Quản lí Hành chính Nhà nước Cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân các cấp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở các quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí minh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí minh
... đ i ngũ cán b , công ch c quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân TP H Chí Minh 2.4 Nh n xét, đánh giá v tình hình đ i ngũ cán b , công ch c quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân TP H Chí Minh ... Nh ng ưu m c a đ i ngũ cán b , công ch c chuyên môn c a thành ph H Chí Minh - Đ i ngũ cán b , công ch c c a thành ph nói chung quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân TP H Chí Minh nói riêng đư ... NGŨ CÁN B , CÔNG CH C CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THU C UBND TP H CHÍ MINH Th c tr ng đ i ngũ cán b , công ch c c a Thành ph H Chí Minh đư c xem xét dư i d ng m t s n i dung v s lư ng công ch c quan chuyên...
 • 73
 • 1,319
 • 10

thông tin luận án tiếng anh đổi mới tổ chức và hoạt động của quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân ở việt nam hiện nay

thông tin luận án tiếng anh đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân ở việt nam hiện nay
... duties and power - Cùng với việc đổi quyền địa phương theo Hiến pháp sửa đổi năm 2013, cấu tổ chức CQCM phải kiện toàn theo hướng tinh giảm đầu mối bảo đảm tính khách quan, khoa học hợp lý - The manner ... Dumont, University Professor of Law and Economics Limoges, Dao Nguyet Anh , Vietnam Nguyen Thi Ha , Tran Quang Hieu , Doan Thanh Loan and Ho Thu Phuong Loan translated, Nguyen Van Binh, proofread, ... mentioning the building and improving the rule of law in Vietnam, namely: "to continue building and gradual improving the rule of law in Vietnam This is the State of the people, by the people, managing...
 • 14
 • 186
 • 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Đổi mới tổ chức và hoạt động của quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân ở Việt Nam hiện nay
... Vn ng CáC CÔNG TRìNH KHOA HọC CủA TáC GIả Đã CÔNG Bố LIÊN QUAN ĐếN Đề TàI LUậN áN T Quang Ngc (2013), "Mi quan h gia c quan chuyờn mụn thuc y ban nhõn dõn vi cỏc c quan nh nc khỏc v vi cỏc t chc ... 1: T Quang Ngc (2013), "i mi v hon thin t chc cỏc c quan chuyờn mụn thuc y ban nhõn dõn cp huyn nc ta hin Phn bin 2: nay" , Ngh lut, (2), tr 35-40 T Quang Ngc (2013), "V trớ, tớnh cht ca c quan ... QLHCNN, cỏc c quan ny l: "C quan chuyờn mụn thuc y ban nhõn dõn cp tnh, cp huyn khụng phi l c quan hnh chớnh nh nc m ch l cỏc c quan thc hin hot ng chp hnh - iu hnh giỳp thut ca c quan chuyờn...
 • 14
 • 279
 • 2

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong các quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
... cứu đề tài chất lượng công chức quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Giang hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quan chuyên môn tỉnh Bắc Giang năm qua Công chức chuyên môn nhân lực làm ... nâng cao chất lượng công chức quan chuyên môn tỉnh Bắc Giang nào? - Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công chức quan chuyên môn tỉnh Bắc Giang gì? - Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức ... Ủy ban nhân dân: a) Văn phòng Ủy ban nhân dân quan chuyên môn ngang sở, thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, máy giúp việc Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; b) Văn phòng Ủy ban nhân...
 • 148
 • 159
 • 0

Soạn thảo văn bản cách chức người đứng đầu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh A

Soạn thảo văn bản cách chức người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh A
... văn tập thể Ủy ban nhân dân ban hành phần tên quan ban hành ghi dòng chữ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH A, văn Trang cá nhân Chủ tịch ban hành phần tên quan ban hành ghi dòng chữ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ... TỈNH A Tuy nhiên cách thứ hai sử dụng phổ biến Nhưng đặt vấn đề để tên quan ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH A phân biệt Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh A ban hành hay văn Chủ tịch Ủy ban nhân dân ... định Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh A nên đ a danh giả định tiếp tỉnh A Nhưng lưu ý giả định trường hợp soạn thảo thật không ghi đ a danh có chữ tỉnh, văn Ủy ban nhân dân tỉnh ghi tên tỉnh...
 • 9
 • 69
 • 0

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của các quan chuyên môn của uỷ ban nhân dân huyện tràng định

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của các cơ quan chuyên môn của uỷ ban nhân dân huyện tràng định
... 42% công chức nam, 58% công chức nữ Thực công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Công tác đào tạo, bồi dưỡng công tác công chức huyện quan tâm, phần lớn công chức huyện có trình độ chuyên môn chưa ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH I KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG CÔNG CHỨC Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH Khái quát tình hình công ... đó, đào tạo, bồi dưỡng công chức đòi hỏi khách quan nhằm tạo đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu 11 Vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức công tác quan...
 • 35
 • 54
 • 0

Hoàn thiện mối quan hệ giữa văn phòng hội đồng nhân dân & uỷ ban nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện vạn ninh

Hoàn thiện mối quan hệ giữa văn phòng hội đồng nhân dân & uỷ ban nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện vạn ninh
... vậy, mối quan hệ Văn phòng HĐND & UBND huyện phận văn thư phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện mối quan hệ hướng dẫn, giúp đỡ, mối quan hệ Văn phòng HĐND & UBND huyện với phòng ban chuyên môn thuộc ... chuyên môn, quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện sau: Trách nhiệm, phạm vi giải công việc Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện: 1.Trình Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ... UBND huyện mối quan hệ quan tham mưu, giúp việc UBND huyện Chương 2: Thực trạng mối quan hệ Văn phòng UBND huyện Vạn Ninh phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Vạn Ninh Quan hệ Văn phòng HĐND &...
 • 67
 • 385
 • 7

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội
... Ch-ơng trình tập huấn bao gồm nội dung lớn: - Mục tiêu nội dung Ch-ơng trình tổng thể cải cách hành nhà n-ớc giai đoạn 2001-2010 - Tình hình thực cải cách hành thành phố 49 - í ngha, mc ớch, yờu ... tiếp nhận hồ sơ hành quan hành toàn Thành phố, UBND thành phố tổ chức tập huấn cho số cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ Bộ phận tiếp nhận trả kết qủa Cụ thể là, tháng 09/2005, Sở Nội vụ tổ chức ... Văn phòng quản lý, giám sát, điều hành đ-ợc cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết qủa giải thủ tục hành 48 Còn quận khác phần lớn tiếp tục trì máy nhân hoạt động từ tr-ớc (thời điểm...
 • 122
 • 517
 • 5

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội
... Với 29 quận, huyện, thị xã 6,5 triệu dân, Nội thành phố lớn diện tích lớn thứ hai dân số Việt Nam Theo định số 593/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 UBND Thành phố Nội, Thƣ viện Nội đƣợc thành lập ... mạng nội bộ, mạng internet đƣờng truyền tốc độ cao, mạng wifi Chức Thƣ viện Nội thƣ viện thành phố trực thuộc Trung ƣơng, thƣ viện công cộng lớn Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố Nội thành ... sống tinh thần cho đội, quân dân, nhân dân nội, ngoại thành Nội, góp phần toàn dân đánh Mỹ Ngày 30/04/1975, kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, Thƣ viện Nội với Thành phố bƣớc vào mặt trận mới:...
 • 111
 • 197
 • 0

Trách nhiệm của uỷ ban nhân dân các cấp trong việc quản môi trường

Trách nhiệm của uỷ ban nhân dân các cấp trong việc quản lí môi trường
... Trách Nhiệm Của Uỷ Ban Nhân Dân Các Cấp Trong Việc Quản Môi Trường Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2.1 TRÁCH NHIỆM CỦA UỶ ... NHIỆM CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .18 2.1 TRÁCH NHIỆM CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 18 2.1.1 Nhiệm vụ quyền hạn Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh việc quản môi trường ... TRÁCH NHIỆM CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 2.1.1 Nhiệm vụ quyền hạn Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh việc quản môi trường Nhiệm vụ quyền hạn Uỷ ban nhân dân tỉnh việc quản môi trường ñược qui ñịnh...
 • 42
 • 32
 • 1

luận văn luật hành chính vai trò của ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

luận văn luật hành chính vai trò của ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
... Đ tài: Vai trò c a y ban nhân dân c p trình tri n khai th c hi n d án thu h i ñ t, b i thư ng, h tr tái ñ nh CHƯƠNG VAI TRÒ C A Y BAN NHÂN DÂN T NH H U GIANG TRONG QUÁ TRÌNH TRI N KHAI TH ... p trình tri n khai th c hi n d án thu h i ñ t, b i thư ng, h tr tái ñ nh CHƯƠNG VAI TRÒ C A Y BAN NHÂN DÂN CÁC C P TRONG QUÁ TRÌNH TRI N KHAI TH C HI N D ÁN THU H I Đ T, B I THƯ NG, H TR VÀ ... tài: Vai trò c a y ban nhân dân c p trình tri n khai th c hi n d án thu h i ñ t, b i thư ng, h tr tái ñ nh ương; Qu c h i, Chính ph , B , ñ a phương H i ñ ng nhân dân, y ban nhân dân c p, ban...
 • 75
 • 184
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ươngđổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dânđịnh tại điều 38 luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì trong xử phạt vi phạm hành chính chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền như sauđiều 143 trách nhiệm của chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đaicơ cấu tổ chức ủy ban nhân dân các cấpủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệmphân tích khái niệm và đặc điểm của các cơ quan hành chính nhà nước chứng minh rằng cơ quan hành chính là chủ thể quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất doctoàn bộ các công việc của cơ quan quản lí hành chính nhà nước về xây dựng văn bản và quản lí giải quyết các văn bản đó trong hoạt động quản lí của các cơ quan gọi là công tác văn thưcơ sở của nguyên tắc nhân dân tham gia động đảo vào quản lí hành chính nhà nướcquản lí hành chính nhà nướccơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chungquy trình quản lí hành chính nhà nước5quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạoquản lí hành chính nhà nước chiến lược phát triển giáo dụccơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyềnMột số đa thức có dạng đặc biệtTOAN n g u y e n l y c a c q u y t r i n h x u l y n u o c t h a i IUHTOAN r o b o c o n IUHTOAN t a p t i n h s i n h s a n v a s a n x u a t c a l o c b o t c a l o c g i o n g IUHTOAN t h a y q u a n g h a m s o t o n g h o p t a t c a c a c d a n g t o a n h a y g a p IUHTOAN t h a y t r o n g g u i d e c u o n g b a i3 IUHTOAN p h u o n g t r i n h m u IUHTOAN s a l t w a t e r f i s h IUHLy luan hinh thai kinh te - xa hoi va con duong di len CNXH o Viet Nammau quy che tai chinhBAN KIEM DIEM DANG VIEN CUOI NAM MAU MOI NHAT (1)Hệ thống điều khiển quá trình (phần 2)Xây dựng website đặt món ăn trực tuyến cho cửa hàng BBQ thái nguyênXây dựng ứng dụng explorer trên điện thoại di độngQuản trị kinh doanh chiến lược14 sai lầm phổ biến của salesmanQuy tac 20 80 ứng dụng trong kiểm soát và phân tíchPhân loại chi phí mới nhấtXây dựng chương trình bán vé cho rạp chiếu phim BETA thái nguyênBài giảng xây dựng bản vẽ kỹ thuật
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập