Tài liệu bám sát vật lí 11

Tài liệu bám sát vật 11

Tài liệu bám sát vật lí 11
... đổi B Khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn khơng thay đổi C Ảnh vật nhìn qua kính hiển vi ảnh ảo ngược chiều với vật D Ảnh vật nhìn qua kính thiên văn ngược chiều lớn vật Vật kính kính hiển ... 1,5 điốp sát mắt nhìn rõ vật xa cách mắt ? A 0,5m B 2m C 1m D 1,5m Một người viễn thị nhìn rõ vật gần cách mắt 40cm Tính độ tụ kính phải đeo để nhìn vật gần cách mắt 25cm Kính đeo sát mắt A ... hỏi phải tịnh tiến vật AB phía khoảng để ành qua thấu kính ảnh ảo cao gấp lần vật Bài 28: Một vật AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ, cho ảnh thật lớn gấp lần vật cách vật 150cm 1.Xác định...
 • 31
 • 555
 • 0

Tài liệu Giáo án vật 11 tiết 40

Tài liệu Giáo án vật lí 11 tiết 40
... GV giải thích nguyên chồng chất từ trường để HS ghi nhớ GV cho HS thấy tương tự hình thức điện trường từ trường phút GV cho HS làm tập ví dụ SGK để HS vận dụng nguyên chồng chất từ từ trường ... chạy dây dẫn phút uốn thành vòng tròn - Từ trường dòng điện chạy ống dây dẫn hình trụ - Nguyên chồng chất từ trường Yêu cầu HS hoàn thành tập SGK tập tương tự sách BT IV RÚT KINH NGHIỆM Chiều...
 • 2
 • 250
 • 0

Tài liệu Giáo án vật 11 tiết 40

Tài liệu Giáo án vật lí 11 tiết 40
... GV giải thích nguyên chồng chất từ trường để HS ghi nhớ GV cho HS thấy tương tự hình thức điện trường từ trường phút GV cho HS làm tập ví dụ SGK để HS vận dụng nguyên chồng chất từ từ trường ... chạy dây dẫn phút uốn thành vòng tròn - Từ trường dòng điện chạy ống dây dẫn hình trụ - Nguyên chồng chất từ trường Yêu cầu HS hoàn thành tập SGK tập tương tự sách BT IV RÚT KINH NGHIỆM Chiều...
 • 2
 • 191
 • 0

Tài liệu Giáo án vật 11 tiết 43

Tài liệu Giáo án vật lí 11 tiết 43
... theo yêu cầu giáo viên III THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC Hoạt động hoc sinh Trợ giúp giáo viên HS gợi nhó lại kiến thức học trả lời GV nêu câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ học câu hỏi giáo viên sinh ... kịp thời HS thực yêu cầu GV đưa điều chỉnh sữa chữa có sai sót GV yêu cầu HS nhóm lên bảng thực toán, HS lại tiếp tục thực cá nhân nhiệm vụ học tập HS nhận xét sữa chữa làm bạn cá Sau HS làm xong,...
 • 2
 • 156
 • 0

Tài liệu phụ đạo vật 11 cơ bản

Tài liệu phụ đạo vật lí 11 cơ bản
... ĐIỆN NĂNG CƠNG SUẤT ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN-LEN- XƠ Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật 11 – Ban GV: Tạ Hồng Sơn A.TĨM TẮT LÝ THUYẾT Cơng cơng suất dòng điện a Cơng dòng ... Phú Q – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật 11 – Ban GV: Tạ Hồng Sơn CHỦ ĐỀ : CƠNG CỦA LỰC ĐIỆN ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ A TĨM TẮT LÝ THUYẾT Cơng lực điện trường: * Đặc điểm: Cơng lực điện tác dụng ... 3600.000 J b Cơng suất điện - Cơng suất điện đoạn mạch cơng suất tiêu thụ điện đoạn mạch P= A = U.I t (W) c Định luật Jun-len-xơ (nhiệt lượng tỏa vật dẫn) Q = R.I2.t Cơng cơng suất nguồn điện a Cơng...
 • 39
 • 498
 • 0

tài liệu tự học vật 11 nâng cao- chi tiết dễ hiểu (lí thuyết và bài tập)

tài liệu tự học vật lí 11 nâng cao- chi tiết dễ hiểu (lí thuyết và bài tập)
... ion âm Vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron (Ne > Np); vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron (Ne < Np) Độ lớn điện tích vật: q =Ne II VẬN DỤNG Vật (chất) dẫn điện vật (chất) cách điện Vật (chất) ... vật (chất) có nhiều điện tích tự Ví dụ: Kim loại có chứa nhiều e tự do; dung dịch axit, bazơ, muối… có chứa nhiều ion tự Vật (chất) cách điện (điện môi) vật (chất) không chứa chứa điện tích tự ... 2 Thuyết êlectron Thuyết dựa vào cư trú di chuyển êlectron để giải thích tượng điện tính chất điện vật gọi thuyết êlectron Êlectron rời khỏi nguyên tử...
 • 124
 • 475
 • 2

BÀI TẬP BÁM SÁT VẬT11 CƠ BẢN HỌC KÌ II

BÀI TẬP BÁM SÁT VẬT LÝ 11 CƠ BẢN HỌC KÌ II
... Tiết BS 4: BÀI TẬP TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Bài 1:Một khung dây dẫn hình chữ nhật kích thước cm x cm đặt từ trường có cảm ... = 0,4T O N Bài 5: Thanh nam châm thẳng NS đặt thẳng đứng vùng dây dẫn phẳng hình vẽ Kéo từ từ nam châm NS lên phía Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất vòng dây S O Tiết BS 5: BÀI TẬP VỀ SUẤT ... khung dây dẫn Bài 2: Một hình vuông cạnh 5cm, đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4.10 -4T Từ thông qua hình vuông 10-6Wb Tính góc hợp vectơ cảm ứng từ vectơ pháp tuyến với hình vuông Bài 3: Một khung...
 • 2
 • 4,511
 • 103

tai lieu phu dao vật11

tai lieu phu dao vật lý 11
... bốn vật A, B, C, D kích thớc nhỏ, nhiễm điện Biết vật A hút vật B nhng lại đẩy C Vật C hút vật D Khẳng định sau không đúng? A Điện tích vật A D trái dấu B Điện tích vật A D dấu C Điện tích vật ... Điện tích vật A C dấu Phát biểu sau đúng? A Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện B Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật không ... vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện C Khi nhiễm điện hởng ứng, electron dịch chuyển từ đầu sang đầu vật bị nhiễm điện D Sau nhiễm điện hởng ứng, phân bố điện tích vật bị nhiễm điện không thay...
 • 9
 • 423
 • 12

Lê Đình Bửu - GA bám sát vật11 (soạn cẩn thận)

Lê Đình Bửu - GA bám sát vật lý 11 (soạn cẩn thận)
... nhóm lên trình 58.2.30.60 bày kết thảo luận 9,65.10 2.40.10 −4.8,9.10 *Giáo viên nhận xét, bổ sung hồn thiện ≈ 3,04.1 0-5 m Hay d ≈ 3,04.1 0-2 mm làm 20 Đình Bửu – Giáo án bám sát vật 11 *Giáo ... ⁄ C2)ntC4}⁄ ⁄ C3 C12 = C1 + C2 = 10nF = 1 0-9 F; C12 C 5 C124 = = nF = 1 0-9 F C12 + C 3 Điện dung tương đương tụ: 10 Đình Bửu – Giáo án bám sát vật 11 *Giáo viên bổ sung để hồn thiện giải – ... cách HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Đình Bửu – Giáo án bám sát vật 11 đoạn r = 20cm hút lực F = 4.1 0-3 N Sau cho chúng tiếp xúc đưa vị trí cũ chúng lại lực F2 = 2,25.1 0-3 N Hãy xác định điện tích...
 • 36
 • 496
 • 9

Tài liệu thi chuyên vật 9

Tài liệu thi chuyên vật lí 9
... 20cm → dịch vật AB xa thấu kính Δd = 10cm b) d = d '− f a) d ' = N đy ban nh©n d©n hun lơc ng¹n phßng gi¸o dơc vµ ®µo t¹o ®Ị thi chän häc sinh giái cÊp hun líp n¨m häc 20 09 - 2010 Ngµy thi: 15 th¸ng ... d©n hun lơc ng¹n phßng gi¸o dơc vµ ®µo t¹o híng dÉn chÊm thi hs giái cÊp hun líp n¨m häc 20 09 - 2010 Ngµy thi: 15 th¸ng 01 n¨m 2010 M«n thi: vËt lý a Bµi Néi dung §Ỉt vu«ng gãc víi Di chun tõ ... = 199 5 × 600002 VËy c«ng st ®Ìn P = a) - C«ng st to¶ nhiƯt thùc tÕ cđa bÕp P = 1100×0,88 = 96 8W - NhiƯt lỵng cÇn thi t ®un s«i níc Q = (c1m1+c2m2)∆t = 171640(J) 0,25 Q = 177,3 (gi©y) ≈ P Pt 96 8...
 • 29
 • 330
 • 0

Tài liệu Tóm tắt vật 10 - CB

Tài liệu Tóm tắt vật lí 10 - CB
... hồi dạng lượng vật chịu tác dụng lực đàn hồi * Biểu thức: Wt = k ∆l2 * Trong đó: - Wt: Thế vật- Đơn vị: J - k : Độ cứng vật đàn hồi- Đơn vị: N/m - ∆l: Độ biến dạng vật đàn hồi- Đơn vị: m Nêu ... lượng biểu thức? * Định nghĩa: Cơ vật đại lượng đo tổng động vật : * Biểu thức: W = Wđ + Wt * Trong đó: - W: Cơ vật- Đơn vị: J - Wđ: Động năng- Đơn vị: J - Wt: Thế vật- Đơn vị: J Phát biểu viết biểu ... nghĩa: Động dạng lượng vật có chuyển động xác định theo công thức : * Biểu thức: Wđ = mv2 * Trong đó :- Wđ: Là động năng- Đơn vị: J - m: Khối lượng vật- Đơn vị: kg - v : Vận tốc vật- Đơn vị: m/s Nêu...
 • 11
 • 292
 • 4

Tài liệu Phụ đạo vật 12- tuần 3

Tài liệu Phụ đạo vật lí 12- tuần 3
... độ cm A Lực hồi phục td lên vật vật qua vị trí thấp triệt tiêu C Lực hồi phục td lên vật vật qua vị trí cao N A Lực đàn hồi lò xo qua VTCB triệt tiêu B D Lực đàn hồi td lên vật vật qua vị trí ... Fmax= 13 N; Fmin= N; B Fmax= N; Fmin= ; C Fmax= 13 N; Fmin= ; D Fmax= N; Fmin= 0; Câu 4: Một lò xo có độ cứng k= 200 N/m đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn vật nặng có khối lượngm= 200g Cho vật ... C 13, 5 S D đáp án khác Câu 6: Một lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k= 100 N/m Đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vật có khối lượng m= 1kg Cho vật dđđh với pt: x= 10 cos(ωt − π / 3) ...
 • 4
 • 156
 • 1

Tài liệu Giáo án Vật 9 cả năm

Tài liệu Giáo án Vật lí 9 cả năm
... biểu thức - Rèn kỹ tính toán Kỹ so sánh, nhận xét Thái độ: - Rèn luyện tính độc lập, nghiêm túc, tinh thần hợp tác học tập II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: Giáo viên: Tr ơng Xuân Hiệp ... cách giải khác toán Kỹ năng: - Rèn kỹ vẽ sơ đồ mạch điện kỹ tính toán Thái độ: - Nghiêm túc, trung thực báo cáo đáp số toán Giáo viên: Tr ơng Xuân Hiệp 15 Tr ờng THCS Hiệp Thuận GA: Vật lý - Tích ... thuộc - Đại diện nhóm trình bày phơng án, Giáo viên: Tr ơng Xuân Hiệp 19 Tr ờng THCS Hiệp Thuận GA: Vật lý đại lợng vào yếu tố khác học lớp dới - Yêu cầu đa phơng án thí nghiệm tổng quát để kiểm tra...
 • 186
 • 459
 • 0

Gián án KH Dạy Bám Sát Vật (2010 - 2011)

Gián án KH Dạy Bám Sát Vật Lí (2010 - 2011)
... chất kh Quá trình đẳng nhiệt Định luật Bôi- lơ – Ma- ri - t Quá trình đẳng tích Định luật Sác-lơ Phương trình trạng thái kh tưởng Nội biến đổi nội Các nguyên nhiệt động lực học Lớp 11-Phổ ... Lo - ren – xơ Từ thông Cảm ứng điện từ Suất điện động cảm ứng Tự cảm Kh c xạ ánh sáng Phản xạ toàn phần Lăng kính Thấu kính mỏng Giải toán hệ thấu kính Mắt Kính hiển vi- Kính thiên văn Lớp 12-Phổ ... 25: Mạch dao động Sóng điện từ Tán sắc ánh sáng Giao thoa ánh sáng Các loại quang phổ Tia hồng ngoại tia tử ngoại Tia X Hiện tượng quang điện Thuyết lượng tử ánh sáng Tiết 27: Tiết 28: Tiết 29:...
 • 4
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu day them vat li 11giao an bam sat vật lí 11giáo án tự chọn bám sát vật lí 11tài liệu ôn thi vật lý 11tài liệu ôn thi vật lítài liệu chuyên ngành vật lítài liệu ôn tập vật lítài liệu giáo án vật lý 11tài liệu ôn thi vật lí lớp 12tài liệu dạy học vật lý 11tài liệu ôn tập vật lý 11tài liệu ôn tập vật lí 12tài liệu dạy học vật lí 7sách tài liệu dạy học vật lí 7tài liệu giảng dạy vật lý 11bài giảng luật cạnh tranh 4 chương (tệp)Tai lieu boi duong va nang cao toan 8 cả năm1000 câu loga Giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC PHÂN TÍCH THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácKế hoạch hội thảo chuyên đề tổ chuyên mônTHAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌNTHAM LUẬN BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤCTham luận Giải pháp nâng cao chất lượng dạy họcDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ SAU đại học, vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếTính theo phương trình Hóa học40 động từ thông dụng trong tiếng nhậtMIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập