Phân tích thiết kế hệ thống thông tin chương 1 tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Tài liệu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN pptx

Tài liệu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN pptx
... thực tế biện pháp bảo vệ an toàn thông tin liệu an toàn tuyệt đối Một hệ thống dù bảo vệ chắn đến đâu đảm bảo an toàn tuyệt đối http://www.ebook.edu.vn 1.2 Các chiến lượt an toàn hệ thống : a ... hệ mật mã Để đánh giá hệ mật mã người ta thường đánh giá thông qua tính chất sau: a, Độ an toàn: Một hệ mật đưa vào sử dụng điều phải có độ an toàn cao Ưu điểm mật mã đánh giá độ an toàn thông ... đổi thông tin từ dạng không nhận thức (dữ liệu mã hoá) dạng nhận thức (dạng gốc), trình gọi giải mã Đây lớp bảo vệ thông tin quan trọng sử dụng rộng rãi môi trường mạng Để bảo vệ thông tin mật...
 • 109
 • 591
 • 2

Chương 1 tổng quan về phân tích,thiết kế hệ thống thông tin

Chương 1 tổng quan về phân tích,thiết kế hệ thống thông tin
... Có mức trừu tượng hệ thống thông tin: Mức quan niệm Mức quan niệm hệ thống thông tin mô tả mục đích hệ thống thông tin ràng buộc phải tôn trọng mối quan hệ với mục đích hệ thống Các mô tả phải ... hội, hệ gồm nhiều thành phần, thành phần hệ thống hoàn chỉnh Ví dụ: hệ thống thông tin quản lý xí nghiệp có hệ thống hệ thống “Quản lý vật tư”, hệ thống “Quản lý tài chính”, , hệ thống thông tin ... phần thông tin phòng ban chức năng, thành phần tác nghiệp phân xưởng, sở sản xuất Chúng ta thấy mối quan hệ thành phần hệ thống thông tin qua sơ đồ Hình 1. 1: Hệ thống thông tin theo quan điểm hệ...
 • 17
 • 109
 • 0

chương 1 tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin

chương 1 tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
... SDLC) yêu cầu hệ thống Pha 1: Lập kế hoạch b/c khả thi Pha 2: Phân tích hệ thống Tài liệu đặc tả yêu cầu Pha 3: Thiết kế hệ thống Tài liệu thiết kế hệ thống Pha 4: Cài đặt hệ thống Hệ thống cài đặt ... thay đổi Kỹ cần thiết     Phân tích Kỹ thuật Quản lý Quan hệ cá nhân 34 Phân tích thiết kế hệ thống  Mục đích     Xác định vấn đề, hội, mục tiêu Phân tích dòng thông tin vào/ra Sử dụng ... quan hệ ràng buộc lẫn nhau, có tương tác lẫn tạo nên thể thống  Môi trường hoạt động hệ thống Gồm thành phần không thuộc hệ thống quan hệ trao đổi thông tin với hệ thống Các đặc điểm hệ thống...
 • 38
 • 91
 • 0

PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG THÔNG TIN CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về hệ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG THÔNG TIN  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về hệ THỐNG THÔNG TIN
... Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN • KHÁI NiỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN 1 KHÁI NiỆM: Hệ thống thông tin xác định tập hợp thành phần tổ chức để: - Thu thập thông tin - Xử lý thông tin - ... thác hệ thống, … 6 QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Quá trình gồm giai đoạn: 6 .1 Khảo sát trạng: Tiến hành khảo sát thu tập thông tin cần thiết 6.2 Xác định mô hình nghiệp vụ hệ thống: ... 3.3 Thiết kế hệ thống Các giải pháp cho yêu cầu chuyển thành đặc tả hệ thống logic. (thiết kế logic) sau đặc tả vật lý (thiết kế vật lý) Quá trình chia thành hai pha: thiết kế logic thiết kế vật...
 • 23
 • 64
 • 0

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin chương 1 tổng quan về hệ thống thông tin

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin  chương 1 tổng quan về hệ thống thông tin
...  Hệ thống Hệ thống tổ chức Hệ thống quản lý Hệ thống thông tin Các bước phát triển HTTT Hệ thống  Là tập hợp phần tử phạm vi xác định phối hợp hoạt động với nhằm đạt đến mục đích định Hệ thống ... Máy hát đĩa Nội dung chi tiết      Hệ thống Hệ thống tổ chức Hệ thống quản lý Hệ thống thông tin Các bước phát triển HTTT Hệ thống tổ chức  Là hệ thống môi trường kinh tế - xã hội  Mục ... tra hoạt động  Quản lý hoạt động  14 Nội dung chi tiết      Hệ thống Hệ thống tổ chức Hệ thống quản lý Hệ thống thông tin Các bước phát triển HTTT 15 Hệ thống quản lý    Là phận đảm nhận...
 • 50
 • 234
 • 0

Chương 1: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống ppsx

Chương 1: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống ppsx
... công nghệ tác động tới tất hệ thống 1.1.4 Nhiệm vụ phân tích thiết kế hệ thống Phân tích thiết kế hệ thống cách tiếp cận có hệ thống tới:  Việc xác định vấn đề, hội mục tiêu  Việc phân tích luồng ... triển hệ thống Quy trình phát triển hệ thống đơn giản hóa Khởi đầu hệ thống Phân tích hệ thống Thiết kế hệ thống Cài đặt hệ thống Các bƣớc giải vấn đề nói chung 1 2 Xác định vấn đề (lập kế hoạch ... phải tuân theo kiến trúc công nghệ thông tin chuẩn Người quản lý dự án, người phân tích hệ thống người thiết kế hệ thống nhân lực pha thiết kế hệ thống Thiết kế hệ thống (System Design) trình xác...
 • 6
 • 159
 • 0

Chương 1: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống pps

Chương 1: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống pps
... công nghệ tác động tới tất hệ thống 1.1.4 Nhiệm vụ phân tích thiết kế hệ thống Phân tích thiết kế hệ thống cách tiếp cận có hệ thống tới:  Việc xác định vấn đề, hội mục tiêu  Việc phân tích luồng ... triển hệ thống Quy trình phát triển hệ thống đơn giản hóa Khởi đầu hệ thống Phân tích hệ thống Thiết kế hệ thống Cài đặt hệ thống Các bƣớc giải vấn đề nói chung 1 2 Xác định vấn đề (lập kế hoạch ... phải tuân theo kiến trúc công nghệ thông tin chuẩn Người quản lý dự án, người phân tích hệ thống người thiết kế hệ thống nhân lực pha thiết kế hệ thống Thiết kế hệ thống (System Design) trình xác...
 • 6
 • 179
 • 0

Chương 1 Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán (Môn Hệ thống thông tin kế toán 2)

Chương 1 Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán (Môn Hệ thống thông tin kế toán 2)
... Hệ thống thông tin kế toán 20 10 3/2/2 014 Hệ thống thông tin kế toán Một lĩnh vực riêng biệt nhƣng kết hợp… Hệ thống thông tin (IS) Quản lý lưu trữ liệu Lưu trữ xử lý liệu Hệ thống thông tin Kế ... thông tin hữu ích chuẩn bị định kinh doanh >> V&N cần hệ thống thông tin cho doanh nghiệp! 11 Hệ thống thông tin quản lý 12 3/2/2 014 Hệ thống (HT) • Một hệ thống tập hợp bao gồm thành phần (hệ thống ... quan pháp quyền Kiểm toán độc lập 21 Hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin kế toán: hệ thống thông tin; bao gồm nguồn lực: ngƣời, thiết bị máy móc, đƣợc thiết kế với mục đích biến...
 • 23
 • 127
 • 0

Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán Việt Nam phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)
... Chương 1- 1 2 /13 /2 012 Nội dung • Tổng quan kế tốn tài Hệ thống tài khoản kế tốn VN ứng dụng vào số hoạt động • Đạo đức nghề nghiệp kế tốn Tổng quan kế tốn tài • • • • • Thơng tin kế tốn ... khoản cam kết khơng có quyền hủy ngang 18 Khoa Kế tốn Kiểm tốn Trường Đại học Mở TPHCM Chương 1- 1 2 /13 /2 012 Hệ thống kế tốn Việt Nam Hệ thống kế tốn Việt Nam quy định theo pháp luật Việt Nam: – ... doanh nghiệp • Hệ thống 2006 ban hành theo Quyết định 15 /2006/QĐ-BTC • Bao gồm: – – – – Hệ thống chứng từ Hệ thống tài khoản Hệ thống sổ sách Hệ thống báo cáo tài • Bên cạnh có hệ thống kế tốn dành...
 • 29
 • 108
 • 0

Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán Việt Nam phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)
... Số TT 01 02 03 SỐ HIỆU TK Cấp Cấp 11 1 11 11 111 2 11 13 11 2 11 21 1 12 2 11 23 11 3 11 31 113 2 TÊN TÀI KHOẢN Tiền mặt Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng, bạc, kim khí q, đá q Tiền gửi Ngân hàng Tiền Việt Nam Ngoại ... x 21 1 2 21 1 3 21 1 4 21 1 5 21 1 8 21 2 x 21 1 1 26 Tài sản cố định hữu hình Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Cây lâu năm, súc vật làm việc cho SP TSCĐ khác Tài ... Chương 1- 2 2 /13 /2 0 12 Nội dung    Tổng quan kế tốn tài Hệ thống tài khoản kế tốn VN ứng dụng vào số hoạt động Đạo đức nghề nghiệp kế tốn Hệ thống kế tốn VN ứng dụng Giới thiệu hệ thống tài...
 • 19
 • 111
 • 0

Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán Việt Nam phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)
... dung • Tổng quan kế tốn tài Hệ thống tài khoản kế tốn VN ứng dụng vào số hoạt động • Đạo đức nghề nghiệp kế tốn Tổng quan kế tốn tài • • • • • Thơng tin kế tốn việc định Giới thiệu hệ thống kế ... VAS 21 23 Hệ thống kế tốn doanh nghiệp • Hệ thống 2006 ban hành theo Quyết định 15 /2006/QĐ-BTC • Bao gồm: – – – – Hệ thống chứng từ Hệ thống tài khoản Hệ thống sổ sách Hệ thống báo cáo tài • ... thu tài kỳ – Tình hình tạo sử dụng lợi nhuận chưa phân phối – Các khoản cam kết khơng có quyền hủy ngang 18 Hệ thống kế tốn Việt Nam Hệ thống kế tốn Việt Nam quy định theo pháp luật Việt Nam: ...
 • 28
 • 166
 • 0

Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán Việt Nam phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)
... 46x: Nguồn kinh phí Tài khoản tài sản – Tiền Số TT 01 02 03 SỐ HIỆU TK Cấp Cấp 11 1 11 11 111 2 11 13 11 2 11 21 1 12 2 11 23 11 3 11 31 113 2 TÊN TÀI KHOẢN Tiền mặt Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng, bạc, kim khí ... vốn 20 0 triệu đồng Tài khoản tài sản – Tài sản cố định Số SỐ HIỆU TK TT Cấp 25 21 1 KẾT CẤU Cấp TÊN TÀI KHOẢN Loại Loại Loại A B C Tài sản cố định hữu hình 21 1 1 x Nhà cửa, vật kiến trúc x 21 1 2 Máy ... Máy móc, thiết bị 21 1 3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn x 21 1 4 Thiết bị, dụng cụ quản lý x 21 1 5 Cây lâu năm, súc vật làm việc cho SP x 21 1 8 TSCĐ khác 26 x x 21 2 Tài sản cố định th tài x Loại A: Nợ...
 • 19
 • 108
 • 0

Tài liệu Chương 1- Tổng quan về hệ thống thông tin pptx

Tài liệu Chương 1- Tổng quan về hệ thống thông tin pptx
... chức doanh nghiệp • • • • • Hệ thống thông tin tài Hệ thống thông tin marketing Hệ thống thông tin kinh doanh sản xuất Hệ thống thông tin quản trị nhân lực Hệ thống thông tin văn phòng 22/12/13 Bài ... Phân biệt Hệ thống thông tin Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin (IS) – tất thành phần tài nguyên cần thiết để chuyển thông tin thực chức xử lý thông tin cho tổ chức • Công nghệ thông tin (IT) ... niệm hệ thống hệ HTTT 1.2.1 Dữ liệu thông tin 1.2.2 Hệ thống 1.2.3 Hệ thống thông tin 22/12/13 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNT 1.2.1 Dữ liệu thông tin • • • • • 22/12/13 Dữ liệu Thông tin Các...
 • 44
 • 299
 • 0

Tài liệu Chương 1: Tổng quan về Bảo mật Hệ thống Thông tin doc

Tài liệu Chương 1: Tổng quan về Bảo mật Hệ thống Thông tin doc
... 2011 Bảo mật hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan Bảo Mật Hệ thống Thông tin Bảo mật hệ thống thông tin n Bảo mật hệ thống thông tin (Information Systems Security) bảo vệ hệ thống thông tin ... 2011 Bảo mật hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan Bảo Mật Hệ thống Thông tin Hệ thống thông tin n Hệ thống thông tin (Information Systems) hệ thống gồm người, liệu hoạt động xử lý liệu thông tin ... 2011 Bảo mật hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan Bảo Mật Hệ thống Thông tin 25 Lựa chọn sách bảo mật Xác định mối đe dọa n n n Lựa chọn sách bảo mật Lựa chọn chế bảo mật Việc bảo mật hệ thống...
 • 48
 • 223
 • 2

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin pot

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin pot
... Thị Thanh Hồng Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin Các thành phần hệ thống thông tin Cá c ch Phầ ... © 2007, TS Phạm Thị Thanh Hồng Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin Các xu hướng phát triển CNTT ... 2007, TS Phạm Thị Thanh Hồng 18 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin Lịch sử phát triển vi xử lý...
 • 10
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần 1 tổng quan về đặc điểm và tổ chức của công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng constrexim constrexim i c cphần 1 tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống1 tổng quan về hệ thống thông tin kế toánphần 1 tổng quan về hệ thống thông tin di độngphần 1 tổng quan về vấn đề phân tích đánh giá hệ thống quản lý dịch vụ quảng cáo tại đài tnvn1 tổng quan về thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinklerHoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh gia lai (tt)Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần công trình 2 (tt)Kế toán quản trị chi phí tại công ty xi măng COSEVCO 19 (tt)Kiểm toán công tác quản lý thu thuế TNDN tại cục thuế do kiểm toán nhà nước khu vực VIII thực hiện (tt)Giải pháp chia vùng tách mạng giảm thất thoát trên mạng lưới cấp nước thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc (tt)Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khu tái định cư xã hạ long, khu kinh tế vân đồn, tỉnh quảng ninh ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng (tt)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay xây lắp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển đà nẵng” làm đề tài nghiên cứu (tt)Giải pháp phát triển cho vay xuất nhập khẩu tại NHNoPTNT hải châu (tt)Tăng cường kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng và thanh toán tại công ty cổ phần xây dựng công trình 525, đà nẵng (tt)Các chiến thuật thường gặp trong đàm phánGiải pháp phát triển hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu của ngân hàng công thương đà nẵng (tt)Bài thu hoạch Ngị quyết Trung ương 4 trường họcPhát triển thương hiệu nước mắm mười thu tại công ty TNHH chế biến mười thu (tt)Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh quảng ngãi (tt)Mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh phú yên (tt)Phát triển thương hiệu vietnam airlines cargo (tt)Hoạch định chiến lược công ty cổ phần nông sản thực phẩm quảng ngãi (tt)KẾ HOẠCH dạy học môn NGỮ văn KHỐI 8Hoi chung ruot kich thichTính dự báo trong thơ Trần Tế Xương (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập