Hoàn thiện tổ chức công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV cơ khí hàng hải miền bắc

BÁO cáo THỰC tập tại CÔNG TY TNHH MTV KHÍ HÀNG hải MIỀN NAM

BÁO cáo THỰC tập tại CÔNG TY TNHH MTV cơ KHÍ HÀNG hải MIỀN NAM
... 151/QĐ-TCTBĐATHHMN Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam * cấu tổ chức Công ty khí hàng hải miền Nam gồm: - Lãnh đạo công ty: 02 người + Chủ tòch kiêm Giám đốc công ty; + Phó giám đốc; ... thành Công tytrách nhiệm hữu hạn thành viên khí hàng hải miền Nam, trực thuộc Tổng công ty Bảo dảm an toàn hàng hải SVTH: Lê Minh Thọ Trang GVHD :Trương Văn Hoạt Báo cáo thực tập miền Nam, ... Hoạt Báo cáo thực tập LỜI CẢM ƠN ĐẾN CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HÀNG HẢI MIỀN NAM - Thực tiễn chứng minh thực tập phần khơng thể thiếu hành trang tri thức học sinh, sinh viên Đây phương pháp thực...
 • 42
 • 319
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II
... doanh Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng II: Phân tích tình hình tài sử dụng lao động tiền lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng III: Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà ... khoản trích theo lơng doanh nghiệp - Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II năm 2012 Đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản ... vấn đề tìên lơng khía cạnh tách rời trình hoạt động Nhà máy Đây sở để tác giả lựa chọn đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Để xác định...
 • 107
 • 1,247
 • 4

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ
... nghiệp công tác kiểm kê, công tác báo cáo tài kế toán, thống kê toán nghiệp, công tác kiểm tra kế toán nghiệp việc chấp hành sách ngời lao động, chế độ thể lệ tài chính, kế toán nghiệp ... nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ trực thuộc Công ty C phn Xuất nhập thủy sản Hà Nội nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ doanh nghiệp Nhà nớc, với nhiệm vụ thu mua, chế biến thuỷ hải sản, hoạt ... TON kế toántrưởng Kế toán tổng hợp kiểm tra Kế toán vật Kế toán tiền Kế toán Kế toán tiêu thụ Kế toán tập hợp CP Thủ tư hàng hoá ơng, BHXH TSCĐ T.phẩm & toán tính Z sản phẩm quỹ Phòng kế toán...
 • 94
 • 457
 • 1

tìm hiểu công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh mtv khí duyên hải

tìm hiểu công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh mtv cơ khí duyên hải
... XUT KINH DOANH TI DOANH NGHIP I TèM HIU CễNG TC LP K HOCH SN XUT KINH DOANH TAI CễNG TY TNHH MTV NH NC C KHí DUYấN HI BO CO THC TP TT NGHIP Phng phỏp lp k hoch sn xut kinh doanh ti cụng ty TNHH ... sỏu trm triu ng chn) Kinh nghim hot ng lnh vc sn xut kinh doanh Cụng ty TNHH NN MTV C Khớ Duyờn Hi l mt doanh nghip sn xut kinh doanh lnh vc c khớ vỏ xõy lp cụng nghip Cụng ty cú lc lng nghiờn ... toỏn,sn xut kinh doanh. Lờn k hoch xõy dng,trin khai, giỏm sỏt cỏc chin lc kinh doanh ca Cụng ty theo mc tiờu chung.Chu trỏch nhim trc Giỏm c cụng ty v kt qu hot ng kinh doanh ca Cụng ty - Phú giỏm...
 • 64
 • 252
 • 1

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại C.ty May Thăng Long

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại C.ty May Thăng Long
... trờng để từ tiếp cận hiểu đợc công tác tổ chức quản tiền lơng Công ty Cuối để đa biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức quản tiền lơng góp phần đa Công ty ngày phát triển lớn mạnh không ... chỉnh công tác quản lao động, xây dựng đơn giá tiền lơng phân phối tiền lơng, báo cáo tình hình thực lao động, tiền lơng thu nhập Phần hai Tổ chức quản tiền lơng Công ty may Thăng Long A ... thành phần sau: Phần một: Cơ sở luận chung tiền lơng Phần hai: Công tác tổ chức quản tiền lơng Công ty may Thăng Long Phần ba: Một số kiến nghị chế độ tiền lơng Công ty Do kiến thức nh kinh...
 • 54
 • 270
 • 1

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại côn ty may Thăng Long

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại côn ty may Thăng Long
... hệ thống thuyết đợc học trờng để từ tiếp cận hiểu đợc công tác tổ chức quản tiền lơng Công ty Cuối để đa biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức quản tiền lơng góp phần đa Công ty ngày ... phần sau: Phần một: Cơ sở luận chung tiền lơng Phần hai: Công tác tổ chức quản tiền lơng Công ty may Thăng Long Phần ba: Một số kiến nghị chế độ tiền lơng Công ty Do kiến thức nh kinh nghiệm ... 0918.775.368 Qua sơ đồ tổ chức máy quản Công ty ta thấy đặc trng quản Công ty may Thăng Long quản trực tuyến - chức năng, phòn ban có quan hệ mật thiết với dới quản giám đốc điều hành...
 • 53
 • 333
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy tính Hoàng Cường

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy tính Hoàng Cường
... THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN “ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG” TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HOÀNG CƯỜNG I KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HOÀNG CƯỜNG Quá trình ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HOÀNG CƯỜNG Tình hình công tác quản lý lao động tiền lương khoản trích theo lương a) Quy mô, cấu, ... : Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH máy tính Hoàng Cường Khóa luận trình bày thành chương: - Chương I: Một số lý luận chung tiền lương khoản trích theo...
 • 75
 • 245
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
... V STT Khoản mục Năm 2007 Giá trị Năm 2008 Kinh doanh xi măng 52.000.000 Tỷ trọng (%) 2,70 Vận tải thuỷ 465.000.000 24,14 381.447.666 16,4% Vận tải 271.000.000 14,07 182.883.119 7,9% Vận tải hành ... tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty c phn thng mi dch v ti xi mng Hi Phũng măng Doanh thu vận tải thủy 6.809.000.000 6.121.000.000 5.992.674.241 Doanh thu vận tải 3.740.000.000 7.847.000.000 ... ca Tng Cụng ty xi mng Vit Nam, Cụng ty xi mng Hi Phũng ó lp phng ỏn C phn hoỏ tng b phn ca Cụng ty, trc mt C phn húa Xớ nghip Vn ti v sa cha thu Phng ỏn C phn hoỏ ó c Tng Cụng ty xi mng Vit Nam...
 • 100
 • 233
 • 2

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
... Chương 2: Tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ ... CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ... Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương khoản trích nộp theo lương Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Khoá luận giới thiệu cách ngắn gọn chắt lọc vấn đề tiền lương tổ chức kế...
 • 107
 • 212
 • 2

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ hàng hải tại hải phòng

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ hàng hải tại hải phòng
... trạng công tác hạch toán kế toán tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng 2.2.1 Đặc điểm lao động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng ... phần Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng thành lập theo giấy ... nghiệp PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI TẠI HẢI PHÒNG 2.1 Khái quát chung Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch...
 • 71
 • 155
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty TNHH 1 thành viên công nghiệp tàu thủy thành long

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH 1 thành viên công nghiệp tàu thủy thành long
... QT1001K 26 Tổ chức công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Thành Long SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƢƠNG, TIỀN CÔNG, TIỀN THƢỞNG TK 14 1 ,13 8,333… ... công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Thành Long 2 .1. 7 .1 Sơ đồ máy kế toán công ty Tổ chức máy kế toán Công ty Thành Long KẾ TOÁN TRƢỞNG ... Thị Thu Trang - Lớp QT1001K 30 Tổ chức công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH thành viên công nghiệp tàu thuỷ Thành Long 1. 6 Tổ chức công tác kế toán tiền lƣơng điều kiện...
 • 124
 • 146
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LUƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH HOÁ

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LUƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH HOÁ
... 19.664đ KẾT LUẬN Có thể khẳng định công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp sản xuất nói chung Công ty cổ phần May Thanh Hoá nói riêng công tác phức tạp Việc hạch toán cách ... ty nên mời kiểm toán độc lập thực kiểm toán để báo cáo tài khách quan tạo tin cậy cho người sử dụng hoàn thiện hệ thống kế toán Công ty 3.3.2 Về công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương ... kiến tập Công ty cổ phần May Thanh Hoá, em nghiên cứu học hỏi thêm nhiều kiến thức lý luận thực tiễn công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương, hoàn thành báo cáo kiến tập Ngoài phần thực...
 • 9
 • 183
 • 0

Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá

Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá
... 19.664đ KẾT LUẬN Có thể khẳng định công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp sản xuất nói chung Công ty cổ phần May Thanh Hoá nói riêng công tác phức tạp Việc hạch toán cách ... ty nên mời kiểm toán độc lập thực kiểm toán để báo cáo tài khách quan tạo tin cậy cho người sử dụng hoàn thiện hệ thống kế toán Công ty 3.3.2 Về công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương ... kiến tập Công ty cổ phần May Thanh Hoá, em nghiên cứu học hỏi thêm nhiều kiến thức lý luận thực tiễn công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương, hoàn thành báo cáo kiến tập Ngoài phần thực...
 • 9
 • 170
 • 0

Hoàn thiện tổ chức hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty CPXD công trình giao thông giới

Hoàn thiện tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CPXD công trình giao thông và cơ giới
... móc giới, thực công việc xử lý móng cho tất công trình Công ty đảm nhiệm Xí nghiệp xây dựng số 1: Phụ trách thi công công trình Y tế công cộng Xí nghiệp xây dựng số 2: Phụ trách thi công công trình ... trớch theo lng cụng ty CPXD cụng trỡnh giao thụng v c gii Gii thiu khỏi quỏt v cụng ty CPXD cụng trỡnh giao thụng v c gii: 1.1 Khỏi quỏt lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty CPXD cụng trỡnh giao ... đích, quyền lợi công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông Ban Tổng Giám Đốc: Là máy quản lý cấp cao Công ty, đó: Tổng Giám Đốc (TGĐ): Điều hành chung hoạt động Công ty; chịu trách nhiệm...
 • 74
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công ty tnhh mtv cơ khí hàng hải miền nammột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũthực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũcông ty tnhh mtv cơ khí hóa chất hà bắchoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng sông đà – jurongphương hướng sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và các khoản trích theo lương tại công tycơ cấu tổ chức công ty tnhh mtvmô hình tổ chức công ty tnhh mtvsơ đồ cơ cấu tổ chức công ty tnhh mtvsơ đồ tổ chức công ty tnhh mtvsơ đồ bộ máy tổ chức công ty tnhh mtvsơ đồ tổ chức công ty sản xuất cơ khícơ câu tổ chức công ty tnhh mtv tân thuậnhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũCác bài luận mẫu tiếng anh hay và đầy đủ first newschuyên đề phương trình mũ,logaritTÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM 12 MÔN TOÁNĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ 3G của Tập đoàn viễn thông quân đội (Vietel) tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)CHẤT TRỮ TÌNH TRIẾT lý TRONG THƠ NGUYỄN DUYBỨC CHÂN DUNG tự họa của NHÀ NHO THỊ dân tú XƯƠNG TRONG THƠMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 10Mastering linux securityBất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namDeterminants of adidass supply chain performance in asia pacific regionPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt namSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML7BÀI tập đại số CHƯƠNG iebook luyện nghe ms huong bí kíp đạt 990 điểmsách ngữ pháp toeic ms helen diep bí kíp đạt 990 điểmebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmĐề cương và danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chứcTai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu ty
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập