Ebook đắc nhân tâm phần 1 dale carnegie

Tài liệu Đắc nhân tâm phần 1 docx

Tài liệu Đắc nhân tâm phần 1 docx
... súng, gặp tức bùng nổ, gieo Tai hại vô Benjamin Franklin hồi Nhỏ vụng xử sau lại giỏi khoa tâm lý dụng Nhân nhiêu bổ làm sứ thần Huê Kỳ Pháp Bí Của thành công ông không trích hết thành Thực ca ... thứ cho người phải có tâm hồn cao Sức tự chủ mạnh mẽ Carlyle Nói: "Muốn xét độ lượng cần xem cách xử người với kẻ dưới" Vậy buộc tội, trích ta phải rán hiểu Họ, tìm nguyên nhân hành vi họ Đó nguồn ... tìm hết lý lẽ để tự Bào chữa trở lại buộc tội ta Và hiểu nên ông Abraham Lincoln để lại danh có tài dẫn Đạo quần chúng bực lịch sử loài người Hồi thiếu thời ông Nhiệt liệt trích ai, chí tới viết...
 • 4
 • 161
 • 4

Đắc nhân tâm phần 1

Đắc nhân tâm phần 1
... súng, gặp tức bùng nổ, gieo Tai hại vô Benjamin Franklin hồi Nhỏ vụng xử sau lại giỏi khoa tâm lý dụng Nhân nhiêu bổ làm sứ thần Huê Kỳ Pháp Bí Của thành công ông không trích hết thành Thực ca ... thứ cho người phải có tâm hồn cao Sức tự chủ mạnh mẽ Carlyle Nói: "Muốn xét độ lượng cần xem cách xử người Với kẻ dưới" Vậy buộc tội, trích ta phải rán hiểu Họ, tìm nguyên nhân hành vi họ Đó nguồn ... chồng Tôi không phản hết Cả tòa nhà đầy vàng không quyến rũ Được chồng Chồng bị người ta phản" Tâm trạng người Kẻ làm quấy oán trách đủ người, Mà chẳng oán trách Bạn Vậy Cho nên từ nay, lần muốn...
 • 3
 • 50
 • 0

Đắc nhân tâm phần 20

Đắc nhân tâm phần 20
... có thành công không? Phòng kế toán sai nhân viên lại nhà sáu ông khách hàng đó, Không úp mở hết, nói đến để thâu số tiền mà khách Hàng thiếu hãng từ lâu Nhân viên Đó nói hãng hoàn toàn có lý, ... toàn đồng ý ông Vụ lỗi Chúng tôi, nhân viên quấy rầy ông làm ông Giận Thật đáng tiếc, thay mặt cho hãng, xin lỗi ông Nghe ông Giảng giải, nhận thấy ông kiên tâm công Vì thấy ông có đức tính đó, ... Vậy muốn người khác theo ý Mhiều nên theo quy tắc thứ mười: Gợi tình cảm cao thượng họ [Phần Trước] [Phần Kế] ...
 • 4
 • 189
 • 3

Đắc nhân tâm phần 21

Đắc nhân tâm phần 21
... người ta nghe theo bạn, bạn phải làm theo qui tắc: Kích Thích thị giác óc tưởng tượng họ [Phần Trước] [Phần Kế] ...
 • 2
 • 187
 • 2

Đắc nhân tâm phần 22

Đắc nhân tâm phần 22
... Schwab tàn nhẫn đưa tới bóc lột nhẫn tâm Phương pháp công hiệu dụng cụ tinh xảo dùng vào việc chung có lợi, trái lại có hại Mà tin độc Giả hiểu thấy thuyết Đắc nhân tâm tác giả tất không quên Chân ... nhân tâm tác giả tất không quên Chân ngôn này: Kỷ sở bất dục, vật thi nhân không Khi bốc lột người khác Bóc lột người đắc Nhân tâm được? Mười hai cách làm Cho người khác nghe theo mình: Chỉ Có cách ... người có tâm huyết 10 Gợi tình cảm cao thượng người 11 Kích thích thị giác óc tưởng tượng người 12 Ai Thèm khát người khác quý mến, hiểu biết thương hại nữa, bạn tặng cho họ thứ [Phần Trước] [Phần...
 • 3
 • 160
 • 2

Đắc nhân tâm phần 23

Đắc nhân tâm phần 23
... ta phật ý, giận dữ, bạn hãy: Bắt đầu câu chuyện cách tặng người vài lời khen thành thật [Phần Trước] [Phần Kế] ... sinh không bắt Họ gắng sức Ông nên coi chừng hữu dõng vô mưu Nhưng ông Phải cương quyết, luôn dụng tâm mãnh tiến đem lại đại thắng Về cho chúng tôi" Tôi hiểu bạn Bạn Coolidge, Mc Kinley hay Lincoln ... địa ông Điện thoại niên giám" Nhà chế tạo lấy niên giám tìm kiếm kỹ lưỡng, nói với Một giọng tự đắc rõ rệt: "Quả thật tên lạ Họ gốc Hòa Lan qua cư trú gần 200 năm rồi" Trong vài phút, ông ta vui...
 • 4
 • 125
 • 2

Đắc nhân tâm phần 24

Đắc nhân tâm phần 24
... [Phần Trước] [Phần Kế] ...
 • 2
 • 129
 • 2

Đắc nhân tâm phần 25

Đắc nhân tâm phần 25
... bạn phải theo quy tắc thứ ba sau này: Trước trích ai, bạn hảy tự thú nhận khuyết điểm bạn [Phần Trước] [Phần Kế] ... nhún khen ngợi mà Von Bulow làm cho ông vua kiêu căng đương bị xúc phạm biến thành bạn thân, tận tâm với Phương pháp vị Hoàng Đế có hiệu vậy, bạn thử tượng đây, hiệu tới đâu Sựï nhũn nhặn khâm...
 • 2
 • 136
 • 2

Đắc nhân tâm phần 27

Đắc nhân tâm phần 27
... trút lời nguyền rủa lên đầu họ Nhưng Kémal không tỏ cho họ thấy ông người thắng, bậc Vĩ nhân không phí tự đắc, khoe thành công Ông bắt hai tay đại tướng đó, nói: "Xin mời hai Ngài ngồi xuống Chắc ... nói chuyện với họ trần mạc, ông xoa vết thương tự họ: "Tôi xin lấy tư cách quân nhân Nói chuyện với hai Ngài quân nhân Tôi cho chiến tranh Canh bạc người cao tay có thua" Vậy, nỗi vui mừng thắng ... kích thích ông, mà ông không Quên quy tắc quan trọng thứ năm sau giữ thể diện cho người [Phần Trước] [Phần Kế] ...
 • 2
 • 114
 • 2

Đắc nhân tâm phần 28

Đắc nhân tâm phần 28
... cho người khác Phật ý, giận dữ, bạn phải: Lấy công tâm nhận gắng sức Họ, khen tới nhỏ họ Lời khen bạn phải thành thật đại độ [Phần Trước] [Phần Kế] ... James, nhà tâm lý có lẽ có tài châu Mỹ Chúng ta sao, trở thành người Sao, hai trạng thái khác xa lắm, người chập chờm, Nửa thức nửa ngủ, so với người tỉnh táo hẳn hòi Chúng ta dùng phần nhỏ khả ... thờ, hát lễ cưới để kiếm vài mỹ Kim Nhưng khó đủ ăn lắm, chàng xa châu thành nhà quê Mà đời sống đắc đỏ Kiếm chòi vườn nho Tiền mướn nhà chẳng bao, chàng nặng quá: chàng Không trả Thiếu mười tháng...
 • 3
 • 152
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập