Ôn tập môn Triết học

Bộ đề thi va đáp án ôn tập môn triết học

Bộ đề thi va đáp án ôn tập môn triết học
... sống xã hội * Vai trò triết học phát triển khoa học: - Triết học cung cấp phơng pháp nghiên cứu cho khoa học cụ thể (Khoa học tự nhiên khoa học xã hội Mặt khác triết học đa vào khoa học cụ thể để ... chứng vật xây dựng học thuyết triết học Học thuyết triết học Mác đời tất yếu lịch sử học thuyết Mác Ănghen sáng lập nên tất yếu Triết học Mác giai đoạn phát triển cao t tởng triết học nhân loại Câu ... hệ khác điểm xuất phát t tởng quan điểm triết học Chính mà Anghen nói Vấn đề lớn triết học đặc biệt triết học đại vấn đề quan hệ t tồn * Vấn đề triết học bao gồm hai mặt: Mặt thứ nhất: Giữa vật...
 • 42
 • 18,892
 • 238

Ôn tập môn Triết học

Ôn tập môn Triết học
... trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác. - Nội dung định nghĩa: + Vật chất phạm trù triết học: ... tôn trọng thật, chí tránh thái độ chủ quan ý chí, nóng vội, định kiến; không lấy ý muốn chủ quan làm sở định sách, không lấy ý chí áp đặt cho thực tế Yêu cầu quan im khách quan đòi hỏi phải tôn ... Khái niệm chất lượng: - Chất phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có vật, thống hữu thuộc tính làm cho vật khác - Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy định vốn có vật mặt...
 • 113
 • 228
 • 2

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Triết học docx

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Triết học docx
... khoa học công nghệ đại -Là gia cấp trang bị lý luận khoa học ,CM đầu phong trào CM theo mục tiêu xoá bỏ XH cũ lạc hậu ,xây dựng xã hội tiến → tập hợp đông đảo giai cấp ,tầng lớp khác vào CM Câu ... chủ nghĩa lần nổ thắng lợi đâu? Câu 19 Hình thức chuyên vô sản ? → Liên minh công nông Câu 20 Cách mạng dân chủ tư sản cách mạng dân chủ tư sản kiểu khác điểm nào? Câu 21 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ... đẻ kéo dài 2/ GĐ Đầu XHCSCN 3/ GĐ cao XHCSCN Câu Theo Lênin, đời hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa cộng sản diễn nước ? Câu Câu nói: “Điểm chủ yếu học thuyết Mác chỗ làm sáng tỏ vai trò lịch...
 • 11
 • 2,704
 • 85

Tài liệu ôn tập môn triết học

Tài liệu ôn tập môn triết học
... đình ông muốn ông trở thành luật sư học đại học Phoiơbách lại học triết học Do ông học giỏi nên giữ lại trường, trở thành phó giáo sư giáo sư Phoiơbách phát bất hợp lý triết học Heghen, ông MacAnghen ... khoa học tự nhiên để phục vụ cho nghiên cứu người Về cuối đời, Phoiơbách đọc triết học Mác, ông bỏ triết học theo triết học Mac Quan niệm giới tự nhiên : Ông tập trung vào phê phán : bác bỏ học ... xb 1842, “ sở triết học tương lai ” –xb 1843, “bản chất tôn giáo” –xb 1845 Toàn hệ thống triết học Phoiơbách gọi CNDV nhân ông xác đònh lấy người làm đối tượng trung tâm triết học Ông xác đònh...
 • 32
 • 458
 • 2

tài liệu ôn tập môn triết học

tài liệu ôn tập môn triết học
... khuynh hướng phát triển Tài liệu ôn tập môn: Triết học Đặng Mậu Xí – QTKD Tài liệu ôn tập môn: Triết học Đặng Mậu Xí – QTKD Thống lý luận với thực hiễn - nguyên tắc triết học Mác-xít i) Thực tiễn: ... quan trọng trình hình thành phát triển nhân cách người 12 Tài liệu ôn tập môn: Triết học Đặng Mậu Xí – QTKD 13 Tài liệu ôn tập môn: Triết học Đặng Mậu Xí – QTKD Những hình thức chủ nghĩa vật Bản ... Công cụ LĐ Tư liệu LĐ Tư liệu SX QHSX P/tiện LĐ Đ/tượng LĐ QHSX thể qua: Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất Quan hệ quản lý phân công lao động Quan hệ phân phối sản phẩm Tài liệu ôn tập môn: Triết...
 • 23
 • 240
 • 0

ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC PHẠM TRÙ VẬT CHẤT pptx

ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC PHẠM TRÙ VẬT CHẤT pptx
... coi vật chất phạm trù triết học khái niệm vật Cho nên vật chất chung, khái quát, trừu tượng, vật chất nói chung (là vĩnh viễn) Vì cần phải phân biệt phạm trù triết học vật chất với khái niệm vật ... hội xem đâu vật chất, đâu tinh thần Bốn là: Định nghĩa sở khoa học cho việc nghiên cứu dạng cấu trúc vật chất giới có liên quan đến dạng vật chất là: hạt phản hạt; vật chất phản vật chất ... “Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” xuất năm 1909 mà ông đưa định nghĩa kinh điển vật chất (được thừa nhận định nghĩa thống chủ nghĩa Mác) Định nghĩa: Vật chất phạm trù triết học dùng...
 • 4
 • 127
 • 1

Câu hỏi ôn tập môn Triết học pptx

Câu hỏi ôn tập môn Triết học pptx
... niên CS Hồ Chí minh, Hội cựu chiến binh Hoạt động trị xã hội cao hoạt động thực tiễn Câu 3: thực tiễn khoa học hình thức đặc biệt hoạt động thực tiễn hoạt động tiến hành điều kiện người tạo ra, ... Câu 2: hoạt động trị Hoạt động trị xã hội hoạt động đoàn thể, tổ chức quần chúng, đảng phái trị ... luật biến đổi, phát triển đối tượng nghiên cứu Hình thức đặc biệt thực tiễn trình chuyển giao công nghệ ...
 • 2
 • 323
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn triết học ppt

Câu hỏi ôn tập môn triết học ppt
... tính không hiểu đầy đủ, sâu sắc vật, tượng Từ có kết luận không xác vật, tượng không tốt xảy hậu đáng tiếc Cụ thể như: Trong thức tế sống thấy có nhiều người nhìn vẻ bề nhân ái, làm công việc ... trường đại học đời với hình thức quảng cáo hấp dẫn thực tế chất lượng lại không đạt Và nhiều mặt xấu khác tồn xã hội Cho nên thực tế không dừng lại giai đoạn nhận thức cảm tính, không nên nhìn ... luận Hay nghe thấy, nhìn thấy quảng cáo trường đại học cần có nghiên cứu, tìm hiểu kỹ đến định có nên chọn trường hay không… Từ vấn đề nêu đòi hỏi sống hàng ngày người cần thiết phải kết hợp hai...
 • 3
 • 286
 • 4

Đề cương ôn tập môn triết học Mác - Lê Nin

Đề cương ôn tập môn triết học Mác - Lê Nin
... định vấn đề triết học sở để phân biệt trường phái triết học, quan điểm triết học, nhà triết học; sở giải loạt vấn đề khác triết học nhận thức luận, nhà nước, tôn giáo Giải vấn đề triết học giúp ... giai cấp tư sản - Chủ nghĩa vật biện chứng: (triết học Mác- xuất năm 40 TK 19) II Chương Triết học phương Đông – không thi III Chương Triết học phương Tây Triết học Hy Lạp- La Mã - TH Hy Lạp cổ ... có triết học không ? Về có hai quan điểm khác nhau: Thứ nhất, Việt Nam triết học Ở quan điểm này, nhà lý luận cho rằng, Việt Nam nhà triết học, trường phái triết học tác phẩm triết học Vấn đề triết...
 • 14
 • 369
 • 4

ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC PHẠM TRÙ VẬT CHẤT potx

ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC PHẠM TRÙ VẬT CHẤT potx
... coi vật chất phạm trù triết học khái niệm vật Cho nên vật chất chung, khái quát, trừu tượng, vật chất nói chung (là vĩnh viễn) Vì cần phải phân biệt phạm trù triết học vật chất với khái niệm vật ... ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC PHẠM TRÙ VẬT CHẤT I KHÁI QUÁT QUAN ĐIỂM TRƯỚC MÁC VỀ VẬT CHẤT * Chủ nghĩa tâm: Coi ý thức (tinh thần ) có trước, định Coi vật chất (giới tự nhiên) có ... triển đa dạng, muôn vẻ), phải có tích lũy có đủ lượng dẫn đến biến đổi chất Ngược lại chất đổi dẫn đến lượng đổi Các phạm trù Chất Lượng: a Phạm trù chất: - Chất phạm trù triết học dùng để tính...
 • 45
 • 189
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn triết học pps

Câu hỏi ôn tập môn triết học pps
... chế độ công hữu tư liệu sản xuất * Đáp án: c Câu 769: Yếu tố sau tác động đến sở hạ tầng cách gián tiếp: a.Đảng trị, viện triết học b Viện triết học, tổ chức tôn giáo c.Chính phủ, tổ chức tôn giáo ... án: a Câu 779: Đặc trưng phản ánh khoa học? a.Khoa học phản ánh thực hệ thống phạm trù, quy luật b Khoa học phản ánh thực tư trừu tượng c.Khoa học phản ánh thực tổng kết kinh nghiệm d Khoa học ... a, c Câu 691: Cơ sở liên minh công – nông đấu tranh giai cấp giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản gì? a Mục tiêu lý tưởng b Cùng địa vị c Thống lợi ích d Mang chất cách mạng * Đáp án: c Câu...
 • 65
 • 271
 • 3

câu hỏi ôn tập môn triết học mác lê nin

câu hỏi ôn tập môn triết học mác lê nin
... theo quan điểm triết học Mác: + Khoa học có vai trò nâng cao trình độ người lao động + Khoa học có vai trò nâng cao công cụ lao động + Khoa học có vai trò kết hợp người lao động với công cụ lao động, ... SX công cụ lao động yếu tố quan trọng nhất, động cách mạng Tóm lại, trình độ công cụ lao động thước đo trình độ chinh phục tự nhiên người * Khoa học công nghệ (chỉ ngày có) Vai trò Khoa học công ... tế quốc doanh kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế quốc dân Xây dựng KTTT XHCN, xây dựng nhà nước XHCN dân, dân dân lãnh đạo Đảng cộng sản, sở lấy chủ nghĩa Mác- L nin tư tưởng Hồ Chí Minh...
 • 6
 • 307
 • 0

đề cương ôn tập môn triết học mác lê nin

đề cương ôn tập môn triết học mác lê nin
... mi hin ? I K/nim Q/C ND, K/N V nhõn, lónh t Quan im trit hc Mỏc - L nin v qun chỳng nhõn dõn Theo quan im ca trit hc Mac-Lenin, khỏi nim qun chỳng nhõn dõn c xỏc nh bi cỏc ni dung sau õy: - L ... CN Mỏc- Lờ Nin v T tng HCM lm nn tng - Vn hoỏ: Xõy dng nn hoỏ tiờn tin, m bn sc dõn tc - Xó hi: Nõng cao cht lng giỏo dc, LLL, gim t l h nghốo, phỏt trin húa, bo v mụi trng - An ninh, quc phũng: ... cht Kt hp cht ch cỏc nhim v kinh t, quc phũng, an ninh, i ngoi Bn l, xõy dng sc mnh tng hp v chớnh tr, t tng, kinh t, xó hi, húa, quc phũng, an ninh, i ngoi ; phỏt huy sc mnh ca i on kt ton dõn...
 • 32
 • 248
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn ôn tập môn triết học mác lênincác câu hỏi ôn tập môn triết học mác lênincác câu hỏi ôn tập môn triết họccâu hỏi ôn tập môn triết học cao họctài liệu ôn tập môn triết họcđề cương ôn tập môn triết học máclêninNghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Hoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của cán bộ nhân viên văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố biên hòa, tỉnh đồng naiCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaĐánh giá tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tới chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện mê linh, thành phố hà nộiNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập