BÀI tập HÀNG tồn KHO 1

Bai tap HÀNG tồn KHO

Bai tap HÀNG tồn KHO
... Tại điểm kiểm kê, danh sách loại hàng tồn kho (trong không nêu rõ số lượng) in từ hệ thống; số lượng hàng nhân viên kiểm kê ghi vào danh sách để đối chiếu với số lượng ... kiểm kê cho thiếu ngăn nắp việc tìm kiếm hàng gặp khó khăn không nằm nơi kiểm Hàng loại lại để nhiều nơi khác nhau, số mặt hàng bị dán nhãn sai Do lượng hàng lớn nhân viên kiểm kê thiếu nên việc ... Yêu cầu: a Giải thích việc đánh giá giá trị HTK việc kiểm kê cuối năm quan trọng kiểm toán hàng tồn kho mô tả thủ tục kiểm toán thay KTV chứng kiến kiểm kê HTK vào cuối năm b Liên quan đến điểm...
 • 2
 • 50
 • 0

Bài tập kế toán hàng tồn kho

Bài tập kế toán hàng tồn kho
... http://www.nhomsfr.com Bài 2.4: Công ty sản xuất ABC kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo phương ... TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Bài 2.5: Công ty kinh doanh HH tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia ... http://www.nhomsfr.com Bài 2.2: Tại doanh nghiệp có tình hình nhập – xuất kho vật liệu A sau: Ngày Diễn giải 02/06 04/06 05/06 10/06 14/06 20/06 25/06 Tồn đầu tháng Nhập kho Nhập kho Xuất kho Nhập kho Xuất kho...
 • 15
 • 1,717
 • 24

Bài tập có lời giải kế toán TCDN chương 2 - Kế toán hàng tồn kho

Bài tập có lời giải kế toán TCDN chương 2 - Kế toán hàng tồn kho
... 1.900.000 (21 4) 10.000.000 TK 154 8.000.000 ( 621 ) 1 52. 000.000 1 92. 000.000 (155) ( 622 ) 23 .800.000 ( 627 ) 21 .900.000 13.700.000 Nợ TK 154: TK 621 : TK 622 : TK 627 : 197.700.000 1 52. 000.000 23 .800.000 ... x 60.000 + 20 0 x 62. 200 TK 1 52 (B): 6. 120 .000 = 20 0 x 20 .000 + 100 x 21 .20 0 Phương pháp LIFO: Nợ TK 621 : 67.460.000 TK 1 52 (A): 61.100.000 TK 1 52 (B): 6.360.000 = 500 x 62. 200 + 500 x ... 5.600 = 500 x 5.600 = 4.000 x 6.000 = 26 .400.000 x 20 % = 2. 400.000 x 20 % = 24 .000.000 x 20 % = 22 .7 92. 0000 – 6.160.000 = (22 .7 92. 000 – 6.160.000) x 99% = (22 .7 92. 000 – 6.160.000) x 1% Email: thien_vodich_no01@yahoo.com...
 • 15
 • 6,695
 • 101

Bài tập định khoản và đáp án kế toán hàng tồn kho

Bài tập định khoản và đáp án kế toán hàng tồn kho
... 152 (B): 7.888.000 = 400 x 19.720 Bài 2:Công ty kinh doanh HH tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia ... GTGT 10%, toán tiền mặt Công ty B chấp nhận toán số hàng gởi bán tháng trước, số lượng 400 đơn vị, giá bán chưa thuế 2.900đ/đơn vị, thuế GTGT 10% Xuất kho 6.000 đơn vị hàng X gởi bán cho công ... công ty toán vòng 10 ngày kể từ lúc nhận hàng hưởng chiết khấu toán 2% giá toán b Nhập kho hàng mua đường tháng trước với giá trị 5.000.000đ (hóa đơn 662 ngày 18/07 có giá trị), số hàng lại...
 • 16
 • 462
 • 0

Bài tập nhóm: kiểm toán chu trình hàng tồn kho

Bài tập nhóm: kiểm toán chu trình hàng tồn kho
... CỦA CHU TRÌNH HTK HÀNG TỒN KHO VỚI VẤN ĐỀ KiỂM TOÁN HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN HTK HÀNG TỒN KHO VỚI VẤN ĐỀ KiỂM TOÁN CÁC CHỨC NĂNG CỦA CHU TRÌNH HTK HÀNG TỒN KHO VỚI VẤN ĐỀ KiỂM TOÁN MỤC TIÊU KiỂM ... Trang KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO HÀNG TỒN KHO VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN Nội dung THỬ NGHIỆM CƠ BẢN ĐỐI VỚI CHU TRÌNH HTK ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KSNB ĐỐI VỚI HTK HÀNG TỒN KHO VỚI VẤN ĐỀ KiỂM TOÁN Khái ... ĐIỂM CHU TRÌNH HTK - Là chu trình trình kinh doanh, có chức bắt đầu việc mua hàng kết thúc việc xuất kho thành phẩm , hàng hóa tiêu thụ - Là chu trình quan trọng cần kiểm toán hàng tồn kho thường...
 • 83
 • 995
 • 0

Bài tập định khoản và đáp án kế toán hàng tồn kho

Bài tập định khoản và đáp án kế toán hàng tồn kho
... 152 = 400 x 7.888.000 (B): 19.720 Bài : Công ty kinh doanh HH tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia ... GTGT 10%, toán tiền mặt Công ty B chấp nhận toán số hàng gởi bán tháng trước, số lượng 400 đơn vị, giá bán chưa thuế 2.900đ/đơn vị, thuế GTGT 10% 6 Xuất kho 6.000 đơn vị hàng X gởi bán cho công ... Nếu công ty toán vòng 10 ngày kể từ lúc nhận hàng hưởng chiết khấu toán 2% giá toán b Nhập kho hàng mua đường tháng trước với giá trị 5.000.000đ (hóa đơn 662 ngày 18/07 có giá trị), số hàng lại...
 • 11
 • 399
 • 2

bài tập về hàng tồn kho

bài tập về hàng tồn kho
... 152 (B): 7.888.000 = 400 x 19.720 Bài : Công ty kinh doanh HH tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia ... phát sinh tháng: Xuất kho 500 đơn vị hàng X bán cho công ty B, giá bán chưa thuế 2.800đ/đơn vị, thuế GTGT 10% Tiền hàng chưa thu, công ty B nhận hàng Nhập kho 6.000 đơn vị hàng X mua công ty C ... bán hàng a Bán cho công ty Z thu chuyển kho n giá bán chưa thuế 28.000.000đ, thuế GTGT 10%, nhận giấy báo có ngân hàng, giá thực tế hàng xuất kho 22.000.000đ b Xuất bán chịu cho công ty Q lô hàng...
 • 7
 • 78
 • 0

Bài thảo luận Quản trị hàng tồn kho của công ty máy tính CMS.doc

Bài thảo luận Quản trị hàng tồn kho của công ty máy tính CMS.doc
... hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho Công ty Máy tính CMS Bộ môn Quản trị Tài 19 Nhóm 8- Lớp K5HQ1A Đề tài: Tìm hiểu công tác Quản trị hàng tồn kho công ty TNHH Máy tính CMS Hàng tồn kho cần ... hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho công ty máy tính CMS + Để công tác quản trị hàng tồn kho tốt hiệu việc kiểm soát hàng tồn kho cần thiết + Để tránh việc dư thừa hàng tồn kho, giảm thiểu ... hiểu công tác quản trị hàng tồn kho công ty TNHH Máy tính CMS, cố gắng chúng em biết thảo luận Bộ môn Quản trị Tài 21 Nhóm 8- Lớp K5HQ1A Đề tài: Tìm hiểu công tác Quản trị hàng tồn kho công ty...
 • 23
 • 4,597
 • 67

chuyen de cuoi khoa bao cao thuc tap ke toan hang ton kho

chuyen de cuoi khoa bao cao thuc tap ke toan hang ton kho
... đợc tiến hành mã hoá theo mã kho Các kho đợc mã hoá theo số tự nhiên 47 Học Viện Tài Chính Chuyên đề cuối kho Danh mục kho vật t Mã kho Tên kho K1 Kho vật liệu K2 Kho vật liệu phụ, nhiên liệu, ... theo phng phỏp s s d Ti kho: Th kho s dng th kho ghi chộp tỡnh hỡnh nhp, xut, tn Học Viện thỏng th Chuyên đề cuối kho ngoi cuiTài Chínhkho cũn phi ghi s lng tn kho trờn th kho vo S s d Ti phũng ... mã tài kho n, tên tài kho n Màn hình khai báo hệ thống tài kho n kế toán VD : Khai báo tài kho n 1521: Vật liệu 48 Học Viện Tài Chính Chuyên đề cuối kho Mã tài kho n nhập : 1521 Tên tài kho n...
 • 92
 • 547
 • 0

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI THỰC HIỆN

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI THỰC HIỆN
... kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình hàng tồn kho kiểm toán Báo cáo tài Công ty Kiểm toán Kế toán Nội công ty chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán Trong kiểm toán dịch vụ, nghề ... với công tác kiểm toán đề cập quy trình kiểm toán chung quy trình kiểm toán chu trình Hàng tồn kho CPA Cuối em đưa kiểm toán chu trình Hàng tồn kho để tìm hiểu cụ thể bước công việc cần tiến hành, ... trình hàng tồn kho công ty A, kiểm toán viên tiến hành kiểm tra chi tiết dựa kế hoạch lập Vì chu trình kiểm toán hàng tồn kho chu trình có khối lượng công việc lớn phức tạp Do chu trình thường kiểm...
 • 14
 • 172
 • 0

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN
... CPA Đối với công tác kiểm toán đề cập quy trình kiểm toán chung quy trình kiểm toán chu trình Hàng tồn kho CPA Cuối em đưa kiểm toán chu trình Hàng tồn kho để tìm hiểu cụ thể bước công việc cần ... kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình hàng tồn kho kiểm toán Báo cáo tài Công ty Kiểm toán Kế toán Hà Nội công ty chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán Trong kiểm toán dịch vụ, nghề ... trình hàng tồn kho công ty A, kiểm toán viên tiến hành kiểm tra chi tiết dựa kế hoạch lập Vì chu trình kiểm toán hàng tồn kho chu trình có khối lượng công việc lớn phức tạp Do chu trình thường kiểm...
 • 13
 • 159
 • 0

Tài liệu Bài 9: Quản trị khoản phải thu và hàng tồn kho ppt

Tài liệu Bài 9: Quản trị khoản phải thu và hàng tồn kho ppt
... Kỳ thu tiền bình quân khách hàng tháng, vòng quay kho n phải thu hàng năm 12/2 = vòng Doanh thu tăng thêm 360.000$ mà vòng quay kho n phải thu vòng, vậy, kho n phải thu tăng thêm tăng doanh thu ... (Vòng quay kho n phải thu) = 3.000.000 / = 500.000$ Kho n phải thu sau thay đổi tỷ lệ chiết khấu = (Doanh thu hàng năm) / (Vòng quay kho n phải thu) = 3.000.000 / 12 = 250.000$ Kho n phải cắt giảm ... = 120.000$ Kỳ thu tiền bình quân khách hàng tháng, vòng quay kho n phải thu hàng năm 12/2 = vòng Doanh thu tăng thêm 600.000$ mà vòng quay kho n phải thu vòng, vậy, kho n phải thu tăng thêm 600.000/6...
 • 10
 • 715
 • 3

bài giảng kế toán hàng tồn kho - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng kế toán hàng tồn kho - đại học mở tp hồ chí minh
... nhóm hàng tồn kho chủ yếu sách kế toán hàng tồn kho cần thuyết minh • Cần thuyết minh thêm áp dụng LIFO Bài tập thực hành 11 (tiếp theo) • Vinamilk lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sở nào? • Hàng ... động HTK sổ kế toán PP kê khai thường xuyên áp dụng phổ biến 11 Ghi nhận hàng tồn kho 12 • Hàng tồn kho tài sản doanh nghiệp, sở quan trọng để ghi nhận hàng tồn kho quyền sở hữu hàng tồn kho (bao ... (thường kho n mục giá vốn hàng bán) kho n sau đây: • Giá gốc hàng tồn kho bán ghi nhận phù hợp với doanh thu có liên quan, • Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, • Các kho n hao hụt, mát hàng tồn kho, ...
 • 19
 • 572
 • 0

báo cáo thực tập VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

báo cáo thực tập VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP
... Phòng Báo cáo thực tập CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung hàng tồn kho 1.1Khái niệm hệ thống hàng tồn kho - Hàng tồn kho tài sản lưu động doanh ... việc kế toán thực - Phòng kế toán công ty có người: kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp, kế toán vốn tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu,1 thủ quỹ - Tổ chức công việc kế toán thực ... Phòng Báo cáo thực tập 1.2.5 Tổ chức kế toán hàng tồn kho Tổ chức hạch toán hàng tồn kho thiết kế khối lượng công tác hạch toán hệ thống loại chứng từ, sổ chi tiết, sổ tổng hợp báo cáo kế toán...
 • 65
 • 6,419
 • 35

bài thảo luận nhóm “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN"

bài thảo luận nhóm “ Kế toán chi tiết hàng tồn kho trong DN
... hng xut kho k ỏnh giỏ hng tn kho: 4.1 Nguyờn tc xỏc nh giỏ tr hng tn kho: Hng tn kho c tớnh theo giỏ gc theo nguyờn tc giỏ phớ Giỏ gc hng tn kho bao gm: chi phớ mua, chi phớ ch bin v cỏc chi phớ ... sinh trờn mc bỡnh thng - Chi phớ bo qun hng tn kho tr cỏc khon chi phớ bo qun hng tn kho cn thit cho quỏ trỡnh sn xut tip theo - Chi phớ bỏn hng - Chi phớ qun lý doanh nghip Nhóm 2_ K6HK1B Dại học ... theo tng kho, k toỏn lp Bng kờ nhp vt liu, Bng kờ xut vt liu Ri ghi vo s i chiu luõn chuyn Cui k i chiu th kho vi s i chiu luõn chuyn S 3: Quy trỡnh hch toỏn chi tit VL theo PP s i chiu luõn...
 • 39
 • 437
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các công thức của bài tập về tồn kho của môn tài chính doanh nghiệpcác dạng bài tập kế toán hàng tồn khobài tập phương pháp tính giá hàng tồn khobài tập tính giá xuất hàng tồn khobài tập kế toán tổng hợp hàng tồn khobài tập định khoản kế toán hàng tồn khobài tập kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn khobài tập tính giá gốc hàng tồn khobai tap du phong giam gia hang ton khobai tap von hang ton khobài tập về vốn hàng tồn khobài tập tính giá trị hàng tồn khobài tập lập dự phòng giảm giá hàng tồn khobài tập kế toán quốc tế hàng tồn khobài tập kiểm toán về hàng tồn khoTính chất vitamin E và những biến đổi trong quá trình chế biên thực phẩmSo sánh các biện pháp làm sạch nước míaCông nghệ sản xuất đườngDinh dưỡng dành cho người thể thaoCâu hỏi ôn tập môn đường bánh kẹo10 chiến lược marketing gia tăng doanh số bán hàngBáo cáo thực tập tại công ty đường mía bến treQuản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúcĐường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lượcBảo quản thịtCác hiện tượng hư hỏng trong thực phẩmThực phẩm biến đổi genThiết kế ly hợp hộp số cầu chủ độngblogtoan com đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên KHTN hà nội lần 3Giao trinh phay CNC b2Từ vựng tiếng anh thông dụng, dễ học, dễ tìm kiếmTiểu luận văn hóa đông nam á hôn nhân chăm bà la môntiêu chuẩn thiết kế xây dựng chợ Việt NamBÁO cáo THỰC tập GIỮA KHOÁXác định hàm lượng kim loai nặng trong thực phẩm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập