Bài tập kinh tế chính trị

Gián án BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Gián án BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Bài 9: Có 400 công nhân làm thuê Thoạt đầu ngày làm việc 10 giờ, thời gian công nhân tạo giá trị 30 đô la, m’ = 200% Khối lượng tỷ suất giá trị thặng dư ngày ... trị thặng dư thay đổi xí nghiệp nhà tư so với tỷ suất giá trị thặng dư trung bình ngành Nhà tư năm thu giá trị thặng dư siêu ngạch? Trả lời: m’ tăng lên 500%, tổng m siêu ngạch 30.000 đô la Bài ... đô la Bài 18: Toàn tư ứng trước triệu đô la, giá trị nguyên vật liệu 1,2 triệu đô la, nhiên liệu, điện 200.000 đô la, tiền lương 600.000 đô la Giá trị máy móc thiết bị sản xuất gấp lần giá trị...
 • 4
 • 5,476
 • 155

Bài tập kinh tế chính trị

Bài tập kinh tế chính trị
... 80.0,15 = 840 đv Bài 28 : Lợi nhuận thu = 0,12 500 = 60 tỷ $ Nợ lại phải trả 0,03.200 = tỷ $ TB thu 60 – = 54 tỷ $ Cách giải tập kinh tế trị mác - lênin, có dạng sau Bài 1: BÀI SẢN XUẤT HÀNG ... 24-01-2013, 08:56 PM#4 haizunxx Lớp Ngày tham gia Oct 2012 Đang nh Bài viết 69 Thanks 22 Thanked 58 Times in 21 Posts Bài tập môn Kinh tế trị 1) Nền sản xuất xã hội có ba ngành sản xuất, tư ứng trước ... định tốc độ chu chuyển thực tế tốc độ chu chuyển trung bình toàn tư Bài tập Trong 10 sản xuất 20 sản phẩm có tổng giá trị 100 hỏi giá trị tổng sản phẩm làm ngày giá trị sản phẩm bao nhiêu, nếu:...
 • 29
 • 3,247
 • 10

Công thức tính, hướng dẫn giải một số bài tập kinh tế chính trị

Công thức tính, hướng dẫn giải một số bài tập kinh tế chính trị
... 2000.15 = 30000 $ Bài 12 : Pó tay nặn , Hic : - tièn công tăng lần va giá tăng 60% số tiền công thực tế 200.100%/160=125% - giá trị sức lao động tăng 35% nên tiền công thực tế giảm xuống 125.100/135=92.6% ... la Bài 6: Có 200 công nhân làm việc nhà máy Cứ lao động, công nhân tạo lượng giá trị đô la, m’= 300% Giá trị sức lao động ngày công nhân 10 đô la Hãy xác định độ dài ngày lao động Nếu giá trị ... la tỷ đô la Hướng dẫn giải Bài : 16 sản phẩm = 80 USD ↔ giá trị sản phẩm = 80/16 = USD A ) Tăng suất làm tăng số lượng sản phẩm sản xuất khung thời gian định ko làm tăng tổng giá trị , vây lúc...
 • 14
 • 11,508
 • 31

Cách giải bài tập kinh tế chính trị (full)

Cách giải bài tập kinh tế chính trị (full)
... -Bài 2 :Bài TB gía trị thặng dư a)dạng 1: từ 25-28 đề Tìm giá trị 1SP giá trị 1SP = tổng giá trị thặng dư/ số SP =m/số SP để giải dạng cần nhớ công thức m' =m/v ... thêm phần giá trị thặng dư mà nhà tư tiếp tục bỏ vào sản xuất Như qua năm sau tổng tư đầu tư số khác ko phải c+v Bài tập KTCT2 từ 74-116 [h=2 ]Bài tập KTCT2 từ 74-116_New k16[/h] Bài tập Tuần hoàn ... thực tế giảm bao nhiêu? Dạng ta giải sau.ví dụ 62 giá sinh hoạt tăng 22% tức đạt 122%=1,22 Ta lấy nghịch đảo 1/1,22 = 0,82 =82% suy lương thực tế giảm 18% Rất đơn giản phải không ? Bài : Bài...
 • 11
 • 2,391
 • 13

Bài tập kinh tế chính trị

Bài tập kinh tế chính trị
... i ng IX) c c u thành ph n kinh Vi t nam bao g m thành ph n kinh t nh sau: Kinh t nhà n c Kinh t t p th Kinh t cá th , ti u ch Kinh t t b n t nhân Kinh t t b n nhà n Kinh t có v n c ut n c + M ... b ba m t: + M t kinh t -k thu t + M t kinh t - t ch c + M t kinh t -xã h i 2.3.2 T NG TR XÃ H I NG KINH T , PHÁT TRI N KINH T 2.3.2.1 T ng tr VÀ TI N B ng kinh t +T ng tr ng kinh t có vai trò ... dung c a h c thuy t kinh t tr Mác-Lênin) - Th y c ý ngh a s c n thi t nghiên c u kinh t tr Mác-Lênin 1.2 N I DUNG CHÍNH: I IT NG C A KINH T CHÍNH TR MÁC-LÊNIN Khái ni m kinh t tr Kinh t tr Mác-Lênin...
 • 72
 • 683
 • 0

bài tập kinh tế chính trị có đáp án

bài tập kinh tế chính trị có đáp án
... pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Bài 9: 400 công nhân làm thuê Thoạt đầu ngày làm việc 10 giờ, thời gian công nhân tạo giá trị 30 đô la, m’ = 200% Khối lượng tỷ suất giá trị thặng dư ngày ... THÁI TƯ BẢN VÀ CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ Bài 25 :Trình độ bóc lột 200% cấu tạo hữu tư :1 Trong giá trị hàng hoá 8.000 đô la giá trị thặng dư Với điều kiện tư bất biến hao mòn ... đô la Bài 18: Toàn tư ứng trước triệu đô la, giá trị nguyên vật liệu 1,2 triệu đô la, nhiên liệu, điện 200.000 đô la, tiền lương 600.000 đô la Giá trị máy móc thiết bị sản xuất gấp lần giá trị...
 • 5
 • 8,465
 • 58

bài tập kinh tế chính trị có đáp án

bài tập kinh tế chính trị có đáp án
... la Bài 6: 200 công nhân làm việc nhà máy Cứ lao động, công nhân tạo lượng giá trị đô la, m’= 300% Giá trị sức lao động ngày công nhân 10 đô la Hãy xác định độ dài ngày lao động Nếu giá trị ... nghiệp thay đổi giá trị sức lao động không đổi Nhà tư tăng thêm giá trị thặng dư phương pháp Trả lời: m’ tăng đến 400% ; phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Bài 9: 400 công nhân làm ... la [HR][/HR ]Đáp án chi tiết : Bài : 16 sản phẩm = 80 USD ↔ giá trị sản phẩm = 80/16 = USD A ) Tăng suất làm tăng số lượng sản phẩm sản xuất khung thời gian định ko làm tăng tổng giá trị , vây lúc...
 • 16
 • 3,849
 • 3

cách giải bài tập kinh tế chính trị

cách giải bài tập kinh tế chính trị
... tăng lên 14%) Vậy kết tổng sản phẩm tăng 14% Đáp số: tăng 14% * Nếu đề hỏi giá trị đv hàng hóa ta giải sau: Ta biết giá trị đv HH chịu ảnh hưởng suất lao động nên đề có nói tới tăng giảm cường độ ... Trong ngành sản xuất suất LĐ tăng 10%, cường độ LĐ tăng 20%, giá trị đv HH nào? GIẢI: Cường độ LĐ tăng 20% không ảnh hưởng tới giá trị đv HH nên ta bỏ qua không tính Năng suất LĐ tăng 10% tức suất ... suất lao động tỉ lệ nghịch với GT1đvHH) Nói dài thực bạn nắm rõ điều cam đoan bạn giải tập dạng không 10s cho tập CHÚ Ý: lần yếu tố ảnh hưởng tới yêu cầu đề ta bỏ qua không tính xét vấn yếu tố...
 • 4
 • 2,681
 • 9

Giải bài tập kinh tế chính trị

Giải bài tập kinh tế chính trị
... tổng giá trị 100 Hỏi giá trị tổng sản phẩm làm ngày giá trị sản phẩm bao nhiêu, nếu: a Năng suất lao động tăng lên 1,5 lần b Cường độ lao động tăng lên lần Giải: Giá trị sản phẩm lúc đầu: = a ... lên 1,5 lần: • Giá trị tổng sản phẩm không đổi 100 • Giá trị sản phẩm giảm 1,5 lần: = 3,33 b Cường độ lao động tăng lên lần: • Giá trị tổng sản phẩm tăng lần: 100 x = 200 • Giá trị sản phẩm giảm ... Giá trị sức lao động tháng công nhân 250$ Trình độ bóc lột 200% Xác định giá trị đơn vị sản phẩm kết cấu Giải: Ta có: C = 25.000$ V = 250$ x 10 = 2.500$ m’ = 200% Suy ra: m = 5.000$ Tổng giá trị...
 • 5
 • 1,559
 • 26

ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học câu hỏi TRẮC NGHIỆM và bài tập KINH tế CHÍNH TRỊ mác LÊNIN

ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học câu hỏi TRẮC NGHIỆM và bài tập KINH tế CHÍNH TRỊ mác LÊNIN
... môn Kinh tế trị Mác - Lênin Học viện Báo chí & Tuyên truyền, tiến hành nghiên cứu, biên soạn hệ thống hóa Bộ câu hỏi trắc nghiệm tập Kinh tế trị Bộ câu hỏi tập gồm phần nội dung: Phần I: Câu hỏi ... chân thành xin cám ơn! PHẦN I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM A CÂU HỎI ĐÚNG – SAI? Các mệnh đề hay sai? I KINH TẾ CHÍNH TRỊ TBCN Kinh tế trị môn khoa học tự nhiên, nghiên cứu phát sinh, phát triển xã ... Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm A Câu hỏi Đúng – Sai I Kinh tế trị TBCN II Kinh tế trị thời kỳ độ lên CNXN Việt Nam B Câu hỏi lựa chọn 12 I Kinh tế trị TBCN...
 • 98
 • 179
 • 0

Bài tập kinh tế chính trị đại học y dược cần thơ

Bài tập kinh tế chính trị đại học y dược cần thơ
... c Y V y thời gian chu chuyển TBLĐ vòng/năm 2/Chi phí sản xuất TB năm: Chi phí SX thực tế năm hãng giá trị chu chuyển năm TBCĐ cộng với giá trị chu chuyển vòng TBCĐ tổng TB ứng trước trừ giá trị ... Y Bài 98 Có 200 công nhân làm việc nhà m y Cứ lao động, công nhân tạo lượng giá trị đô la, m’= 300% Giá trị sức lao động ng y công nhân 10 đô la H y xác định độ dài ng y lao động Nếu giá trị ... ———–Hết———– Ngô Hoàng Toàn MSSV:1253010339 Lớp YD1 K38 Đại Học Y Dược Cần Thơ Ng ôH oà ng To nL ớp YD K3 c TEX by MIỀN CÁT TRẮNG 44 ...
 • 44
 • 196
 • 0

110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị

110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị
... phần kinh tế nớc ta nay: theo Đại hội IX Đảng (4/2001), nớc ta có thành phần kinh tế gồm kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể, kinh tế t t nhân, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế t nhà nớc kinh tế ... (4/2006) gộp kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế t t nhân thành phần kinh tế t nhân, tức nớc ta có thành phần: kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể, kinh tế t nhân, kinh tế t nhà nớc, kinh tế có vốn đầu ... phần kinh tế? nớc ta có thành phần kinh tế nào? Tại có nhiều thành phần kinh tế nh vậy? Trả lời: 25.1 Thành phần kinh tế thành phần kinh tế nớc ta - Thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế quốc...
 • 75
 • 1,783
 • 0

Bài tập Kinh tế chính trị chọn lọc hay

Bài tập Kinh tế chính trị chọn lọc hay
... dụng theo c/v = 6/1 Đáp án: BÀI TẬP HỌC THUYẾT KINH TẾ BÀI TẬP Có 100 công nhân làm thuê tháng sản xuất 12.500 đơn vị sản phẩm với chi phí tư bất biến 250.000 USD Giá trị sức lao động tháng công ... án: BÀI TẬP 15 Một cỗ máy có giá trị 600 USD dự tính hao mòn hữu hình 15 năm Nhưng qua năm hoạt động, giá trị máy tương tự giảm 25% Hãy xác định tổn thất hao mòn vô hình tạo ra? Đáp án: BÀI TẬP ... án: BÀI TẬP 14 Một cỗ máy có giá trị 600 USD dự tính hao mòn hữu hình 15 năm Nhưng qua năm hoạt động, giá trị máy tương tự giảm 25% Hãy xác định tổn thất hao mòn vô hình tạo ra? Đáp án: BÀI TẬP...
 • 44
 • 473
 • 1

bai tap kinh tế chính trị 4092

bai tap kinh tế chính trị 4092
... định mức *Phương án 3: Phân bổ theo nvl định mức thực tế xây dựng tốt hệ thống định mức ( tương đối xác) * Phương án 4: Phân bổ theo cp thực tế chính xác cao nhiên tính toán phức tạp sx nhiều sản ... • Tiêu chí để chọn phương án - Căn vào điều kiện quản lý; đặc điểm sản phẩm, đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; trình độ điều kiện đội ngũ hạch toán kế toán doanh nghiệp để lựa chọn phương ... mặt ưu nhược điểm Tuy nhiên so sánh phương án tối ưu nhất, mà vấn đề TÙY vào loại hình đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp, trình độ điều kiện đội ngũ kế toán, Yêu cầu quản lý doanh nghiệp để vận...
 • 5
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập kinh tế chính trị mác lênincách giải bài tập kinh tế chính trịcách giải bài tập kinh tế chính trị mác leninhướng dẫn giải bài tập kinh tế chính trịcông thức giải bài tập kinh tế chính trịgiải bài tập kinh tế chính trị máclêningiải bài tập kinh tế chính trịcác dạng bài tập kinh tế chính trịcông thức bài tập kinh tế chính trịbài tập kinh tế chính trị và lời giảibài tập kinh tế chính trị họcbài tập kinh tế chính trị tỷ suất lợi nhuậnbài tập kinh tế chính trị pdfbài tập kinh tế chính trị 2 có đáp ánbài tập kinh tế chính trị mácĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcBTS3012 external alarmsInstallation method of DDF for BSS equipmentOMD101010 HUAWEI BSC6000 hardware structureOWL000100 imanager m2000 v2 system overview ISSUE 2 1Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt và một số quốc gia đông nam áTìm hiểu một vài luật tục của người mườngTuyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng ở khu vực trại cau đồng hỷ thái nguyênỨng dụng hệ phân tán để tối ưu thời gian xử lý cho máy tìm kiếm3 antenna feeder installation training(01 august 2006)6 training of trunk cable connector preparation (01 august 2006)Tìm hiểu hát sình ca của dân tộc cao lan ở xã đại phú huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang7 classification of cable labels training(01 august 2006)8 earthing specification for indoor macro station(01 august 2006)Tiềm năng và một số giải pháp phát triển du lịch trà cổĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bảnBán Hàng Thông Minh Qua Điện Thoại Và InternetBiến Bất Kỳ Ai Thành Khách HàngĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệpHoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập