lời giải chi tiết môn hoá đại học vinh lần 3

GIAI CHI TIET MON HOA DAI HOC 2007 2016

GIAI CHI TIET MON HOA DAI HOC 2007 2016
... Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI A -2007_ MÃ ĐỀ THI 930 CTV : Lê Đức Thọ Câu ... chuyển dịch theo chi u thuận giảm áp suất hệ phản ứng B Cân chuyển dịch theo chi u nghịch giảm nồng độ O2 C Cân chuyển dịch theo chi u thuận tăng nhiệt độ D Cân chuyển dịch theo chi u nghịch giảm ... công dấu chân kẻ lười biếng - Tài liệu chuyên sâu Hóa học 2016 Hocmai.vn _Học để thi ,học để làm ,học để chung sống ,học để biết LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI A-2008_MÃ ĐỀ THI 931 CTV...
 • 107
 • 243
 • 0

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối a 2007

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối a 2007
... Ngọc 0985052510 Qua việc giải nhanh tập đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A năm 2007 môn H a, ta rút số kết luận sau: 1, Tỷ lệ kiến thức lớp 12 ngày chi m ưu giữ vai trò chủ đạo đề thi ĐH với khoảng ... âm), ta có: 0,12*3 + 4a = 0,24*2 + 2a a = 0,06 mol Bài giải 15-20s Đáp án: A vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Từ giả thi t ta ... pháp tư H a học cốt lõi tích lũy từ lớp 10, lớp 11 Đan xen vào câu hỏi ta thấy thống nhất, liên tục kiến thức 2, Đề thi H a học dù cố gắng có chất lượng cao, thí sinh phải có kiến thức H a học tư...
 • 15
 • 18,013
 • 10

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối b 2009 (m637)

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối b 2009 (m637)
... phơng pháp giải,< /b> với học < /b> sinh hội tụ K3P việc giải < /b> quết toán đơn giản Câu 13: Cho phản ứng hóa < /b> học < /b> sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 (4) H2SO4 + BaSO3 (3) Na2SO4 + BaCl2 (6) ... dịch NaOH 0,75 M Khối < /b> lợng CH2=CH-COOH X A 1,44 gam B 2,88 gam C 0,72 gam D 0,56 gam CH = CH COOH + Br2 CH Br CHBr COOH Gợi ý: CH = CH CHO + Br2 + H 2O CH Br CHBr COOH + HBr CH COOH Gọi ... dụng kiến thức học < /b> sinh tính oxi hóa < /b> dung dịch Brom hay nói cách khác khả b oxi hóa < /b> nhóm CHO dung dịch brom - Trong toán này, nhiều em học < /b> sinh quên phản ứng oxi hóa < /b> nhóm -CHO Br2 dung dịch Câu...
 • 17
 • 7,304
 • 8

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A, B 2009

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A, B 2009
... CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3 B (CH3)3C-MgBr C CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr D (CH3)2CH-CH2-MgBr Chui vit li dng o HBr Mg,ete khan Bu tan ol H2SO4 ủaởc,t X(But en) + Y(2 brombut an) + Z(CH CH(MgBr) CH ... l: A 40% B 20% C 25% D 50% C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 ;C2H4 + Br2 C2H4Br2 ; C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 C2 Ag2 + 2NH4NO3 c 2c b b c c nhhX = 0,6 ; nC2H2 = 36 : 240 = 0,15 nhh X = 4.nC2H2 hay: a + b + c = ... Tờn gi ca X l A but-1-en B but-2-en C propilen D Xiclopropan 2.80 74,08 = ;n = ; Khi tỏc dng vi HBr to nhiu sn phm X cú cu Cú liờn kt pi C nH2n %Br = 14n + 2.80 100 tao bt i xng : But-1-en ỏp ỏn...
 • 18
 • 9,276
 • 72

Tài liệu Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A 2008 pptx

Tài liệu Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A 2008 pptx
... http://my.opera.com/saobanglanhgia vukhacngoc@gmail.com Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 3, Đề thi H a học dù cố gắng có chất lượng cao, thí sinh phải có kiến thức H a học tư logic ... cho đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ môn H a khối A năm 2007 Đánh giá đầy đủ ý ngh a phương pháp ghép ẩn số Hiểu chất lưỡng tính Phân tích hệ số phản ứng ứng dụng giải nhanh toán H a học vukhacngoc@gmail.com ... H a thi ĐH năm 2006 Chi n thuật chọn ngẫu nhiên thi trắc nghiệm H a học Chuyển đổi công thức biểu diễn phân tử đường Phân tích hệ số cân phản ứng ứng dụng giải nhanh toán h a học Các giảng Sao...
 • 15
 • 12,139
 • 64

Tài liệu Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối B 2008 doc

Tài liệu Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối B 2008 doc
... chấp nhận văn quan trọng đề < /b> thi < /b> ĐH, lỗi sai biến đề < /b> thi < /b> khối < /b> B năm trở thành đề < /b> thi < /b> tệ số đề < /b> thi < /b> ĐH kể từ thời điểm thi < /b> chung 4, Để giải < /b> nhanh toán mà rộng đề < /b> thi < /b> Hóa < /b> học,< /b> đòi hỏi kết hợp nhuần ... sánh với đề < /b> thi < /b> khối < /b> A, đề < /b> thi < /b> môn < /b> Hóa < /b> khối < /b> B năm hay mặt ý tưởng, đồng thời có mức độ phân loại thí sinh cao hơn, thí sinh phải có kiến thức Hóa < /b> học < /b> tư logic tương đối mạnh vận dụng tốt chi< /b> n ... b ng lạnh giá Vấn đề < /b> rèn luyện kỹ tính trường phổ thông Công thức tính nhanh cho toán vô kinh điển Sao b ng lạnh giá Đáp án chi < /b> tiết < /b> cho đề < /b> thi < /b> tuyển sinh ĐH - CĐ môn < /b> Hóa < /b> khối < /b> A năm 2008 mã đề...
 • 25
 • 1,325
 • 11

Tài liệu Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A 2009 pptx

Tài liệu Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A 2009 pptx
... h a sau: X Phenol NaOH (du) t0 Phenyl axetat Hai ch t X,Y s trờn l n l Y (h p ch t th m) t l: A anhi rit axetic, phenol B anhi rit axetic, natri phenolat C axit axetic, natri phenolat D axit axetic, ... CH2=CH-COONa, HCOONa v CH C-COONa B CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia D ch v ụn thi ch t l ng cao GSA Education: http://giasuams.com/ Liờn ... ng, ta cú: V a V a 12 + 2+ 22,4 18 22,4 18 16 = a - V 5,6 ng phỏp kinh nghi m: vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia D ch v ụn thi ch t l ng cao GSA Education: http://giasuams.com/...
 • 31
 • 654
 • 7

Tài liệu Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối B 2009 (M475) ppt

Tài liệu Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối B 2009 (M475) ppt
... phản ứng với HBr thu hai sản phẩm hữu khác Tên gọi X A but-2-en B xiclopropan C propilen D but-1-en Giải:< /b> X + HBr thu sản phẩm có cấu trúc b t đối xứng X anken: CnH2n + Br2 CnH2nBr2 % Br 160 74,08 ... dụng với dung dịch Brom CH2=CH-COOH + Br2 z CH2Br-CHBr-COOH x CH2=CH-CHO + 2Br2 + H2O z CH2Br-CHBr-COOH + HBr 2z nBr2 = x + 2z = 0,04 (2) - Tác dụng với NaOH Có axit phản ứng Giải < /b> (1), (2),(3) ... CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3 C (CH3)3C-MgBr D CH3-CH2-CH2 -CH2-MgBr Giải:< /b> H SO4 đăc ,t o CH3-CH(OH)-CH2-CH3 CH2-CH=CH-CH3 + HBr CH3-CHBr-CH2-CH3 + Mg CH3-CH=CH-CH3 + H2O CH3-CHBr-CH2-CH3 ete khan CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3...
 • 25
 • 4,549
 • 12

Lời giải chi tiết đề thi đại học khối B môn hóa từ năm 2010 -2013

Lời giải chi tiết đề thi đại học khối B môn hóa từ năm 2010 -2013
... xột) + Bc ca Amin l bc s ch cho ta bit cú bao nhiờu nguyờn t C gn vo nguyờn t N => Qua ú d dng ta xỏc nh c kt qu l ỏp ỏn D A (C6H5)2NH v C6H5CH2OH C (CH3)3COH v (CH3)3CNH2 Bc Bc Bc Bc B (CH3)2CHOH ... dn: õy l mt bi khỏ n gin, ch ũi hi cỏc em hc sinh nm c rừ khỏi nim v bc ca ancol v bc ca amin + Bc ca Ancol l bc ca nguyờn t C m nhúm OH c gn vo (Bc ca nguyờn t C, l s ch cho ta bit cú bao nhiờu ... Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Khi t chỏy hon ton mt hirocacbon X bt kỡ, nu thu c s mol CO2 bng s mol H2O thỡ X l anken (b) Trong thnh phn hp cht hu c nht thit phi cú cacbon CHEMISTRY CLUB - HOAHOC.ORG...
 • 93
 • 14,353
 • 17

LOI GIAI CHI TIET MON HOA LAN 1 2014 chuyên đại học VINH

LOI GIAI CHI TIET MON HOA LAN 1 2014 chuyên đại học VINH
... 0,25 .10 8 = 27 gam < 30,2 gam nờn AgNO3 ht v hn hp kim loi cũn Zn + 2Ag+ Zn2+ + 2Ag x1 2x1 2x1 + 2+ Cu + 2Ag Cu + 2Ag y1 2y1 2y1 m tng = ( 216 - 65)x1 + ( 216 - 64)y1 = 30,2 - 11 ,25 15 1x1 + 15 2y1 ... 11 ,25 15 1x1 + 15 2y1 = 18 ,95 (1) n = 2(x1 + y1) = 0,25 x1 + y1 = 0 ,12 5 (2) Ag Gii h (1) (2) ta c: x1 ,05 mol y1 ,075 mol Do y1 > nờn nZn ban u = x1 = 0,05 mol mCu ban u = 11 ,25 - 65.0,05 ... 0,4 = 0 ,1 mol KOH + K2HPO4 K3PO4 + H2O 0 ,1 0 ,1 0 ,1 n K 2HPO4 cũn = 0,2 - 0 ,1 = 0 ,1 mol m K 2HPO4 = 17 4.0 ,1 = 17 ,4 gam; m K3PO = 212 .0 ,1 = 21, 2 gam ỏp ỏn A Cõu 18 : Khi núi v kim loi kim...
 • 18
 • 1,019
 • 36

lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa năm 2013

lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa năm 2013
... 16 MY 22 n C2H n CH = 0,022 mol 22 www.MATHVN.com Trang 5/18 - Mó thi 359 www.DeThiThuDaiHoc.com Gi x l s mol X ti thiu cn dựng t chỏy ht 0,044 mol Y n O2 = 0,8x v n O3 = 0,2x Quy X v ... chua ca t S phỏt biu ỳng l (1)(2) (n - 1)y = 0,1 y = www.MATHVN.com Trang 3/18 - Mó thi 359 A B www.DeThiThuDaiHoc.com C Gii D ú cỏc phỏt biu (5), (6) ỏp ỏn C Cõu 9: Dóy gm cỏc ion (khụng ... hũa tan c Cu(OH)2 S ng phõn cu to tha iu kin trờn ca X l www.MATHVN.com Trang 4/18 - Mó thi 359 A www.DeThiThuDaiHoc.com B C Gii D C4H8O3 ( = 1) X phn ng vi NaOH to mui v ancol X cha chc este...
 • 18
 • 362
 • 2

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối A 2013

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối A 2013
... 14,2 gam Cõu 13: Cho X l hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val v Y l tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu Thy phõn hon ton m gam hn hp gm X v Y thu c amino axit, ú cú 30 gam glyxin v 28,48 gam alanin Giỏ ... alanin Giỏ tr ca m l A 77,6 B 83,2 C 87,4 D 73,4 HD Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val Ala + Gly + 2Val x 2x 2x Gly-Ala-Gly-Glu Ala + 2Gly + Glu y y 2y Ta cú: 2x + y = 0,32 v 2x + 2y = 0,4 Gii ra: x = 0,12, ... Dung dch axit axetic phn ng c vi tt c cỏc cht dóy no sau õy? A Na, NaCl, CuO B Na, CuO, HCl C NaOH, Na, CaCO3 D NaOH, Cu, NaCl Cõu 17: Tờn thay th (theo IUPAC) ca (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 l A 2,2,4-trimetylpentan...
 • 10
 • 281
 • 5

149 câu hỏi lí thuyết trọng tâm có lời giải chi tiết luyện thi Đại học môn Hoá

149 câu hỏi lí thuyết trọng tâm có lời giải chi tiết luyện thi Đại học môn Hoá
... http://toanlihoasinh.blogspot.com/ C Câu 206 A Câu 207 A B C D Câu 208 A Câu 209 A Câu 210 A Câu 211 A B C D Câu 212 A Câu 213 A Câu 214 A C Câu 215 A Câu 216 A C Câu 217 A Nng lng thy in D Nng lng ... http://toanlihoasinh.blogspot.com/ http://toanlihoasinh.blogspot.com/ Câu 183 A B C D Câu 184: A Câu 185 A Câu 186 A Câu 187 A Câu 188 A Câu 189 A Câu 190: A Câu 191 : A Câu 192 : A Câu 193 : A Nhn xột no khụng ỳng Amino axit ... CH2=CH-CH2-OH B CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH D Câu 196 : A Câu1 97 : A Câu 198 : A C Câu 199: A Câu 200 A Câu 201 A C Câu 202 A Câu 203 A Câu 204 A C Câu 205 A CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO...
 • 24
 • 361
 • 0

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2014

Lời giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2014
... h a - kh? A AgNO3 + HCl AgCl + HNO3 B NaOH + HCl NaCl + H2O C 2NO2 + 2NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O D CaO + CO2 CaCO3 Cõu 45: Phenol (C6H5OH) khụng phn ng vi cht no sau õy? A NaHCO3 B NaOH C Na ... H2SO4 loóng? A Na B Al C Mg D Cu Cõu 26: Axit cacboxylic no di õy cú mch cacbon phõn nhỏnh, lm mt mu dung dch brom? A Axit propanoic B Axit 2-metylpropanoic C Axit metacrylic D Axit acrylic Cõu ... - kh? A AgNO3 + HCl AgCl + HNO3 B NaOH + HCl NaCl + H2O C 2NO2 + 2NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O D CaO + CO2 CaCO3 Cõu 9: Cho 0,02 mol -amino axit X tỏc dng va vi dung dch cha 0,04 mol NaOH Mt...
 • 31
 • 188
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn hóa đại học vinh lần 3 năm 2015loi giai chi tiet de thi dai hoc mon hoa khoi a 2011tài liệu lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối a 2009tài liệu lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối b 2009lời giải chi tiết đề thi đại học khối b môn hóa từ năm 2010 2013lời giải chi tiết đề thi đại học khối b môn hóa từ năm 2007tài liệu lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối a 2008lời giải chi tiết đè thi đại học môn hóa khối a 2009lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối a 2007lời giải chi tiết đè thi đại học môn hóa khối b 2010lời giải chi tiết đề thi đại học khối b môn hóa năm 2012tài liệu lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối b 2008de thi thu dai hoc cua truong chuyen va loi giai chi tiet mon hoalời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối a 2010lời giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối a 2014Kinh nghiệm chạy quảng cáo facebook ads tôi là QUẢN TRỊ BLOGĐỀ CƯƠNG KHỐI 11LUẬN văn THẠC sĩ KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH cây NÔNG sản của TỈNH HƯNG yênTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU một số tác PHẨM KINH điển của c mác, PH ĂNG GHEN v i lê NIN và hồ CHÍ MINH về KINH tế học, KINH tế CHÍNH TRỊGia đình ông A, ông B mỗi người đều có quyền sử dụng thừa đất diện tích 100m2, ở giữa 2 phần đất của 2 gia đình là 1 thửa đất bỏ hoang có diện tích 100m2. Từ năm 1970 đến năm 1990, 2 gia đình sử dụng chung để trồng rau và khai thác, chăm sóc cùng nhau. ĐếSo sánh cơ sở kinh tế, xã hội, tư tưởng của nhà nước phong kiến Trung Quốc và Việt NamCác nguyên lý và kỹ thuật kiểm chứng chất lượng phần mềmCác tiếp cận giải bài toán ra quyết định theo hướng mờCông nghệ ảo hóa máy chủCông nghệ tính toán hiệu năng cao sử dụng card đồ họa trong diễn họa1Đánh giá hiệu quả của giải thuật di truyền giải bài toán cây khung truyền thông tối ưu với các kỹ thuật mã hóa câyGameguard hệ thống phần mềm bảo vệ trò chơi trực tuyến trên nền windows chống lại các hackerGiải thuật di truyền giải bài toán phủ đỉnh nhỏ nhấtKhai phá luật kết hợp mờ và áp dụng vào bài toán đầu tư chứng khoánLọc kalman ứng dụng hệ thống dò vết đối tượng trong chuỗi videoNghiên cứu các giải pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ mạng viễn thông điện lựcNghiên cứu chuẩn EPP và áp dụng vào các quy trình nghiệp vụ quản lý tên miền tại trung tâm internet tại việt namNghiên cứu hệ thống truyền dẫn quang SDH các giải pháp kỹ thuậtNghiên cứu tìm hiểu ứng dụng sóng đệ qui phân tánNghiên cứu và tìm hiểu về kỹ thuật xoá nền ảnh chụp mạch số trong máy chụp mạch