huyết học và truyền máu

nghiên cứu kết quả ban đầu điều trị bệnh đa u tủy xương bằng phác đồ mpt tại khoa huyết học truyền máu- bệnh viện bạch mai

nghiên cứu kết quả ban đầu điều trị bệnh đa u tủy xương bằng phác đồ mpt tại khoa huyết học và truyền máu- bệnh viện bạch mai
... VIT TRUNG NGHIÊN C U kết QUả BAN Đ U ĐI U TRị BệNH ĐA U TủY XƯƠNG BằNG PHáC Đồ MPT TạI KHOA HUYếT HọC TRUYềN M U BệNH VIệN BạCH MAI Chuyờn nghnh: HUYT HC V TRUYN MU Mó s: 60.72.25 LUN VN THC ... nghiờn cu v tỏc dng v hiu qu iu tr ca phỏc ny cũn cha c thng kờ, vỡ vy chỳng tụi tin hnh ti nghiờn cu: Nghiờn cu kt qu ban u iu tr bnh a u ty xng bng phỏc MPT ti khoa Huyt hc v Truyn m u- Bnh ... nu au khụng th kim soỏt, hoc chốn ộp tu sng (10-30 Gy) + Phu thut + Nu tng canxi m u: li niu, biphosphonates + Tng nht m u: gn huyt tng + Thiu m u: erythropoietin + iu tr nhim khun + iu tr suy...
 • 111
 • 406
 • 0

nghiên cứu kết quả điều trị bệnh đa u tủy xương bằng thalidomid phối hợp với melphalan prednisolon tại khoa huyết học truyền máu- bệnh viện bạch mai

nghiên cứu kết quả điều trị bệnh đa u tủy xương bằng thalidomid phối hợp với melphalan và prednisolon tại khoa huyết học và truyền máu- bệnh viện bạch mai
... VIT TRUNG NGHIÊN C U ĐI U TRị BệNH ĐA U TủY XƯƠNG BằNG THALIDOMIDE PHốI HợP MELPHALAN PREDNISOLON TạI KHOA HUYếT HọC TRUYềN M U BệNH VIệN BạCH MAI Chuyờn nghnh: HUYT HC V TRUYN MU Mó s: ... tụi tin hnh ti nghiờn cu: Nghiờn cu kt qu iu tr bnh a u ty xng bng Thalidomid phi hp vi Melphalan v Prednisolon ti khoa Huyt hc v Truyn m u- Bnh vin Bch Mai vi mc ti u sau: Mụ t c im lõm sng, ... chui nh 12 13 1.3.3 Hu qu ca bnh lý: Nhng biu hin hu qu lõm sng ca bnh a u ty xng bao gm: au xng, góy xng, thiu m u, xut huyt, nhiu trựng, tng calci m u, hi chng tng nht huyt tng v gim chc nng...
 • 84
 • 278
 • 0

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá hiệu quả điều trị kahler bằng phác đồ mpt ( melphalan; prednisolon, thalidomid) tại khoa huyết học truyền máu, bệnh viện bạch mai từ 2009 đến 2011

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị kahler bằng phác đồ mpt ( melphalan; prednisolon, thalidomid) tại khoa huyết học và truyền máu, bệnh viện bạch mai từ 2009 đến 2011
... tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân Kahler đợc điều trị phác đồ MPT ( Melphalan; Prednisolon, Thalidomid) khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai từ 2009 đến 2011 Đánh giá kết điều ... cứu đề tài: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá hiệu điều trị Kahler phác đồ MPT ( Melphalan; Prednisolon, Thalidomid) khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai từ 2009 đến 2011 nhằm mục ... 2009 đến 2011 Đánh giá kết điều trị bệnh nhân Kahler phác đồ MPT (Melphalan; Prednisolon, Thalidomid) khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai từ 2009 đến 2011 CHNG TNG QUAN 1.1 S lc v lch...
 • 48
 • 212
 • 0

Đánh giá thông tin về tương tác của thuốc điều trị ung thư sử dụng tại viện huyết học truyền máu trung ương trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thường dùng

Đánh giá thông tin về tương tác của thuốc điều trị ung thư sử dụng tại viện huyết học và truyền máu trung ương trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thường dùng
... ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MINH CHÂU ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN VỀ TƢƠNG TÁC CỦA THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƢ SỬ DỤNG TẠI VIỆN HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU TRUNG ƢƠNG TRONG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRA CỨU THƢỜNG DÙNG ... danh mục tương tác thuốc cần ý gồm 27 cặp tương tác với thuốc sử dụng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Trong danh sách 27 cặp tương tác xây dựng, thuốc ung thư thường gặp tương tác methotrexat ... dẫn xử trí tương tác thuốc danh mục xây dựng (phụ lục 8) 34 Bảng 3.9 Danh mục tương tác thuốc cần ý thuốc điều trị ung thư sử dụng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Thuốc điều trị ung thƣ Asparaginase...
 • 89
 • 109
 • 0

Đánh giá thông tin về tương tác của thuốc điều trị ung thư sử dụng tại viện huyết học truyền máu trung ương trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thường dùng

Đánh giá thông tin về tương tác của thuốc điều trị ung thư sử dụng tại viện huyết học và truyền máu trung ương trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thường dùng
... ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MINH CHÂU ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN VỀ TƢƠNG TÁC CỦA THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƢ SỬ DỤNG TẠI VIỆN HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU TRUNG ƢƠNG TRONG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRA CỨU THƢỜNG DÙNG ... danh mục tương tác thuốc cần ý gồm 27 cặp tương tác với thuốc sử dụng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Trong danh sách 27 cặp tương tác xây dựng, thuốc ung thư thường gặp tương tác methotrexat ... dẫn xử trí tương tác thuốc danh mục xây dựng (phụ lục 8) 34 Bảng 3.9 Danh mục tương tác thuốc cần ý thuốc điều trị ung thư sử dụng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Thuốc điều trị ung thƣ Asparaginase...
 • 82
 • 156
 • 2

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn sau hóa trị liệu ở bệnh nhân lơxemi cấp tại viện huyết học truyền máu trung ương

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn sau hóa trị liệu ở bệnh nhân lơxemi cấp tại viện huyết học và truyền máu trung ương
... hình sử dụng thuốc kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn sau hoá trị liệu bệnh nhân lơxemi cấp bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương Với mục tiêu sau: Khảo sát danh mục thuốc kháng sinh điều trị nhiễm ... bệnh nhân lơxemi cấp bị nhiễm khuẩn sau hoá trị liệu a Khảo sát danh mục thuốc kháng sinh sử dụng bệnh nhân lơxemi cấp bị nhiễm khuẩn sau hoá trị liệu: - Danh mục cáe thuốc kháng sinh sử dụng bệnh ... gặp bệnh nhân lơxemi cấp bị nhiễm khuẩn sau hoá trị liệu 26 3.2 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh bệnh nhân lơxemi cấp bị nhiễm khuẩn sau hoá trị liệu 27 3.2.1 Khảo sát...
 • 57
 • 222
 • 0

Đánh giá tác dụng của đi bộ sức khoẻ lên một số chỉ tiêu huyết học sinh máu ở người thừa cân béo phì độ tuổi 45 60 tại thành phố vinh nghệ an

Đánh giá tác dụng của đi bộ sức khoẻ lên một số chỉ tiêu huyết học và sinh máu ở người thừa cân  béo phì độ tuổi 45 60 tại thành phố vinh  nghệ an
... .29 3.1.1 Một số tiêu huyết học hoá sinh máu ngời thừa cân - béo phì độ tuổi 45- 60 thành phố Vinh 29 3.1.2 Tác dụng lên số tiêu huyết học hoá sinh máu ngời thừa cân - béo phì ... ngời thừa cân, béo phì độ tuổi 45 - 60 Thành phố Vinh - Nghệ An Mục tiêu đề tài: Xác nh số tiêu huyt hc v hoá sinh máu ngời thừa cân, béo phì trạng thái yên tĩnh Đánh giá tác dụng sức khoẻ lên số ... .49 3.2.1 Một số tiêu huyết học hoá sinh máu ngời thừa cân - béo phì 49 3.2.2 Tác dụng sức khỏe lên số tiêu huyết học hoá sinh máu ngời thừa cân - béo phì 58 Kết...
 • 37
 • 459
 • 3

Nghiên cứu một số chỉ số huyết học hoá sinh máu ở bệnh nhân ngoại khoa truyền máu khối lượng lớn tại bệnh viện Việt - Đức

Nghiên cứu một số chỉ số huyết học và hoá sinh máu ở bệnh nhân ngoại khoa truyền máu khối lượng lớn tại bệnh viện Việt - Đức
... (2007), Nghiên cứu số số sinh hóa máu bệnh nhân ngoại khoa sau truyền máu khối lợng lớn bệnh viện Việt- Đức, Ngoại khoa số 2/2007, tập 57, tr 1 1- 17 Nguyễn Thị Huê cộng (2007), Nghiên cứu nồng ... thống máy CIBA- CORNING - Đức) Một số tiêu nghiên cứu điện giải: ion K+, Ca2+ (Thực khoa sinh hoá bệnh viện Việt - Đức, hệ thống máy CIBA- CORNING 644 - Đức) Hemoglobin tự huyết tơng: - Xét nghiệm ... điểm số số huyết học hóa sinh máu 90 bệnh nhân ngoại khoa TMKLL bệnh viện Việt- Đức, số kết luận đợc rút nh sau: g tăng giảm K+ (15,6% Có biến đổi số số tế bào máu, đông máu hóa sinh máu, cụ thể là:...
 • 14
 • 254
 • 0

Biến đổi hồi phục một số chỉ tiêu tim mạch, huyết học sau hiến máu tình nguyện ở sinh viên đại học vinh

Biến đổi và hồi phục một số chỉ tiêu tim mạch, huyết học sau hiến máu tình nguyện ở sinh viên đại học vinh
... trạng hiến máu tình nguyện số tiêu tim mạch, huyết học Sinh viên hiến máu tình nguyện trường Đại học Vinh 2.2 Tìm hiểu biến đổi hồi phục số tiêu tim mạch, huyết học sau hiến máu tình nguyện Sinh viên ... Thực trạng số tiêu tim mạch, huyết học sinh viên Đại học Vinh tham gia hiến máu tình nguyện …………………………… 45 3.2.3 Sự biến đổi hồi phục số tiêu tim mạch, huyết học sau hiến máu tình nguyện …………………………………………………… ... hội Trường Đại học Vinh [55] 1.2 MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIM MẠCH VÀ HUYẾT HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIAM HMTN 1.2.1 Một số tiêu tim mạch Tần số tim số lần tim đập phút người bình thường tần số tim khoảng...
 • 35
 • 263
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu huyết học hoá sinh máu sau chạy một số cự ly của nam sinh viên khoa giáo dục thể chất trường đại học vinh

Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu huyết học và hoá sinh máu sau chạy một số cự ly của nam sinh viên khoa giáo dục thể chất trường đại học vinh
... Đại học Vinh Khoa đào tạo sau đại học trờng Đại học Vinh Bộ môn Sinh lí ngời động vật- Khoa Sinh học trờng Đại học Vinh Ban Giám đốc T.T chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em tỉnh Nghệ An Cán giáo viên ... giáo viên khoa giáo dục thể chất trờng Đại Học Vinh Tập thể lớp K47 Năm thứ khoa Giáo dục thể chất trờng đại học Vinh Đặc biệt xin đợc bày tỏ cảm động sâu sắc xin chân thành cảm ơn cô giáo TS Hoàng ... Phó chủ nhiệm khoa Giáo dục thể chất Trờng Đại học Vinh, ngời trực tiếp hớng dẫn, bảo giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Cuối xin đợc biết ơn hy sinh, động viên gia đình...
 • 77
 • 465
 • 2

Báo cáo " Phân tích một số chỉ tiêu huyết học hóa sinh máu của bệnh nhân lao phổi mới AFB (+) tại Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An " docx

Báo cáo
... Quang nnk / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 26 (2010) 254-260 255 huyết học hóa sinh máu điều trị giai đoạn công người bệnh lao phổi AFB (+) Bệnh viện Lao Bệnh phổi tỉnh Nghệ ... bệnh viện Lao Bệnh phổi Nghệ An § Phương pháp xác định số sinh học - Chỉ số huyết học phân tích máy xét nghiệm huyết học, MoDel BC- 2800, hãng Mindray, Trung Quốc [2,4] - Enzyme gan phân tích ... định lao phổi AFB (+) tiêu chuẩn sau: Có tiêu AFB (+) phương pháp soi đờm trực tiếp, tiêu AFB (+) kèm theo hình ảnh tổn thương lao X-Quang phổi Quá trình xét nghiệm tiến hành khoa xét nghiệm bệnh...
 • 7
 • 499
 • 0

Bài giảng chuyên đề sinh lý học nhóm máu truyền máu

Bài giảng chuyên đề sinh lý học nhóm máu và truyền máu
... MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ: Sau học xong chuyên đề Sinh học: Nhóm máu truyền máu , người học nắm kiến thức có liên quan như: Hệ thống nhóm máu ABO, Hệ thống nhóm máu; Truyền máu NỘI DUNG NHÓM MÁU Sự ... trao đổi khí máu, tan máu, suy thận cấp Như truyền máu khác nhóm, bắt buộc phải theo sơ đồ sau: Nhóm O truyền cho nhóm A,B AB Nhóm A B truyền cho nhóm AB Nhóm AB không truyền cho nhóm O, A B ... mặt hồng cầu thể Từ hệ thống nhóm máu ABO chia làm nhóm: nhóm A, nhóm B, nhóm AB nhóm O Ký hiệu nhóm máu biểu thị có mặt kháng nguyên bề mặt hồng cầu Cơ thể nhóm máu A có kháng nguyên A bề mặt...
 • 10
 • 1,128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: huyết học và truyền máu lê đình sángnghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu huyết học và hoá sinh máu sau chạy một số cự ly của nam sinh viên khoa giáo dục thể chất trường đại học vinhbước đầu phân tích giá trị của các xét nghiệm huyết học di truyền miễn dịch phân tử dưới phân tử trong chẩn đoán và tiên lượng bạch cầu cấpshock chảy máu và truyen máu khác loàitest huyết học đông cầm máuphản ứng sinh học trong truyền máutập cho trẻ nhận biết các hình học và các màu sắc3 34 một số thông số huyết học và tiến triểnxuất huyết sau khi truyền máutâm tư vấn ứng dụng tin học và truyền thôngvđề 3 vấn đề chảy máu và truyền máuvấn đề chảy máu và truyền máuđặc điểm huyết học tủy sinh máu của bn bạch cầu cấp dõng lymphođặc điểm lâm sàng xét nghiệm huyết học và xếp loại thể bệnhkết quả nghiên cứu việc dạy học và truyền thông đại chúng về tâm sinh lý học lao độngĐiều tra và thử nghiêm một số phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái f1 (landrace x yorkshire) nuôi tại trang trại chăn nuôi bình định xanh, thuộc xã nhơn tân, thị xã an nhơn, tỉnh bình địnhĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng tại công ty cổ phần chứng khoán phú hưngGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh quảng trịGiải pháp nâng cao chất lượng chất lượng dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình (2)GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH MTV QUẢN lý ĐƯỜNG sắt BÌNH TRỊ THIÊNGiải pháp nâng cao chất lượng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan thừa thiên huếGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH vụ THẺ THANH TOÁN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊGIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÔNG hà QUẢNG TRỊHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI đầu tư xây DỰNG cơ bản tại KHO bạc NHÀ nước QUẢNG BÌNHHoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại kho bạc nhà nước huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM TRA THUẾ đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại cục THUẾ TỈNH THANH hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác PHÂN cấp NGUỒN THU và THỰC HIỆN NHIỆM vụ CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG tại BAN QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNHHoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại viễn thông thừa thiên huếHoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tỉnh quảng bìnhHoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanhtại chi cục thuế huyện phú vang, tỉnhthừa thiên huếHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng, tại cục thuế tỉnh quảng trịHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý TIỀN LƯƠNG tại CÔNG TY MAY hòa THỌ ĐÔNG hà (2)Hoàn thiện công tác quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại sở kế hoạch và đầu tư, tỉnh quảng trịHoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đầu tư tại hội sở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh tỉnh thanh hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập