Đánh giá tác động của các yếu tố nội sinh đến kết quả hoạt động của các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng

Đánh giá tác động của các yếu tố nội sinh đến kết quả hoạt động của các hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp đồng bằng sông Hồng

Đánh giá tác động của các yếu tố nội sinh đến kết quả hoạt động của các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng
... i Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân - MA MAI ANH BảO I ANH BảO Đánh giá tác động yếu tố nội sinh đến kết hoạt động Hợp Tác lĩnh vực nông nghiệp đồng sông Hồng Chuyên ... nghiệp đồng sông Hồng Chuyên ngành: quản lý kinh tế (khoa học quản lý) Mã số: 62 34 04 10 Ngời hớng dẫn khoa học: pGS.ts Đỗ thị hải hà Pgs Ts chu tiến quang Hà nội, 2015 ii LII CAM OAN OAN Tụi xin ... 91 CHNG THC TRNG TC NG CA CC YU T NI SINH N HOT NG V KT QU HOT NG CA CC HP TC X TRONG LNH VC NễNG NGHIP 92 4.1 Nghiờn cu nh tớnh v cỏc yu t ni sinh tỏc ng n kt qu hot ng ca cỏc hp tỏc...
 • 195
 • 84
 • 0

LATS Đánh giá tác động của các yếu tố nội sinh đến kết quả hoạt động của các hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp đồng bằng sông Hồng

LATS Đánh giá tác động của các yếu tố nội sinh đến kết quả hoạt động của các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng
... vực nông nghiệp CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NỘI SINH ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 2.1 Hợp tác lĩnh vực nông nghiệp ... KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 4.1 Nghiên cứu định tính yếu tố nội sinh tác động đến kết hoạt động hợp tác lĩnh vực nông nghiệp 4.1.1 Đối với hợp tác sản ... hoạt động hợp tác lĩnh vực nông nghiệp 2.2.1 Hoạt động hợp tác lĩnh vực nông nghiệp Hoạt động HTX lĩnh vực nông nghiệp đa dạng khái quát hoạt động thành loại: (1) Hoạt động kinh tế; (2) Hoạt...
 • 12
 • 68
 • 0

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố cần thơ

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố cần thơ
... triển kinh doanh 41 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ... nhân tố ảnh hưởng đến đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ Cụ thể, đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đến lợi nhuận doanh nghiệp nhỏ thuộc lĩnh vực ... với mục tiêu 2: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ địa bàn thành phố Cần Thơ Sử dụng phương pháp phân tích phân biệt nhằm...
 • 106
 • 279
 • 2

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của các cửa hàng áo cưới trên địa bàn tp.hồ chí minh

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của các cửa hàng áo cưới trên địa bàn tp.hồ chí minh
... định phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cửa hàng áo cưới địa bàn Tp.HCM Từ đưa dự báo hoạt động kinh doanh - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao kết kinh doanh cửa hàng áo cưới địa ... tượng nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh cửa hàng áo cưới địa bàn Tp.HCM 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu Các cửa hàng áo cưới thực hoạt động kinh doanh địa bàn Tp.HCM 1.3 - ... hình hoạt động cửa hàng áo cưới Xuất phát từ ý tư ởng muốn nghiên cứu thị trường kinh doanh áo cưới, nhóm định thực đề tài Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh cửa hàng áo cưới...
 • 61
 • 225
 • 0

Luận văn thạc sĩ Yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa Bằng chứng từ các doanh nghiệp cổ phần hóa trong giai đọan 2005 - 2008 và niêm yết trong giai đoạn 2006 - 2010 Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa Bằng chứng từ các doanh nghiệp cổ phần hóa trong giai đọan 2005 - 2008 và niêm yết trong giai đoạn 2006 - 2010 ở Việt Nam
... FULBRIGHT NGUY N PHI HÙNG Y UT N K T QU HO NGHI P SAU C NGHI P C NG C A DOANH PH N HÓA - B NG CH NG T PH CÁC DOANH N 2005 - 2008 VÀ NIÊM Y N 2006 - 2010 VI T NAM Chuyên ngành: Chính sách công Mã s : 60340402 ... + + - n/a n/a - - - X n/a X n/a B a - b - c - tranh) tranh) n/a X - tranh) tranh) - tranh) tranh) n/a n/a a - +(SH cao) b - n/a +(SH cao) c - n/a n/a n/a -( SH cao) n/a X n/a X X n/a a - b - n/a ... l c 7) -2 1- 5: K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Khi xem xét k t qu ho ng sau CPH c a doanh nghi 200 5- 2008 niêm y n 200 6-2 010, nghiên c Th nh t, k t qu ho hi n CPH n t s k t lu n ng c a doanh...
 • 45
 • 77
 • 1

Sở hữu và tác động của nó đối với lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nước ta hiện nay

Sở hữu và tác động của nó đối với lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở nước ta hiện nay
... nhà nghiên cứu mácxít sở hữu, lực lượng sản xuất, tác động sở hữu lực lượng sản xuất lĩnh vực nông nghiệp Trên sở làm rõ tác động sở hữu lực lượng sản xuất lĩnh vực nông nghiệp, luận án đưa nguyên ... nông nghiệp nước ta 40 Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ SỞ HỮU, LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 2.1 Một số vấn đề lí luận sở ... hệ sở hữu nước ta nay, sở hữu toàn dân, tập thể sở hữu tư nhân, hỗn hợp; chủ thể sở hữu nước có chủ thể sở hữu nước ngoài, tư liệu sản xuất thuộc đơn sở hữu có tư liệu sản xuất thuộc đa sở hữu, ...
 • 164
 • 58
 • 0

luận văn tốt nghiệp đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh đồng tháp

luận văn tốt nghiệp đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh đồng tháp
... tích hiệu hoạt động kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNVV hoạt động lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp; Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ... ngành: Kinh tế Nông Nghiệp Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với ... Tình hình hoạt động kinh doanh DNNVV lĩnh vực nông nghiệp địa bàn tỉnh Đồng Tháp giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh DN 1.4.2 Không gian nghiên cứu Đề tài thực tỉnh Đồng Tháp 1.4.3...
 • 129
 • 89
 • 0

Giải quyết dư thừa lao động trong lĩnh vực nông nghiệp việt Nam

Giải quyết dư thừa lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở việt Nam
... hình giải thừa lao động Định hướng giải thừa lao động lĩnh vực nông nghiệp Các giải pháp chủ yếu Bối cảnh 2011 (%) Tỷ số việc làm dân số từ 15 tuổi trở lên khu vực nông thôn 79.4 Tỷ lao động ... HÌNH GiẢI QUYẾT DƯ THỪA LAO ĐỘNG (7) Xuất lao động XKLĐ kênh quan trọng giải việc làm nâng cao thu nhập cho lao động nghèo, lao động trình độ thấp- 90% số lao động XKLĐ hàng năm có xuất thân từ nông ... ĐỊNH HƯỚNG GiẢI QUYẾT DƯ THỪA LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - Hạn chế biến động chuyển dịch ngày tăng dòng lao động từ nông thôn đô thị sở phát triển mạnh việc làm phi nông nghiệp...
 • 17
 • 494
 • 7

Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam

Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam
... lĩnh vực nông nghiệp thờng có hiệu kinh tế xã hội cao so với hoạt đầu t vào ngành kinh tế khác 1.2.2 Hiệu đầu t nâng cao hiệu đầu t lĩnh vực nông nghiệp 1.2.2.1 Hiệu đầu t lĩnh vực nông nghiệp Hiệu ... nhóm giải pháp điều kiện nhằm nâng cao hiệu đầu t cho nông nghiệp năm tới, là: - Nhóm giải pháp tăng cờng lợng vốn đầu t cho nông nghiệp, bao gồm giải pháp: Nâng cao tỷ lệ vốn đầu t từ NSNN cho nông ... 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu đầu t lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2010 định hớng năm 2020 3.2.1 Một số quan điểm hiệu quả, nhu cầu định hớng đầu t cho nông nghiệp thời gian tới Một là: Hiệu đầu...
 • 13
 • 152
 • 0

nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh thái nguyên trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh thái nguyên trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ VĂN TÂM NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI ... tiêu phát triển kinh tế hội tỉnh đến 2015 tầm nhìn đến 2020 Do đó, đã chọn đề tài "Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế nhân hoạt động lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên điều kiện hội ... Luâ n văn "Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế nhân hoạt động ̣ lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế" đƣợc thực hiê n tháng 6/2008 đến tháng 4/2010...
 • 145
 • 172
 • 1

Nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp tính chỉ tiêu dư thừa lao động trong lĩnh vực nông nghiệp Việt nam

Nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp tính chỉ tiêu dư thừa lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt nam
... ph-ơng pháp thu thập ch tiờu v d- thừa lao động nông nghiệp; + điều tra, khảo sát thực tế nc số địa ph-ơng; + Ph-ơng pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến thẩm định kết nghiên cứu ... tiếp cận vấn đề - Đối t-ợng nghiên cứu đề tài: khỏi nim v d tha lao ng v phng phỏp tớnh d tha lao ng nụng nghip - Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu: Kết hợp nghiên cứu lý luận với khảo sát, điều ... Thị tr-ờng lao động, nguyên tắc, thị tr-ờng nh- thị tr-ờng khác, cá nhân (hoặc thành viên hộ gia đình) bán dịch vụ lao động họ ng-ời chủ sử dụng lao động mua dịch vụ Th-ờng cung lao động trực...
 • 97
 • 143
 • 0

Nghiên cứu và chế tạo các loại vật liệu mới giữ nước, giữ ẩm có khả năng sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp quy mô sản xuất pilot

Nghiên cứu và chế tạo các loại vật liệu mới giữ nước, giữ ẩm có khả năng sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp ở quy mô sản xuất pilot
... tài Nghiên cứu chế tạo loại vật liệu giữ nước, giữ ẩm khả sử dụng lónh vực nông nghiệp Sở KH & CN Tp.HCM cấp kinh phí Trong vật liệu PAA-bã mía-DEGDAA(VHHC 9) Kết nghiên cứu vật liệu ... nghiệp Sản phẩm cụ thể đạt thực tế  Kết công tác nghiên cứu đưa loại chế phẩm tính sau:  Loại 1: độ hút ẩm cao đến 400 lần, thời gian sử dụng ngắn ( vòng tháng )  Loại 2: độ giữ ẩm 200 ... di-(meth) acrylate, glycerol diallyl ether, ) sản phẩm tạo khả hấp thụ nước cao chúng sử dụng nhiều lónh vực: y tế, nông lâm nghiệp sản phẩm tã lót Trong năm gần hàng loạt patent công bố tập...
 • 18
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cac yeu to anh huong den hieu qua hoat dong ngoai thuong cua cao sucác yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệpmột số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và vai trò của các cbo tại bắc kạncác yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động marketing của công tycác yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thốngcác yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viênphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động qtkdcác nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công tycác yếu tố liên quan đến kết quả và tai biến trong tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòngphân tích các yếu tố liên quan đến kết quả và tai biến của tán sỏicác nghiên cứu về tác động của bđkh trong lĩnh vực lâm nghiệp ở việt namcác yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phương pháp kiểm đònh bayesiankhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tậpnghiên cứu xác định một số yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh bhyt tại trạm y tế xãcác yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sử dụng các công trình thủy nôngunit christmasunit continentsunit fruitsunit vegetableswhat are they wearingwhat athletes can dowhats the weather likeBai tap ve nha EG020ask and answer yes no questionsma trận đề thi giỏi hóa lớp 9sáng kiến kinh nghiệm đổi mới PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy TIẾT THỰC HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ học 9sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hoá học theo hướng dạy học tích cựcfeelings and emotionsMA TRẬN đề THI học SINH GIỎI cấp TỈNH môn hóa lớp 9insect flashcardsmeans of transportationBỘ ĐỀ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH THCS VÀ THPT 2016nutrition nutrientspersonality adjectivesHacking ebook CIA book of dirty tricks1
Đăng ký
Đăng nhập