Luận văn tốt nghiệp đại học khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa của loài địa y dirinaria applanata (fée) d d awasthi

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA LOÀI ĐỊA Y DIRINARIA APPLANATA (fée) d d AWASTHI

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA LOÀI ĐỊA Y DIRINARIA APPLANATA (fée) d d AWASTHI
... chit t a y Dirinaria applanata (Fộe) D D Awasthi c ỏnh giỏ bng phng phỏp s dng gc t DPPH (2,2ưdiphenylư1ưpicrylhydrazyl) qua giỏ tr IC50 T khúa: Dirinaria applanata (Fộe) D D Awasthi, methyl haematommate, ... Awasthi were evaluated by DPPH free radical method (2,2ưdiphenylư1ư picrylhydrazyl) through IC50 value Keywords: Dirinaria applanata (Fộe) D D Awasthi, methyl haematommate, DPPH, IC50 v Lun tt ... http://www.tropicallichens.net/?s =Dirinaria% 2 0applanata) Hỡnh 2.3: Cu to a y Dirinaria applanata (Fộe) D D Awasthi Dirinaria applanata (Fộe) D D Awasthi l loi a y dng phin thuc chi Dirinaria, mt chi rt ph bin...
 • 57
 • 162
 • 2

khảo sát thành phần hóa học của loài địa y dirinaria applanata (fée) d. d. awasthi

khảo sát thành phần hóa học của loài địa y dirinaria applanata (fée) d. d. awasthi
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA - - NGUYỄN QUANG VĨNH NGUYÊN NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LOÀI ĐỊA Y DIRINARIA APPLANATA (FÉE) D D AWASTHI LUẬN ... hiệu quả, việc Khảo sát thành phần hóa học loài địa y Dirinaria applanata (Fée) D D Awasthi thực cần thiết với mong muốn phát hoạt tính sinh học loài địa y n y, đồng thời góp phần định hướng ... Khảo sát thành phần hóa học loài địa y Dirinaria applanata (Fée) D D Awasthi Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Vĩnh Nguyên Nguyễn Thị Ngọc Lợi MSSV: 2102466 MSSV: 2102459 Lớp: Hóa Dược – Khóa:...
 • 68
 • 70
 • 0

QUI ĐỊNH VẾ VIẾT TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SAU ĐẠI HỌC

QUI ĐỊNH VẾ VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC
... html, truy cập ngày 17/3/2008 i) Luận văn, luận án (thesis) Nguyên tắc: Tên tác giả luận án /luận văn, năm Tên luận văn /luận án B ậc tốt nghi ệp (đại học, cao học hay tiến sĩ) Tên trường Địa danh ... cho luận văn cao học luận án tiến sĩ: luận văn tốt nghiệp đại học, sách khuyến ng ư, giảng, tài liệu tập huấn, chuyên đề cao học, báo báo không th ức (báo cáo điển hiển PHỤ LỤC F Hướng dẫn trình ... viết Tên website, ngày truy cập (ti ếng Vi ệt ghi Truy cập ngày… - viết tiếng Anh ghi Accessed on….) i) Luận văn, luận án (thesis) Nguyên tắc: Tên tác giả luận án /luận văn, năm Tên luận văn/ luận...
 • 17
 • 725
 • 1

luận văn tốt nghiệp đại học đề tài xây dựng hệ thống thông tin địa lý về hạ tầng giao thông bộ thành phố cần thơ

luận văn tốt nghiệp đại học đề tài xây dựng hệ thống thông tin địa lý về hạ tầng giao thông bộ thành phố cần thơ
... thông thành phố Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin địa (GIS) hạ tầng giao thông Thành phố Cần Thơ thực nhằm xây dựng hệ thống thông tin địa góp phần phục Phạm vi vụ công tác quản hệ thống ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN & TOÁN ỨNG DỤNG  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VỀ HẠ ... học (kế toán, quản nhân sự…) hệ thống thông tin không gian Hệ thống thông tin địa bao gồm nhiều hệ thống thông tin khác: Hệ thống thông tin đất đai (Hệ thống thông tin địa chính, hệ thống...
 • 159
 • 182
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ tỉnh kiên giang phát huy vai trò của giáo dục trong sự nghiệp đổi mới

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ tỉnh kiên giang phát huy vai trò của giáo dục trong sự nghiệp đổi mới
... v giáo d c t nh Kiên Giang nên tác gi ch n “ð ng b t nh Kiên Giang phát huy vai trò c a giáo d c s nghi p ñ i m i ” làm ñ tài lu n văn c a 2.M c ñích nhi m v nghiên c u c a ñ tài M c ñích: Phát ... ……………26 Chương ð NG B T NH KIÊN GIANG V N D NG TƯ TƯ NG H PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁO D C TRONG S 2.1 Các nhân t nh hư ng ñ n tình hình giáo d c CHÍ MINH NGHI P ð I M I t nh Kiên Giang …………… 29 2.1.1 Các ... tình hình giao d c ð ng b t nh Kiên Giang v n d ng tư tư ng H Chí Minh phát huy vai trò giáo d c Qua ñó ñưa m t s gi i pháp ñ phát tri n giáo d c c a t nh Kiên Giang nh ng năm t i 3.ð i tư ng...
 • 85
 • 901
 • 1

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ tỉnh tiền giang trong việc phát triển giáo dục – đào tạo, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà giai đoạn 1991 - 2005

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ tỉnh tiền giang trong việc phát triển giáo dục – đào tạo, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà giai đoạn 1991 - 2005
... đảm công xã hội giáo dục 20 Chương 2: ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TỈNH NHÀ, ĐÁP ỨNG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 2.1 Vài nét mảnh đất người tỉnh Tiền ... dục Đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nghiệp công nghiệp hóa đạo hóa tỉnh nhà làm luận văn tốt nghiệp mình, nhằm góp phần nhỏ vào nghiệp phát triển giáo dục tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1991 2005 ... thể hóa đường lối Đảng, triển khai nghiên cứu phát triển giáo dục, đào tạo nhằm đáp ứng nghiệp công nghiệp hóa đại hóa yêu cầu cấp thiết Vì chọn đề tài Đảng Tỉnh Tiền Giang việc phát triển Giáo...
 • 72
 • 335
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ tỉnh vĩnh long vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc phát huy vai trò của hội nông dân trong sự nghiệp đổi mới.

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ tỉnh vĩnh long vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc phát huy vai trò của hội nông dân trong sự nghiệp đổi mới.
... công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn Đó lý mà chọn đề tài: Đảng tỉnh Vĩnh Long vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc phát huy vai trò Hội nông dân nghiệp đổi mới”, làm đề tài luận văn ... ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN .26 2.2 CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH LONG VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI .28 2.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH VĨNH LONG ... Nhằm phát huy vai trò Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long thời gian tới Đảng tỉnh Vĩnh Long - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vai trò Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long nghiệp đổi lãnh đạo Đảng tỉnh Vĩnh Long Cơ...
 • 57
 • 285
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ tỉnh an giang vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc thực hiện chính sách văn hóa đối vớiđồng bàodân tộc chăm trong sự nghiệp đổi mới

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ tỉnh an giang vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc thực hiện chính sách văn hóa đối vớiđồng bàodân tộc chăm trong sự nghiệp đổi mới
... Đảng tỉnh An Giang vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực sách văn hóa đồng bào dân tộc Chăm nghiệp đổi mới làm luận văn tốt nghiệp Trong trình học tập, nhiều lần làm Niên luận, Tiểu luận ... đại 27 Chương ĐẢNG BỘ TỈNH AN GIANG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VĂN HÓA ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CHĂM TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI 2.1 Giới thiệu khái quát tỉnh An Giang đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang ... ban nhân dân tỉnh An Giang, Ban Dân tộc tỉnh An Giang, Ban Tuyên giáo tỉnh An Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ban Dân vận tỉnh An Giang, Cục Thống kê tỉnh An Giang, Chị Liên...
 • 102
 • 487
 • 1

Khảo sát một số cặp từ xưng hô tương tác qua lời thoại nhân vật trong tiểu thuyết chỉ còn một lần của chu lai luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số cặp từ xưng hô tương tác qua lời thoại nhân vật trong tiểu thuyết chỉ còn một lần của chu lai luận văn tốt nghiệp đại học
... đề tài: Khảo sát số cặp từ xng tơng tác qua lời thoại nhân vật tiểu thuyết Chỉ lần Chu Lai 2.2 Lịch sử nghiên cứu tác phẩm Chu Lai Trong lĩnh vực nghiên cứu phê bình văn học, Chu Lai gơng ... Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh _ Khảo sát số cặp từ xng tơng tác qua lời thoại nhân vật tiểu thuyết lần chu lai khóa luận tốt nghiệp ĐạI HọC chuyên ngành: ngôn ngữ Ngời ... niệm từ xng từ xng hội thoại 13 1.5 Chu Lai - tác giả, tác phẩm 16 1.6 Tiểu kết chơng 18 Chơng 2: Một số cặp từ xng tơng tác qua lời thoại nhân vật tiểu thuyết Chỉ...
 • 79
 • 449
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu hóa tính chủ yếu trên đất trại thực hành thí nghiệm nông học khoanông lâm ngư trường đại học vinh luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số chỉ tiêu hóa tính chủ yếu trên đất trại thực hành thí nghiệm nông học  khoanông lâm ngư  trường đại học vinh luận văn tốt nghiệp đại học
... lõ y õ t cu thờ nh sau: S tri thc hnh nụng hc: Hệ thống thuỷ lợi Nhà thí nghiệm Nhà lưới thí nghiệm Nhà học tầng A4 Nhà học tầng A5 Khu tập thể giáo viên Cây Hoa cúc Cây bí ngồi L7 Hệ thống ... (Trng i hc Vinh) c lõp 17/04/2002 trờn c s khoa sinh - ky thuõt nụng nghiờp va thuy san cua khoa sinh ho c tai c s i hc Vinh ờn nm 2009 khoa Nụng Lõm Ng c chuyờn ờn c s - i hc Vinh tai xa ... Vừng L3 L1 Cây lạc Rau cải Cây lạc Vừng Ngô L2 Cổng trường L4 22 23 S cỏc im ly mu: Khu tập thể giảng viên L7 19 L5 20 15 21 Nhà lưới thí nghiệm 16 L8 22 L6 23 19 L1 L3 L2 L4 17 18 24 Ký túc...
 • 43
 • 236
 • 0

Khảo sát một số giống hoa cúc tại nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số giống hoa cúc tại nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH -@&? - KHẢO SÁT MỘT SỐ GIỐNG HOA CÚC TẠI NGHỆ AN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KS.NGÀNH NÔNG HỌC Người thực : Đàm Thi Loan Lớp : 49 K2 – Nông Học Người hướng dẫn : ... nghiên cứu hoa cúc nước Cây hoa cúc năm gần quan, số nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Một số kết nhân giống hoa cúc Cây hoa cúc nhân giống nhiều phương pháp khác phương pháp nhân giống ảnh hưởng ... triển số tính trạng nông học giống hoa cúc 3.1.1 Thời gian hồi xanh, tỷ lệ sống thời gian sinh trưởng giống hoa cúc Tỷ lệ sống thời gian hồi xanh sau trồng yếu tố quan trọng trồng nói chung hoa cúc...
 • 81
 • 299
 • 2

Khảo sát một số tính chất của chất điện môi khi đặt trong điện trường luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số tính chất của chất điện môi khi đặt trong điện trường luận văn tốt nghiệp đại học
... VINH 2011 TRNG I HC VINH KHOA VT L ====***==== KHảO SáT Một số tính chất chất điện môi đặt điện trờng KHO LUN TT NGHIP I HC CHUYấN NGNH: VT L Lí THUYT Cỏn b hng dn : ... mụi cú liờn kt ion Trong phõn t ca cỏc cht in mụi ny s cú mt mụmen lng cc thng trc Khi khụng cú in trng, cỏc phõn t nh hng mt cỏch ngu nhiờn m mụmen lng cc ton phn bng khụng Khi t in mụi vo in ... cos t (2.1) Trong ú v l in ỏp tc thi, Vm l giỏ tr cc i ca v v = f l tn s gúc cú n v rad/s Dũng in qua t, i1 c cho bi: i1 = I m cos t + ữ (2.2) Trong ú Im = Vm = CoVm z (2.3) Trong phng trỡnh...
 • 47
 • 792
 • 22

Khảo sát một số tính chất hóa cấu trúc của dẫn xuất para phenol (p x C6H4OH) bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số tính chất hóa lý và cấu trúc của dẫn xuất para  phenol (p  x  C6H4OH) bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử luận văn tốt nghiệp đại học
... sống công nghiệp. Vì chọn hợp chất làm đối tượng nghiên cứu để vừa ứng dụng phương pháp lượng vừa khảo sát số tính chất hóa cấu trúc chúng Áp dụng phương pháp lượng tử gần để khảo sát đối tượng ... 1.1.Các phương pháp hóa lượng tử Sự phân bố x c định mật độ electron nguyên tử phân tử chất ảnh hưởng đến thông số hình học phân tử, tính chất quang học, điện từ nhiều tính chất khác phân tử Để x c ... - X c định thông số lượng tử phương pháp gần khác - Trên sở kết thu có so sánh với số liệu thực nghiệm, xem x t mối tương quan cấu trúc tính chất phân tử Đưa nhận x t ảnh hưởng nhóm đến tính chất...
 • 65
 • 279
 • 0

Khảo sát thành phần môi trường tới quá trình sinh tổng hợp chitinase từ trichoderma luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát thành phần môi trường tới quá trình sinh tổng hợp chitinase từ trichoderma luận văn tốt nghiệp đại học
... cao Vì lựa chọn đề tài: Khảo sát thành phần môi trường tới trình sinh tổng hợp chitinase từ trichoderma 13 Mục tiêu đề tài: Lựa chọn môi trường nuôi cấy cho hoạt tính chitinase cao Nhiệm vụ ... Ngành: Công nghệ thực phẩm Tên đề tài: Khảo sát thành phần môi trường tới trình sinh tổng hợp chitinase từ trichoderma Nội dung nghiên cứu, thiết kế tốt nghiệp: ... sinh tổng hợp chitinase 56 3.1.3 Nghiên cứu ảnh hưởng chitin đến trình sinh tổng hợp chitinase 57 3.1.4 Nghiên cứu ảnh hưởng KH2PO4 đến trình sinh tổng hợp chitinase .59 3.2 Tối ưu hóa môi...
 • 53
 • 264
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt iii với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại họcluận văn tốt nghiệp đại học hệ thống định vị và giám sát hành trình từ xa qua mạng di độngmẫu luận văn tốt nghiệp đại học cần thơmẫu bìa luận văn tốt nghiệp đại học ngoại thươngmẫu luận văn tốt nghiệp đại họcđề cương luận văn tốt nghiệp đại họccách làm luận văn tốt nghiệp đại họccách trình bày luận văn tốt nghiệp đại họcluận văn tốt nghiệp đại học ngoại thươngđề cương luận văn tốt nghiệp đại học luậthướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp đại họchướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp đại họcmẫu đề cương luận văn tốt nghiệp đại họcđề cương luận văn tốt nghiệp đại học ngành luậtluận văn tốt nghiệp đại học ngành kế toánLuận văn Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Nhà máy sợi IIĐánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã hòa bình, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyênStrategic management KEVAN WILLIAMSStrategic management 13e fred davidResearch methods for business students summaryResearch methods for the behavioral charles stangor wadsworthStrategic management and organisational dynamics the challenge of complexity to ways of thinking aboutBusiness research methods 12e donald r cooperStrategic management 9e, 2008 hill and jonesStrategic management 9e hitte ireland and hoskissonIntroduction to business statistics 7e by ronald m weiers brian gray lawrence petersUNIT3 LANGUAGE FOCUS CLASS 10 (15 16Bài 8 ngôi kể trong văn tự sựbài giảng điện tử Bài 8 qua đèo ngangbài giản vẽ chim và hoaTrường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cccTuần 8 kì diệu rừng xanhTuần 9 điều ước của vua mi đátbài giảng điện tử Unit 6 placestự chọn toán 6 chủ đề ước và bội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập