LUẬN VĂN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Đề cương Luận văn thạc sĩ Bảo vệ quyền con người trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam

Đề cương Luận văn thạc sĩ Bảo vệ quyền con người trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam
... Nam bảo vệ quyền người giai đoạn điều tra 2.2 Thực trạng bảo vệ quyền người người giai đoạn điều tra hoạt động tố tụng hình 2.3 Nguyên nhân bất cập, hạn chế việc bảo vệ quyền người giai đoạn điều ... đề khó quan trọng lý luận thực tiễn; vấn đề lại chưa nghiên cứu cách toàn diện, hệ thống, nên tác giả định chọn đề tài : Bảo vệ quyền người giai đoạn điều tra vụ án hình Việt Nam làm luận văn ... mở kết cấu trúc luận văn bao gồm mục sau: Chương 1: Nhận thức chung quyền người việc bảo vệ quyền người giai đoạn điều tra 1.1 Lý luận chung quyền người 1.2 Điều tra mối quan hệ với việc bảo vệ...
 • 8
 • 1,437
 • 11

Đề cương Luận văn thạc sĩ Bảo vệ quyền con người trong Luật Nhân Đạo Quốc Tế

Đề cương Luận văn thạc sĩ Bảo vệ quyền con người trong Luật Nhân Đạo Quốc Tế
... Luật nhân quyền quốc tế 1.1.1 Vai trò Luật nhân quyền quốc tế 1.1.2 Khái niệm, quyền tự người theo Luật Nhân Quyền quốc tế 1.2 Nhận thức Luật nhân đạo quốc tế: 1.2.1 Lịch sử hình thành luật nhân ... nhân đạo quốc tế 1.2.2 Vai trò Luật nhân đạo quốc tế 1.2.3 Khái niệm, nội dung Luật nhân đạo quốc tế 1.3 Mối liên hệ Luật Nhân Đạo Quốc Tế Luật Nhân Quyền Quốc Tế Chương 2: Phân tích quy định Luật ... vấn đề Luật Nhân Đạo Quốc Tế quyền người, quy chiếu quy định Luật Nhân Đạo Quốc Tế lăng kính nhân quyền - Làm rõ chế bảo vệ quyền người( hướng tập trung vào quyền cụ thể gồm quyền sống, quyền bảo...
 • 8
 • 399
 • 3

Tòa án với vai trò bảo vệ quyền con người thông qua hoạt động xét xử các vụ án hình sự luận văn ths luật

Tòa án với vai trò bảo vệ quyền con người thông qua hoạt động xét xử các vụ án hình sự luận văn ths luật
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NHIP TH LIấN Toà án với vai trò bảo vệ quyền ng-ời thông qua hoạt động xét xử vụ án hình Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 ... trớ ca Tũa ỏn NNPQ c th hin thụng qua mi quan h gia Tũa ỏn vi c quan gi quyn Lp phỏp v c quan gi quyn Hnh phỏp v cỏc c quan T phỏp khỏc Mi quan h gia Tũa ỏn vi c quan Lp phỏp - Quc hi th hin ch ... c quan tin hnh t tng, ngi tin hnh t tng i vi cụng dõn Vỡ vy, vic nghiờn cu v vai trũ bo v quyn ngi ca cỏc c quan tin hnh t tng c bit l To ỏn - C quan xột x ca Nh nc l cn thit v cú vai trũ rt quan...
 • 106
 • 180
 • 1

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền con người thông qua chế định người bào chữa trong tố tụng hình sự việt nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền con người thông qua chế định người bào chữa trong tố tụng hình sự việt nam
... …………………………………………………… Một số vấn đề luận bảo vệ quyền ngƣời chế định ngƣời bào chữa tố tụng hình Việt Nam …… Nhận thức chung bảo vệ quyền ngƣời thông qua chế định ngƣời bào chữa tố tụng hình Việt Nam …… ... ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƢỜI THÔNG QUA CHẾ ĐỊNH NGƢỜI BÀO CHỮA VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam bảo vệ quyền ngƣời thông qua ... BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Nhận thức chung bảo vệ quyền ngƣời thông qua chế định ngƣời bào chữa tố tụng hình Việt Nam 1.1.1 Khái niệm quyền ngƣời bảo vệ quyền ngƣời tố tụng hình...
 • 116
 • 160
 • 2

Báo cáo " Quyền của người khuyết tật trong văn kiện quốc tế về quyền con người " pdf

Báo cáo
... lm c s v khuụn kh cho vi c b o v cỏc quy n ng i c a ng i khuy t t t Tuyờn ngụn ó a thu t ng "khuy t t t" cú ngha l nh ng ng i khụng cú kh nng t mb o cho b n thõn, ton b hay t ng ph n nh ng c n ... ban kinh t - xó h i khu v c chõu Thỏi Bỡnh Dng (UN ESCAP) v i lnh v c u tiờn, bao g m: T ch c "t l c" c a ng i khuy t t t v nh ng hi p h i ph huynh v gia ỡnh c a ng i khuy t t t; ph n khuy t t ... quy t c tiờu chu n v bỡnh ng húa cỏc c h i cho ng i khuy t t t nm 1993 õy l nh ng ki n c coi l "cú ý ngha c c kỡ quan tr ng vi c nõng cao quy n c a ng i khuy t t t nhng l i khụng a rng bu c phỏp...
 • 6
 • 266
 • 2

LUẬN VĂN: Phạm trù con ngườivấn đề về con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước pptx

LUẬN VĂN: Phạm trù con người và vấn đề về con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước pptx
... hoá, đại hoá Việt Nam I công nghiệp hoá, đại hoá ? Từ trước tới nay, có nhiều định nghĩa khác công nghiệp hoá Vậy nên hiểu phạm trù nào? Quan niệm đơn giản công nghiệp hoá cho “ công nghiệp hoá ... nguồn lực người nguồn lực có vai trò định thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Do vậy, muốn công nghiệp hoá, đại hoá thành công phải đổi sách đầu tư cho ngành khoa học, văn hoá, giáo ... lực người cho công nghiệp hoá, đại hoá Đây nhiệm vụ lớn khó khăn công đổi III Con người Việt Nam có thực vai trò không? Vì sao? Có nhiều nước giới thực thành công công công nghiệp hoá, đại hoá đất...
 • 27
 • 137
 • 0

Tiểu luận: Các cam kết quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia pdf

Tiểu luận: Các cam kết quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia pdf
... công ước quốc tế quyền người thể cam kết tâm Việt Nam việc đảm bảo thực tiêu chuẩn pháp lý quốc tế quyền người Việt Nam tham gia hầu hết công ước quốc tế quan trọng Liên Hợp Quốc quyền người, là: ... xuyên quốc gia hàng ngày, hàng đe doạ hòa bình, an ninh, độc lập phồn vinh quốc gia, ngăn cản việc thúc đẩy bảo vệ quyền người toàn giới 2) Các cam kết Việt Nam tham gia Tham gia công ước quốc ... đảm tương thích với văn pháp lý quốc tế quyền người Việt Nam kết tham gia Điều 38 Pháp lệnh nêu rõ: "Trong trường hợp điều ước quốc tế Việt Nam kết gia nhập có quy định khác với quy...
 • 20
 • 523
 • 2

hệ thống các văn kiện pháp lý về quyền con người

hệ thống các văn kiện pháp lý về quyền con người
... (Điều 5); quyền thừa nhận tư cách người trước pháp luật (Điều 6); quyền bình đẳng trước pháp luật pháp luật bảo vệ (Điều 7); quyền án bảo vệ khỏi hành vi vi phạm quyền người (Điều 8); quyền không ... tế quyền trẻ em Công ước có hiệu lực ngày 20/11/1989, gồm 54 điều Công ước Quốc tế Quyền Trẻ em văn kiện pháp quốc tế toàn diện việc quốc tế bảo vệ quyền trẻ em Các quyền là: quyền sống, quyền ... luật quốc tế quyền người Theo quan niệm Uỷ ban nhân quyền, Bộ luật quốc tế quyền người bao gồm Tuyên ngôn (Văn kiện đề cập tới mục tiêu, nguyên tắc, chuẩn mực) công ước đề cập tới quyền cụ thể...
 • 11
 • 163
 • 0

Tiểu Luận Kinh nghiệm giáo dục về quyền con người ở các nước châu âu

Tiểu Luận Kinh nghiệm giáo dục về quyền con người ở các nước châu âu
... đạo châu Âu định cho đời Hiến chương châu Âu giáo dục dân chủ nhân quyền Hội đồng hỗ trợ xúc tiến giám sát Kế hoạch hành động giai đoạn Chương trình giáo dục quyền người châu Âu 2.2 Hệ thống giáo ... giáo dục nhân quyền châu Âu Giáo dục quy Đối với hệ giáo dục quy, chương trình giáo dục quyền người năm gần đưa vào giảng dạy từ sớm, từ cấp tiểu học trung học Một ví dụ điển hình châu Âu Đan ... về quyền người nước châu Âu xây dựng dựa hệ thống giáo dục thân quốc gia, bên cạnh đó, có đóng góp chương trình đào tạo UNESCO, LHQ Hội đồng châu Âu ` Tổng quan chương trình giáo dục nhân quyền...
 • 19
 • 317
 • 0

Báo cáo các công ước quốc tế về quyền con người mà việt nam là thành viên và vấn đề nội luật hoá

Báo cáo  các công ước quốc tế về quyền con người mà việt nam là thành viên và vấn đề nội luật hoá
... trng ni lut hoỏ núi chung Chớnh sỏch nht quỏn ca Nh nc Vit Nam l tụn trng v bo m quyn ngi Chớnh sỏch ú da trờn nhn thc ca Nh nc Vit Nam coi quyn ngi l giỏ tr chung ca nhõn loi c to lp qua s phn ... qua cỏc thi i Chớnh sỏch tụn trng quyn ngi ca Nh nc Vit Nam cng cú gc r sõu xa t truyn thng lch s v hoỏ cú b dy hng nghỡn nm ca dõn tc Vit Nam. (1) Vic tham gia cỏc cụng c quc t v quyn ngi l s cam ... quyt tõm cao ca Nh nc Vit Nam vic thỳc y v tụn trng cỏc quyn ngi nh cỏc quy nh ca phỏp lut quc t v quyn ngi Mt nhng nguyờn tc lp phỏp ca Nh nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam tham gia cỏc quan h quc...
 • 10
 • 66
 • 0

Khái quát chung về quyền con người

Khái quát chung về quyền con người
... 1.2 Quyền người Quyền công dân 1.2.1 Mối quan hệ quyền người quyền công dân Quyền người quyền tự nhiên người không bị tước bỏ thể nào, người sinh bình đẳng tạo hóa ban cho số quyền tước bỏ, quyền ... quy định quyền người đảm bảo quyền người, để nhằm hướng tới cho dân tộc Việt Nam sống tốt đẹp đảm bảo -2- TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Thanh Duyên HC31 Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 1.1 ... cá nhân người Về chủ thể quyền người nhân công dân quốc gia bao gồm người công dân người nước ngoài, người không quốc tịch, người bị tước quyền công dân… Còn quyền công dân chủ thể phải người có...
 • 33
 • 385
 • 7

Quy định nguyên tắc suy đoán không phạm tội để bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội

Quy định nguyên tắc suy đoán không phạm tội để bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội
... 2.3 Quan điểm người bị buộc tội không bị suy đoán không phạm tội không bị suy đoán phạm tội Người bị buộc tội “chưa” phải người tội người không phạm tội Người bị buộc tội người tình trạng ... thủ nguyên tắc suy đoán không phạm tội Vi phạm quy n bào chữa người bị buộc tội luôn vi phạm nguyên tắc suy đoán không phạm tội chừng mực định Và ngược lại, vi phạm nguyên tắc suy đoán không phạm ... đoán không phạm tội? Đương nhiên người bị buộc tội, người không bị buộc tội họ không cần đến suy đoán không phạm tội Bất kỳ bị buộc tội suy đoán không phạm tội Như vậy, người bị tạm giữ chủ thể suy...
 • 11
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ chế giám sát thực biện điều ước của liên hợp quốc về vấn đề quyền con ngườicác vấn đề về quyền con ngườinhững vấn đề cơ bản về quyền con ngườithực trạng đảm bảo pháp lý về quyền con người qua họat động của các cơ quan nhà nước và những vấn đề vướng mắc đang đặt rathực trạng đảm bảo pháp lý về quyền con người qua hoạt động của các cơ quan tư pháp và những vấn đề đang đặt ravan dung tu tuong hcm ve quyen con nguoi trong cong cuoc doi moi o nuoc ta hien naybảo vệ quyền con ngườiluận văn học thuyết con ngườipháp luật về quyền con người ở việt namquan điểm của hồ chí minh về quyền con ngườiluận văn bảo hiểm con ngườidã ngoại trao đổi về quyền con ngườibảo vệ quyền con người trong tố tụng dân sựbuổi dã ngoại để trao đổi về quyền con ngườidã ngoại để trao đổi về quyền con ngườiKiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ (LV thạc sĩ)Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Ytri, Europi, Tecbi với hỗn hợp phối tử L phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (LA tiến sĩ)Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 (LA tiến sĩ)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc90 ngày thiết lập sự thịnh vượngKĩ thuật đặt tiêu đề sách đỉnh caoNHẬT KÝ CỦA DZUToi da kiem 100 trong 3 ngay nhu the naoCHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN5 iBT TOEFL independent writing task practice questions
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập