Những điểm mới trong hiến pháp 2013

một số điểm mới trong hiến pháp việt nam 2013

một số điểm mới trong hiến pháp việt nam 2013
... 8/12 /2013, Phủ Chủ tịch, CT nước Trương Tấn Sang ký Lệnh công bố HP nước CHXHCN Việt Nam Nghị QĐ số điểm thi hành HP Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Hiến pháp Sự cần thiết mục đích sửa đổi Hiến pháp ... 2011) QUỐC HỘI THÔNG QUA HIẾN PHÁP  Bản Hiến pháp thể ý chí nguyện vọng Nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân, Hiến pháp đổi cho thời kỳ đất nước  Thực QĐ k.1 Điều 103 HP pháp hành nhiện vụ quyền hạn ... Về hình thức 3.2 Về nội dung Một số điểm HP 2013 Sự đời HP  Ngày 28/11 /2013, QH thông qua HP 2013 với 486/488 tán thành, chiếm 97,59%; sau 21 năm đất nước ta có HP mới, HP thời kỳ hội nhập, đổi...
 • 17
 • 73
 • 0

Tài liệu Những điểm mới trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen pdf

Tài liệu Những điểm mới trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen pdf
... qui luật di truyền chéo (gen nằm X) di truyền thẳng (gen nằm Y) 18 Giao tử khiết: tượng phát sinh giao tử, giao tử chứa nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền tương ứng mà 19 Bản đồ di truyền ... tính 16 Sự di truyền giới tính: Là di truyền tính trạng đực sinh vật tuân theo tỉ lệ trung bình đực: tính qui mô lớn chi phối cặp NST giới tính loài 17 Sự di truyền liên kết giới tính: di truyền ... di truyền cặp tính trạng, sở phát quy luật di truyền chung nhiều tính trạng - Sử dụng phép lai phân tích để phân tích kết lai, sở xác định chất phân li tính trạng phân li, tổ hợp nhân tố di truyền...
 • 8
 • 259
 • 2

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN CỦA MENĐEN pot

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN CỦA MENĐEN pot
... qui luật di truyền chéo (gen nằm X) di truyền thẳng (gen nằm Y) 18 Giao tử khiết: tượng phát sinh giao tử, giao tử chứa nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền tương ứng mà 19 Bản đồ di truyền ... 16 Sự di truyền giới tính: Là di truyền tính trạng đực sinh vật tuân theo tỉ lệ trung bình đực: tính qui mô lớn chi phối cặp NST giới tính loài 17 Sự di truyền liên kết giới tính: di truyền ... di truyền cặp tính trạng, sở phát quy luật di truyền chung nhiều tính trạng - Sử dụng phép lai phân tích để phân tích kết lai, sở xác định chất phân li tính trạng phân li, tổ hợp nhân tố di truyền...
 • 7
 • 235
 • 0

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..DI TRUYỀN CỦA MENĐEN

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..DI TRUYỀN CỦA MENĐEN
... mc phn ng - Trong t nhiờn thng bin m bo cho cỏ th ca loi thớch nghi cao i vi nhng i thay thng xuyờn ca mụi trng gii hn mc phn ng Mc phn ng ca kiu gen cng rng sinh vt cng thớch nghi - Trong chn ... Chớnh Menen khụng hiu c mi quan h gia gen, mụi trng v tớnh trng Sinh hc hin i ó lm rừ mi quan h ú Trong quỏ trỡnh di truyn, gen qui nh mc phn ng, mụi trng xỏc nh s hỡnh thnh mt kiu hỡnh c th gii ... vng tng nhúm tớnh trng qui nh bi cỏc gen trờn cựng mt NST Loi gi c nhng c tớnh di truyn riờng bit Trong chn ging nh liờn kt gen m cỏc nh chn ging cú kh nng chn c nhng nhúm tớnh trng tt luụn luụn...
 • 26
 • 66
 • 0

Báo cáo " Những điểm mới trong tổ chức bộ máy nhà nước qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 " ppt

Báo cáo
... luật, pháp lệnh năm 2000 ghi nhiệm vụ xem xét thông qua nghị sửa đổi, bổ sung số điều tổ chức máy nh nớc Hiến pháp năm1 992 Mục đích việc sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp năm 1992 tổ chức máy ... hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 10 đ thông qua Nghị việc sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung tổ chức máy nh nớc Nội dung sửa đổi, bổ sung gồm: Về Quốc hội, Uỷ ban thờng vụ ... vận h nh v nhiều mối quan hệ bất hợp lí , cần thiết phải tổ chức việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung số vấn đề tổ chức máy quan nh nớc liên quan đến Hiến pháp 1992 v luật tổ chức quan nh nớc.(3) Nghị...
 • 6
 • 423
 • 4

Những điểm mới trong các chế độ của loại hình Bảo Hiểm XH bắt buộc trong luật Bảo Hiểm XH so với những quy định hiện nay về Bảo Hiểm XH

Những điểm mới trong các chế độ của loại hình Bảo Hiểm XH bắt buộc trong luật Bảo Hiểm XH so với những quy định hiện nay về Bảo Hiểm XH
... vậy, so với quy định luật BHXH quy định cụ thể nhiều thời gian hưởng chế độ thai sản trường hợp sảy thai, nạo, hút thai thai chết lưu •Thời gian hưởng chế độ sinh con: Đối tượng: So với quy định ... vậy, so với quy định luật BHXH mang tính công nhiều Quy định xác định khoảng thời gian để tính mức trợ cấp theo năm, luật BHXH theo tháng Và mức tối đa luật BHXH 48 tháng cao gấp lần so với quy định ... trở lên: + Quy định nay: Được hưởng 60 ngày + Luật BHXH: Được hưởng 70 ngày (Điều 23 - khoản - điểm b) Như vậy, so với quy định nay, Luật BHXH tăng thêm thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau năm...
 • 11
 • 278
 • 0

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC CHẾ ĐỘ CỦA LOẠI HÌNH BHXH BẮT BUỘC TRONG LUẬT BHXH SO VỚI NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN NAY VỀ BHXH

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC CHẾ ĐỘ CỦA LOẠI HÌNH BHXH BẮT BUỘC TRONG LUẬT BHXH SO VỚI NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN NAY VỀ BHXH
... vậy, so với quy định luật BHXH quy định cụ thể nhiều thời gian hưởng chế độ thai sản trường hợp sảy thai, nạo, hút thai thai chết lưu • Thời gian hưởng chế độ sinh con:  Đối tượng: So với quy định ... vậy, so với quy định luật BHXH mang tính công nhiều Quy định xác định khoảng thời gian để tính mức trợ cấp theo năm, luật BHXH theo tháng Và mức tối đa luật BHXH 48 tháng cao gấp lần so với quy định ... trở lên: + Quy định nay: Được hưởng 60 ngày + Luật BHXH: Được hưởng 70 ngày (Điều 23 - khoản - điểm b) Như vậy, so với quy định nay, Luật BHXH tăng thêm thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau năm...
 • 11
 • 250
 • 0

ánh giá những điểm mới trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi theo luật trọng tài thương mại 2010

ánh giá những điểm mới trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi theo luật trọng tài thương mại 2010
... nhiệm bên việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi 2.2.1.1 Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thòi Theo Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 thì, Trong trình Hội đồng trọng tài giải ... TRONG VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẢN CÁP TẠM THỜI THEO LUẬT TRỌNG TÀI THƯONG MẠI 2010 Chương giới thiệu tố tụng tài, điểm việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng trọng tài theo quy định ... quát trọng tài, biện pháp khẩn cấp tam thời, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng dân sự, tố tụng trọng tài hỗ trợ tòa án tố tụng trọng tài Chương 2: “ ÁNH GIÁ NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VIỆC...
 • 47
 • 139
 • 0

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong Tố tụng hình sự -phương hướng hoàn thiện theo tinh thần mới của Hiến pháp 2013 về Quyền con người

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong Tố tụng hình sự -phương hướng hoàn thiện theo tinh thần mới của Hiến pháp 2013 về Quyền con người
... III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRONG THỜI GIAN TỚI Phương hướng hoàn thiện thực thi biện pháp ngăn chặn tố tụng hình Việt ... ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1.1 Quyền người vấn đề bảo đảm quyền người tố tụng hình 1.1 Khái niệm yêu cầu đặt quyền người tố tụng ... BPNC BLTTHS theo tinh thần Hiến pháp 2013 QCN Vì vậy, nhóm tác giả lựa chọn đề tài Áp dụng biện pháp ngăn chặn Tố tụng hình -phương hướng hoàn thiện theo tinh thần Hiến pháp 2013 QCN” với mong...
 • 95
 • 102
 • 0

Đề tài hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm, so sánh quy định của bộ luật dân sự 2005 và 2015, phân tích và đánh giá những điểm mới trong bộ luật dân sự 2015 và cho ví dụ minh họa

Đề tài hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm, so sánh quy định của bộ luật dân sự 2005 và 2015, phân tích và đánh giá những điểm mới trong bộ luật dân sự 2015 và cho ví dụ minh họa
... đối kháng biện pháp bảo đảm hai luật tồn điểm giống khác Cụ thể sau: Những điểm giống quy định hiệu lực đối kháng biện pháp bảo đảm BLDS 2005 BLDS 2015 Những điểm khác quy định hiệu lực đối kháng ... bảo đảm trước C KẾT THÚC VẤN ĐỀ Trên viết tác giả vấn đề: Hiệu lực đối kháng biện pháp bảo đảm: so sánh quy định BLDS 2005 2015; phân tích đánh giá điểm BLDS 2015 Qua viết thấy Hiệu lực đối kháng ... sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thứ tự toán xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm II Những điểm Bộ luật dân 2015 hiệu lực đối kháng biện pháp bảo đảm Có thể hiểu hiệu lực đối kháng...
 • 19
 • 720
 • 3

Biện pháp bảo lãnh: so sánh quy định của BLDS 2005 và 2015; phân tích, đánh giá những điểm mới trong BLDS 2015 và cho ví dụ minh họa

Biện pháp bảo lãnh: so sánh quy định của BLDS 2005 và 2015; phân tích, đánh giá những điểm mới trong BLDS 2015 và cho ví dụ minh họa
... ngày Những quy định bảo lãnh BLDS 2015 có khác biệt so với quy định bảo lãnh Bộ luật Dân 2005 bao gồm: quy định Phạm vi bảo lãnh (Điều 336 BLDS 2015) , quy định Quan hệ bên bảo lãnh bên nhận bảo ... đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh Quy định không làm chất bảo lãnh – biện pháp bảo đảm đối nhân biện pháp bảo đảm tài sản dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh nghĩa vụ bảo lãnh Theo đó, biện pháp bảo ... vụ bảo lãnh” Đây coi điểm có ưu điểm định so với quy định lại BLDS hành Việc quy định BLDS 2015 giải mâu thuẫn pháp luật dân hành trường hợp bên bảo lãnh bên nhận bảo lãnh thỏa thuận sử dụng biện...
 • 12
 • 1,966
 • 19

Những điểm mới trong luật ngân hàng sửa đổi

Những điểm mới trong luật ngân hàng sửa đổi
... định hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (có giá trị pháp lý thấp so với Luật) với quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Cạnh tranh, Luật Hợp tác xã, Luật Phá sản Điều ... giới phân biệt hoạt động tổ chức tín dụng ngân hàng tổ chức tín dụng ngân hàng (tổ chức tín dụng phi ngân hàng) làm rõ hơn, theo tổ chức tín dụng phi ngân hàng không phép nhận tiền gửi dân cư (của ... công chúng, thị trường Ngoài ra, Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 có nội dung quan trọng khác điều chỉnh, sửa đổi so với Luật hành nhiều lĩnh vực hoạt động Ngân hàng Nhà nước, như: lãi suất, kế...
 • 6
 • 326
 • 0

Những điểm mới trong bảo mật của Windows 7

Những điểm mới trong bảo mật của Windows 7
... mang tính bảo mật Các thiết lập UAC linh hoạt Trong Vista, bạn vô hiệu hóa UAC thông qua Group Policy, nhiên giải pháp hữu hiệu bỏ mặc bạn tạo lỗ hổng cho kẻ công khai thác Trong Windows 7, bạn ... cung cấp location tập trung để quản lý thiết lập có liên quan đến bảo mật, giới thiệu Windows XP SP2 tiếp tục Vista Với Windows 7, tập trung mang tính cao Security Center bị loại bỏ Action Center ... điều hành Lúc này, nhóm phát triển Windows cải thiện số tính bảo mật từ hệ điều hành trước bối cảnh kinh nghiệm người dùng, kinh nghiệm quản trị viên mức bảo mật thực thi Đối với người dùng doanh...
 • 7
 • 175
 • 0

Những điểm mới trong Firewall của Windows 7

Những điểm mới trong Firewall của Windows 7
... 1: Trong Windows 7, bạn vào thiết lập tường lửa nâng cao thông qua Control Panel applet Các tùy chọn mạng khác Tường lửa Vista cho phép bạn chọn mạng riêng mạng công Tuy nhiên với Windows 7, ... Tường lửa Vista cấu hình để ghi kiện vào file (mặc định file Windows\ System32\LogFiles \Firewall\ pfirewall.log) Tuy nhiên Windows 7, kiện ghi vào phần Applications and Services Event Viewer bạn ... Applications and Services Log | Microsoft | Windows | Windows Firewall with Advanced Security, xem thể hình bên Hình 4: Windows ghi kiện tường lửa Event Viewer file Trong Event Viewer, bạn tạo view mang...
 • 6
 • 214
 • 0

Tài liệu Những điểm mới trong bảo mật của Windows 7 pptx

Tài liệu Những điểm mới trong bảo mật của Windows 7 pptx
... mang tính bảo mật Các thiết lập UAC linh hoạt Trong Vista, bạn vô hiệu hóa UAC thông qua Group Policy, nhiên giải pháp hữu hiệu bỏ mặc bạn tạo lỗ hổng cho kẻ công khai thác Trong Windows 7, bạn ... ứng dụng truy cập trực tiếp vào liệu sinh trắc học Từ bảo vệ người dùng cách an toàn Để có thêm thông tin chi tiết WBS, bạn xem thêm tài liệu Kết luận Với Windows 7, thực Microsoft tiếp tục cố ... tiến trình mã hóa Để có thêm thông tin chi tiết BitLocker BitLocker to Go Windows 7, bạn tham khảo tài liệu sau AppLocker Windows có chốt chặn khác AppLocker, tính Group Policy Tính cho phép quản...
 • 10
 • 270
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: những điểm mới của hiến pháp 1992 sửa đổi 2013những điểm mới của hiến pháp 1992 sửa đổi 2013 về quyền con người và nghĩa vụ cơ bản của công dânnhững điểm mới của hiến pháp 1992 sửa đổinhững điểm mới của hiến phápđiểm mới trong hiến pháptieu luan diem moi che do chinh tri trong hien phap 2013những điểm mới trong sửa đổi hiến pháp năm 1992những điểm mới trong điều lệ đảng hiện hànhnhững điểm mới trong luật giám định tư phápnhững điểm mới trong luật đấu thầu 2013những vấn đề mới của hiến pháp 2013bai viet moi quan he quoc hoi chinh phu toa an nhan dan trong hien phap 2013những điểm mới trong microsoft word 2010những điểm mới trong aspnet mvc 3chế độ kinh tế trong hiến pháp 2013Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015 (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)DÒNG TIỀN dự án xây DỰNGLOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Bai 24 bai tap dem phat bieu huu coCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG GIAI ĐOẠN 2010 2020BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chínhQuản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập