Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016

Quy chế làm việc của BCH Liên đội và một số mẫu Biên bản trong Đại hội Liên Đội

Quy chế làm việc của BCH Liên đội và một số mẫu Biên bản trong Đại hội Liên Đội
... làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu nhi Điều Liên đội trưởng Liên đội phó Liên đội trưởng Liên đội phó người hỗ trợ, giúp việc cho Tổng phụ trách hoạt động Đội; Liên đội trưởng Liên ... thông tin buổi họp Liên đội - Ghi chép thành văn bản, biên buổi họp để làm hồ sơ lưu trữ - Quản lý sổ họp Liên đội Điều Thủ quỹ Liên đội Thủ quỹ Liên đội BCHLĐ bầu từ thành viên BCHLĐ Có nhiệm vụ: ... động Liên đội - Ban huy Liên đội thành lập đội: Đội đỏ; Đội tự quản; Đội tuyên truyền măng non; Đội xung kích chữ thập đỏ; Đội nghi lễ phục vụ công tác tổ chức, tuyên truyền hoạt động Đội; đội, ...
 • 7
 • 2,045
 • 7

Ban hành quy chế làm việc của bộ tài nguyên và môi trường

Ban hành quy chế làm việc của bộ tài nguyên và môi trường
... _ Quy chế làm việ c tài nguyên môI trườ ng (Ban hành kèm theo Quy t định số 1152/2003/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng năm 2003 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) Chương I nguyên tắc, phạm vi thẩm quy n ... Điều Nguyên tắc làm việc Bộ 1- Bộ Tài nguyên Môi trường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phục tùng lãnh đạo Đảng, tuân thủ quy định pháp luật 2- Mỗi công việc ... phòng Chính phủ, - Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bộ Tài nguyên Môi trường - Các đơn vị thuộc Bộ, - VP Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM quan Bộ, - Lưu VP (5) Mai Ái Trực Bộ Tài nguyên Môi trường ...
 • 25
 • 491
 • 0

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
... Chi Bộ đề - Báo cáo với Chi Bộ việc phân công chuyên môn Đảng viên Mọi phân công lao động đơn vò phải thông qua Cấp ủy Chi Bộ - Mọi chủ trương, kế hoạch đơn vò phải thông qua Chi Bộ, để Chi Bộ ... tác Chi Bộ lên Đảng Ủy II – Trách nhiệm quy n hạn cá nhân: 1/ Bí thư Chi Bộ: - Là người tiêu biểu cho Chi Bộ đoàn kết, tập hợp cán Đảng viên quần chúng đơn vò - Là người đại diện Chi Ủy trước quy n ... việc thực chủ trương, nhiệm vụ công tác Chi Ủy, Chi Bộ, chủ trì họp Chi Bộ 2/ Phó bí thư: Là người giúp việc cho bí thư tổng hợp đề xuất chủ trương kế hoạch, nhận xét đánh giá kế hoạch, Nhò Chi...
 • 4
 • 3,455
 • 23

Quy chế làm việc của cơ quan

Quy chế làm việc của cơ quan
... xây dựng quy chế làm việc quantrong quy định rõ trách nhiệmchức năngnhiệm v quy n hạn chế độ làm việc lãnh đạoGV- CBCNV trờng Mầm Non xã long đốnghuyện Bắc Sơn theo quy định quy chế quy định ... định chung Điều 1: Phạm vi áp dụng: Quy chế làm việc quy định điểm trách nhiệmquyền hạn chế độ làm việc trờng Mầm Non xã Long Đống; nhằm đổi phơng pháp làm việcthực công tác cải cách hành chínhnâng ... cầu thực theo nội quyquy chế nhà trờngcủa ngành đề radới đạogiám sát BGH nhà trờng Thực theo pháp luật nhà nớc Điều 6: Chế độ làm việc: 1Chế độ thời gian: - Giáo viênCBCNV làm việc trờng Mầm Non...
 • 6
 • 490
 • 2

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH CĐ

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH CĐ
... thể BCH ủy viên phải nói làm theo yêu cầu Nghị quy t, không tuyên truyền theo ý kiến cá nhân lợi cho ổn định đoàn kết nội - Quy chế làm việc BCH thực theo quy chế làm việc BCH; ủy viên BCH có ... đầy đủ quy định cho cá nhân phát đóng góp ý kiến việc làm sai quy chế trình thực để BCH rút kinh nghiệm kịp thời bổ sung 4.4/ Chế độ hội họp : - BCH tháng họp lần - Họp đột xuất có công việc cấp ... thành viên BCH thường xuyên tiếp xúc với CĐV để nắm bắt tâm tư nguyện vọng CĐV Trong phạm vi giải trình giải trình, không thông báo đến quan có chức để trả lời Trên quy chế làm việc BCHCĐCS Trường...
 • 5
 • 857
 • 2

Quy chế làm việc của trường

Quy chế làm việc của trường
... kho xuất kho, đủ theo quy định Văn th, nhận gửi công văn đi, đến vào sổ, phát quản lý hồ sơ năm trớc Mở đóng cửa Phòng Hội đồng, hiệu trởng, hiệu phó, làm vệ sinh phòng làm việc khu sân nhà hiệu ... quản lý kỹ thuật máy vi tính, photocoppy, th ký, giáo vụ làm thống kê tổng hợp, làm văn bản, hỗ trợ giáo viên ứng dụng CNTT giảng dạy làm đề kiểm tra 10 Tổ văn phòng: - Tổ trởng: Có kế hoạch ... chi hng ngày, thực 10 nguyên tắc chế biến thực phẩm Chịu trách nhiệm trớc hiệu trởng việc đợc giao - Tổ phó: Giúp tổ trởng quản lý điều hành tổ, phụ trách đồng chí làm công tác văn phòng (văn th...
 • 2
 • 309
 • 0

quy che lam viec cua nha truong

quy che lam viec cua nha truong
... + Thực nhiệm vụ, quy n hạn theo điều lệ trờng trung học qui định Điều4: Quy n hạn trách nhiệm phó hiệu trởng Phó hiệu trởng: Hoàng Văn Thành ... học + Theo dõi đạo chuyên môn khối tiểu học + Thực nhiệm vụ quy n hạn theo điều lệ trờng trung học qui định iu5 Trỏch nhim, phm vi gii quyt cụng vic ca cỏn b giỏo viờn ph trỏch cỏc lnh vc cụng ... hnh cỏc quyt nh, ch o ca lónh; trng hp thc hin chm hoc cha thc hin c phi kp thi bỏo cỏo v nờu rừ lý Trong cụng vic c giao, cỏn b cụng chc ph trỏch cỏc lnh vc cụng tỏc c quan cú nhim v, quyn hn...
 • 7
 • 368
 • 0

Quy chế làm việc của ĐH

Quy chế làm việc của ĐH
... chủ tịch - Danh sách phiếu bầu xếp theo an pha B, có dấu BCH công đoàn trường PTCS Vũ Muộn Chế độ làm việc Đại hội Thời gian Đại hội, 01 buổi ngày 24 tháng năm 2010 ...
 • 2
 • 228
 • 1

Quy chế làm việc của ban TTND

Quy chế làm việc của ban TTND
... qui, qui chế, chế độ, sách - Uỷ viên 2: Giám sát việc thực thu chi quĩ phúc lợi, ngân sách nhà nước, tài sản, mua sắm trang thiết bị… CHƯƠNG IV: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN TTND Điều 6: Ban TTND Xây ... động Ban TTND; - Được đề nghị Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích hoạt động tra nhân dân CHƯƠNG III: NHIỆM VỤ CỦA CÁC UỶ VIÊN TRONG BTTND Điều 5: Ban TTND làm việc ... bất thường Điều 8: Các biên kiến nghị Ban TTND phải BCH Công đoàn đóng dấu có giá trị pháp lý hiệu lực TM BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TM BAN TTND CHỦ TỊCH TRƯỞNG BAN Đinh Kim Diện Nguyễn Văn Thức ...
 • 2
 • 456
 • 1

Quy chế làm việc của BCH công đoàn

Quy chế làm việc của BCH công đoàn
... theo qui định Luật công đoàn Điều lệ CĐ Việt Nam; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho mặt công tác CHƯƠNG III NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC Điều 7: BCH Làm việc theo nguyên tắc ... Điều 8: BCH CĐ mmỗi tháng họp lần vào trước hội nghị toàn thể đoàn viên CĐ Nội dung họp để đánh giá công tác tháng trước, định công tác tháng tới Ngoài tính chất công việc họp đột xuất UV BCH phải ... Tổ công đoàn tháng họp lần UV BCH phụ trách tổ có trách nhịêm chủ trì buổi sinh hoạt Điều 10: Công đoàn sở nhà trường tháng họp lần (sau kì hợp BCH CĐ) CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 11: BCH...
 • 2
 • 466
 • 4

Mẫu Quy chế làm việc của trường mầm non, mẫu giáo

Mẫu Quy chế làm việc của trường mầm non, mẫu giáo
... thời huy động ngồn lực để hỗ trợ hoạt động giáo dục nhà trường CHƯƠNG IV NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP Điều 14 Nguyên tắc làm việc Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, ... sinh theo quy định; Quản lý tài chính, tài sản nhà trường; Thực chế độ sách Nhà nước giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực Quy chế dân chủ hoạt động nhà trường (có xây dựng quy chế riêng); ... LINH TRƯỜNG(viết in hoa đậm) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC trường ………………………………… (Ban hành kèm theo Quy t định số ………… ngày………… Hiệu trưởng trường...
 • 7
 • 4,597
 • 29

Mẫu QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG MN -MG

Mẫu QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG MN -MG
... nhà trường CHƯƠNG IV NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP Điều 14 Nguyên tắc làm việc Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp Thực chế ... sinh theo quy định; Quản lý tài chính, tài sản nhà trường; Thực chế độ sách Nhà nước giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực Quy chế dân chủ hoạt động nhà trường (có xây dựng quy chế riêng); ... LINH TRƯỜNG(viết in hoa đậm) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC trường ………………………………… (Ban hành kèm theo Quy t định số ………… ngày………… Hiệu trưởng trường...
 • 7
 • 403
 • 0

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHÀ DÀI

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHÀ DÀI
... Điều 17: Thực quy chế 1/ Quy chế thông qua Chi sau thống xem Quy chế hoạt động Chi nhiệm kỳ 2010-2012 2/ Mỗi cá nhân đảng viên có trách nhiệm thực Quy chế 3/ Quá trình thực Quy chế, có vấn đề ... công việc hàng ngày công việc đồng chí Bí thư uỷ nhiệm Phụ trách hiệu phó chuyên môn nhà trường C/ Quy n hạn trách nhiệm đảng viên : Điều 7: Quy n hạn trách nhiệm đảng viên Chi sau : a/ Mỗi đồng ... lưu chuyển đến BGH nhà trường có chức giải theo luật khiếu tố ,khiếu nại công dân, trường hợp thuộc Chi có xác minh làm rõ trả lời theo Điều lệ Đảng pháp luật Nhà nước Điều15: Chế độ thông tin...
 • 5
 • 247
 • 0

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NHÀ DÀI 2010

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NHÀ DÀI 2010
... phạm cấp thẩm quy n xem xét xử lý kỷ luật theo quy định Điều lệ Đảng ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 17: Thực quy chế 1/ Quy chế thông qua Chi sau thống xem Quy chế hoạt động Chi nhiệm kỳ 2010- 2012 2/ ... thực Quy chế 3/ Quá trình thực Quy chế, có vấn đề chưa phù hợp kịp thời phản ảnh Chi có kế hoạch tổng hợp, năm tổ chức sơ kết việc thực Quy chế có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp 4/ Quy chế có ... động Chi bộ, giải công việc hàng ngày công việc đồng chí Bí thư uỷ nhiệm Phụ trách hiệu phó chuyên môn nhà trường C/ Quy n hạn trách nhiệm đảng viên : Điều 7: Quy n hạn trách nhiệm đảng viên Chi...
 • 5
 • 522
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy chế làm việc của ubnd xãquyết định quy chế làm việc của chi bộquyết định ban hành quy chế làm việc của phòngquyết định số 93 về cơ chế một cửaquyết định ban hành quy chế làm việc của ban chấp hànhquyết định ban hành quy chế làm việc của đoànquyết định ban hành quy chế làm việc của bchquyết định ban hành quy chế làm việc của đảngquyết định ban hành quy chế làm việc của chi bộmẫu quyết định ban hành quy chế làm việc của chi bộquyết định ban hành quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ huyệnquyết định ban hành quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ xãquyết định ban hành quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộquyết định ban hành quy chế làm việc của phòng nội vụquy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sởQuy trình và thủ tục kế toán một số hoạt động chủ yếu tại công ty TNHH quốc tế micaNâng cao hiệu quả dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh bắc hưng yênNGHIÊN cứu GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM THỨC ăn CHĂN NUÔI TRÊN địa bàn hà nội của CÔNG TY cổ PHẦN CHĂN NUÔI c p VIỆT NAM – CHI NHÁNH XUÂN MAI, hà nộiHOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NHÂN lực tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ cơ điện và THỦY lợiNhận xét đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của ung thư môiPHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆP ĐỊNH TRIPS TRIPS PLUS đến KHẢ NĂNG sẵn có và GIÁ của một số THUỐC UNG THƯ và TIM MẠCH còn HIỆU lực BẰNG độc QUYỀN SÁNG CHẾ, GIAI đoạn 1995 2010Thực trạng kế toán của công ty cổ phần dịch vụ và thương mại việt phátbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs THCSKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- LỊCH SỬẢnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện naĐánh giá thành tích nhân viên tại Sở Tài chính tỉnh Kon TumĐề xuất các giải pháp tăng cường an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tỉnh Quảng NgãiGiáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thanh niên ở tỉnh Quảng Ngãi hiện naySÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 9tích hợp liên môn: “TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ, ÂM NHẠC VÀ NGỮ VĂN ĐỂ GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 9”International arbitration law_ Luật thông lệ trọng tài quốc tếSKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHO HỌC SINH Ý THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ BỆNH VÀ DỊCH BỆNH THÔNG QUA MÔN SINH HỌC 7SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở lớp 9HƯỚNG DẪN LÀM BÀI NGHỊ LUẬN THƠ lớp 9 và tuyển sinh 10Kinh nghiệm :CÁCH TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập