Đề thi tuyển dụng FPT – tiếng anh c – đề số 3

Tài liệu Đề tuyển sinh môn tiếng Anh khối D - Số 3 docx

Tài liệu Đề tuyển sinh môn tiếng Anh khối D - Số 3 docx
... 27A 28C 29A 31 C 32 B 33 A 34 B 35 B 3 6D 3 7D 38 C 39 C 41C 4 2D 4 3D 44C 45C 4 6D 47B 48C 49A 51B 5 2D 53A 54C 55B 56C 57A 58B 5 9D 61C 6 2D 63C 64A 65A 6 6D 67C 68A 6 9D 1 0D 20C 30 B 4 0D 5 0D 60A 7 0D ... raising C focused C affects C body C place C fetches C accidents D establish D product D Even D paying D connected D effects D part D site D enables D problems Chọn phương án (A B, C ,D) ứng với câu ... damaged C spoiled D wounded 30 .Would you be ……………… to hold the door open? A too kind b kind enough C as kind D so kind 31 .I am not sure ………… the green coat is A who’s B who C whose D whom 32 it was...
 • 6
 • 238
 • 1

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 3

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 3
... 191 9 and 192 9 he lived in Germany and traveled a lot to talk to (6) ………… Scientists Then in 1 93 3, he had to (7) …………… Germany because (8) ………… Hitler and Nazi party He moved to the USA From 1 93 3 ... was (1) ………… in 18 79 in Ulm, Germany He graduated (2) ……………the university of Zurich in Switzerland in 190 5 In 190 5, he also did some of his most famous work in (3) ………… In 191 9, he (4) ………… the ... ………… Hitler and Nazi party He moved to the USA From 1 93 3 until his (9) …………… he lived in Princeton, New Jersey He (10) ………… on April 18th, 195 5 IX Write the sentence beginning with the word given...
 • 4
 • 81
 • 2

Đề ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 3

Đề ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 số 3
... but this was expensive In 1 830 a new substance called “camphene” was patented, and it proved to be an remained expensive, had an unpleasant odor, and also was dangerously explosive Between 1 830 ... 100120 words) on what you saw or heard then give your comments -HẾT Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh ………………………………………………………….SBD…………………… PREPARED & RELEASED BY ĐỖ BÌNH, THPT ... home? Or you want to go for a drink?” she asked “I think I’d rather you (2)_ took (take) me home,” I said “If I don’t change my clothes, I know I (3) will fall (fall) ill, and then I won’t be...
 • 4
 • 96
 • 1

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 số 3

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 số 3
... THẠCH, VĨNH PHÚC 31 (organic) 32 (alphabet) 33 (identify) 34 (organize) 35 (designate) 36 (sure) 37 (vary) ĐỀ THI CHỌN HSG GIỎIPHUCSMOON TIẾNG ANH TỈNH VĨNH PHÚC supplements are _ (38 ) _ to those ... Section 21 D 22 D 23 A 24 C 25 A 26 D 27 B 28 D 29 C 30 D Section 31 inorganic 32 alphabetical 33 identification 34 disorganized 35 designation 36 ensure 37 variety 38 equivalent 39 unbalanced 40 ... ĐỀ THI CHỌN HSG GIỎIPHUCSMOON TIẾNG ANH TỈNH VĨNH PHÚC 14 The number she can contact the Central Campus is A 0900 762 59 13 B 0900 762 59 03 C 0900 35 9 2 23 D 0976 259 135 0 15 She...
 • 6
 • 181
 • 2

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 số 3

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 số 3
... gồm trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 20 13- 2014 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH (Dành cho học sinh THP không chuyên) Thời gian thi: 180 phút, không kể thời gian giao đề Total: 130 pts PART I: ... for this trend? You should write a paragraph of about 150 words on this topic BY ĐỖ BÌNH – THPT LIẾN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC www.violet.vn/quocbinh72 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN (Đề thi ... below (5pts) 1.A 2.B 3. A 4.A 5.C PART III LEXICO-GRAMMAR I Read the sentences carefully and choose the best answers to make complete ones (10pts) B 6.D 2.D 7.C 3. B 8.B 4.B 9.B 5.C 10. B II The passage...
 • 8
 • 169
 • 3

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 số 3

Đề luyện thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 số 3
... TẠO PHÙ NINH _ Híng dÉn chÊm BÀI thi chän häc sinh giái M«n: TiÕng Anh líp (V2) Năm học: 2012-20 13 (Thang ®iÓm 20) Section Listening: 3. 0 points PART I: You will hear a conversation ... D at an end Is it worth waiting for a table in this restaurant or shall we go …… else? A anywhere B otherwise C somewhere D everywhere 10 I hope this headache ……… soon A goes out B comes away ... …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… 10 ………… 11 ………… 12 …………… 13 …………… 14 …………… 15 ………… 16 ………… 17 …………… 18 …………… 19 …………… 20 ………… II Give the correct form of the word in brackets ( 2.0...
 • 12
 • 123
 • 0

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 5 SỐ 3

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 5 SỐ 3
... is from England 2) He is going to visit China 3) He is going to visit Da Lat if he has time 4) He is going to travel from England to Ha Noi by train 5) Mai is going to fly with him VII.Điền từ ... 2) There is a very high …………… in Ho Chi Minh City 3) Hoa is borrowing a book in the ………………… 4) Linda is a student at Oxford primary …………………… 5) Tonight we don’t eat at home so we go to the ………… ... trả lời câu hỏi My name is Tony I live in England.Last Summer ,I visited China.It's very beautul This summer, I am going to Hanoi by plane I'm going to stay there for one day Then I'm going to...
 • 2
 • 277
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển dụng fptde thi tuyen sinh mon tieng anh va dap anđề thi tuyển sinh môn tiếng anh vào lớp 10đề thi tuyển sinh vb2 tiếng anh dai hoc nhan vande thi tuyen sinh 10 tieng anhđề thi tuyển sinh môn tiếng anh lớp 10đề thi tuyển dụng fpt 2012đề thi tuyển dụng fpt iqđề thi tuyển dụng fpt telecomthi tuyển dụng fpt englist test akỹ năng phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng anhmẫu thông tin tuyển dụng bằng tiếng anhcâu hỏi dành cho nhà tuyển dụng bằng tiếng anhcách viết thông báo tuyển dụng bằng tiếng anhhỏi lại nhà tuyển dụng bằng tiếng anhThS.Phan Anh Thế Phân biệt một số triệu chứng trên lá cây có múiNghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Tiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của VinamilkTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU MÁY TEMSTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm He chân trắng (Penaeus vannamei Bone,1931) tại Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận, huyện Bình Đại, tỉnhBến TreTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI NẤM LINH CHI THU HÁI TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINHTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiTình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW IKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchTìm Hiểu Các Phương Pháp Bảo Quản Khoai Tây Ở Việt NamBài Dự Thi Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực Tiễn7 LOẠI cây hút SẠCH bức xạ