TIỂU LUẬN về DỤNG cụ đo NHIỆT THEO bức xạ

LUẬN VĂN DỤNG CỤ ĐO VÀ CẢM BIẾN

LUẬN VĂN DỤNG CỤ ĐO VÀ CẢM BIẾN
... KHẮC ĐỘ CỦA DỤNG CỤ ĐO VÀ CẢM BIẾN 1.1 Phương pháp khắc độ dụng cụ đo tương tự Dụng cụ đo tương tự loại dụng cụ đo mà số đại lượng liên tục tỉ lệ với đại lượng đo liên tục Trong dụng cụ đo tương ... hệ thống đo có nhiều cảm biến Tiếp theo ta xem xét số khía cạnh thông minh hoá cảm biến 1.4 Ứng dụng mạng nơron cảm biến thông minh 1.4.1 Khắc độ tự động cảm biến Cảm biến cho giá trị đo X thông ... công nghệ nói chung lĩnh vực đo lường nói riêng Nội dung chủ yếu luận văn tập trung nghiên cứu ứng dụng mạng nơron cho khắc độ dụng cụ đo cảm biến thông minh Luận văn bao gồm năm chương, chương...
 • 97
 • 265
 • 1

Tài liệu Luận văn - Dụng cụ đo và cảm biến pdf

Tài liệu Luận văn - Dụng cụ đo và cảm biến pdf
... KHẮC ĐỘ CỦA DỤNG CỤ ĐO VÀ CẢM BIẾN 1.1 Phương pháp khắc độ dụng cụ đo tương tự Dụng cụ đo tương tự loại dụng cụ đo mà số đại lượng liên tục tỉ lệ với đại lượng đo liên tục Trong dụng cụ đo tương ... hệ thống đo có nhiều cảm biến Tiếp theo ta xem xét số khía cạnh thông minh hoá cảm biến 1.4 Ứng dụng mạng nơron cảm biến thông minh 1.4.1 Khắc độ tự động cảm biến Cảm biến cho giá trị đo X thông ... bị đo bao gồm phương pháp khắc độ cho dụng cụ đo tương tự, dụng cụ đo có sử dụng vi xử lý máy vi tính chuyển đổi đo lường sơ cấp Chương nêu hướng ứng dụng mạng nơron cho việc xử lý số liệu đo...
 • 98
 • 283
 • 0

Tài liệu về dụng cụ đo và điều khiển

Tài liệu về dụng cụ đo và điều khiển
... Sai số tuyệt đối của phương tiện đo : Tầm đo của phương tiện đo cụ thể     Cấp xác dụng cụ đo : Là sai số cực đại mà dụng cụ đo mắc phải (được quy định bằng sai số tương đối quy đổi của dụng cụ đo đó) Theo tiêu chuẩn đo dụng cụ có 8 cấp chính xác : 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,4 – 4 ... cần đo : Các đại lượng biến thiên chậm/ nhanh  Mục đích đo : đo thực nghiệm/ dùng điều khiển tự động…  Phương pháp đo : đo trực tiếp/ gián tiếp /đo hợp bộ /đo lần… Đơn vị đo Điều kiện đo Điều ... đo (phân loại)  Theo nguyên lý đo Biến đổi thẳng X Y1 Bộ CĐ 1 Y2 Bộ CĐ 2 Y Bộ CĐ 3 Biến đổi có phản hồi X YT1 CĐT 1 YNm CĐN m  Cách thực phép đo o Đo trực tiếp / Đo gián tiếp o Đo 1 lần / Đo nhiều lần...
 • 25
 • 206
 • 1

TIỂU LUẬN về QUÁ TRÌNH CRACKING NHIỆT

TIỂU LUẬN về QUÁ TRÌNH CRACKING NHIỆT
... nghệ mà trình chia trình chuyển hoá hoá học tác dụng nhiệt sau: trình cracking nhiệt, trình cốc hoá, trình vibreking, trình pyrolise (còn gọi cracking hơi) Dưới tìm hiểu sâu bốn trình trình cracking ... cracking nhiệt thường dùng làm nguyện liệu để chế tạo FO hay nguyên liệu cho trình cốc hóa II Thông số công nghệ trình Những thông số công nghệ quan trọng ảnh hưởng đến trình cracking nhiệt nhiệt ... cracking nhiệt I Khái niệm, mục đích, nguyện liệu sản phẩm Khái niệm Cracking nhiệt trình biến đổi nguyên liệu dầu mỏ tác dụng nhiệt độ cao thành sản phẩm rắn, lỏng khí Mục đích trình Mục đích trình...
 • 10
 • 528
 • 3

BÀI THUYẾT TRÌNH GIỚI THIỆU VỀ DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ PANME-ĐỒNG HỒ SO

BÀI THUYẾT TRÌNH GIỚI THIỆU VỀ DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ PANME-ĐỒNG HỒ SO
... tay vào đầu đo làm đo di chuyển mạnh  Đồng hồ phải giá sử dụng  Không để đồng hồ chổ ẩm ướt  Không tháo nắp đồng hồ so 5 Một số đồng hồ so thường gặp C.Ứng dụng đồng hồ so Đồng hồ so dùng nhiều ... hồ so mặt B Vị trí mà kim đồng hồ so vị trí số có nghĩa vị trí mặt song song với mặt B ngược lại TÓM TẮT NỘI DUNG  Panme đồng hồ so dụng cụ đo xác khí Chúng sử dụng để kiểm tra kích thước chi ... đồng hồ so vị trí cao vị trí thấp quay chi tiết vòng Cách kiểm tra: Dùng mặt B làm chuẩn, đặt đồng hồ so lên mặt Để đầu đo tiếp xúc với mặt A cho kim đồng hồ so số Dịch chuyển đồng hồ so mặt...
 • 33
 • 1,322
 • 1

Tiểu luận "Ứng dụng tri thức vào đời sống hội"

Tiểu luận
... LỤC Lời nói đầu Chương1 Lý luận chung 1.1 Khái niệm tri thức 1.2 Vai trò tri thức đời sống hội 1.2.1 Kinh tế tri thức 1.2.2 Vai trò tri thức trị 1.2.3 Vai trò tri thức văn hoá-giáo dục Chương ... 1.2 Vai trò tri thức đời sông -xã hội Tri thức ngày trở lên quan trọng đời sống hội Nó tác động trực tiếp đến lĩnh vực hội :kinh tế,chính trị,văn hoá giáo dục 1.2.1 Vai trò tri thức Kinh tế-Kinh ... phát tri n lịch sử, thập kỷ gần tri thức vai trò phát tri n kinh tế -xã hội đề cặp nhiều.Vậy tri thức gì? Có nhiều cách định nghĩa tri thức hiểu Tri thức hiểu biết, sáng tạo khả năng, kỹ để ứng dụng...
 • 17
 • 200
 • 0

Tài liệu Tiểu luận: Con đường quá độ lên chủ nghĩa hội (CNXH) ở Việt Nam ppt

Tài liệu Tiểu luận: Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam ppt
... ĐỀ TÀI: Con đường độ lên chủ nghĩa hội (CNXH) Việt Nam I.> Tớnh tất yếu thời kỡ quỏ độ lên CNXH, bỏ qua chế độ Tư Bản chủ nghĩa Việt Nam Thời kỡ quỏ độ Thời kỡ quỏ độ thời kỡ mà xó hội cũ ... cũ chuyển sang xó hội – Xó hội – Xó hội Chủ Nghĩa, mặt kinh tế thời kỡ bao gồm mảng, phần, phận Chủ Nghĩa Tư Bản (CNTB) chủ Nghĩa Hội (CNXH) xen kẽ tỏc động nhau, lồng vào Nghĩa thời kỡ tồn ... Đảng, Mác-Xít-Lênin-Nít lónh đạo + Phải xây dựng khối đoàn kết liên minh cụng-nụng vững Quá độ lên CNXH Việt Nam a nước ta lựa chọn đường độ tiến thẳng lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN đường hợp lý,...
 • 11
 • 479
 • 0

Tài liệu Tiểu luận “Con đường quá độ lên chủ nghĩa hội ở Việt Nam” ppt

Tài liệu Tiểu luận “Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” ppt
... ĐỀ TÀI: Con đường độ lên chủ nghĩa hội (CNXH) Việt Nam I.> Tớnh tất yếu thời kỡ quỏ độ lên CNXH, bỏ qua chế độ Tư Bản chủ nghĩa Việt Nam Thời kỡ quỏ độ Thời kỡ quỏ độ thời kỡ mà xó hội cũ ... cũ chuyển sang xó hội – Xó hội – Xó hội Chủ Nghĩa, mặt kinh tế thời kỡ bao gồm mảng, phần, phận Chủ Nghĩa Tư Bản (CNTB) chủ Nghĩa Hội (CNXH) xen kẽ tỏc động nhau, lồng vào Nghĩa thời kỡ tồn ... Đảng, Mác-Xít-Lênin-Nít lónh đạo + Phải xây dựng khối đoàn kết liên minh cụng-nụng vững Quá độ lên CNXH Việt Nam a nước ta lựa chọn đường độ tiến thẳng lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN đường hợp lý,...
 • 14
 • 660
 • 1

Tiểu luận: Con đường quá độ lên chủ nghĩa hội (CNXH) ở Việt Nam pptx

Tiểu luận: Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam pptx
... TÀI: Con đường độ lên chủ nghĩa hội (CNXH) Việt Nam I.> Tính tất yếu thời kì độ lên CNXH, bỏ qua chế độ Tư Bản chủ nghĩa Việt Nam Thời kì độ Thời kì độ thời kì mà hội cũ chuyển sang hội ... – hội hội Chủ Nghĩa, mặt kinh tế thời kì bao gồm mảng, phần, phận Chủ Nghĩa Tư Bản (CNTB) chủ Nghĩa Hội (CNXH) xen kẽ tác động nhau, lồng vào Nghĩa thời kì tồn nhiều hình thức sở hữu ... Thực dân chủ XHCN Phát huy khả sáng tạo, tính tích cực chủ động cá nhân 5 Quá trình hình thành phát triển đường lên CNXH Vận dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin thời kỳ độ lên CNXH vào...
 • 14
 • 135
 • 0

Tiểu luận: Con đường quá độ lên chủ nghĩa hội (CNXH) ở Việt Nam pps

Tiểu luận: Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam pps
... TÀI: Con đường độ lên chủ nghĩa hội (CNXH) Việt Nam I.> Tính tất yếu thời kì độ lên CNXH, bỏ qua chế độ Tư Bản chủ nghĩa Việt Nam Thời kì độ Thời kì độ thời kì mà hội cũ chuyển sang hội ... – hội hội Chủ Nghĩa, mặt kinh tế thời kì bao gồm mảng, phần, phận Chủ Nghĩa Tư Bản (CNTB) chủ Nghĩa Hội (CNXH) xen kẽ tác động nhau, lồng vào Nghĩa thời kì tồn nhiều hình thức sở hữu ... Thực dân chủ XHCN Phát huy khả sáng tạo, tính tích cực chủ động cá nhân 5 Quá trình hình thành phát triển đường lên CNXH Vận dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin thời kỳ độ lên CNXH vào...
 • 14
 • 161
 • 0

Tiểu luận Vận dụng quy luật phủ định vào xây dựng nền vănhoá Việt Nam tiên tiến

Tiểu luận Vận dụng quy luật phủ định vào xây dựng nền vănhoá Việt Nam tiên tiến
... chế việc việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc trình hội nhập nước ta - Vận dụng quy luật phủ định phủ định vào việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc ... Thành vận dụng quy luật phủ định phủ định vào việc xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc - Trên sở lý luận thực tiễn nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm xây dựng văn hoá Việt Nam tiên ... Sự vận dụng quy luật phủ định phủ định vào việc xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tôc Hiện nay, vấn đề sắc văn hóa dân tộc biến thể vấn đề đặc biệt quan tâm Việt Nam...
 • 19
 • 123
 • 0

Cách sử dụng máy đo kiểm soát bức xạ xách tay pptx

Cách sử dụng máy đo kiểm soát bức xạ xách tay pptx
... nhân phóng xạ • Tầm soát ô nhiễm môi trường • Phát khí lượng hạt nhân phóng xạ thấp khác III Làm đo phát xạ? Máy sử dụng ống Geiger-Mueller để phát xạ Các ống Geiger tạo xung điện hành, xạ thời ... I Giới thiệu máy Radiation Alert Inspector: Đây dụng cụ y tế tối ưu hóa để phát mức thấp xạ đo xạ alpha, beta, gamma, tia x II Ứng dụng : • Phát đo nhiễm bẩn bề mặt • Giám sát xạ tiếp xúc làm ... Không để máy lò vi sóng, đo sóng vi ba, bạn làm hỏng • Dụng cụ bị ảnh hưởng không hoạt động xác để gần thiết bị sử dụng điện từ trường,vô tuyến điện như: radio, lò vi sóng, • Nếu bạn không sử dụng...
 • 8
 • 166
 • 0

Tiểu luận môn Quản lý đô thị và dân nông thôn Thực trạng và giải pháp về việc xây dụng nhà trái phép tại Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Tiểu luận môn Quản lý đô thị và dân cư nông thôn Thực trạng và giải pháp về việc xây dụng nhà trái phép tại Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
... Môn: Quản đô thị dân nông thôn CBHD: TS Lê Ngọc Thạch V KẾT LUẬN Thực trạng xây dựng nhà trái phép, sai phép vấn đề nhức nhói mà địa bàn quận Bình Thủy nói riêng, thành phố Cần Thơ nước nói ... viên thực hiện: IV Trang 12 Môn: Quản đô thị dân nông thôn CBHD: TS Lê Ngọc Thạch IV KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng Trong năm qua, công tác quản Nhà nước quy hoạch quản trật tự xây ... xây dụng nhà trái phép Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nghiên cứu đề giải pháp khả thi để nâng cao hiệu công tác quản Nhà nước lĩnh vực quản trật tự đô thị việc làm cần thiết, góp phần...
 • 20
 • 311
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân loại các dụng cụ đo nhiệt độbài tiểu luận về quy hoạch đô thịtiểu luận về quy hoạch đô thịdụng cụ đo nhiệt độ môi trườngdụng cụ đo nhiệt độ nước đang sôidụng cụ đo nhiệt độ nước pha sữadụng cụ đo nhiệt độ pha sữatiểu luận về giao thông đô thịdụng cụ đo nhiệt độ nước pha sữa cho bédụng cụ đo nhiệt độ sôidụng cụ đo nhiệt độ không khídụng cụ đo nhiệt độ bình sữadụng cụ đo nhiệt độ thực phẩmdụng cụ đo nhiệt độ cơ thểdụng cụ đo nhiệt độ phòngQuick study academic english grammar and punctuation 600dpiQuick study academic chem lab basics 600dpiQuick study academic chemistry equations and answers 600dpiQuick study academic chemistry periodic table basic 600dpiQuick study academic electronics part 2 600dpiQuick study academic calculus 1 600dpiQuick study academic chemistry 600dpiQuick study academic biology 1 600dpi2017 speaking part 2+3Chất lượng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu ở tỉnh Điện Biên) (1)Phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập trên nền tảng AndroidPhân tích lỗi sai của sinh viên Việt Nam khi sử dụng danh lượng từ trong tiếng Hán hiện đạiHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thể thao Đức TrungHoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Ngân SơnQuản lý thiết bị dạy học tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ đáp ứng yêu cầu dạy học thực hànhQuản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ AnQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hạ Long.Thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamÁp dụng pháp luật giải quyết các tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện naySản xuất và tiêu thụ lúa trên đại bàn xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập