CHỦ TRƯƠNG “KHÁNG CHIẾN – KIẾN QUỐC” của TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NGÀY 25 11 1945

Tiểu luận Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của trung ương đảng ngày 25111945

Tiểu luận Chủ trương “kháng chiến – kiến quốc” của trung ương đảng ngày 25111945
... II/ Nội dung thị Ban Chấp hành Trung ương “kháng chiến kiến quốc” 25-111945 III/ Triển khai thị Ban Chấp hành Trung ương “kháng chiến kiến quốc” .5 1.Nội Kinh ... định Tư tương Đảng thấm nhuần vào suy nghĩ người dân, nêu cao tinh thần đoàn kết tinh thần yêu nước dân tộc Việt Nam Có thể nói chủ trương “Kháng chiến- kiến quốc” bước vô quan trọng Đảng, tạo ... kinh tế” Pháp III/ Triển khai thị Ban Chấp hành Trung ương “kháng chiến kiến quốc” 1.Nội + Tổng tuyển cử bầu quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Ngày tháng năm 1946, báo chí xuất hôm dành vị...
 • 16
 • 3,496
 • 20

Chị thị kháng chiến kiến quốc của Đảng ngày 25111945

Chị thị kháng chiến kiến quốc của Đảng ngày 25111945
... Nguyễn Thị Phương (Nhóm trưởng) Nguyễn Thị Dung Vũ Thị Ngọc Bích Nguyễn Thị Huế Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Hồng Loan Thạch Thị Minh Huyền Bùi Phương Thu CHỈ THỊ KHÁNG CHIẾN KIẾN QUỐC CỦA ĐẢNG NGÀY ... củng cố quyền, đồng thời sẵn sàng kháng chiến 4 Kết luận Chủ trương BCH TW Đảng thị kháng chiến kiến quốc ngày 25/11/1945 giải kịp thời vấn đề quan trọng đạo chiến lược sách lược cách mạng tình ... 25/11/1945 Đảng ta đưa thị: Kháng chiến kiến quốc ’ nêu chủ trương lớn cách mạng Đông Dương thời kì 2.Nội dung chủ trương kháng chiến kiến quốc Đảng ∗ Về đạo chiến lược: Xác định mục tiêu dân tộc...
 • 28
 • 1,050
 • 8

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kháng chiến - kiến quốc của tỉnh Thái Nguyên thời kì 1945 - 1954

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kháng chiến - kiến quốc của tỉnh Thái Nguyên thời kì 1945 - 1954
... chọn Quá trình thực nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc tỉnh Thái Nguyên thời 1945 - 1954 làm đề tài luận án Tiến sĩ Lịch sử 2 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trình ... ( 9-1 945 – 9-1 947) 2.1 Những yếu tố tác động đến trình thực nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc tỉnh Thái Nguyên 2.1.1 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên Thái Nguyên là tỉnh miền núi và trung du Bắc ... vụ kháng chiến - kiến quốc của tỉnh Thái Nguyên 1.1.2 Các công trình nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên liên quan đến kháng chiến chống Pháp Thái Nguyên Công trình “Thái Nguyên lịch sử đấu...
 • 195
 • 107
 • 0

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc của tỉnh Thái Nguyên thời kì 1945 1954

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc của tỉnh Thái Nguyên thời kì 1945 1954
... tác động đến trình thực nhiệm vụ kháng chiến - kiến quốc tỉnh Thái Nguyên Dựng lại tranh toàn cảnh Quá trình thực nhiệm vụ kháng chiến - kiến quốc tỉnh Thái Nguyên thời 1945- 1954 lĩnh vực ... chiến kiến quốc đến thắng lợi Nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc tỉnh Thái Nguyên thực suốt trình kháng chiến chống thực dân Pháp, chủ yếu nhiệm vụ kiến quốc, nhiệm vụ trực tiếp kháng chiến diễn thời ... nghiệp kháng chiến Nếu nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc tỉnh Thái Nguyên thực suốt trình kháng chiến chống thực dân Pháp chủ yếu nhiệm vụ kiến quốc, nhiệm vụ trực tiếp kháng chiến diễn thời gian...
 • 27
 • 56
 • 0

Chứng minh rằng chỉ thị kháng chiến kiến quốc (25111945) của Đảng được đề ra đã kịp thời giải quyết tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”

Chứng minh rằng chỉ thị kháng chiến kiến quốc (25111945) của Đảng được đề ra đã kịp thời giải quyết tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”
... (25/11/1945) Đảng đề kịp thời giải tình “Ngàn cân treo sợi tóc” Nhóm Lớp CNTT-K13A Chỉ thị kháng chiến kiến quốc Đảng HỒN CẢNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM CHỦ TRƯƠNG “KHÁNG CHIẾN, KIẾN QUỐC” CỦA ĐẢNG ... phù hợp đảm bảo thắng lợi cuối Chỉ thị kháng chiến kiến quốc (25/11/1945) Đảng đề kịp thời giải tình “Ngàn cân treo sợi tóc” Chỉ đạo chiến lược Ngoại giao Nội dung thị Phương hướng nhiệm vụ Nhóm ... Trích Chỉ thị Ban Chấp hành Trung ương kháng chiến kiến quốc, ngày 25-111945) * Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc có ý nghĩa quan trọng  Xác định kẻ thù dân tộc Việt Nam lúc  Chỉ kịp thời vấn đề chiến...
 • 25
 • 840
 • 0

Nội dung chỉ thị”kháng chiến kiến quốc”

Nội dung chỉ thị”kháng chiến kiến quốc”
... thành cảm ơn cô! Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2011 Phần I: Nội dung thị”kháng chiến kiến quốc” Chỉ thị Ban Chấp hành Trung ương kháng chiến kiến quốc Trên giới có nhiều mâu thuẫn: chiến tranh giành ... hiểu phân tích thị”kháng chiến- kiến quốc” Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc 25-11-1945 (từ mục 1-mục 5) nhận định tình hình giới nước, mâu thuẫn giới nói chung nước ta nói riêng.Từ Chỉ thuận lợi ... tế .Chỉ thị “kháng chiến kiến quốc đưa nhiệm vụ cụ thể từ việc diệt giặc đói nào,giệt giặc dốt nào,chông thực dân Pháp nào,đối phó với hai mươi vạn quân Tưởng nào.Có thể nói thị kháng chiến kiến...
 • 24
 • 1,626
 • 2

Tìm hiểu phân tích chỉ thị”kháng chiến-kiến quốc”11

Tìm hiểu phân tích chỉ thị”kháng chiến-kiến quốc”11
... Phần II :Tìm hiểu phân tích thị”kháng chiến-kiến quốc” Chỉ thị “Kháng chiến –kiến quốc 25-11-1945 (từ mục 1-mục 5) nhận định tình hình giới nước, mâu thuẫn giới nói chung nước ta nói riêng.Từ Chỉ ... đầu với kẻ thù thực dân Pháp xâm lược.Bản thị phân tích chi tiết tình hình cách mạng giới nước,đồng thời cách mạng Việt Nam đứng đâu song cách mạng ấy .Chỉ rõ khó khăn,thuận lợi nhân dân ta phải ... viết hoàn thiện Chân thành cảm ơn cô! Hà Nội,ngày 26 tháng năm 2011 Phần I: Nội dung thị”kháng chiến kiến quốc” Chỉ thị Ban Chấp hành Trung ương kháng chiến kiến quốc Trên giới có nhiều mâu thuẫn:...
 • 24
 • 755
 • 2

tư tưởng kháng chiến kiến quốc

tư tưởng kháng chiến kiến quốc
... "ngàn cân treo sợi tóc" Tổ quốc lâm nguy! Chủ trương kháng chiến, kiến quốc trình tích cực chuẩn bị kháng chiến toàn quốc (1945-1946) - Chủ trương kháng chiến, kiến quốc : + Ngày 3-9-1945, phiên ... đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm + Ngày 25-11-1945, BCH Trung ương Đảng Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc, vạch rõ nhiệm vụ chiến lược cần kíp, xác định cách mạng Đông Dương lúc cách mạng dân tộc giải ... thể để thực nhiệm vụ - Tích cực xây dựng thực lực, chuẩn bị kháng chiến toàn quốc: + Xây dựng móng chế độ mới: Tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (6-1-1946), thành...
 • 4
 • 351
 • 1

hồ chí minh với sự nghiệp giáo dục khắng chiến kiến quốc 1945 1954

hồ chí minh với sự nghiệp giáo dục khắng chiến kiến quốc 1945 1954
... giáo dục Chủ tịch Hồ Chí Minh 1.2.2 Chỉ đạo xây dựng giáo dục 11 Chương HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC KHÁNG CHIẾN KIẾN QUỐC (1946 -1954) 21 2.1 Chủ tịch Hồ Chí Minh đạo xây dựng giáo ... tài Hồ Chí Minh với nghiệp giáo dục kháng chiến kiến quốc (1945- 1954) ” để thấy quan điểm đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh việc xây dựng giáo dục dân tộc, dân chủ phục vụ nghiệp kháng chiến kiến quốc ... dựng giáo dục kháng chiến kiến quốc (1946 -1954) Chương Ý nghĩa thực tiễn lý luận từ nghiệp xây dựng giáo dục kháng chiến kiến quốc Hồ Chí Minh Chƣơng HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC...
 • 103
 • 106
 • 0

skkn nâng cao chuyên đề “ đảng giải quyết quan hệ giữa kháng chiến, kiến quốc trong chống pháp” qua công tác BDHSG

skkn nâng cao chuyên đề “ đảng giải quyết quan hệ giữa kháng chiến, kiến quốc trong chống pháp” qua công tác BDHSG
... TRUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHUYÊN ĐỀ: ĐẢNG GIẢI QUYẾT QUAN HỆ GIỮA KHÁNG CHIẾN, KIẾN QUỐC TRONG CHỐNG PHÁP” QUA CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Lĩnh vực: LỊCH SỬ Tên tác giả: TRẦN ... quan hệ chúng Đó điều kiện tách rời Từ học sinh khám phá kiến thức Hai là: Phân chia giai đoạn lịch sử Nếu dạy chuyên đề: Đảng giải quan hệ kháng chiến, kiến quốc chống Pháp” qua công tác BDHSG, ... Pháp” qua công tác BDHSG 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Thời gian: Từ năm 1945 – 1954 - Đề tài nghiên cứu thời kỳ chống pháp, việc Đảng giải quan hệ kháng chiến, kiến quốc chống Pháp” qua công tác BDHSG...
 • 15
 • 46
 • 0

Trường Sơn - Đường khát vọng .Chấp hành Nghị quyết của Trung ương Đảng và pdf

Trường Sơn - Đường khát vọng .Chấp hành Nghị quyết của Trung ương Đảng và pdf
... chiến lược Trường Sơn xác định ngày truyền thống Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Ngày 20 tháng năm 959 - ngày sau thức nhận nhiệm vụ nhà số 25A phố Phan Đình Phùng - Hà Nội, Ban ... Chấp hành Nghị Trung ương Đảng Nghị Tổng Quân ủy Trung ương, với việc đẩy mạnh công xây dựng quân đội cách mạng, quy, bước đại ... nhiệm vụ mở đường, vận chuyển hàng quân vào miền Nam; tổ chức đưa đón đội, cán bộ; chuyển công văn, tài liệu từ Bắc vào Nam từ Nam Bắc Quyết định thành lập tuyến vận tải quân Trường Sơn sáng tạo...
 • 5
 • 138
 • 0

BÁO CAO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 20 CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

BÁO CAO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 20 CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
... PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 20 -NQ/ TW TRONG THỜI GIAN TỚI I Nhiệm vụ giải pháp Nhiệm vụ 1.1 Tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị số 20/ NQ- TW Ban Chấp hành trung ương ... phòng chống cháy nổ đơn vị II Những kiến nghị đề xuất: Không Trên báo cáo kết năm thực Nghị 20 -NQ/ TW của BCH Trung ương Đảng “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh ... Nghị số 20 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đoàn thể công tác xây dựng đội ngũ CBGV,NV thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá; tiếp tục triển khai thực đồng có hiệu Nghị Trung ương Chương...
 • 6
 • 1,152
 • 13

CHUYÊN đề NHỮNG CHỦ TRƯƠNG và BIỆN PHÁP của ĐẢNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN của nước TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG tám đến TRƯỚC KHI CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG PHÁP BÙNG nổ

CHUYÊN đề NHỮNG CHỦ TRƯƠNG và BIỆN PHÁP của ĐẢNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN của nước TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG tám đến TRƯỚC KHI CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG PHÁP BÙNG nổ
... dài chắn xảy sau D Hệ thống câu hỏi, tập cụ thể Câu Hãy trình bày nét tình hình nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến trước kháng chiến toàn quốc bùng nổ? Dàn ý a ... cho kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp sau E Bài tập học sinh tự giải Câu 1.Tại nói nước VNDCCH sau cách mạng tháng Tám 1945 đứng trước tình “Ngàn cân treo sợi tóc”? Câu Chủ trương biên pháp ... trương biên pháp Đảng việc giải khó khăn kinh tế - tài chính, văn hóa, giáo dục củng cố quyền cách mạng? Câu Vì Đảng, phủ, chủ tịch Hồ Chí Minh thực chủ trương kháng chiến chống Pháp miền Nam đấu...
 • 11
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chủ trương kháng chiến kiến quốc của đảng sau cmt8chủ trương kháng chiến kiến quốc của đảng tachủ trương kháng chiến kiến quốc của đảngnội dung chủ trương kháng chiến kiến quốc của đảngnội dung chủ trương kháng chiến kiến quốcchủ trương kháng chiến kiến quốcchủ chương kháng chiến kiến quốc của đảngphan tich hoan canh lich su nuoc ta sau cach manh thang 8 va noi dung chu truong khang chien kien quoc 1945phân tích đường lối kháng chiến kiến quốc của đảngchủ chương kháng chiến kiến quốcchỉ thị kháng chiến kiến quốc của đảngphân tích chỉ thị kháng chiến kiến quốc của đảng ta trong đường lối kháng chiến chống thực dân phápchủ trương chỉ thị kháng chiến kiến quốcchỉ thị kháng chiến kiến quốc vạch ra chủ trươnglàm rõ tính đúng đắn sáng tạo của chỉ thị kháng chiến kiến quốcĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng TMCP ðầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bỉm sơnĐánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên địa bàn thành phố đông hà của công ty điện lực quảng trịĐiều tra tình hình mắc bệnh và thử nghiệm một số thuốc phòng trị bệnh cầu trùng trên đàn gà ri lai thuộc một số xã huyện nam đàn tỉnh nghệ an1Điều tra tình hình mắc bệnh và thử nghiệm một số thuốc phòng trị bệnh cầu trùng trên đàn gà ri lai thuộc một số xã huyện nam đàn tỉnh nghệ anĐiều tra, đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp kỹ thuật phòng trừ cỏ dại trong sản xuất lạc vụ hè thu năm 2015 trên địa bàn huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng tại công ty cổ phần chứng khoán phú hưngGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến hành lanh kinh tế đông – tây tại quảng trịGiải pháp nâng cao chất lượng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan thừa thiên huếGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần tổng công ty thương mại quảng trịGiải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh thừa thiên huếHiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn xây dựng miền trungHOÀN THIỆN CHIẾN lược KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH TM THÁI ĐÔNG ANHHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác PHÂN cấp NGUỒN THU và THỰC HIỆN NHIỆM vụ CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾHoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước – tỉnh thanh hóa (2)Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại trung tâm phát triển dịch vụ di tích huếHoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại sở kế hoạch và đầu tư, tỉnh quảng trịHoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanhtại chi cục thuế huyện phú vang, tỉnhthừa thiên huếHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng, tại cục thuế tỉnh quảng trịHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG TMCP QUÂN đội – CHI NHÁNH THANH hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập