81 câu trắc nghiệm thương mại quốc tế

Trắc nghiệm Thương mại Quốc tế Có đáp án

Trắc nghiệm Thương mại Quốc tế Có đáp án
... lệch cán cân toán quốc gia d Cả câu sai Đáp án: A 25 .Có loại phương pháp biểu thị tỷ giá hối đoái? a Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn b c d Đáp án: A (Phương pháp trực tiếp phương pháp gián tiếp) ... khác Đáp án: C 39 .Có hình thức toán buôn bán đối lưu: a b c d Đáp án: B (Hàng đổi hàng- Barter; Nghiệp vụ song phương xuất-nhập; Nghiệp vụ Buy – Back) 40 Ưu điểm phương thức toán buôn bán đối ... giao tiếp đàm phán a Đôi bên lợi b Công khai bình đẳng c Xác định mục tiêu lập phương án đàm phán d Cả câu Đáp án: D 102 loại mục tiêu đàm phán? Mục tiêu cốt yếu? 103 Đàm phán mềm áp dụng...
 • 15
 • 2,868
 • 4

136 câu trắc nghiệm Thanh toán quốc tế và đáp án-FTU

136 câu trắc nghiệm Thanh toán quốc tế và đáp án-FTU
... trả tiền hối fiếu toán tiền Câu 38: Sử dụng L/C xác nhận trường hợp người xuất ko tin tưởng vào khả toán NHFH là: a)Đúng b)Sai A Vì hợp đồng người thụ hưởng ko tin tưởng vào khả toán NH FH để đảm ... người XK kí fát Câu 32: Trong toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu a)Xuất b)Nhập c)NHFH d)NHTT C Vì toán tín dụng ctừ NHFH có trách nhiệm việc toán giá trị tín dụng Câu 33: Khi nhận ... b)Sai c)Tùy hợp đồng A Vì ULB luật thống hối phiếu luật quốc tế quốc gia dựa vào để thực Do DN VN sử dụng hối fiếu mà áp dụng theo ULB Câu 36: Khi nhận đc thị ko đầy đủ ko rõ ràng để thông báo...
 • 32
 • 5,492
 • 89

88 Câu trắc nghiệm thanh toán quốc tế

88 Câu trắc nghiệm thanh toán quốc tế
... cân toán quốc tế ảnh hưởng đến biến động tỷ giá hối đoái : a Cán cân toán quốc tế thời điểm định b Cán cân toán quốc tế thời kỳ định 19 Những hạng mục thuộc hạng mục thường xuyên thuộc cán cân toán ... quốc tế mang tính chất pháp lý: a Tuỳ ý b Bắt buộc c Vừa tuỳ ý vừa bắt buộc 64 Nên lựa chọn cách ghi số tiền L/C tốt người xuất hang rời than, quặng: a Thanh toán số tiền vào khoảng b Thanh toán ... ghi 84 Phương thức toán Open Account thường áp dụng trường hợp nào? a Thanh toán hang xuất thong thường b Thanh toán hợp đồng hang đổi hang c Người nhập có L/C ngân hang đảm bảo toán 85 Trong trường...
 • 13
 • 1,274
 • 3

CÂU HỎI LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CÂU HỎI LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
... bên thương nhân thỏa thuận HĐ b Khi luật quốc gia dẫn chiếu đến c Khi luật quốc tế dẫn chiếu đến d Tất đáp án 13 Nguyên tắc HĐ TMQT (VICC) áp dụng thông qua HĐ mua bán HH quốc tế a Khi luật quốc ... 22 HĐ mua bán hang hoa QT có bên thương nhân VN pháp luật dc áp dụng để diều chỉnh mối quan hệ HĐ đó: a Pháp luật VN b Pháp luật nước thương nhân nước c Pháp luật bên HĐ thỏa thuận d Công ước ... lien minh thuế quan, quốc gia phát triển d Bắt buộc vs tất quốc gia, kể các quốc gia tổ chức 16 Mục đích nguyên tắc đối xử quốc gia là: a Mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ quốc gia thành viên...
 • 8
 • 6,180
 • 127

130 câu trắc nghiệm tài chính quốc tế có đáp án

130 câu trắc nghiệm tài chính quốc tế có đáp án
... toán ghi nợ cán cân vãng lai c Một bút toán ghi cán cân dịch vụ bút toán ghi nợ cán cân vãng lai d Một bút toán ghi cán cân vãng lai bút toán ghi nợ cán cân thu nhập Câu hỏi cần lưu ý Câu ... kinh tế người cư trú người không cư trú gọi : a Cán cân mậu dịch b Tài khoản vãng lai c Cán cân toán quốc tế d Cán cân vốn 22.Thu nhập ròng khoản mục : a Cán cân vốn b Cán cân thương mại c Cán ... 2392.52 d 2231.28 130 Giả sử công ty Mỹ nhập xe đạp từ Trung Quốc Trên BOP Mỹ phát sinh : a Một bút toán ghi cán cân vãng lai bút toán ghi nợ cán cân vãng lai b Một bút toán ghi cán cân thương...
 • 23
 • 138
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ( có đáp án)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ( có đáp án)
... kinh tế bền vững, phúc lợi quốc gia ngày giảm CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI Câu 140: Khác biệt sách tự hóa thương mại với chế độ thương mại tự chế độ thương mại tự rào cản thương mại; ... hợp sách tự hóa thương mại với tự hóa tài đầu tư yêu cầu tất yếu khách quan, vì: a) Quan hệ thương mại quốc tế phụ thuộc vào quan hệ đầu tư quốc tế tài quốc tế b) Các quan hệ thương mại quốc tế ... đa quốc gia trở nên phổ biến d) Cả ba câu sai Câu 010: Thương mại quốc tế tầm quan trọng đặc biệt chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, vì: a) Thương mại quốc tế giữ vai trò hạt nhân sách...
 • 90
 • 2,511
 • 16

câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế

câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
... cầu kinh tế D Không có ý nghĩa lắm, mang tính chủ quan cao 14 Trắc nghiệm Chính sách TMQT - PTQ CHƯƠNG 5: CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CÂU 100: Chính sách thương mại quốc tế hiểu ... hóa thương mại với tự hóa tài đầu tư yêu cầu tất yếu khách quan, vì: A Quan hệ thương mại quốc tế phụ thuộc vào quan hệ đầu tư quốc tế tài quốc tế B Các quan hệ thương mại quốc tế đầu tư quốc tế ... Hơn 3.000 câu hỏi liên quan sách thương mại, đầu tư C Hơn 3.000 câu hỏi liên quan sách thương mại, đầu tư, tài D Hơn 3.000 câu hỏi liên quan sách thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng CÂU 280:...
 • 38
 • 400
 • 0

462 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lý thuyết tiền tệ và chính sách thương mại quốc tế

462 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lý thuyết tiền tệ và chính sách thương mại quốc tế
... Thương mại quốc tế dẫn đến cân tương đối giá yếu tố sản xuất quốc gia giao thương với B Thương mại quốc tế dẫn đến cân tuyệt đối giá yếu tố sản xuất quốc gia giao thương với C Thương mại quốc tế ... xuất quốc gia làm phát sinh thương mại quốc tế B Sự khác biệt giá yếu tố sản xuất quốc gia làm phát sinh thương mại quốc tế C Thương mại quốc tế tạo cân tương đối tuyệt đối giá yếu tố sản xuất quốc ... thương mại quốc tế B Sự khác biệt giá yếu tố sản xuất quốc gia làm phân hóa giàu nghèo C Thương mại quốc tế tạo cân tương đối tuyệt đối giá yếu tố sản xuất quốc gia giao thương với D Thương mại...
 • 56
 • 513
 • 1

Trắc nghiệm môn Chính sách thương mại quốc tế có đáp án

Trắc nghiệm môn Chính sách thương mại quốc tế có đáp án
... a Không mậu dịch quốc gia ko nhu cầu trao đổi b Không mậu dịch quốc gia ko xác định đc lợi so sánh c Vẫn hiệu lực quốc gia nhờ vào tính hiệu theo quy mô ... nhóm hàng công nghiệp thủ công mỹ nghệ d a,b,c sai sách quản lý xuất bao gồm a sách quản lý nguồn hàng b sách hỗ trợ tài chính, tín dụng c sách hoàn thiện thể chế xúc tiến TM d a,b,c sai 10.việc ... sẽ: a Đánh thuế chống bán phá giá b Đánh thuế đối kháng c d 21 Cấm nhập Cấp hạn nghạch NK cao Biện pháp Mỹ dùng đề kiểm soát hàng NK thời gian định là: a b Hạn ngạch c Đưa tiêu chuẩn đánh giá...
 • 13
 • 7,082
 • 147

trac nghiem mon chinh sach thuong mai quoc te co dap an

trac nghiem mon chinh sach thuong mai quoc te co dap an
... tăng sức XK sang thị trường Mỹ nên tham gia vào chuỗi sản xuất kinh doanh của: a b Các công ty xuyên quốc gia c Các công ty liên doanh d 24 Các công ty quốc gia Các công ty quốc doanh Thị trường ... Nam Á là: a Pakistan b Băngladet c Iran d ấn độ 28.vấn đề trọng yếu kinh tế thị trường là: a chất lượng SP b tìm kiếm thị trường c đa dạng hóa sp d cạnh tranh 29.công cụ quan trọng để chiếm lĩnh ... XK bao gồm a b Chính sách, biện pháp liên quan đến thể chế, tổ chức c Biện pháp thuế quan, biện pháp phi thuế quan d 34 Chính sách, biện pháp liên quan đến tổ chức nguồn hàng Khác Cơ cấu XK nước...
 • 13
 • 2,699
 • 64

Trắc nghiệm chính sách thương mại quốc tế - phần quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu

Trắc nghiệm chính sách thương mại quốc tế - phần quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu
... trọng b Các sách quản xuất s ỉ dược coi trọng, í Cả hai đáp án Câu : Xu hiráng cùa quốc gia l : a Áp dụng sách báo hộ mậ« dịch b 'Á p dụng cWnji sách tự hoá thương mại Đại học Ngoại thương Bookbooming ... o í nhập Uiẳu b Đóng cửa hoả toàn ngoẹi thương, khỗng giao địch vởi nưởc ngoỉi c Nhà nước nâng cao ỉoại thuê đánh v&o mặt hàng nhập d Hạn chế xuất Câu 12: Xũtnróng tự hoí thương mại ]à : Nhà ... Áp dụng hai sách trẽn, chi khác mức độ áp dụng quốc gia Câu 15 : N hững điểu kiện đế thực chẻ quản XNK: a G iữvững ổn đjnh trị, x ẫ hội b N hất quán chế quản chung, £ hế quản X N K v...
 • 19
 • 547
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm Chính sách thương mại quốc tế - Môn : Chính sách thương mại quốc tế pot

Tài liệu Trắc nghiệm Chính sách thương mại quốc tế - Môn : Chính sách thương mại quốc tế pot
... Môn : Chính sách thương mại quốc tế Lợi ích từ chuyên môn hóa thương mại quốc tế l : a Tiêu dùng lớn khả sản xuất b Hiệu tiêu dùng tăng c Hiệu sản xuất tăng d a, b e a,c TMQT ko bao gồm: a ... ASEAN b Nhật c Trung quốc d Hàn quốc 44.VN gia nhập diễn đàn hợp tác Châu - Thái bình dương vào năm nào( APEC ): a 1996 b 1997 c 1998 d 1999 45.Hiệp định thương mại song phương VN- Hoa kỳ ký kết vào ... công nghiệp thủ công mỹ nghệ d a,b,c sai sách quản lý xuất bao gồm a sách quản lý nguồn hàng b sách hỗ trợ tài chính, tín dụng c sách hoàn thiện thể chế xúc tiến TM d a,b,c sai 10.việc quản lý hạn...
 • 14
 • 605
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - có đáp án

 Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - có đáp án
... Thơng mại điện tử UNCITRAL bang Trả lời: D Câu 184 UNCITRAL đ đa hai luật mẫu quan trọng thơng mại điện tử a Luật mẫu Thơng mại điện tử v Luật mẫu chữ ký điện tử b Luật mẫu Thơng mại điện tử v ... v khả ứng dụng thơng mại điện tử cho doanh nghiệp vừa v nhỏ c WTO - vấn đề r o cản thơng mại điện tử d AMA - vấn đề marketing điện tử quốc tế Thơng mại điện tử Trả lời: D Câu 183 Trên phạm vi ... Câu 160 Công ty ABC giúp ngời mua v ngời bán tiến h nh giao dịch qua mạng ABC sử dụng mô hình ? a Chợ điện tử ngời bán b Thơng mại điện tử phối hợp c Chợ điện tử nhiều - d Chợ điện tử nhiều -...
 • 27
 • 16,459
 • 172

Câu hỏi trắc nghiệm kinh doanh quốc tế.pdf

Câu hỏi trắc nghiệm kinh doanh quốc tế.pdf
... a/ Quốc gia – 40 phút ; quốc gia – 20 phút b/ Quốc gia – 60 phút ; quốc gia – 50 phút c/ Quốc gia – 20 phút ; quốc gia – 20 phút d/ Quốc gia – 20 phút ; quốc gia – 40 phút Câu 32: Mậu dòch quốc ... câu - Có số liệu cho bảng sau: Chi phí sản xuất Quốc gia Sản phẩm K L X Y 2 Quốc gia L K 1 Pl/Pk 2/3 5/2 Câu 1: a/ X thâm dụng tư quốc gia b/ Y thâm dụng tư quốc gia c/ X thâm dụng lao động quốc ... sai Câu 13: Giả sử quốc gia ấn đònh quota nhập 30X, giá sản phẩm X là: a/ $3 b/ $4 c/ $6 d/ Tất sai Câu 14: Kinh tế quốc dân” môn khoa học: a/ Ứng dụng Kinh tế học b/ Nghiên cứu phụ thuộc mặt kinh...
 • 15
 • 6,079
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm thương mại quốc tế239 câu trắc ngiệm thương mại quốc tế có đáp áncâu hỏi luật thương mại quốc tếcâu hỏi môn thương mại quốc tếcâu hỏi về thương mại quốc tếngân hàng câu hỏi luật thương mại quốc tếMẫu 2 3 4 báo cáo trường học an toànMẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tíchHƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NONTom tat xac suat va thong ke toanNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển giống chè shan kinh doanh tại thuận châu, sơn laTiểu luận triết triết học ấn độ cổ trung đại”Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiTHAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCCÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎIBẢNG THAM LUẬN VỀ GIẢI PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUĐề thi mẫu tuyển dụng công chức môn anh văn năm 2017 ( phần trắc nghiệm, đọc hiểu, điền từ)Kỹ năng xử lý xung đột trong tổ chức của nhà lãnh đạo, quản lý tiểu luận cao họcGiáo án điện tử Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiênBÀI dự THI tìm hiểu bộ luật dân sự năm 2015 ở thành phố Hà Nội (gồm 20 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)Phân loại sản phẩmQUANG BÁO GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH DÙNG 8051Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: Các yếu tố tác động và vai trò đối với tăng trưởng kinh tếNghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón đạm và kaly dưới dạng phân viên nén đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai NK6326 tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyênNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập