6 kinh nghiệm chọn trường thi đại học

6 kinh nghiệm chọn trường thi đại học docx

6 kinh nghiệm chọn trường thi đại học docx
... làng nhàng 5 -6 "phẩy" bạn thi vào Y "Mẹ muốn sau bác sĩ" kết nhận đáng buồn Bạn nên lưu tâm khoảng cách địa điểm trường thi Tránh đăng ký rải rác kiểu: trường Hà Nội, trường miền Trung, trường CÐ ... thi khối B Bạn nên nhớ ngô phải ngô khoai phải khoai cầm thất bại 80% 6 Chiến thuật tâm lý Nhiều bạn, năm trường có tâm lý an phận thủ thường kiểu "Ôi"! Mình thi năm đầu cho biết đỗ được, "học ... thật mình, bạn tự xét loạl "siêu" đừng thi vào trường "đỉnh" Ngoại thương bay Ngoại giao khoa Văn, Toán, Lý, Hoá ÐHSP Tránh chủ quan khinh đề, bạn nên nhớ thi ÐH kiểm tra lớp, đừng thấy dễ mà "xục"...
 • 4
 • 110
 • 0

Một số kinh nghiệm làm bài thi Đại học Anh văn

Một số kinh nghiệm làm bài thi Đại học Anh văn
... từ cho sẵn Thứ tư, khó nhiều, viết đoạn văn ngắn (khoảng 100-150 từ) chủ đề (Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo) ...
 • 2
 • 272
 • 0

Một số kinh nghiệm làm bài thi Đại học môn Sinh

Một số kinh nghiệm làm bài thi Đại học môn Sinh
... tuyển sinh vào đại học Kiểu đề thường gặp lâu nay, dư luận đồng tình Ở loại hình thứ hai, đề thi gồm 8-15 câu hỏi, có tập Đề này, hỏi bản, buộc thí sinh nắm đầy đủ kiến thức (rải chương trình học) ...  Làm bài: Cần ý cách đề để làm cho phù hợp Có thể thấy từ trước đến có hai xu hướng đề: Tự luận dài tự luận ngắn Ở loại hình thức thứ nhất, đề thi gồm từ đến câu hỏi lý ... chương trình học) mà phải biết suy nghĩ để vận dụng vào tình hỏi chưa gặp Mặt khác, để làm tốt kiểu đề này, thí sinh phải biết diễn đạt lời văn câu văn thuộc lòng (Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo) ...
 • 2
 • 299
 • 4

Kinh nghiệm làm bài thi đại học khối AĐ pptx

Kinh nghiệm làm bài thi đại học khối AĐ pptx
... giải sai * Đối với môn lý: Liệt kê hết số liệu thi vào góc bên trái Đổi hệ SI Phải dẫn dắt làm bài: tất hình vẽ, lập luận chọn nghiệm viết hết vào thi Phân loại câu hỏi thuộc vấn đề nào: xuôi hay ... Uh hay Vmax ? Cực trị hay khảo sát? Nếu toán xuôi kết nối đại lượng liệt kê đại lượng cần tìm giúp ta nhớ đến công thức học có chứa đại lượng nầy Sau phân loại công thức dùng trực tiếp hay phải ... kính hiển vi hay thi n văn cần vẽ mô hình vào thi để xác định vị trí vật, thấu kính, mắt từ lập phương trình nhanh xác Các công thức tính độ bội giác nên thuộc lòng; kính hiển vi thi n văn nên lấy...
 • 3
 • 159
 • 0

KINH NGHIỆM LÀM BÀI THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN

KINH NGHIỆM LÀM BÀI THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN
... thời gian Làm thi Bắt đầu làm với câu hỏi mà bạn cho nắm Kinh nghiệm cho thấy, nên làm ngắn trước dài sau Nếu nắm câu hỏi kiểm tra kiến thức bạn nên làm hoàn thành nhanh, chắn Tiếp đến văn ngắn ... lực, bút lực cho văn dài phần thời gian lại Ở câu hỏi, bạn cần trình bày nguyên tắc văn, nghĩa có đủ mở bài, thân bài, kết khác độ dài, cách trình bày trực tiếp hay gián tiếp Mở bài: Cần viết nhanh ... nguyên tắc mở bài" để có thêm kinh nghiệm viết mở Các bạn chuẩn bị sẵn số mở dạng nguyên liệu cho tác phẩm, tác giả để vào phòng thi có mở hay, độc đáo mà thời gian suy nghĩ Thân bài: Trên sở...
 • 3
 • 193
 • 1

kinh nghiệm làm bài thi đại học môn ngữ văn

kinh nghiệm làm bài thi đại học môn ngữ văn
... -Trước kết nhớ phải tổng kết phần nghệ thuật (dù làm) 1.0 điểm Kết cần nhận định lại vấn đề phân tích (luôn 0.5 điểm) View more most viewed threads:...
 • 2
 • 66
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Trường thi Đại học - Cao đẳng của học sinh THPT tại Huyện Bù Gia Mập - Tỉnh Bình Phước

Luận văn thạc sĩ Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Trường thi Đại học - Cao đẳng của học sinh THPT tại Huyện Bù Gia Mập - Tỉnh Bình Phước
... ảnh hưởng đến định chọn trường HS vùng miền núi cao nguyên, tác giả chọn đề tài Nhân tố ảnh hưởng đến định chọn trường thi đại học cao đẳng học sinh THPT Huyện Gia Mập Tỉnh Bình Phước ... & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM *** PHẠM THỊ HỒNG DƯƠNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG CỦA HỌC SINH THPT TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP – TỈNH BÌNH PHƯỚC Chuyên ... CẢM ƠN Sau thời gian chuẩn bị tiến hành nghiên cứu, hoàn thành đề tài Nhân tố ảnh hưởng đến định chọn trường thi Đại học Cao đẳng học sinh THPT huyện Gia Mập tỉnh Bình Phước Trong trình...
 • 85
 • 308
 • 0

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 6 docx

TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 6 docx
... Ba(OH)2, AgNO3, CuO, Zn, quỳ tím Câu 40: Trong số loại tơ sau: (1) (2) (3) [ - NH – (CH2 )6 – NH – OC – (CH2)4 – CO - ]n [-NH-(CH2)5-CO-]n [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại sợi poliamit là: A.(1), ... chế trực tiếp X là: A C2H5 OCO CH3 B HO-C2H4COONa C C6H12O6 D A, B, C Câu 28: X có tổng số proton notron nhỏ 35 có tổng đại số số oxi hoá dương lớn hai lần số oxi hoá âm nhỏ –1 X là: A Cl B S C ... Câu 12: Đun 6, 96 gam rượu A với 10,4 gam CuO (dư) Sau pứ thu andehyt đơn chức B 8,48 gam rắn CTPT A; B là: A CH3OH, H-CHO B CH2=CH-CH2OH, CH2=CH-CHO C C2H5OH, CH3 –CHO D C3H7OH, C3H7-CHO Câu 13:...
 • 5
 • 126
 • 0

HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 6 pptx

HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 6 pptx
... H2O 0,02 Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 mol OH- = 0,08mol => V= 0, 08 = 0,04 (l) chọn a Câu 40:pH = 12 => pOH = => [OH ]- =1 0-2 mol OH- = 1 0-2 v1 pH = => [H+] =1 0-2 => mol H+ = v2 1 0-2 => v1 = v2 chọn ... 100oC tăng 75% = 3x 25 Vậy vận tốc tăng 33 =27 lần chọn đáp án c Câu 36: H2SO4 → SO4 2- + H2 0, 06 0, 06 M rắn = 1,9+ m SO4 2- = 7 ,66 g Chọn đáp án X + n H+ → Câu 37:Kim loại x n H2 4x = 0,15 => n x=0,3 ... CaCO3 = 0, 16 m trước = m sau + 16 0, 16 = 16, 7g chọn c Câu 39:mol Al = 0,54 = 0, 02 27 mol H+ = 0,08 ta có Al + 0,02 3H+ → Al3+ + 0, 06 H2 0,02 Dd Y (H+ dư 0,02; Al3+ 0,02) H+ 0,02 + OH- → H2O 0,02...
 • 5
 • 143
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Thanh toán và phân chia di sản pps

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Thanh toán và phân chia di sản pps
... bảo quản di sản Các chi phí khác Khi tóan hết nghĩa vụ tài sản số tài sản lại chia cho người thừa kế theo di chúc theo pháp luật Phân chia di sản thừa kế Phân chia di sản theo di chúc ( 68 4 BLDS) ... thỏa thuận bán để chia cho người thừa kế theo pháp luật Hạn chế phân chia di sản - Quy định 68 6 BLDS - Đặt hạn chế phân chia di sản: việc chia di sản làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vợ/chồng ... ( 68 4 BLDS) - Việc phân chia di sản theo di chúc di chúc di chúc hợp pháp (điều kiện di chúc: chủ thể, hình thức…) - Chia theo di chúc chủ thể định di chúc thừa kế theo pháp luật (đảm bảo điều...
 • 3
 • 118
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Thừa kế theo pháp luật pptx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Thừa kế theo pháp luật pptx
... sản theo di chúc không vào thời điểm mở thừa kế Diện hàng thừa kế Diện thừa kế Diện thừa kế hiểu giới hạn phạm vi người có quyền - thừa kế di sản mà người chết để lại theo quy định pháp luật ... thừa kế hàng hưởng phần di sản ngang Việc hưởng thừa kế theo hàng tuân theo trình tự, hàng thừa kế thứ không đến hàng thứ tiếp tục hàng thừa kế thứ hai không hàng thừa kế thứ hưởng di sản thừa ... Thừa kế theo pháp luật áp dụng phần di sản:  Phần di sản không định đoạt di chúc  Phần di sản có liên quan đến phần di chúc hiệu lực pháp luật  Phần di sản có liên quan đến người thừa kế theo...
 • 4
 • 154
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Một số quy định chung về thừa kế pps

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Một số quy định chung về thừa kế pps
... Việc thừa kế người có quy n thừa kế mà chết thời điểm - Về nguyên tắc chết thời điểm họ quy n hưởng thừa kế - Áp dụng thừa kế vị (quy định Điều 67 7 BLDS) đảm bảo quy n hưởng di sản thừa kế đảm ... người thừa kế: Cá nhân Tổ chức, pháp nhân - Phải sống thời điểm mở thừa kế - Phải tổn vào thời điểm thành thai thời điểm mở thừa mở thừa kế kế sinh sống người thừa kế - Quy n nghĩa vụ người thừa kế: ... Người thừa kế - Quy định Điều 63 5 BLDS - KN: Là người hưởng di sản thừa kế theo di chúc theo pháp luật Thừa kế theo di chúc Thừa kế theo pháp luật - Cá nhân; - cá nhân (diện hàng thừa kế) - Tổ...
 • 8
 • 148
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển pháp luật thừa kế của Việt Nam potx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển pháp luật thừa kế của Việt Nam potx
... tác, thành phần, tôn giáo, địa vị trị xã hội…đều có quyền để lại tài sản cho người khác quyền hưởng di sản theo di chúc theo pháp luật;  Vợ chồng thừa kế nhau;  Phụ nữ nam giới hưởng thừa kế ... ngang theo quy định pháp luật;  Con giá thú giá thú thừa kế chia di sản thừa kế theo luật Nguyên tắc tôn trọng quyền định đoạt người có tài sản, người hưởng di sản - Quy định 63 1 BLDS - Nội dung: ... hợp pháp cá nhân trở thành di sản thừa kế người chết Mọi cá nhân bình đẳng quyền thừa kế - Nguyên tắc Hiến định (Điều 52 HP 1992) Điều BLDS - Thể nguyên tắc:  Mọi cá nhân không phân biệt nam, ...
 • 3
 • 214
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 quyền thừa kế pptx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 6 quyền thừa kế pptx
... nhân) có quyền SH quy định cá nhân có quyền TK Bản chất quyền thừa kế TK có mối quan hệ sâu sắc, chặt chẽ với SH (đây sở khách quan cho - TK) nên bị chi phối quyền SH, hình thức SH Quyền TK mang ... xã hội Khái niệm quyền thừa kế Theo nghĩa rộng: Là PL TK, tổng hợp QPPL quy định trình tự - dịch chuyển TS người chết cho người sống Theo nghĩa hẹp: Là quyền người để lại di sản quyền người nhận ... Nhà nước, lợi ích chung toàn xã hội, góp phần xóa bỏ tàn tích chế độ thừa kế xã hội thực dân phong kiến để lại  TK phải bảo vệ quyền lợi đáng thành viên ổn định gia đình; giáo dục tinh thần trách...
 • 3
 • 54
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kinh nghiệm làm toán thi đại họckinh nghiệm làm bài thi đại học môn địasách hướng dẫn chọn trường thi đại họchướng dẫn chọn trường thi đại họckinh nghiệm làm bài thi đại học môn toánkinh nghiệm làm bài thi đại học môn hóakinh nghiệm làm bài thi đại học môn vật lýkinh nghiệm làm bài thi đại học môn ngữ vănkinh nghiệm làm bài thi đại học môn lýkinh nghiệm làm bài thi đại học khối akinh nghiệm làm bài thi đại học môn sinhkinh nghiệm làm bài thi đại học môn tiếng anhkinh nghiệm làm bài thi đại học môn văntư vấn chọn trường thi đại học năm 2012chọn trường thi đại học năm 2012Giám sát xây lắp điệnVăn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài nghiên cứu Bê tông hạt mịn chất lượng caoĐề tài Nghiên cứu biện pháp móng Top - Base xử lý nền đất yếu dưới móngĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự độngĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Quản lý tour du lịch trong nướcĐề tài Quản lý tuyển dụng nhân viên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập