bàn bị ô nhiễm, tác giả ... thấy nhiễm bẩn hữu nước giếng khoan nguyên nhân Kết khảo sát chất lượng nước khu vực bãi rác xã Đông Thạnh, huyện Hốc Môn Kết khảo sát cho thấy chất lượng nước khu vực ấp mẫu bị nhiễm hợp chất...
 • 15
 • 212
 • 1

Nghiên cứu khả năng sử dụng chất màu tự nhiên để nhuộm vải bông tơ tằm, thiết lập qui trình công nghệ triển khai ứng dụng cho một số sở làng nghề dệt nhuộm

Nghiên cứu khả năng sử dụng chất màu tự nhiên để nhuộm vải bông và tơ tằm, thiết lập qui trình công nghệ và triển khai ứng dụng cho một số cơ sở làng nghề dệt nhuộm
... dựng quy trình công nghệ sử dụng chất màu tự nhiên để nhuộm vải tự nhiên tằm - Khẳng định khả sử dụng nguồn nguyên liệu thực vật trồng nông nghiệp chè, hạt điều màu để nhuộm vải tằm thay ... dụng chất màu tự nhiên 9  1.2 Nghiên cứu chất màu tự nhiên giới nước [1, 2, 20, 22] 11  1.2.1 Tình hình sử dụng chất màu tự nhiên giới 11  1.2.2 Tình hình sử dụng chất màu tự nhiên ... phát triển quan tâm nhiều đến công nghệ nhuộm vải chất màu tự nhiên Đức, Pháp, Áo, Nhật bản, Hàn quốc v.v Tại Cộng hòa Áo có nhiều công trình nghiên cứu công nghệ nhuộm chất màu tự nhiên không cho...
 • 117
 • 525
 • 6

Đánh giá hiệu quả xử lý các hợp chất Nitơ trong nước ngầm bằng thiết bị điện thẩm tách

Đánh giá hiệu quả xử lý các hợp chất Nitơ trong nước ngầm bằng thiết bị điện thẩm tách
... nghe de tach loai nita nude ngam Trong dd phuang phap dien tham tach (Eleetrodialysis -ED) da duge nghien eflu phdng thi nghiem va lap dat thu nghiem tai thuc dia Trong nghien eflu nay, tie'n hanh ... 50 mg/1 - theo tieu chuan ve sinh nudc an ud'ng cua Bd Y te- Quyet dinh sd 1329/2002BYT-QD) 4) Trong nghien eflu tiep theo can tiep tue lay mSu phan tich de danh gia hieu qua cua mang (thdi gian...
 • 11
 • 73
 • 0

Báo cáo đồ án tốt nghiệp tình hình ô nhiễm các hợp chất của nitơ, nitrit

Báo cáo đồ án tốt nghiệp tình hình ô nhiễm các hợp chất của nitơ, nitrit
... độ nitrite cao cá chết nồng độ MetHb thể tăng cao 1.1.2 Tình hình ô nhiễm nitrit hợp chất nitơ Theo báo cáo trạng môi trường nước mặt năm 2012, sông lớn sông Kì Cùng, sông Hồng, sông Cầu, sông ... Cầu, sông Nhuệ-Đáy, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu bị ô nhiễm hầu hết trạm quan trắc Các năm gần chất lượng nước sông Kỳ Cùng bị giảm sút đáng kể Kết phân tích cho thấy thông số TSS, COD, BOD ... vượt QCVN So với sông khác vùng, sông Hồng có mức độ ô nhiễm thấp Đoạn sông Hồng chảy qua thủ ô Hà Nội, thông số ô nhiễm thường xấp xỉ ngưỡng A1 QCVN 08:2008/ BVMT Lưu vực sông Cầu số trạm quan...
 • 20
 • 18
 • 0

ĐIỀU TRA, KHẢO sát, THỐNG kê lấy mẫu, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ mức độ ô NHIỄM, KHẢ NĂNG CHỊU tải tự làm SẠCH của SÔNG vàm cỏ ĐÔNG, TRÊN sở đó đề XUẤT TIÊU CHUẨN xả THẢI

ĐIỀU TRA, KHẢO sát, THỐNG kê lấy mẫu, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ mức độ ô NHIỄM, KHẢ NĂNG CHỊU tải và tự làm SẠCH của SÔNG vàm cỏ ĐÔNG, TRÊN cơ sở đó đề XUẤT TIÊU CHUẨN xả THẢI
... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -oOo - Báo cáo chuyên đề ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THỐNG KÊ LẤY MẪU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI ... TẢI VÀ TỰ LÀM SẠCH CỦA SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN XẢ THẢI Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển tỉnh Tây Ninh ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH ... Gòn ô vào sông ô ng Nai là 2,96 tỷ m3 ̀ Sông Sài Gòn nố i với sông ô ng Nai thông qua ̣ thố ng sông Ra ̣ch Chiế c ở đoa ̣n gầ n hơ ̣p lưu của sông 1.6.2 Sông Vàm Cỏ Đông: Là...
 • 46
 • 329
 • 2

Luận văn khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ, đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn nơi giết mổ bán chợ thuộc quận kiến an thành phố hải phòng

Luận văn khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ, đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn nơi giết mổ và bán ở chợ thuộc quận kiến an  thành phố hải phòng
... t m đ a bàn qu n Ki n An Thành ph H i Phòng - Kh o sát s ô nhi m vi sinh v t đ i v i th t l n nơi gi t m bán đ a bàn qu n Ki n An - H i Phòng - Xác đ nh nguyên nhân gây ô nhi m th t đ ng v t ... trích d n lu n văn đ u đư c ch rõ ngu n g c Tác gi Nguy n Th Thu Trang ii L I C M ƠN Trang đ u tiên c a lu n văn cho xin đư c vi t l i chân thành c m ơn s giúp đ c a th y, cô giáo B môn Vi sinh v ... gây ô nhi m bao g m: vi khu n, n m m c, vi rút ký sinh trùng Vi khu n có m i nơi xung quanh Phân, nư c th i, rác b i, th c ph m tươi s ng ch a c a nhi u lo i vi khu n gây b nh Trong không khí vi...
 • 123
 • 664
 • 11

Luận văn đánh giá mức độ ô nhiễm kháng sinh nhóm tetracycline trong thịt bò thăn, tôm rảo sữa bột trên thị trường hà nội những nguy ảnh hưởng đên sức khỏe cộng đồng

Luận văn đánh giá mức độ ô nhiễm kháng sinh nhóm tetracycline trong thịt bò thăn, tôm rảo và sữa bột trên thị trường hà nội và những nguy cơ ảnh hưởng đên sức khỏe cộng đồng
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I L th¸i b×nh ðÁNH GIÁ M C ð Ô NHI M KHÁNG SINH NHÓM TETRACYCLINE TRONG TH T BÒ THĂN, TÔM R O VÀ S A B T TRÊN TH TRƯ NG HÀ N ... PHÂN TÍCH KHÁNG SINH NHÓM TETRACYCLINE 34 3.4.1 Quy trình phân tích kháng sinh nhóm Tetracyline th t thăn tôm r o 34 A - X lý m u: .34 3.4.2 Quy trình phân tích kháng sinh nhóm Tetracyline ... nh dư lư ng kháng sinh nhóm Tetracycline th t thăn, tôm r o s a b t .45 4.4 Ki n ngh 54 Trư ng ð i h c Nông Nghi p N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ………………………...
 • 66
 • 393
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các thể lâm sàng biến chứng và chỉ số cha2ds2vasc trong đánh giá nguy cơ tắc mạch rung nhĩnghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bmv ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh thực phẩm trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ và kinh doanh trên địa bàn hà nội3 đánh giá nguy cơ mức độ và phạm vi ảnh hưởng của các sự cố môi trường trong các hoạt động thu gom vận chuyển và xử lý ctnh trên địa bàn tỉnh bình dươngđánh giá nguy cơ ô nhiễmđánh giá nguy cơ sức khỏe môi trườngma trận đánh giá nguy cơđánh giá nguy cơ hội chứng downđánh giá nguy cơ sóng thần các vùng ven biển việt namnghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lỡ các tỉnh miền trungđề cương nghiên cứu phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại kênh nhiêu lộcđánh giá nguy cơ lây nhiễm hivđánh giá nguy cơ an toàn thực phẩmkỹ thuật đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩmVai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVẫn đề sản xuất bản tin thời sự trên kênh VTV1 theo lộ trình số hóVăn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà GiangViệc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng NamXác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửaXây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội.Xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chè Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty chè Á Châu)Xây dựng hệ thống kiểm soát độc lập để quản lý các chỉ dẫn địa lý của Việt NamXây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRXóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiXuất phát từ những vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (Làng Hành HươngĐỀ CƯƠNG ôn tập môn HÓA HỌC 12 1516Công thức gải nhanh hóa99 mẫu slide cực đẹp cho công việc và học tậpKẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 2016201710 de thi tieng anh 2016 NO KEYmon tieng anh THPT chuyen su pham ha noi 2016 lan1 key chi tietBộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017môn Tiếng Anh Số 1Giao an lop 3 tuan 18trắc nghiệm giới hạn ham số, hàm số liên tục
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập