Luận văn thạc sĩ: bảo hộ sáng chế dược phẩm theo quy định của hiệp định TRIPS

luận văn thạcBảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam với việc Việt Nam gia nhập Công ước Berne

luận văn thạc sĩ Bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam với việc Việt Nam gia nhập Công ước Berne
... tiễn bảo vệ quyền tác giả Trung Quốc gia nhập Công ớc Berne 48 Chơng 2: 51 thực trạng pháp luật việt nam bảo hộ quyền tác giả tham gia công ớc berne 2.1 Điều kiện bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn ... số 82 Chơng 3: 92 CƠ HộI; THáCH THứC Và NHữNG GIảI PHáP ĐốI VớI hệ thống bảo hộ quyền tác giả VIệT NAM KHI GIA NHậP CÔNG ƯớC BERNE 3.1 Thực trạng bảo vệ quyền tác giả Việt Nam 92 3.1.1 Thị trờng ... mở đầu Chơng 1: Lý LUậN Về QUYềN TáC GIả NHữNG NộI DUNG CHíNH CủA CÔNG UớC BERNE KINH NGHIệM LậP PHáP Và BảO Vệ QUYềN TáC GIả TRUNG QUốC KHI GIA NHậP CÔNG ƯớC BERNE 1.1 Khái quát chung quyền tác...
 • 122
 • 509
 • 0

Đề cương Luận văn thạcBảo hộ quyền tác giả trước những xâm phạm từ internet trên thế giới và Việt Nam Phân tích từ góc độ quyền con người

Đề cương Luận văn thạc sĩ Bảo hộ quyền tác giả trước những xâm phạm từ internet trên thế giới và Việt Nam Phân tích từ góc độ quyền con người
... chọn đề tài Bảo hộ quyền tác giả trước xâm phạm từ internet giới Việt Nam: Phân tích góc độ quyền người cho việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên ngành thạc pháp luật quyền người 1.2 Mục ... giả, quyền liên quan trước xâm phạm từ internet Việt Nam 2.1 Pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan 2.2 Thực trạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan từ internet Việt Nam ... nghiên cứu phạm vi bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan trước xâm phạm từ internet 1.5 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Vấn đề Bảo hộ quyền tác giả trước xâm phạm từ internet coi điểm xung đột hai...
 • 8
 • 358
 • 4

Luận văn thạcbáo chí học đổi mới phương thức hoạt động của đài truyền thanh cấp huyện ở cần thơ hiện nay

Luận văn thạc sĩ báo chí học đổi mới phương thức hoạt động của đài truyền thanh cấp huyện ở cần thơ hiện nay
... lý luận phương thức hoạt động đài truyền cấp huyện Chương 2: Thực trạng phương thức hoạt động đài truyền cấp huyện Cần Thơ Chương 3: Những vấn đề đặt giải pháp đổi phương thức hoạt động đài truyền ... PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 37 2.1 Khái lược đặc điểm kinh tế - xã hội hoạt động Đài Truyền cấp huyện thành phố Cần Thơ 2.2 Khảo sát phương thức hoạt ... truyền cấp huyện Cần Thơ Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG THỨC VÀ ĐÀI TRUYỀN THANH 11 1.1.1 Báo Phát Đài truyền...
 • 145
 • 198
 • 0

Luận văn Thạc sĩ vệ sinh an toàn thực phẩm theo HACCP

Luận văn Thạc sĩ  vệ sinh an toàn thực phẩm theo HACCP
... trạng báo động vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) An toàn thực phẩm vấn đề quan trọng người quốc gia, nhiên vài thập kỷ gần an toàn thực phẩm quan tâm cách mức kiểm soát tương ... CLVSATTP từ sản phầm từ sữa An toàn sản phẩm thực phẩm có sản phẩm sữa yếu tố quan trọng chuỗi sản xuất cung ứng thực phẩm Nếu không quan tâm mức đến tính an toàn sản phẩm thực phẩm chúng gây tổn thương ... dụng HACCP cho sản phẩm sở chế biến thực phẩm nói chung chế biến sữa nói riêng thiết để bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng Sữa chua uống loại thực phẩm...
 • 95
 • 2,515
 • 18

Luận văn thạc sĩ Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại ngân ngân hàng thương mại quốc tế mega chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại ngân ngân hàng thương mại quốc tế mega chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
... TMQT Mega CN TP HCM + ong L/C 33 ngân hàng TMQT Mega CN TP HCM + ngân hàng TMQT Mega CN TP HCM toán cho ngân hàng TMQT Mega CN TP HCM c ngoài, ngân hàng TMQT Mega CN TP HCM - ngân hàng TMQT Mega ... H C KINH T TP H CHÍ MINH - NGÔ TH TUY T MINH GI I PHÁP H N CH R TH C TÍN D NG CH NG T T I NGÂN HÀNG I QU C T MEGA CHI NHÁNH THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã s : 60340201 ... khách hàng sau thu phí thông báo hu phí Ngân hàng TMQT Mega CN TP HCM 2.2.2.2 Q C 32 L/C TMQT Mega CN TP HCM TMQT Mega CN TP HCM ngân hàng TMQT Mega CN TP ngân hàng TMQT Mega CN TP HCM ngân hàng...
 • 83
 • 82
 • 0

Luận văn thạc sĩ Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
... vay trung dài h r cho vay trung dài h vi c bi ra, gi cho vay trung dài h ch àn àng H ro cho vay trung dài h r àng có th làm gi cho vay trung dài h nh cho ngân hàng 1.2.2 S dài h àng: Trong l d ngân ... ngân hàng qu ày giúp ngân hàng ch àn tr àn 1.2.5 cho vay trung dài h - ng kinh doanh c cho vay trung dài h c àng: Khi r x cho vay ã lãi cho vay nh lãi cho kho ày làm cho ngân hàng m ong thu chi, ... RO TRONG HO T NG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI H N T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NG VI T NAM - CHI NHÁNH THÀNH PH Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s : 60340201 LU KINH T PGS.TS BÙI KIM Y N TP H Chí...
 • 118
 • 105
 • 0

CHẾ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ KINH DOANH VÀNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN HỒ MINH CHÂU.PDF

CƠ CHẾ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ KINH DOANH VÀNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN HỒ MINH CHÂU.PDF
... d ch vàng thoi (ch kh i/thanh/mi ng/gold bar), vàng xu ( y u d ng vàng) , vàng huy ch d ch vàng trang s c (nh t vàng trang s c có s ch tác vàng cao) Tuy nhiên, vàng xu, vàng huy ch i d ng vàng ... th tr ng vàng kinh doanh vàng tài kho n; iv.K t lu n v c ch qu n th tr ng vàng; iii.C ch qu n ng vàng kinh doanh vàng tài kho n 1.1 KHÁI QUÁT V VÀNG 1.1.1 Vàng Vàng ã c ánh giá cao hàng ... ho t ng kinh doanh vàng tài kho n 1.1 Khái quát v vàng 1.1.1 Vàng 1.1.2 C u vàng 1.1.3 Cung vàng 10 1.2 Th tr ng vàng kinh doanh vàng tài...
 • 108
 • 120
 • 0

Luận văn thạc sĩ về Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên phương diện mở rộng cung tín dụng

Luận văn thạc sĩ về Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên phương diện mở rộng cung tín dụng
... trạng cung tín dụng tổ chức tín dụng cho DNVVN địa bàn quận Tân Bình với hỗ trợ nhiệt tình thầy PGS.TS.Đinh Phi Hổ kiến thức chuyên môn, phương pháp thực luận văn thạc với đề tài Hỗ trợ phát triển ... hỗ trợ phát triển DNVVN - Trên phương diện mở rộng cung tín dụng? ” 9 NHIỆM VỤ Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung luận văn tập trung trả lời câu hỏi sau: - Yếu tố ảnh hưởng đến cung tín ... thạc với đề tài Hỗ trợ phát triển DN vừa nhỏ - phương diện mở rộng cung tín dụng Luận văn hoàn thành thời hạn giao, nội dung thể tính cấp thiết áp dụng thực tế, mang nhiều ý nghĩa khoa học...
 • 88
 • 290
 • 0

Luận văn thạc sĩ về Hỗ trợ Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ - trên phương diện mở rộng Cung tín dụng

Luận văn thạc sĩ về Hỗ trợ Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ - trên phương diện mở rộng Cung tín dụng
... hỗ trợ phát triển DNVVN - Trên phương diện mở rộng cung tín dụng? ” 9 NHIỆM VỤ Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung luận văn tập trung trả lời câu hỏi sau: - Yếu tố ảnh hưởng đến cung tín ... trạng cung tín dụng tổ chức tín dụng cho DNVVN địa bàn quận Tân Bình với hỗ trợ nhiệt tình thầy PGS.TS.Đinh Phi Hổ kiến thức chuyên môn, phương pháp thực luận văn thạc với đề tài Hỗ trợ phát triển ... thạc với đề tài Hỗ trợ phát triển DN vừa nhỏ - phương diện mở rộng cung tín dụng Luận văn hoàn thành thời hạn giao, nội dung thể tính cấp thiết áp dụng thực tế, mang nhiều ý nghĩa khoa học...
 • 88
 • 275
 • 0

LỄ HỘI CỔ TRUYỀN Ở PHỐ HIẾN HƯNG YÊN LUẠN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌ LICH SỬ

LỄ HỘI CỔ TRUYỀN Ở PHỐ HIẾN HƯNG YÊN LUẠN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌ LICH SỬ
... tiết học nhằm gợi lại kiến thức cũ mà sở để hình thành kiến thức học - Ôn tập thực sau học sinh vừa học mới, nhằm củng cố kiến thức học sinh vừa lĩnh hội, chốt lại kiến thức bản, cốt lõi học Hình ... thông tin theo cấu trúc khoa học giúp cho người học vận dụng thông tin lĩnh hội cách nhanh chóng, dễ dàng hiệu Thông qua OTCC tri thức người học hệ thống hoá, đào sâu mở rộng, sở mà bước rèn luyện ... động tự học nhà học sinh Ôn tập học sinh nhà tạo điều kiện để học tập lớp theo giảng đạt hiệu OTCC thực nhiều hình thức chủ yếu hai hình thức: OTCC học khóa lớp OTCC học khóa 1.1.4.1 OTCC học khóa...
 • 23
 • 207
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BAO THANH TOÁN TẠI NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ppt

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BAO THANH TOÁN TẠI NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ppt
... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BAO THANH TOÁN TẠI NHTM CP KỸ THƯƠNG VN .62 3.1 ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI …………………………………… 62 3.2 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN HOẠT ... thiết đó, chọn đề tài Phát triển sản phẩm bao toán Ngân Hàng Thương Mại CP Kỹ Thương Việt Nam để nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Đây lĩnh vực chưa áp dụng rộng rãi, đó, kinh nghiệm việc thực ... cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động tài trợ XNK nghiệp vụ bao toán NHTM CP Kỹ Thương Việt Nam Qua đó, Trang 10 đưa số giải pháp để phát triển sản phẩm bao toán NHTM...
 • 89
 • 423
 • 0

luận văn thạc sĩ kinh tế hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đăk lăk

luận văn thạc sĩ kinh tế hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đăk lăk
... 63 Trờng đại học kinh tế quốc dân NGUY N TH H I Y N HạN CHế RủI RO TíN DụNG TạI NGÂN HàNG NN&PTNT VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắKLắK Chuyên ngành: KINH Tế TàI CHíNH - NGÂN HàNG Hà Nội - 2011 ... ton v h n ch th i nh ng r i ro ho t ng tớn d ng c a chi nhỏnh t ck t ckp Trờng đại học kinh tế quốc dân NGUY N TH H I Y N HạN CHế RủI RO TíN DụNG TạI NGÂN HàNG NN&PTNT VIệT NAM - CHI ... n ch r i ro tớn d ng c a ngõn hng thng m i 1.2.1 Khỏi ni m v b n ch t r i ro tớn d ng a) Khỏi ni m r i ro tớn d ng i v i m i ho t ng kinh doanh thỡ luụn ti m n r i ro bờn nú, r i ro v kinh doanh...
 • 122
 • 109
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠCBảo hiểm y tế khu vực kinh tế phi chính thức ở Hà Nội

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Bảo hiểm y tế khu vực kinh tế phi chính thức ở Hà Nội
... dễ chuyển đổi Tuy nhiên, khu vực dễ bị tổn thương 1.2 Bảo hiểm y tế khu vực phi thức 1.2.1 Bảo hiểm y tế sách Bảo hiểm y tế tự nguyện * Bảo hiểm y tế BHYT đời sở chia sẻ rủi ro BHYT loại hàng ... đ y phát triển bảo hiểm y tế khu vực phi thức Việt Nam thời gian tới Chương 1: Bảo hiểm y tế khu vực kinh tế phi thức – vấn đề lý luận thực tiễn 1.1 Khu vực kinh tế phi thức 1.1.1 Khái niệm khu ... thực Bảo hiểm y tế khu vực kinh tế phi thức Nội 2.2.1 Khái quát khu vực kinh tế phi thức Nội Tại Nội khu vực phi thức nguồn cung cấp việc làm lớn với khoảng 1/3 số lượng công việc, ngày...
 • 24
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ vệ sinh an toàn thực phẩm theo haccpluận văn thạc sĩ bảo vệ thực vậtluận văn thạc sĩ bảo hiểmluận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hộiluận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển của một số giống lan hồ điệp nhập nội từ đài loanluận văn thạc sĩ báo chíluận văn thạc sĩ giải pháp chủ yếu để thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện hoằng hóa đến năm 2020luận văn thạc sĩ đánh giá quản lý rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng thương mạiluận văn thạc sĩ nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn nam cao của phạm thị lươngluận văn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự việt nam pothồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩcảm hứng thế sự và triết lý trong thơ chế lan viên giai đoạn sáng tác sau 1975 luận văn thạc sĩ ngữ vănhồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ đại học đà nẵngđơn đề nghị bảo vệ luận văn thạc sĩđơn xin gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩDẠY HỌC PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ Ở TRUNG HỌC CƠ SỞĐỘ ĐO PHI COMPACT VÀ ÁNH XẠ CÔ ĐẶCNghiên cứu biến đổi lâm sàng, điện thần kinhcơ ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối liên quan giữa vị trí khởi phát của rối loạn nhịp thất từ thất phải với điện tâm đồ bề mặt (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chi phí – hiệu quả trong điều trị suy thận mạn tính giai đoạn cuối bằng thận nhân tạo tại bệnh viện và lọc màng bụng ngoại trú (LA tiến sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAUTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN TIN HỌC CĂN BẢN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINHTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền singaporeTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới KHẢO sát THỰC TIỄN mô HÌNH dân CHỦ xã hội THUỴ điểnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ xã hội đức, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnNghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ bụng tại bệnh viện tỉnh Sơn La (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng cộng sản cu ba, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnTong hop cac quy trinh nghiep vu v1.5Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ kháng thể kháng thụ thể acetylcholin trong bệnh nhược cơ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố Hà Nội (2007 2009) (LA tiến sĩ)Lấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngThơ du tiên đời Đường (LA tiến sĩ)1479 qđ UIBND tinh Quang Ngai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập