Bài tập lớn môn kinh tế lượng nguyễn thị hường

Bài tập lớn môn kinh tế lượng nguyễn thị hường

Bài tập lớn môn kinh tế lượng  nguyễn thị hường
... sai số a.Phương pháp dựa biến phụ thuộc Bước 1: Ước lượng mô hình ban đầu i=1,479245+0,908368lnKi+0,008015lnLi+0,087486lnFDIi Bước 2: Ước lượng mô hình Tạo biến = 1+ 2ln i +vi , ta bảng kết Sử ... số thay đổi 11 c Kiểm định glejser Ta tạo phần dư e nên phải ước lượng mô hình - Chọn mô hình : |ei| = β1 + β2ln(Ki)+ vi để ước lượng Tại vị trí gõ lệnh, ta gõ cú pháp sau: ABS(Ei) C log(K) Chạy ... d.Durbin – Watson Bằng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất, ta có bảng kết sau: Mô hình hồi quy gốc t=1,479245+0,908368lnKt+ 0,008015lnLt+0,087486lnFDIt Bài toán kiểm định: Tiêu chuẩn kiểm...
 • 25
 • 27
 • 0

bài tập lớn môn kinh tế lượng

bài tập lớn môn kinh tế lượng
... hưởng lớn đến lượng cầu thịt lợn sau thu nhập người dân, giá bán thịt lợn giá hàng bổ sung ảnh hưởng đến lượng cầu thịt lợn ( chúng có ảnh hưởng gần tương đương nhau) Từ giúp đỡ nhà kinh tế việc ... ước lượng ta thu được: Q = 28,66354 – 0,087542P + 0,0002445I + 0,103584Y – 0,0729681T – 0,3401457U Lý chọn mô hình hồi quy tuyến tính: - Một tượng kinh tế xã hội chịu tác động nhiều yếu tố Vì lượng ... yếu tố đến vấn đề nghiên cứu • ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy Với điều kiện yếu tố khác không thay đổi, hệ số có ý nghĩa thống kê, ta thấy: - bo = 28,66354 >0 lượng cầu thịt lợn 28,66354 kg/tháng...
 • 12
 • 832
 • 0

Bài tập lớn môn kinh tế lượng potx

Bài tập lớn môn kinh tế lượng potx
... 670000 square | 150 3471.88 387.9313 2583 4579 age | 150 5.513333 3.051541 19 4.Ước lượng kiểm định a.Ước lượng tham số Ta sử dụng câu lệnh Stata reg price square age Thu kết quả: Source | SS ... -+ Total | -37540.33 1.0000 - Giá trị Prob > chi2 = 0.2825 lớn 0.05 nên ta chấp nhận giả thiết H0: Mô hình phương sai thay đổi - Kiểm tra xem mô hình có bỏ ... of price Ho: model has no omitted variables F(3, 144) = 1.55 Prob > F = 0.2051 Prob > F = 0.2051 lớn 0.05, ta chấp nhận giả thiết mô hinh không bỏ sót biến phi tuyến Hoặc ta dùng câu lệnh: linktest...
 • 7
 • 569
 • 6

Bài tập lớn môn kinh tế lượng

Bài tập lớn môn kinh tế lượng
... bình quân/đầu người tăng đơn vị làm lượng cầu thịt gà tăng 0.017968 đơn vị Bài tập lớn Kinh tế lượng - 0; β < ta kết cho thấy lượng cầu thịt gà tỉ lệ thuận vơi thu nhập bình ... 28.07778 < < 41.98628 Điều có nghĩa yếu tố khác không đổi, lượng cầu thịt gà nằm khoảng (28.07778; 41.98628) đơn vị Bài tập lớn Kinh tế lượng • Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy β riêng tính theo:...
 • 12
 • 1,641
 • 0

Bài tập lớn môn Kinh tế lượng phân tích về kết quả ước lượng đa cộng tuyến

Bài tập lớn môn Kinh tế lượng phân tích về kết quả ước lượng đa cộng tuyến
... ngành học yếu tố nhức nhối khác vị trí công việc tốt với mức thu nhập lớn chủ yếu mối quan hệ mang lại Các phân tích kết ước lượng Diễn giải mô hình (MH02) Estimation Command: ===================== ... 17.13 46 22 14 7.75 47 23 24 6.2 48 24 24 17.72 49 25 24 8.8 50 II Ước lượng mô hình kiểm định giả thiết Phương trình hồi qui ước lượng (MH01) 30 31 32 34 34 37 37 37 38 38 39 40 42 42 43 44 44 ... 9.053661 7.328762 7.483197 0.897298 0.449984 Theo kết kiểm định P- value = 0.1078 > 0.05, không bác bỏ Ho Mô hình có dạng hàm 4.4 Kiểm định tượng đa cộng tuyến Phương pháp hồi qui phụ (MH15) Dependent...
 • 8
 • 188
 • 1

Bài tập lớn môn kinh tế lượng tài chính và ứng dụng

Bài tập lớn môn kinh tế lượng tài chính và ứng dụng
... 11 Kinh tế lượng tài ứng dụng PGS.TS Võ Thị Thúy Anh - Finish Ta liệu hình a Tính tỷ suất lợi tức chứng khoán VHC: - Tạo biến: Dùng lệnh genr rVHC=log(VHC)-log(VHC (-1)) - Enter Nhóm 12 Kinh tế ... 22 Kinh tế lượng tài ứng dụng PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Nhận xét: Mô hình phù hợp với liệu mô hình ARMA(1,1) có hệ số chặn Rt= -0.000706 + 0.942474 Yt-1 – 0.961443 ε t-1 + εt Nhóm 23 Kinh tế lượng ... Kinh tế lượng tài ứng dụng PGS.TS Võ Thị Thúy Anh - Nhìn vào bảng ta thấy Prob* = 0.0000 < α = 5% nên ta bác bỏ H0 => Vậy chuỗi tỷ suất lợi tức cổ phiếu VHC có tính dừng e Nhận diện p q dựa vào...
 • 39
 • 271
 • 15

Bài tập lớn môn Kinh tế lượng

Bài tập lớn môn Kinh tế lượng
... (SRF): Y  35.03203  0.017968X2  0.279720X3 Phân tích kết hồi quy Ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy Bài tập lớn Kinh tế lượng Ta th y: ^ -   35.03203 > cho ta bi t thu nh p bình quân/đ u ng i giá ... Y: l ợng tiêu thụ thịt gà/ng X2: thu nh p khả dụng/ ng i (đơn vị: pao); i (đv: đôla); Bài tập lớn Kinh tế lượng X3: giá bán lẻ thịt gà; Các đơn giá X2,X3 có đơn vị cent/ pao giá thực t , tức giá ... Bài tập lớn Kinh tế lượng NỘI DUNG Mô tả số liệu C u thịt gà Mỹ từ năm 1960 - 1980 Năm Y X2 X3 1960 27.8 397.5...
 • 13
 • 79
 • 0

Tài liệu Bài tập lớn môn kinh tế vi mô pptx

Tài liệu Bài tập lớn môn kinh tế vi mô pptx
... thiệu chung môn học vi 1.1 Kinh tế học vi mối quan hệ với kinh tế học vĩ - Kinh tế học (KTH) có phận quan trọng KTH vi KTH vĩ KTH vi môn khoa học quan tâm đến vi c nghiên ... Thực tế chứng minh kết kinh tế phụ thuộc vào hành vi kinh tế vi , KTQD phụ thuộc vào phát triển doanh nghiệp , tế bào kinh tế , tế bào sống chịu ảnh hưởng kinh tế Kinh tế ... lang môi trường , tạo điều kiện cho kinh tế vi phát triển 1.2 Đối tượng nội dung KTHVM - KTHVM môn khoa học kinh tế , môn khoa học cung cấp kiến thức lí luận phương pháp kinh tế cho môn quản...
 • 11
 • 848
 • 15

Tài liệu Bài tập nhóm môn Kinh tế lượng pptx

Tài liệu Bài tập nhóm môn Kinh tế lượng pptx
... phân cho ta ước lượng phương pháp BPNN thông thường đối với các biến Y* và X* và các ước lượng tìm được ước lượng tuyến tính không chệch tốt Chú ý: Khi tiến hành ước lượng mô hình ... Ước lượng mô hình biến phương pháp BPNN thông thường, thu được phần dư et = Yt – Y^t B2: Sử dụng phần dư đã ước lượng để ước lượng hồi quy : et = ρ^.et-1 + vt B3: Sử dụng ρ^ thu để ước lượng ... số này dương, điều phù hợp với lý thuyết kinh tế R2 = 0.995173 nên biến Thu nhập mô hình giải thích 99.5173% biến động Tiêu dùng Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê P-value = 0.000 có...
 • 23
 • 1,334
 • 3

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô. khoa kinh tế vận tải biển

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô. khoa kinh tế vận tải biển
... lu kinh t vi nc ngoi Ngc li, chỳng s kỡm hóm s phỏt trin C s lớ lun ca kinh t ngoi thng l kinh t chớnh tr hc Mỏc-Lờnin, cỏc lớ thuyt v thng mi v phỏt trin Kinh t ngoi thng l khoa hc kinh t; l khoa ... H3 Trng HHH Bi ln KTVM Khoa KTVTB Chớnh sỏch kinh t c xõy dng trờn c s nhn thc cỏc quy lut kinh t Nú l sn phm ch quan Nu cỏc chớnh sỏch kinh t gii quyt ỳng n cỏc li ớch kinh t thỡ chỳng phỏt huy ... hnh ng ú Kinh t hc v mụ l mt phõn ngnh ca kinh t hc, nghiờn cu v cỏch ng x núi chung ca mi thnh phn kinh t, cựng vi kt qu cng hng ca cỏc quyt nh cỏ nhõn nn kinh t ú Loi hỡnh ny tng phn vi kinh t...
 • 35
 • 419
 • 0

bài tập lớn môn kinh tế , khoa kinh tế biển

bài tập lớn môn kinh tế , khoa kinh tế biển
... 1 8,7 8 8,5 7 6,6 78 1 4,8 8 9,0 7 6,4 00 1 3,2 5 1,0 7 8,8 12 1 0,7 1 0,0 6 2,6 99 7,4 3 2,2 9 3,3 51 5,7 2 8,1 5 0,9 17 5,5 9 7,6 3 3,5 52 4,7 8 3,0 1 4,1 77 4,6 3 9,9 5 4,0 70 4,1 5 8,9 6 0,3 76 2,9 8 7,3 7 8,0 73 2,9 4 4,9 4 8,6 44 2,5 4 6,7 1 0,5 01 2,3 5 5,7 5 7,5 00 ... 8,0 4 1,8 7 6,6 62 9,8 9 4,8 9 4,0 54 6,6 6 9,4 2 8,8 16 6,1 6 7,7 5 0,8 89 4,0 0 0,5 2 0,8 54 4,7 0 1,0 2 2,7 00 3,2 0 9,8 2 8,0 56 3,4 3 7,6 8 0,1 92 1,4 7 4,4 0 5,1 18 2,5 0 7,6 7 3,4 19 2,3 7 9,1 3 3,1 45 98 5,9 0 9,3 75 99 2,4 8 0,6 01 2,0 9 9,1 3 5,5 36 1,5 5 7,9 1 3,3 05 ... 6 1,8 3 0,2 69 2 2,5 7 1,0 00 2 6,1 8 8,3 12 4 0,6 5 5,0 63 2 2,9 5 2,5 40 3 6,8 0 3,5 80 3,3 6 8,4 21 4 1,5 3 4,3 34 3 4,3 1 9,9 81 3 8,8 8 8,0 00 2 5,6 1 7,9 54 3 3,1 6 0,1 81 1 0,4 0 0,0 00 2 3,4 6 0,0 00 3 2,1 9 3,1 40 1 1,5 2 6,1 57 2 7,1 0 0,0 00 2 8,9 7 1,1 73...
 • 44
 • 263
 • 0

bài tập học môn kinh tế lượng

bài tập học môn kinh tế lượng
... 1.691256533: điểm môn Khoa Học không trung bình điểm môn Anh Văn 1.69 + b2 = 0.6099068394: điểm môn Khoa Học tăng thêm điểm trung bình điểm môn Anh Văn tăng thêm 0.61 điểm Bài tập 3: Ta có tập liệu sau ... quan hệ điểm môn Anh văn điểm môn Khoa học sinh viên Cụ thể dựa vào điểm môn Khoa học sinh viên dự đóan điểm môn Anh văn hay không - Cũng dựa vào điểm môn Tóan sinh viên dự đóan điểm môn Anh văn ... Tỷ lệ EDU1 EDU2: Tỉ lệ dân số học trung học tỉ lệ dân số học trung học đại học cao thi trình độ dân trí người dân cao, tiếp thu kiến thức tiến sức khỏe, y tế, khoa học .từ giảm bớt tỉ lệ tử vong...
 • 70
 • 339
 • 0

bài tập về môn kinh tế lượng

bài tập về môn kinh tế lượng
... 0.084 0.075 0.098 0.127 Dự đoán ARIMA Ths Nguyễn Khánh Duy  p=1  sử dụng mô hình ARIMA(1,1,1) ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH VỚI MÔ HÌNH ARIMA LS d(vnindex) c MA(1) AR(1) Dependent Variable: D(VNINDEX) ... 7.31 7.45 7.44 7.32 7.31 7.30 7.31 7.35 7.31 7.31 7.31 (Ghi chú:Chỉ số VNIndex ngày 16/4/2010 thực tế 522.03, sai số dự đoán là: 0.5) VNINDEXF_1 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 2010M01 2010M02...
 • 12
 • 381
 • 1

Bài tập nhóm môn Kinh tế lượng docx

Bài tập nhóm môn Kinh tế lượng docx
... trưởng kinh tế sở để thực hàng loạt vấn đề kinh tế, trị, xã hội - Trước hết, tăng trưởng kinh tế thể tăng lên số lượng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ yếu tố sản xuất nó, tăng trưởng kinh tế tiền ... trưởng kinh tế điều kiện tiên để khắc phục tụt hậu xa kinh tế so với nước pháttriển Như vậy, tăng trưởng kinh tế nhanh mục tiêu thường xuyên quốc gia, không theo đuổi tăng trưởng kinh tế giá Thực tế ... mang lại hiệu kinh tế - xã hội mong muốn, trình tăng trưởng mang tính hai mặt Chẳng hạn, tăng trưởng kinh tế mức dẫn đến tình trạng kinh tế "quá nóng", gây lạm phát tăng trưởng kinh tế cao làm cho...
 • 20
 • 374
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài tập nhóm môn kinh tế lượngbài tập lớn môn kinh tế vi môbài tập lớn môn kinh tế vi mô 1bài tập mẫu môn kinh tế lượngbai tap lon mon kinh te vi mobài tập lớn môn kinh tế ngoại thươngcác bài tập về môn kinh tế lượngtài liệu bài tập nhóm môn kinh tế lượng pptxbai tap lon mon kinh tebài tập tiểu luận kinh tế lượngbài tập thực hành kinh tế lượngbài tập lớn về kinh tế thị trườngbài tập nghiên cứu kinh tế lượngbài thuyết trình môn kinh tế lượngbài tập nhập môn kinh tế họcMột số giải phỏp nõng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH TM đoàn thắngNâng cao hiệu quả công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng tại công ty tư vấn đầu tư xây dựng GTCC hà nộiNÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn của CÔNG TY cổ PHẦN MINH ANHĐề cương chi tiết học phần Hoá hữu cơ (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, vật LIỆU TẠI CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư và xây DỰNG mỗ LAOĐề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục dân tộc (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục lót (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục nam (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Trang điểm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng cầu 75”Phân tích tình hình tài chính của công ty trà long dương”Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh nội bàiKẾ TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CễNG TY cổ PHẦN xây DỰNG VNCĐề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục thể thao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Báo cáo chính sách thương mại quốc tếĐề cương chi tiết học phần Thiết kế phụ trang (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)THỰC TRẠNG kế TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN GIẦY NGỌC hàKẾ TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN bảo CHÍNH hà nộiTHỰC TRẠNG và HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY TNHH DỊCH vụ THƯƠNG mại bắc NINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập