Nghiên cứu thực trạng sử dụng các dịch vụ tế của người dân xã Tân Hòa huyện Vũ Thư tỉnh Thái bình năm 2012

Đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân Lục Dạ- huyện Con Cuông- tỉnh Nghệ An

Đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân xã Lục Dạ- huyện Con Cuông- tỉnh Nghệ An
... việc tìm hiểu thực trạng khai thác, sử dụng loại lâm sản cần thiết Vì thực đề tài: “ Đánh giá thực trạng khai thác sử dụng lâm sản gỗ người dân Lục Dạ- huyện Con Cuông- tỉnh Nghệ An ” Phần thứ ... 4.2.5 Kiến thức địa người dân địa phương khai thác, chế biến sử dụng LSNG Qua điều tra thực địa vấn người dân Lục Dạ nhận xét số vấn đề thực trạng khai thác, chế biến sử dụng LSNG sau: * Nhóm ... nguồn lâm sản khan nên muốn khai thác người dân phải xa, vào rừng sâu, khai thác mây họ phải lại rừng tuần Thường sản phẩm người dân khai thác người đặt mua Những người thu mua địa phương người...
 • 55
 • 3,133
 • 22

AN INVESTIGATION INTO THE USE OF PAIR WORK AND GROUP WORK ACTIVITIES TO DEVELOP SPEAKING SKILLS OF THE FIRST YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THE FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES, THAI NGUYEN UNIVERSITY = Nghiên cứu thực trạng sử dụng các hoạt động theo cặp và

AN INVESTIGATION INTO THE USE OF PAIR WORK AND GROUP WORK ACTIVITIES TO DEVELOP SPEAKING SKILLS OF THE FIRST YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THE FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES, THAI NGUYEN UNIVERSITY = Nghiên cứu thực trạng sử dụng các hoạt động theo cặp và
... WORK AND GROUP WORK ACTIVITIES TO DEVELOP SPEAKING SKILLS OF THE FIRST YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THE FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES, THAI NGUYEN UNIVERSITY (NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC HOẠT ... applying pair work and group work activities Although the benefits and achievements in the use of pair work and group work activities cannot deniable, still the teachers and the first- year English major ... about the use of pair work and group work activities to teach English speaking skills Table 9: Teachers’ opinions about the use of pair work and group work activities to teach English speaking skills...
 • 61
 • 274
 • 1

nghiên cứu thực trạng sử dụng chất dạng amphetamin ở nhóm người từ 15 đến 60 tuổi tại một ngoại thành hà nội

nghiên cứu thực trạng sử dụng chất dạng amphetamin ở nhóm người từ 15 đến 60 tuổi tại một xã ngoại thành hà nội
... tiến hành đề tài: Nghiên cứu thực trạng sử dụng chất dạng Amphetamin nhóm người từ 15 đến 60 tuổi ngoại thành Nội nhằm đánh giá hai mục tiêu: Mô tả thực trạng sử dụng chất dạng Amphetamin ... Amphetamin nhóm người từ 15 đến 60 tuổi ngoại thành Nội Đánh giá số yếu tố liên quan đến việc sử dụng chất dạng Amphetamin đối tượng nghiên cứu 8 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Chất dạng Amphetamin ... NGHIÊN CỨU 2.1 Địa điểm nghiên cứu Tại Thành phố Nội tiến hành nghiên cứu Ngọc Liệp, ngoại thành Nội, nơi có nhiều biến động kinh tế, trị, hội năm vừa qua Ngọc Liệp nằm phía Tây...
 • 113
 • 187
 • 2

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng chống sốt rét của người dân long môn, huyện minh long, tỉnh quảng ngãi, năm 2013

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng chống sốt rét của người dân xã long môn, huyện minh long, tỉnh quảng ngãi, năm 2013
... 66 4.2 Một số yếu tố liên quan đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ ĐTNC 68 4.2.1 Các yếu tố liên quan đến tiếp cận dịch vụ xã: 68 4.2.2 Các yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ xã: ... tài Thực trạng số yếu tố liên quan đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng chống sốt rét (PCSR) người dân Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 tiến hành với hai mục tiêu mô tả thực ... cho người dân vùng SRLH Với lý đó, tiến hành thực đề tài: Thực trạng số yếu tố liên quan đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng chống sốt rét người dân Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng...
 • 120
 • 108
 • 0

Thực trạng sử dụng y học cổ truyền của người dân tỉnh Hà Tây năm 2006

Thực trạng sử dụng y học cổ truyền của người dân tỉnh Hà Tây năm 2006
... cứu "Thực trạng sử dụng y học cổ truyền ngời dân tỉnh T y năm 2006" 6 mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Mô tả thực trạng số y u tố ảnh hởng tới sử dụng YHCT ngời dân tỉnh T y năm 2006 ... y u tố ảnh hởng đến việc sử dụng y học cổ truyền ngời dân tỉnh T y 7 Chơng Tổng quan 1.1 Y học cổ truyền CSSK nhân dân số nớc giới Y học cổ truyền, y học địa nói y học đợc khai sinh đồng thời ... cấp gi y phép hành nghề [29] 20 Sơ đồ mạng lới Y tế tỉnh T y năm 2005 UBND tỉnh T y Tỉnh Hội Đông y, Hội Châm cứu Sở Y tế BV YHCT tỉnh TTYT huyện Trạm y tế xã BVĐK tỉnh Khoa YHCT Cán YHCT...
 • 65
 • 332
 • 0

nghiên cứu thực trạng chuyển đổi cơ cấu đất trồng của người dân quảng thành, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu thực trạng chuyển đổi cơ cấu đất trồng của người dân ở xã quảng thành, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
... Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tìm hiểu, phân tích vai trò chuyển dịch cấu đất trồng địa bàn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng chuyển đổi cấu đất trồng ... hội + Tình hình sử dụng đất đai + Tình hình dân số, lao động nông hộ + Thực trạng chuyển đổi đất trồng địa bàn nghiên cứu cấu diện tích đất canh tác nông hộ cấu diện tích đất ... tựu tích cực nêu trên, song trình chuyển dịch cấu đất trồng Quảng Thành yếu Từ việc nghiên cứu thực trạng chuyển đổi cấu đất trồng rút vấn đề sau: 50 Quảng Thành nằm vùng đồng ven biển...
 • 67
 • 509
 • 6

nghiên cứu thực trạng và những giải pháp phát triển sinh kế ở hồng hạ, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu thực trạng và những giải pháp phát triển sinh kế ở xã hồng hạ, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... có vai trò quan trọng Tỉnh Th a Thiên Huế Hồng Hạ tiếp giáp với Hồng Quảng ph a Bắc, Hồng Lâm ph a Nam, huyện Hương Trà ph a Đông, Hương Nguyên ph a Đông Nam Hồng Thượng ph a Tây ... khăn ,và vấn đề cần giải - Xây dựng giải pháp có tham gia người dân - L a chọn giải pháp phát triển sinh kế hợp lý - Thử nghiệm số giải pháp l a chọn kết bước đầu giải pháp 3.2 Phạm vi nghiên cứu ... trạng giải pháp phát triển sinh kế Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế" phần khuôn khổ nghiên cứu nói 1.2 Mục đích đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Nâng cao lực đời sống cộng đồng sở quản lý...
 • 63
 • 670
 • 1

Nghiên cứu xu hướng sử dụng đồ gỗ nội thất của người dân thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu xu hướng sử dụng đồ gỗ nội thất của người dân thành phố Hồ Chí Minh
... - DOÃN QU C S NGHIÊN C U N I TH T C NG S D G I DÂN TP.HCM CHUYÊN NGÀNH : MÃ S I : 60.34.10 LU CS NG D N KHOA H C : TSKH NGÔ CÔNG THÀNH TP H Chí Minh, n hoàn thành lu xin chân thành c Quý th ... 2012 - 2015 t ìm hi ìn ãs ên c - ê - ình th - phân tích m a Nghiên c dùng, m ên c nghiên c ên quan Nghiên c ành theo hai nghiên c - Nghiên c tr doanh nghi v g doanh nghi ch àng bán chuyên gia ... c Nghiên c ình th b àn thành ên 18 tu nhu c g nhiên, thu T c dùng v - Ngu S S m c êc ê, s ên tài li sách báo, trang web có liên quan Quy trình nghiên c Quy trình nghiên c Hình 0.1: Quy trình nghiên...
 • 105
 • 115
 • 0

tìm hiểu thực trạng và vai trò của hệ thống thông tin kiến thức về nông nghiệp trong sản xuất của người dân hưng thuỷ - huyện lệ thuỷ - tỉnh quảng bình

tìm hiểu thực trạng và vai trò của hệ thống thông tin kiến thức về nông nghiệp trong sản xuất của người dân xã hưng thuỷ - huyện lệ thuỷ - tỉnh quảng bình
... trò hệ thống thông tin kiến thức nông nghiệp sản xuất người dân Hưng Thuỷ - huyện Lệ Thuỷ - tỉnh Quảng Bình 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Mô tả hệ thống thông tin kiến thức nông nghiệp người dân ... tế, hội Hưng Thuỷ 13 3.1.2 Mô tả hệ thống thông tin kiến thức nông nghiệp người dân 13 3.1.3 Vai trò hệ thống thông tin kiến thức nông nghiệp hoạt động sản xuất nông nghiệp ... nguồn thông tin kiến thức Thông qua kênh thông tin/ phương tiện truyền thông  Loại thông tin người dân tiếp cận 3.1.3 Vai trò hệ thống thông tin kiến thức nông nghiệp hoạt động sản xuất nông nghiệp...
 • 47
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng sử dụng đất nông nghiệpnhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn sử dụng các phương pháp trắc nghiệm điều tra phiếu phỏng vấn quan sát nghiên cứu sản phẩm hoạt động nghiên cứu điển hình thực nghiệmdựa trên nền tảng lý thuyết đã nêu tiến hành nghiên cứu thực trạng sử dụng và chất lượng lao động ảnh hưởng đến sự phát triển thương mại của công tynghiên cứu nhu cầu sử dụng giống lúa chất lượng của nông dân huyện châu thành tỉnh an giangnghiên cứu thực trạng trong chăm sóc sản khoa thiết yếu tại tuyến xã ở ba huyện tỉnh lạng sơn và thử nghiệm giải pháp can thiệpnghiên cứu kiến thức thái độ và thực hành phòng chống sốt xuất huyết của người dân xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh năm 2010nghiên cứu tình hình sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh của người dânnghiên cứu đánh giá tiềm năng về sản lượng biogas và thực trạng sử dụng năng lượng biogas tại khu vực đan hoài hà nộiđề tài nghiên cứu thực trạng tuyển dụng nhân lực tại địa phươngđề tài nghiên cứu thực trạng phát triển các loại thẻ của ngân hàng á châuii liên hệ tới thực trạng sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế ở việt namthực trạng sử dụng các hình thức phương tiện quản lýnhận xét tình hình thực trạng sử dụng các nguồn lựcli thực trạng sử dụng các công cụ phái sinh trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàngthương mại việt namli thực trạng sử dụng các công cụ tài chính phái sinh trong quản lý rủi ro hối đoái của doanh nghiệpUnit 8 tieng anh 7 cực kì haycác thì trong tieng anhĐánh giá chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và phần mềm hỗ trợ dạy học dành cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở thuộc Đề án NNQG 2020Đánh giá của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo đại học Một nghiên cứu đối với nhóm ngành kĩ thuật-công nghệĐÁP án đề thi học sinh giỏi sinh học năm 2012bài thảo luận quan trắc môi trườngs1 edu vn jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6 swf 2013 11 08 bao cao thuc te cong tac ke toan tien luong va cac IOaZc2JrnRVietnamese studentss punctuality ( văn hóa đúng giờ của sinh viên)Phân phối chương trình Tiếng anh 5 (chương trình mới)ĐIỆU Bebop TRONG GUITARTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊPhân phối chương trình tiếng anh 3 (chương trình mới)cơ khí và máy trong công nghệ hóa học MỎ ĐỊA CHẤTfree verbal reasoning questions answersBài tập lớn học kỳ dân sự2000 cau trac nghiem tieng anh (co dap an)Câu hỏi và đáp án lý luận chính trịĐề thi cuối kỳ truyền số liêu và mạng ĐHBK có lời giảiChúng ta biết rằng môi trường sống quanh ta ngày càng xấu điVua lê thánh tông lóp 7
Đăng ký
Đăng nhập