Báo cáo thực tập phân lập staphylococus aureus trên máu bệnh nhân nguyễn thái trương

phân lập staphylococus aureus trên máu bệnh nhân

phân lập staphylococus aureus trên máu bệnh nhân
... điểm cấy máu Phải cấy máu trước bệnh nhân dùng kháng sinh hệ thống Trong bệnh viện, bác sĩ phải cho cấy máu trước bắt đầu cho bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh Tuy nhiên trường hợp bệnh nhân điều ... Bacillus spp Loại trừ ngoại nhiễm kết cấy máu cho thấy vi khuẩn:  Cùng phân lập từ chai mẫu cấy từ bệnh nhân  Cùng phân lập từ bệnh phẩm khác bệnh nhân  Vi khuẩn mọc nhanh  Các dòng vi khuẩn ... cấy máu để phát tác nhân vi khuẫn gây nhiễm trùng Thời điểm tốt để cấy máu bệnh nhân bị ớn lạnh hay lạnh run trước sốt, hay lúc bệnh nhân lên sốt Có thể cấy máu lần vòng đầu 2.1.3 Cách lấy máu...
 • 62
 • 274
 • 1

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Phân tích tác động của các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài và bên trong của tập đoàn Vingroup.

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Phân tích tác động của các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài và bên trong của tập đoàn Vingroup.
... điểm yếu tập đoàn để đưa hướng phù hợp đắn Ta có ma trận tổng hợp yếu tố sau: Các yếu tố môi trường Mức độ quan Tác động Tính Điểm trọng yếu tố với nghành công ty chất tác tổng hợp động Môi trường ... trận yếu tố bên EFE tập đoàn Vingroup Nhận xét: Qua ma trận EFE ta thấy, hoạt động lĩnh vực bất động sản Ta thấy yếu tố môi trường năm 2012 vừa qua mở nhiều hội cho tập đoàn Vingroup Các yếu tố ... đất đẹp Các yếu tố môi trường 3 -1 1 -1 -6 12 -8 3 3 2 1 1 6 3 3 2 -1 -1 -6 2 3 -1 -1 -6 -6 Mức độ quan 3 4 Tác động Tính Điểm trọng yếu tố với nghành công ty chất tác động tổng hợp Môi trường...
 • 17
 • 2,214
 • 32

Báo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết Lập

Báo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết Lập
... nghiệp Phân tích khả sinh lợi công ty phần chủ yếu trình phân tích báo cáo tài Tất báo cáo tài cần thiết, báo cáo thu nhập quan trọng nhất, báo cáo thu nhập cho thấy kết hoạt đông công ty thời ... đề kế hoạch tài CHƯƠNG I I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHN TÍCH TÌNH HÌNH TI CHÍNH & THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP 2. 1Phân tích Bảng cân đối kế tóan công ty Thiết Lập Phần ti ... qua việc phân tích báo cáo kế toán - Phân tích hình hình đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Phân tích tình hình khả toán ngắn hạn - Phân tích tình hình đầu...
 • 46
 • 1,134
 • 9

Tài liệu Báo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết Lập ppt

Tài liệu Báo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính tại công ty Thiết Lập ppt
... nghiệp Phân tích khả sinh lợi công ty phần chủ yếu trình phân tích báo cáo tài Tất báo cáo tài cần thiết, báo cáo thu nhập quan trọng nhất, báo cáo thu nhập cho thấy kết hoạt đông công ty thời ... đề kế hoạch tài CHƯƠNG I I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHN TÍCH TÌNH HÌNH TI CHÍNH & THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP 2. 1Phân tích Bảng cân đối kế tóan công ty Thiết Lập Phần ti ... qua việc phân tích báo cáo kế toán - Phân tích hình hình đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Phân tích tình hình khả toán ngắn hạn - Phân tích tình hình đầu...
 • 46
 • 1,255
 • 4

BÁO CÁO THỰC TẬP-Phân tích những sai lầm của nhà quản lý trong quá trình lập kế hoạch

BÁO CÁO THỰC TẬP-Phân tích những sai lầm của nhà quản lý trong quá trình lập kế hoạch
... nhà quản trình lập kế hoạch Vai trò việc lập kế hoạch việc quản hoạt động kinh doanh Việc lập kế hoạch kinh doanh thực tế công cụ thiếu nhà quản Giống công cụ khác, đòi hỏi nhà quản ... mức kế hoạch bạn Cần nhớ mục tiêu kế hoạch kết quả, bạn người lập theo dõi trình thực kế hoạch Bạn cần cung cấp thời gian cụ thể, trách nhiệm quản lý, ngân sách mốc để hoàn thành Một kế hoạch trình ... Không nhà quản sử dụng không thành thạo công cụ Họ than phiền kế hoạch thứ vẽ giấy tờ Kế hoạch thứ không thực Thậm chí, tệ hơn, nhân viên chẳng thực chí thứ kế hoạch họ đề Lỗi lớn mà nhà quản lý...
 • 10
 • 112
 • 0

Tài liệu Báo cáo thực tập “Phân tích tình hình họat động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Huyền Anh” pptx

Tài liệu Báo cáo thực tập “Phân tích tình hình họat động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Huyền Anh” pptx
... LớpCĐTT3-k2 PHẦN 1: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUYỀN ANH 1.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH ... Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ HUYỀN ANH Phần 2: Phân tích tình hình họat động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ HUYỀN ANH 2010 Trong trình thực báo cáo có nhiều thiếu ... họat động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần thương mại dịch vụ Huyền Anh” làm đề tài cho báo cáo thực tập nhằm rèn luyện kỹ phân tích, qua có nhìn khái quát họat động sản xuất công ty, thấy ưu...
 • 27
 • 3,557
 • 6

Tài liệu Báo cáo thực tập:"Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng phát triển sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh NHNN & PTNT huyện Đắclăk, tỉnh Đắclăk" ppt

Tài liệu Báo cáo thực tập:
... trò hiệu hoạt động NHNo &PTNT việc cho vay vốn phát triển sản xuất địa bàn Do chọn đề tài: “ phân tích đánh giá hiệu sử dụngvốn tín dụng phát triển sản xuất nông nghiệp chi nhánh NHNo &PTNT huyện ... cao hiệu sử dụng vốn tín dụng Mục tiêu cụ thể: + Tìm hiểu tình hình cho vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp đến hộ nông dân + Tìm hiểu tình hình sử dụng vốn vay để phát triển sản xuất nông nghiệp ... đến hiệu sử dụng vốn tín dụng chi nhánh NHNo &PTNT 1.4 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Đề tài thực chi nhánh NHNo &PTNT huyện Lắk thuộc hệ thống ngân hàng Việt Nam Phạm vi thời gian: Số liệu...
 • 21
 • 483
 • 0

Báo cáo thực tập:Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng phát triển sản xuất nông nghiệp

Báo cáo thực tập:Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng phát triển sản xuất nông nghiệp
... lời, kinh doanh có hiệu quả, góp phần vào nghiệp phát triển CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn huyện nhà PHẦN II ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH ... luận thực tiễn tình hình sử dụng vốn tín dụng phát triển sản xuất nông nghiệp chi nhánh NHN 0&PTNT chi nhánh Eakpam, huyện CưM’gar + Phân tích thực trạng tình hình sử dụng vốn tín dụng phát triển ... cứu, đánh giá phân tích hiệu tình hình sử dụng vốn tín dụng để phát triển sản xuất nông nghiệp chi nhánh NHN0&PTNT EaK’pam Sau đưa giải pháp khả thi kiến nghị nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng vốn...
 • 50
 • 359
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC TRONG DẦU THỰC VẬT docx

Tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC TRONG DẦU THỰC VẬT docx
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BÁO CÁO THỰC TẬP PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC TRONG DẦU THỰC VẬT ĐƠN VỊ THỰC TẬP: VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU Giáo ... làm tiêu dầu thực vật kiến tập thiết bị đại nghành phân tích Nội dung báo cáo thực tập gồm chương: Chương 1: Tổng quan Viện Dầu Cây có Dầu Chương 2: Thành phần tính chất dầu mỡ Chương 3: Phân tích ... giống có dầu, tinh dầu, nguyên liệu để chế biến dầu dầu thực vât, bảo tồn nguồn gen nguyên liệu dầu thực vật tinh dầu Phân tích đánh giá chất lượng loại dầu béo, tinh dầu, hương liệu, tổ chức loại...
 • 46
 • 1,664
 • 5

Báo cáo thực tập " Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện Dinh dưỡng và trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng'''' doc

Báo cáo thực tập
... lệnh sản xuất Báo cáo Thực tập tốt nghiệp – Đỗ Thị Bảo Hoa 13 PHẦN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM Báo cáo Thực tập tốt nghiệp – Đỗ Thị Bảo Hoa 13 2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ sản ... tâm: Trung tâm Thực phẩm Dinh dưỡng đơn vị trực thuộc Viện Dinh Dưỡng, hoạt động phụ thuộc vào chế quản lý Viện Dinh Dưỡng, chưa có tài khoản dấu riêng Hệ thống tổ chức sản xuất Trung tâm Thực phẩm ... tế Các sản phẩm Viện Dinh dưỡng trung tâm thực phẩm dinh dưỡng sản xuất luôn đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định Bộ y tế 1.2.2 Chức nhiệm vụ trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng...
 • 57
 • 753
 • 1

báo cáo thực tập phân tích nước sinh hoạt doc

báo cáo thực tập phân tích nước sinh hoạt doc
... Đề tài: Phân tích nước sinh hoạt Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề tài: Phân tích nước sinh hoạt SVTH: Nguyễn Công Toàn Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề tài: Phân tích nước sinh hoạt SVTH: ... tài: Phân tích nước sinh hoạt Trang 49 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề tài: Phân tích nước sinh hoạt SVTH: Nguyễn Công Toàn Trang 50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề tài: Phân tích nước sinh hoạt ... 24h Đề tài: Phân tích nước sinh hoạt Trang 16 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Công Toàn B CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH 2.1) Các tiêu cảm quan: Để đánh giá chất lượng nước sinh hoạt cần phải...
 • 53
 • 277
 • 3

Báo cáo thực tập phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 6.06

Báo cáo thực tập phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 6.06
... 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty - Tên Công ty: Công ... CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY Quá trình phân tích tình hình sử dụng Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 nắm bắt tình hình quản lý, cách thức huy động sử dụng vốn, kết đạt tồn trình sử dụng 2.3.1 ... nguồn vốn Công ty Như vậy, qua phân tích cấu vốn Công ty cho thấy kết thay đổi quy mô vốn Công ty 32 2.2.2 Phân tích đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định Công ty 2.2.2.1 Phân tích kết cấu nguồn vốn...
 • 52
 • 996
 • 11

Báo cáo thực tập: “Phân tích hoạt động và quản lý của công ty cổ phần đầu tư, thương mại dịch vụ” doc

Báo cáo thực tập: “Phân tích hoạt động và quản lý của công ty cổ phần đầu tư, thương mại dịch vụ” doc
... doanh Công ty Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại Dịch vụ Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Phần II : Các hoạt động quản chủ yếu công ty Công ty cổ phần Đầu tư, Thương ... MSV:2002D2909 Phần : Giới thiệu tổng quan công ty cổ phần đầu tư, Thương mại dịch vụ QUỎ TRỠNH HỠNH THàNH PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG TY CỔ PHẦN Đầu tư, Thương mại Dịch vụ Công ty Đầu tư, Thương mại Dịch vụ ... TRIỂN CỦA CỤNG TY CỔ PHẦN Đầu tư, Thương mại Dịch vụ Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại Dịch vụ Cơ cấu tổ chức máy quản Công ty cổ phần Đầu tư,...
 • 24
 • 234
 • 0

báo cáo thực tập phân tích phương pháp acid – base

báo cáo thực tập phân tích phương pháp acid – base
... (H2SO4) = (0,1858 ± 0,0029) N Nhậnxét: H2SO4 acid mạnh đa nấc, nấc thứ mạnh nên phân li hoàn toàn, nấc thứ hai phân li với pKa = 1,92, chuẩn độ chuẩn độ acid đơn nấc với đường cong chuẩn độ có bước ... hàm lượng N (%) NH4Cl phương pháp chuẩn độ thay Mục đích: - Ion NH4+ tạo hòa tan NH4Cl đơn acid yếu nên chuẩn độ trực tiếp NH4+ NaOH Do đó, ta phải chuyển ion NH4+ sang dạng acid liên hợp urotropin ... nồng độ dung dịch HCl - Phương trình chuẩn độ: B4O72- + 2H+ + 5H2O  4H3BO3 - Ta thấy thực chất phản ứng chuẩn độ phản ứng trung hòa đơn baz yếu H2BO3bằng đơn acid mạnh HCl Acid boric H3BO3 có pKa=...
 • 26
 • 8,575
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập phần mạng máy tínhbáo cáo thực tập phần mềm quản lý thư việnbáo cáo thực tập phần mềm quản lý nhân sựbáo cáo thực tập phần nguyên vật liệubáo cáo thực tập phân tích tài chính công tybáo cáo thực tập phân phối sản phẩmbáo cáo thực tập phân tích tài chính doanh nghiệpbáo cáo thực tập phân tích tình hình tài chínhbáo cáo thực tập phần cứngbáo cáo thực tập phân tích tài chínhbao cao thuc tap phan bonbáo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính doanh nghiệpbáo cáo thực tập phân tích tài chính công ty xây dựngbáo cáo thực tập phân bónbao cao thuc tap phan xuong amoniac nha may dam phu myNghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Ý TƯỞNG KỊCH BẢN QUẢNG CÁO QUẢNG CÁO OMO TẾT 2018Các nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhgiáo trình nghiệp vụ bán hàngLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam đang niêm yếtẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiĐánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵngBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyĐánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh nghệ an
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập