Giáo Trình SPSS bài 4 thong ke mo ta du lieu trong SPSS

slide bài giảng nguyên lý thống tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường

slide bài giảng nguyên lý thống kê mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường
... BIỂU HIỆN QUAN HỆ SO SÁNH GIỮA CÁC HIỆN TƯNG CÙNG LOẠI NHƯNG KHÁC NHAU VỀ KHÔNG GIAN, HOẶC SO SÁNH GIỮA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÙNG MỘT TỔNG THỂ • 4.3 CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG KHUYNH HƯỚNG TẬP TRUNG : ... 2500) = 2650 35 TÀI LIỆU PHÂN TỔ CÓ KHOẢNG CÁCH TỔ: -TỨ PHÂN VỊ THỨ NHẤT: Q1 = XQ1 ∑ f − SQ1−1 + hQ1 fQ1 -TỨ PHÂN VỊ THỨ BA: ∑ f − SQ −1 Q = XQ + hQ fQ 36 4.4 CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG ĐỘ PHÂN TÁN: ... (Me): •* TÀI LIỆU PHÂN TỔ KHÔNG CÓ KHOẢNG CÁCH •TỔ: Me = x(n+1)/2 •VÍ DỤ: CÓ TÀI LIỆU VỀ TUỔI NGHỀ CỦA CÔNG • NHÂN: 6,6,7,8,9,10,11 • Me = x(7+1)/2 = x4 = tuổi nghề •VÍ DỤ: CÓ TÀI LIỆU VỀ TUỔI...
 • 52
 • 1,313
 • 0

Chuong 4 thong ke mo ta va phan tich phuong sai

Chuong 4 thong ke mo ta va phan tich phuong sai
... 24 10/21/2012 Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam 2- PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai hai nhân t (có l p): p): Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam 2- PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai ... Nam 2- PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai m t nhân t : Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam 13 Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam 2- PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai m t nhân t : VD 1: ... PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai hai nhân t (không l p hay không tương tác): tác): Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam Khoa QTKD - ThS Nguy n Kim Nam 2- PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI - Phân tích phương sai m...
 • 5
 • 661
 • 10

Tài liệu Chương 4 Thống Tả Hiện Tượng

Tài liệu Chương 4 Thống Kê Mô Tả Hiện Tượng
... 52 = 44 SP x i − x fi ∑fi =3,68SP 31 − 44 + 41 44 24 + 44 44 14 + 47 44 + 58 − 44 + 65 − 44 52 ∑ x i − x fi σ2 = ( * ) ∑ fi =35 ,42 ( 31 − 44 ) 2 + (41 44 ) 24 + (44 44 ) 14 + (47 44 ) + ... 2003 20 04 2005 49 ,3 46 ,8 100,2 196,3 246 ,6 260,3 KNXK Tốc độ phát triển KNXK qua năm sau: + t2000 = y00 y99 49 ,3 37 = = 1,33 24 lần = 133, 24% → tăng 33, 24% + t2001 = y01 y00 = 46 ,8 49 ,3 = 0, 949 3 lần ... người) 0 .4 13.3 0.9 221.9 5.9 26.1 50.5 84. 8 4. 3 65 83.1 556 GDPtheo giá thực tế ( tr USD) 5181 45 96.7 339 257 641 .5 241 2.2 117775.8 9081 8 642 8.6 106818.3 16 349 1.5 45 358.7 8208 34. 1 04. 7: Cơng...
 • 41
 • 640
 • 4

Bài tập thống tả doc

Bài tập thống kê mô tả doc
... Bài 4: Tình hình thu hoạch lúa vụ Đông Xuân năm 2007 ấp thuộc huyện X: Năng suất lúa (tạ/ha) Số ... 20 40 – 45 40 45 – 50 25 >= 50 Hãy tính suất lua thu hoạch trung bình vụ Đông Xuân toàn huyện? Bài 5: Tài liệu phân tổ suất lao động công nhân xí nghiệp kỳ báo cáo sau: Năng suất lao động (sản ... động? Số trung vị suất lao động? Độ lệch tuyệt đối trung bình? Phương sai? Độ lệch tiêu chuẩn? Bài 6: Có tài liệu tổng giá trị sản lượng xí nghiệp thuộc tổng công ty X qua hai năm 2005-2006 bảng...
 • 3
 • 1,686
 • 36

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 4 potx

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 4 potx
... khối ghép nối nối tiếp, tạo tham số cho cổng nối tiếp: * Vào : AH = AL = Tham số truyền DX = Số thứ tự cổng nối tiếp * Ra : AX = Trạng thái đường dây truyền Modem Phục vụ 00h ấn đònh thông số ... lên (+12v)  ngõ 743 2 mức logic  qua IC 741 25 để nâng dòng kích TxOK sáng Q1 dẫn bão hòa  cực C Q1 xem nối mass (VCEQ1  0,2v)  Diode U7 dẫn  BJT U7 dẫn bão hòa  cực C BJT nối mass  ngõ U3 ... lệnh đòa đoạn vùng nhớ dành cho chương trình bò ngắt - Thanh ghi Flag lúc bò ngắt chương trình III Giới thiệu cách sử dụng IRQ4: IRQ4 đường ngắt cứng máy tính Trong máy IBM_PC có đường ngắt cứng...
 • 9
 • 115
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách đưa địa chỉ vào dữ liệu trong monitor phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách đưa địa chỉ vào dữ liệu trong monitor phần 4 ppt
... chương trình sau xem phụ lục + DAUCHAM + DEMP + XADD DEL  DEL :  Input :  Output : Là chương trình dễ xoá ( nạp 00H ) vùng liệu Nạp đòa đầu vùng cần xoá Nạp đòa cuối vùng cần xoá Chương trình ... 00H *4 *5 ORQP M, A H A, H 9FH *7 *1 A, L D2H *8 D3 *9 D4 *10 D5 *11 D6 *12 D7 *13 D8 * 14 D9 *15 *1 B, 77 H KYTUB Thiết kế Thiết bò thực tập vi xử lí 8085 *9 : *10 : *11 : *12 : *13 : * 14 : *15 ... vi xử lí 8085 *4 : *5 : *6 : *7 : CALL STA CMP JZ INX JMP MVI STA CALL POP RET CALL JMP INX LDA JMP ORMP AddSRCH M *5 H *4 A, 03H AddTT DPHLM PSW PHIMSO *1 H AddSRCH *4 Trang 40 ...
 • 11
 • 139
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 8 doc

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 8 doc
... chuẩn truyền dẫn: mục đích cho việc đấu nối điện thoại truyền tiếng nói theo tiêu việc truyền dẫn để đáp ứng chất lượng gọi phải xác đònh cách xem xét mát truyền, độ rộng dãi tần số truyền dẫn ... tiến hành Nếu máy không trạng thái bận đường nối nối với đường trung kế chọn để kết nối gọi - Truyền tín hiệu chuông: để kết nối gọi, tín hiệu chuông truyền chờ có trả lời từ thuê bao bò gọi Khi ... tổng đài nối đến tổng đài trung chuyển, dây nhấc lại để nối với trạm cuối sau thông tin số thuê bao bò gọi truyền - Kết nối trạm cuối: trạm cuối đánh giá trâm nội hạt dựa số thuê bao bò gọi truyền...
 • 11
 • 110
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 7 pot

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 7 pot
... return(1); else return(0); } PHẦN D HƯỚNG THI CÔNG I Tổng quát: Mạch giao tiếp thiết bò độc lập để ghép nối máy vi tính với nhằm truyền liệu từ nơi đến nơi khác cách nhanh chóng Ngoài ra, mạch ... luận văn thời gian quy đònh Do trình làm việc chúng em tránh khỏi sai sót Rất mong quý thầy cô thông cảm bảo PHỤ LỤC BỘ ĐIỀU KHIỂN NGẮT 8259A Bộ điều khiển ngắt lập trình 8259A (PIC : Programable ... RD D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CAS0 CAS1 GND 8259A DIP 10 11 12 13 14 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 Vcc A0 INTA IR7 IR6 IR5 IR4 IR3 IR2 IR1 IR0 INT SP CAS2 IR1 IR2 IR3 IR4 IR5 IR6 IR7 1918...
 • 9
 • 194
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 6 doc

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 6 doc
... 0x0D,0x1A,0x14,0x 06, 0x0B, 0x0F,0x12,0x1C,0x0C,0x18, 0x 16, 0x17,0x0A,0x05,0x10, 0x07,0x1E,0x13,0x1D,0x15, 0x11,0x04,0x04,0x04,0x04, 0x04,0x04 }; int bang_so2[] = { 0x0D,0x11,0x14,0x09,0x 16, 0x1A,0x04,0x1F,0x12,0x04, ... 0x1A,0x14,0x 06, 0x0B,0x0F,0x12, 0x1C,0x0C,0x18,0x 16, 0x17,0x0A, 0x05,0x10,0x07,0x1E,0x13,0x1D, 0x15,0x11,0x04,0x04,0x04,0x04, 0x04,0x04 }; int bang_so2[] = { 0x0D,0x11,0x14,0x09,0x 16, 0x1A, 0x04,0x0F,0x12,0x04,0x04,0x0C, ... (int)ch =65 && (int)ch data,0x1F);de_lay(10);co_bang2=0;} ch1=(int)ch - 65 ; outportb((int)&COM -> data, p1[ch1]);...
 • 9
 • 159
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 5 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 5 pdf
... 1 ,5 K  P = R13 I2 = 1 ,5 (0,02)2 = 0,6 w  Chọn P = 1w PHẦN C : XÂY DỰNG PHẦN MỀM I Lưu đồ : START Khởi tạo cổng COM1 Bắt tay thu = Y Thu liệu N Đường truyền hở mạch Y Thông báo đường truyền ... R5 = VCC / IC = / 1mA = K  Chọn R5 = 6,8 K Tương tự BJT Opto U8 , U9 , U10 ,U11 ta chọn dòng: IC = mA  Chọn R10 = R11 = R14 = R 15 = 6,8 K Vì R2 , R12 , R16 , ... DSR = N Y Delay 50 ms Đọc ghi trạng thái DSR = N Y Đổ chuông Thu liệu Reset DTR Phát hô hiệu Return END Return LƯU ĐỒ HÀM BẮT TAY THU START Đọc ghi trạng thái DSR = N Y Delay 50 ms Đọc ghi trạng...
 • 9
 • 115
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 3 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 3 pptx
... 100 30 0 1200 2400 4800 9600 DECEMAL HEX MSB LSB 230 4 1152 38 4 96 48 24 12 900 480 180 60 30 18 0C 0 0 00 80 80 60 30 18 0C Tốc độ dãy BAUD_RATE bảng cố đònh Những giá trò khoảng chúng tạo cách ... thông báo liệu thu sẵn sàng Nó SET lên ký tự vừa nhận chuyển vào bên ghi vùng đệm thu Bit Reset trở việc đọc liệu thu từ ghi đệm thu ghi mức lên - Bit : Bit thông báo lỗi tràn Nó thông báo liệu ... bò xa không gởi đến Trong đồ án ta sử dụng Bit để gởi mạch nhận dược tín hiệu gọi kết nối từ đối phương Lúc đó, phải Set lên để xem bắt tay phần cứng với đối phương - Bit 1,2 ,3, 4 : không dùng nên...
 • 9
 • 138
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 2 docx

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 2 docx
... dây thu ta mức logic (dòng -20 mA) Do đó, Q4 dẫn M2 coi nối đất (D2 sáng) Nhận tín hiệu tức đường dây kết nối sẵn sàng truyền số liệu +60V R2 D2 R1 R4 DZ Q1 R8 R5 E2 Q2 Đến Rx máy Teletype D3 R3 ... - nối TxD Đệm số liệu TxC RxC IV Vi mạch trao đổi tin song song - nối tiếp không đồng 825 1A: 825 1A USART có khả thực Protocol đồng bất đồng Ở ta sử dụng để truyền bất đồng Hãng Intel mô tả 825 1A ... thuật NMOS có 28 chân, tốc độ truyền liệu lên tới 64 Kpbs Khác với 64 02, 825 1A tất liệu đến từ P qua Bus liệu (Data Bus) nối với chân D7 - D0 D2 D3 RxD GND D4 D5 D6 D7 TxC 28 825 1A WR CS C/D...
 • 9
 • 127
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 1 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách kết nối đồng bộ dữ liệu trong truyền thông phần 1 ppt
... DB_9 Những kết nối gồm có chân (Pins) lổ cắm (Sockets) Bộ kết nối với chân cắm (pins) kết nối "đực" (male) Bộ kết nối với lổ cắm (Sockets) kết nối "cái" (Female) Trên chân cắm lỗ cắm kết nối (Connector) ... w c 13 14 25 Hình 5a : Bộ nối 25 chân (DB_25) Hình 5b : Bộ nối chân (DB_9) Trong : AA : Protective Ground (nối đất bảo vệ) TxD : Transmitter Data (truyền liệu) RxD : Received Data (nhận liệu) ... tốc độ truyền liệu 20 Kbps với khoảng cách truyền lớn gần 15 m Đây dạng giao tiếp dạng TTL kích đường dây không cân Việc truyền liệu qua cổng RS_232C tiến hành theo cách nối tiếp, nghóa bit liệu...
 • 8
 • 122
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kiểu dữ liệu chuyển đổi trong mảng có kích thước khác nhau p1 docx

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kiểu dữ liệu chuyển đổi trong mảng có kích thước khác nhau p1 docx
... 216 Câu lệnh foreach 218 Mảng đa chiều 220 Mảng đa chiều kích thước 220 Mảng đa chiều kích thước khác 224 Chuyển đổi mảng 227 Bộ mục ... môi trường thông dịch  Để làm cho người phát triển kinh nghiệm vững nắm vững nhiều kiểu ứng dụng khác Như từ ứng dụng Windows đến ứng dụng dựa web 11 Microsoft NET d o m o c w k m w o c ... Mảng, mục, tập hợp 211 Mảng 212 Khai báo mảng 213 Giá trị mặc định 214 Truy cập thành phần mảng 214 Khởi tạo thành phần mảng 216 Sử dụng...
 • 10
 • 83
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thống kê mô tả dữ liệu 38giáo trình và bài tập thống kê doanh nghiệpbài toán thống kê mô tảbài tập thống kê mô tả hiện tượngbài tập thống kê mô tả có lời giảibài tập thống kê mô tảgiải bài tập thống kê mô tảbài giải thống kê mô tả4 1 thống kê mô tả các biến trong mô hình hồi quyphụ lục 4 thống kê mô tả về nghiên cứu2 3 thống kê mô tả số liệu tỷ suất sinh lờithống kê mô tả các biến trong mô hìnhý nghĩa thống kê mô tả các biến trong mô hìnhgiao trinh thong ke mo tabài tập ôn thống kê mô tảCâu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp chẩn đoán hình ảnh chuyên khoa 1Điều tra nhận thức về giới tính và sức khỏe sinh sản của học sinh tại trường THPT liên hà đông anh hà nội và THPT thái ninh thái thụy thái bìnhĐiều tra thực trạng việc giáo dục giới tính và trình độ hiểu biết về sức khỏe sinh sản trường trung học cơ sở kinh kệ và cao mại huyện lâm thao tỉnh phú thọNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả sử dụng vaccine H5N1trong thực địa tại tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))luận văn ngành di truyền học nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của 06 dòng lúa chất lượng được tạo ra bằng phương pháp đột biến cảm ứngNghiên cứu đa dạng sinh học bộ phù du (ephemeroptera) ở á đai 300 600m tại vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào caiNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường trung học phổ thông hồng thái hà nộiđồ án công nghệ sản xuất bột mì và các sản phẩm làm từ bột mìNghiên cứu một số chỉ số hình thái và thể lực của học sinh trường THPT ngô gia tựỨng dụng CNTT xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn giải phẫu nguờiỨng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn sinh lý người động vật từ chương i đến chương VIIXây dựng chuyên đề dạy học chương IV, sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinhĐiều tra mức độ nhận thức về sức khỏe sinh sản và giới tính của học sinh trường THPT cẩm giàng – hải dươngCâu hỏi và đáp án ôn thi chẩn đoán hình ảnh hô hấp chuyên khoa 1Câu hỏi và đáp án ôn thi chẩn đoán hình ảnh phần cơ xương khớp chuyên khoa 1Bài giảng thẩm định tín dụngBusiness english translation 2 3ÔN tập Quản trị nguồn nhân lựcTHUYET TRINH THOI HIEUKẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHỰA BAO BÌ VIỆT PHÁT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập