phân tích định tích và tách riêng các chất hữu cơ

Thu thập phân tích xử lý các tài liệu bản trên hệ thống sông hồng ,sông thái bình

Thu thập phân tích và xử lý các tài liệu cơ bản trên hệ thống sông hồng ,sông thái bình
... Ninh Đáy Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Hồng Hồng Hồng 144000 Hồng Hồng Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Thái Bình Hồng ... Lô Hồng Lô Lô Gâm Lô Lô Lô Gâm Lô Lô Gâm Cầu Cầu Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Hồng Thái ... Văn úc Sông Mới Bạch Đằng Thái Bình Lạch Tray Luộc Kinh Thày Văn úc Hồng Đuống Hồng Đà Đáy Thái Bình Kinh Thày Gùa Rạng Kim Môn Thái Bình Hồng Thái Bình Luộc Trà Trà Trà Hồng Hồng Đào...
 • 203
 • 234
 • 0

PHÂN TÍCH TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ BẢN TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC

PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC
... tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số H.1-9 Mô hình hóa mạch thủy lực van trợt có mép điều khiển Trên H.1-9, số p ký hiệu cho cho thông số đờng dầu vào, số R, T cho thông số ... thủy lực H 17 b Đây mạch phối hợp ghép song song nối tiếp Các hệ số K A KB có quan hệ liên động: KA tăng KB giảm ngợc lại 11 Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số ... chuyển động pittông xy lanh, nghĩa là: v1 = x v2 (1-40) 15 Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số Các sơ đồ tính toán xy lanh đợc thể H 1-12 H 1-12 Sơ đồ tính toán...
 • 23
 • 226
 • 1

Giáo trình phân tích tổng hợp các chất hóa học khả năng kháng khuẩn phần 1 ppt

Giáo trình phân tích và tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 1 ppt
... c đ i kháng cho th Thu c Đ i gia súc (ml) Ti u gia súc (ml) Chó, l n (ml) Glucoza 20% 10 00 - 2000 500 15 0 - 400 Cafeinnatribenzoat 20% 10 - 15 - 10 1- 3 Canxi clorua 10 % 50 - 70 30 - 40 - 10 Urotropin ... 10 % 50 - 70 30 - 50 10 - 15 Vitamin C 5% 15 10 Tiêm ch m vào tĩnh m ch ngày l n - Dùng thu c làm se niêm m c ru t di t vi khu n b i nhi m 6 .11 CH NG KHÔNG TIÊU C A GIA SÚC NON (Dispepsia) 6 .11 .1 ... Cafeinnatribenzoat 20% - 10 ml Canxi clorua 10 % 30 - 40ml Urotropin 10 % 30 - 50ml Vitamin C 5% 10 ml Tiêm ch m vào tĩnh m ch ngày l n Trư ng h p bê nghé a phân tr ng giun đũa: dùng thu c t y giun 6 .11 .6 Phòng...
 • 10
 • 184
 • 0

Giáo trình phân tích tổng hợp các chất hóa học khả năng kháng khuẩn phần 2 docx

Giáo trình phân tích và tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 2 docx
... u đ c, có máu B nh kéo dài gây hi n tư ng phù toàn thân (các vùng phù d th y ng c, y m, b ng, chân, âm h mí m t), hi n tư ng tràn d ch màng ph i, xoang b ng, xoang bao tim Hình 7 .2 Tri u ... Cafeinnatribenzoat 20 % 15ml - 10ml - 3ml Canxi clorua 10% 50 - 70ml 20 - 30ml - 10ml Urotropin 10% 50 - 70ml 30 - 50ml 10 - 15ml Vitamin C 5% 20 ml 10ml - 5ml Tiêm ch m vào tĩnh m ch - Ngoài th cho ... Glucoza 20 % 1000 - 20 00ml 400 - 500ml 150 - 400ml Cafeinnatribenzoat 20 % 15ml - 10ml - 3ml Canxi clorua 10% 50 - 70ml 20 - 30ml - 10ml Urotropin 10% 50 - 70ml 30 - 50ml 10 - 15ml Vitamin C 5% 20 ml...
 • 10
 • 153
 • 0

Giáo trình phân tích tổng hợp các chất hóa học khả năng kháng khuẩn phần 3 pps

Giáo trình phân tích và tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 3 pps
... urobilin tăng - Trong phân, lư ng stekobilin tăng, phân màu đ m - Khi m khám hi n tư ng lách sưng to, gan sưng hi n tư ng ho i t ho c thoái hoá m d Ch n đoán Căn c vào tri u ch ng lâm ... v dung tích máu, kèm theo gi m hàm lư ng hemoglobin, làm cho h ng c u thay đ i v ch t l n lư ng r t nhi u cách x p lo i thi u máu, song d hi u nh t cách x p lo i theo ch sinh b nh th x ... 100ml), ti u gia súc (30 - 50ml/con), l n, chó (20 - 30 ml/con) Tiêm tĩnh m ch ngày l n - Cho u ng salon, ho c axit salicylat Dùng kháng sinh đ di t vi khu n (có th dùng m t lo i kháng sinh): - Penicillin...
 • 10
 • 123
 • 0

Giáo trình phân tích tổng hợp các chất hóa học khả năng kháng khuẩn phần 4 docx

Giáo trình phân tích và tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 4 docx
... i ch t đ ng v t g m hai trình b n liên quan m t thi t v i đ ng hóa d hóa Đ ng hóa trình tiêu th ch t dinh dư ng đưa t môi trư ng xung quanh vào th đ ng v t Đ đ m b o cho trình ho t đ ng s ng ... a vào xét nghi m Hình 9.3 Bò li t hai chân sau - B nh thư ng x y c b y gia súc ch đ chăn nuôi gi ng tri u ch ng nêu - Gõ vào xoang trán âm phát gi ng gõ vào c t g - Dùng X - quang ... khôi ph c ho c đ i m i b ph n th c a ho c vào vi c t ng h p r t nhi u h p ch t h u ph c t p s n c a th D hóa trình ngư c v i đ ng hóa Nó th hi n s phân h y sâu s c b ph n c a th đ ng v t thành...
 • 10
 • 141
 • 0

Giáo trình phân tích tổng hợp các chất hóa học khả năng kháng khuẩn phần 5 ppt

Giáo trình phân tích và tổng hợp các chất hóa học có khả năng kháng khuẩn phần 5 ppt
... m t th nư c vàng, đóng thành v y Nh ng m n nư c khác l i ti p t c n i lên, m t s m n b nhi m khu n màu vàng Trong giai đo n th m t s tri u ch ng nhi m khu n th phát Hình 9 .5 Da đóng v ... c m i, nh ng m n đóng v y, khô d n, ch lên da non màu h ng Tuy nhiên v n m t s m n nư c Da màu s m dày c m lên (hình 9 .5) d Giai đo n m n tính Da s m màu, d y c m, nh ng n t s n c ... : - Đ c m lý - hóa h c c a ch t đ c; - Phương pháp ki m tra đ nh tính đ nh lư ng ch t đ c; - nh hư ng, tương tác gi a ch t đ c th sinh v t (Các trình h p thu, phân b , bi n đ i, tích lũy th i...
 • 10
 • 157
 • 0

Giáo trình phân tích tổng hợp các dạng mạch trong hệ thống Z80 phần 5 ppsx

Giáo trình phân tích và tổng hợp các dạng mạch có trong hệ thống Z80 phần 5 ppsx
... CHƯƠNG TRÌNH SETTIME Hệ thống báo tự động Luận văn tốt nghiệp 3.3.4-Chương trình Hottime  Mô tả chương trình Đây chương trình phục vụ ngắt mode đòa 018h đảm nhiệm chức Hottime: Xem Hottime ... BC, DE, HL KẾT THÚC Hình 28 : LƯU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH RTP Hệ thống báo tự động Luận văn tốt nghiệp 3.3.3-Chương trình Settime  Mô tả chương trình: Chương trình Settime phục vụ người sử dụng việc ... GIAN THỰC ĐẶT HOTTIME MỚI N HỒI PHỤC CÁC THANH GHI KẾT THÚC Hình 30 : LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH HOTTIME Hệ thống báo tự động Luận văn tốt nghiệp Chương trình Hottime xử lí phím: Ins, +, -,...
 • 10
 • 146
 • 0

Giáo trình phân tích tổng hợp các dạng mạch trong hệ thống Z80 phần 6 pot

Giáo trình phân tích và tổng hợp các dạng mạch có trong hệ thống Z80 phần 6 pot
... 23 06 06 24 36 07 07 25 37 08 08 26 38 09 09 27 39 0A 10 28 40 0B 11 29 41 0C 12 2A 42 0D 13 2B 43 0E 14 2C 44 15 2D 16 2E 05 0F 10 GIA SỐ + 00h + 06h GIA SỐ + 12h + 18h BCD 35 45 46 Hệ thống ... TIẾT CHƯƠNG TRÌNH SKIPTIME Hệ thống báo tự động Luận văn tốt nghiệp 3.3 .6- Chương trình DIPLAY:  Mô tả chương trình: Để hiển thò Thứ – Giờ – Phút - Giây led đoạn dạng số thập phân, ta cần ... 33 51 16 22 34 52 17 23 35 53 18 24 36 54 25 37 1A 26 38 56 1B 27 39 57 1C 28 3A 58 1D 29 3B 59 19 + 0Ch + 1Eh 55 Cách khởi tạo 8279: LD HL,2001h LD (HL),00000000B ; Hiển thò kí tự lối vào trái...
 • 10
 • 146
 • 0

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ BẢN TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC
... mạch thủy lực van trợt có mép điều khiển 14 Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số Trên H.1-9, số p ký hiệu cho cho thông số đờng dầu vào, số R, T cho thông số đờng ... chuyển động pittông xy lanh, nghĩa là: v1 = x v2 Các sơ đồ tính toán xy lanh đợc thể H 1-12 17 (1-40) Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số H 1-12 Sơ đồ tính toán ... Điều khiển tự động truyền động thủy- khí Chơng 1: Tính toán thông số H.1-5 Sơ đồ tính toán lực chiều trục trợt van điều khiển a- Sơ đồ nguyên lý làm việc; b Sơ đồ phân bố áp suất Lực tác dụng...
 • 26
 • 89
 • 0

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH NGUYÊN tố TRONG hợp CHẤT hữu

CHƯƠNG 3  PHÂN TÍCH NGUYÊN tố TRONG hợp CHẤT hữu cơ
... Cr2O3 42 Lương Cơng Quang Phân tích hữu Na2CO3 + Cr2O3 t → CO2 + 2NaCrO2 Na2CO3 + SiO2 t → CO2 + Na2SiO3 43 Lương Cơng Quang Phân tích hữu 14 Hợp chất chứa C, H, O chứa đồng thời nhiều ngun tố ... biển (CH3)2− −C− S− (CH3)2− − −C−  =N(CH3)2  S (CH3)2− + − −C− (CH3)2− −N(CH3)2 + − −C−  + =N(CH3)2 + 2Hal − S2 =N(CH3)2 + Hal2 S− (CH3)2− 34  − −C− + =N(CH3)2 Lương Cơng Quang Phân tích hữu ... chất có mặt Fe 3+ bị oxi hố chuyển thành xanh da trời ZnS + H2SO4 → H2S 54 Lương Cơng Quang Phân tích hữu H N N H2S + CH3  +N  CH3 CH3  N  CH3 N CH3  CH3 Fe3+ → Fe2+ -2H+(+2e) SH N CH3...
 • 31
 • 3,364
 • 8

PHÂN TÍCH hữu CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH NHÓM CHỨC TRONG hợp CHẤT hữu

PHÂN TÍCH hữu cơ  CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH NHÓM CHỨC TRONG hợp CHẤT hữu cơ
... (40 ) 2820cm-1 (ν CH ) δ CHO =9-10 RCHO 4. 5a, 4. 15a, 4. 17c, 4. 23, 4. 25, 4. 26, 4. 28, 4. 14 14 Xeton R-C-R/ O - Chúng cho axeton ( 34) , (35), (36), (37), (39) anđehit: 4. 29, 4. 30, 4. 31,, 4. 32, 4. 14 ... Lương Cơng Quang STT Loại hợp chất Phân tích hữu Số kí hiệu mẫu thử 4. 13, 4. 14, 4. 15c, 4. 16 Poliol (glicol) Dẫn xuất 4. 15a, saccarin ete( 24) 4. 15b, 4. 17a, 4. 18 RCH(OH)CH(OH)R/ Phenol Ar-OH 340 0-3200cm-1 ... Quinon 4. 24b, 4. 32, 4. 33a, Hiđroquinon 4. 33b, 4. 34, 4. 35 hiđroquinon-axetat quinoxalin (42 ), (31) 16 Axetal, xetal 4. 7b (18), ( 34) , (36), (38) 63 (40 ), (41 ), Lương Cơng Quang STT Loại hợp chất Phân...
 • 50
 • 476
 • 4

Phân tích đánh giá các quy định về quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.doc

Phân tích và đánh giá các quy định về quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.doc
... LUẬT LAO ĐỘNG Bài Làm: Quy n chấm dứt hợp đồng lao động ngườì sử dụng lao động: Quy n chấm dứt hợp đồng lao động NSDLĐ quy định điều 17, 36, 38 85 BLLĐ sửa đổi bổ sung năm 2007 Theo quy định ... theo định Tào án; người lao động chết, tích theo tuyên bố tòa án Theo trường hợp hợp đồng đương nhiên chấm dứt hiệu lực NSDLĐ có quy n chấm dứt hợp đồng lao động Trong chấm dứt hợp đồng lao động ... chấm dứt hợp đồng không theo ý chí bên mà theo ý chí bên thứ ba Tuy nhiên trường hợp hợp đồng đương nhiên chấm dứt người lao động quy n chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp Khi chấm dứt hợp...
 • 19
 • 864
 • 2

Phân tích đánh giá các quy định của pháp luật về quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật về quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
... A Phân tích đánh giá quy định pháp luật quy n chấm dứt hợp đồng lao động người lao động Một số khái niệm Phân tích đánh giá quy định pháp luật quy n chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao ... thuận hợp đồng lao động Phân tích đánh giá quy định pháp luật quy n chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động Chấm dứt HĐLĐ kiện pháp lí quan trọng, hậu pháp lí kết thúc quan hệ lao động ... giá quy định pháp luật quy n chấm dứt hợp đồng lao động người lao động Một số khái niệm - Người lao động (NLĐ): người đủ 15 tuổi, có khả lao động có giao kết hợp đồng lao động. (Điều BLLĐ) - Người...
 • 18
 • 458
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập