MÁY ĐƯỜNG sắt 8 08GSvs YK25

Một số ý kiến góp phần hoàn thiện hình thức trả lương ở Nhà máy cơ khí cầu đường - Liên hiệp đường sắt Việt Nam.DOC

Một số ý kiến góp phần hoàn thiện hình thức trả lương ở Nhà máy cơ khí cầu đường - Liên hiệp đường sắt Việt Nam.DOC
... Nhà máy khí cầu đờng Sau thời gian thực tập nhà máy số ý kiến công tác trả lơng nhà máy chuyên đề thực tập tốt nghiệp "Một số ý kiến góp phần hoàn thiện hình thức trả lơng Nhà máy khí cầu ... 0918.775.368 Phần ba Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lơng nhà máy Nhà máy khí cầu đờng - Liên hiệp đờng sắt Việt Nam doanh nghiệp Nhà nớc hạng II Trong năm vừa qua nhà máy làm ăn ... 0918.775.368 Phần hai Phân tích tình hình trả lơng nhà máy khí cầu đờng - liên hiệp đờng sắt Việt Nam I/ Những đặc điểm chung nhà máy: Quá trình hình thành phát triển nhà máy Nhà máy khí cầu đờng...
 • 43
 • 317
 • 0

Ứng dụng máy vi tính vào công tác kế toán mua hàng và thanh toán tiền mua hàng tại công ty XNK và Cung ứng vật tư thiết bị đường sắt

Ứng dụng máy vi tính vào công tác kế toán mua hàng và thanh toán tiền mua hàng tại công ty XNK và Cung ứng vật tư thiết bị đường sắt
... Thơng Mại công tác kế toán mua hàng toán tiền mua hàng, em chọn đề tài : ứng dụng máy vi tính vào công tác kế toán mua hàng toán tiền mua hàng công ty XNK Cung ứng vật t thiết bị đờng sắt Nội ... công tác kế toán mua hàng toán tiền mua hàng Chơng II : Thực trạng kế toán mua hàng toán tiền mua hàng công ty XNK Cung ứng vật t thiết bị đờng sắt Chơng III : ứng dụng máy vi tính vào công tác ... III Sự cần thiết ứng dụng máy vi tính công tác kế toán mua hàng toán tiền mua hàng thời kỳ, chế độ trị, kế toán công cụ sắc bén phục vụ cho công tác quản lý Dới chế độ bao cấp, kế toán không...
 • 101
 • 392
 • 3

Nâng cao hiệu quả NK vật tư máy móc thiết bị ở công ty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (VIRASIMEX)

Nâng cao hiệu quả NK vật tư máy móc thiết bị ở công ty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (VIRASIMEX)
... vật t, máy móc thiết bị ngành đờng sắt Chơng II: Phân tích thực trạng nhập vật t máy móc thiết bị Công ty VIRASIMEX Chơng III: Phơng hớng biện pháp nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết bị Với ... Phơng hớng giải pháp nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết bị Công ty (VIRASIMEX) I/ Phơng hớng định hớng nhập vật t thiết bị Công ty VIRASIMEX 1/ Phơng hớng phát triển nhập Công ty Nh Nghị trung ... nhập máy móc thiết bị Công ty Nhập máy móc thiết bị Công ty VIRASIMEX hoạt động kinh doanh hàng năm mang lại lợi nhuận chủ yếu, thời điểm có nhiều Công ty khác tham gia vào nhập máy móc thiết bị...
 • 53
 • 287
 • 0

Nâng cao hiệu quả NK vật tư máy móc thiết bị ở Cty XNK Cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (VIRASIMEX)

Nâng cao hiệu quả NK vật tư máy móc thiết bị ở Cty XNK Cung ứng vật tư thiết bị đường sắt (VIRASIMEX)
... vật t, máy móc thiết bị ngành đờng sắt Chơng II: Phân tích thực trạng nhập vật t máy móc thiết bị Công ty VIRASIMEX Chơng III: Phơng hớng biện pháp nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết bị Với ... tài: "Nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết bị Công ty xuất nhập cung ứng vật t thiết bị đờng sắt" Tên giao dịch VIRASIMEX Đề tài đợc trình bày làm phần: Chơng I: Một số vấn đề hoạt động nhập vật ... định hớng nhập vật t thiết bị 40 Phơng hớng phát triển nhập công ty 40 Định hớng kinh doanh nhập máy móc thiết bị 41 II/ Một số biện pháp nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết 42 bị công ty Về...
 • 50
 • 181
 • 0

Nâng cao hiệu quả NK vật tư máy móc thiết bị ở Cty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt

Nâng cao hiệu quả NK vật tư máy móc thiết bị ở Cty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt
... vật t, máy móc thiết bị ngành đờng sắt Chơng II: Phân tích thực trạng nhập vật t máy móc thiết bị Công ty VIRASIMEX Chơng III: Phơng hớng biện pháp nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết bị Với ... tài: "Nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết bị Công ty xuất nhập cung ứng vật t thiết bị đờng sắt" Tên giao dịch VIRASIMEX Đề tài đợc trình bày làm phần: Chơng I: Một số vấn đề hoạt động nhập vật ... định hớng nhập vật t thiết bị 40 Phơng hớng phát triển nhập công ty 40 Định hớng kinh doanh nhập máy móc thiết bị 41 II/ Một số biện pháp nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết 42 bị công ty Về...
 • 53
 • 211
 • 0

Nâng cao hiệu quả nhập khẩu vật tư máy móc thiết bị ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng vật tự thiết bị đường sắt

Nâng cao hiệu quả nhập khẩu vật tư máy móc thiết bị ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng vật tự thiết bị đường sắt
... vật t, máy móc thiết bị ngành đờng sắt Chơng II: Phân tích thực trạng nhập vật t máy móc thiết bị Công ty VIRASIMEX Chơng III: Phơng hớng biện pháp nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết bị Với ... tài: "Nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết bị Công ty xuất nhập cung ứng vật t thiết bị đờng sắt" Tên giao dịch VIRASIMEX Đề tài đợc trình bày làm phần: Chơng I: Một số vấn đề hoạt động nhập vật ... giải pháp nâng cao hiệu nhập 40 vật t thiết bị công ty I/ Phơng hớng định hớng nhập vật t thiết bị 40 Phơng hớng phát triển nhập công ty 40 Định hớng kinh doanh nhập máy móc thiết bị 41 II/ Một...
 • 53
 • 181
 • 0

Nâng cao hiệu quả nhập khẩu vật tư máy móc thiết bị ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng vật tư thiết bị đường sắt

Nâng cao hiệu quả nhập khẩu vật tư máy móc thiết bị ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng vật tư thiết bị đường sắt
... định hớng nhập vật t thiết bị 40 Phơng hớng phát triển nhập công ty 40 Định hớng kinh doanh nhập máy móc thiết bị 41 II/ Một số biện pháp nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết 42 bị công ty Về hoạt ... vật t, máy móc thiết bị ngành đờng sắt Chơng II: Phân tích thực trạng nhập vật t máy móc thiết bị Công ty VIRASIMEX Chơng III: Phơng hớng biện pháp nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết bị Với ... tài: "Nâng cao hiệu nhập vật t máy móc thiết bị Công ty xuất nhập cung ứng vật t thiết bị đờng sắt" Tên giao dịch VIRASIMEX Đề tài đợc trình bày làm phần: Chơng I: Một số vấn đề hoạt động nhập vật...
 • 50
 • 206
 • 0

II.Phân tích tình hình tiền lương ở Nhà máy cơ khí cầu đường - Liên hiệp đường sắt Việt Nam

II.Phân tích tình hình tiền lương ở Nhà máy cơ khí cầu đường - Liên hiệp đường sắt Việt Nam
... đờng - Liên hiệp đờng sắt Việt Nam" Chuyên đề gồm phần: I sở lý luận vấn đề trả lơng cho ngời lao động II Phân tích tình hình tiền lơng Nhà máy khí cầu đờng - Liên hiệp đờng sắt Việt Nam III ... hội II/ Phân tích tình hình trả lơng cho ngời lao động nhà máy khí cầu đờng - liên hiệp đờng sắt Việt Nam Thực công văn số 629/TCCB-LĐ ngày l 8-7 -l997 Liên hiệp đờng sắt Việt Nam hớng dẫn việc ... Phân tích tình hình trả lơng nhà máy khí cầu đờng Liên hiệp đờng sắt Việt Nam I/ Những đặc điểm chung nhà máy Quá trình hình thành phát triển nhà máy Nhiệm vụ sản xuất tình hình thực số tiêu Cơ...
 • 43
 • 154
 • 0

Giáo trình thiết kế đường sắt - chương 2 - Tính sức kháng đầu máy pps

Giáo trình thiết kế đường sắt - chương 2 - Tính sức kháng đầu máy pps
... 4,17(Vd2 Vc2 ) = 2. 120 .r (Vtb ) r (Vtb ) vd (km) ( 2- 0) (m) ( 2- 0) 2 Nu ý l Vc=Vtb+V /2 v V=Vtb-(V /2) thỡ Vc - Vđ = 2Vtb V , ú: S = 2. vtb v 2. vtb v vtb v = = r (vtb ) 2. 120 .r (vtb ) 120 .r (vtb ... 0,0003V2 = 2, 2 + 0,01 .24 ,2 + 0,0003 .24 ,22 = 2, 62 N/kN w"0 = 0,7 + Q= 487970 27 1.9,81 (2, 62 + 12) = 3500 (tn) 9.81(1,08 + 12) Tớnh theo cụng thc gn ỳng: Q= 487970 27 1 = 3 529 (tn) 9,81(1,08 + 12) ... cV2 (N/kN) ú a, b, c - h s thc nghim Bng 2- H s thc nghim toa khỏch Loi toa Toa khỏch Liờn Xụ c Toa khỏch n a 1,4 2, 46 b 0,0 12 0, 026 ( 2- 0) ( 2- 0) c 0,0003 0,00 029 20 + 0,00032V2 (N/kN) ( 2- ...
 • 85
 • 521
 • 9

Báo cáo khoa học: "phân tích và đánh giá độ tin cậy của các phân hệ trên đầu máy diezel truyền động điện sử dụng trong ngành đường sắt" doc

Báo cáo khoa học:
... Phân hệ thiết bị phụ Phân hệ điện Phân hệ điều khiển Phân hệ thiết bị phụ Phân hệ động diezl Phân hệ động diezl Phân hệ thiết bị phụ Phân hệ điều khiển Phân hệ điều khiển Phân hệ động diezl Phân ... diezel truyền động điện, thấy rằng: a) Phân hệ truyền động điện đầu máy D13E D18E có độ tin cậy tơng đối cao, đứng thứ hai so với phân hệ khác, mặt khác cao so với độ tin cậy phân hệ truyền động điện ... tin cậy D9E D13E D12E D18E Phân hệ phận chạy Phân hệ phận chạy Phân hệ phận chạy Phân hệ phận chạy Phân hệ điều khiển Phân hệ điện Phân hệ thiết bị phụ Phân hệ động diezl Phân hệ điện Phân...
 • 9
 • 146
 • 0

Công trình đường sắt tập 1 part 8 pptx

Công trình đường sắt tập 1 part 8 pptx
... 2935 16 38 28LV1 B0-B0(20-20) 13 52 900 15 600 12 000 11 4 12 75 D12E CH Séc 19 85 19 86 10 00 H+K K6S 230DR 12 00 ði nMC-MC 11 400 3940 17 60 Dako B0-B0(20-20) 14 56 12 00 14 600 11 700 80 16 75 D13E nð 19 83 ... 11 644 2473 3 784 82 5 5 689 20 28 10 16 2200 34 21 456 32 13 306 2754 385 4 82 5 6700 2400 10 00 2200 385 14 3 28 2730 3635 82 5 9550 18 29-2 388 925 3000 280 300 40 280 14 23 24 25 26 27 28 29 30 31 170 D18E ... 14 22 13 96 14 19 34 22 13 56 13 50 13 53 14 24 13 94 14 21 Bánh gang toa xe 34 22 13 55 13 51 1353 14 24 13 94 14 21 Bánh ñúc l nh c a toa xe 28. 5 23.5 13 52 13 49 13 51 1429 13 96 14 28 C a xe than 14 35 mm nư...
 • 23
 • 128
 • 0

Giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 8 potx

Giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 8 potx
... Cú cỏch k hnh trỡnh tu c t múc l k ỳp ( hỡnh 6.7), k ng a ( hỡnh 6 .8) , giao (hỡnh ) N2 N1 N3 N4 Hỡnh 6.7 N1 N2 N3 N4 Hỡnh 6 .8 N1 N4 N2 N3 Hỡnh 6.9 Ta g i N1 + N2 v N3 + N4 l t ng s lu ng xe ... ng th i gian ủ u mỏy ủ ga ủo n chớnh ga ủo n quay Um - s l n ủ u mỏy kho c a khu ủo n ngy ủờm 6 .8 Bi u ủ ch y tu d tr nh ng khu v c cú bi n ủ ng l n v kh i l ng v n chuy n cng nh cỏc ủi u ki n ... tu Cũn ủ i v i cỏc cụng trỡnh l n thỡ k bi u ủ ch y tu c n nh ng kho ng th i gian tr ng ủ thi 1 58 cụng Th i gian tr ng ny l th i gian quy ủ nh khụng ủ c cho tu ch y trờn cỏc ủo n ủ ng ủang s a...
 • 21
 • 139
 • 2

Khảo sát và thiết kế đường sắt part 8 pdf

Khảo sát và thiết kế đường sắt part 8 pdf
... giỏc S th t ủ nh S th t c nh To ủ ủ nh cỏc c nh cỏc c nh x y z hỡnh tam giỏc 58 35 44 383 ,5 123 45 55 381 ,4 134 47 52 380 ,1 145 í ngha c a cỏc c t 1- ủó rừ khụng c n gi i thớch C t 5: ủ i v i m ... thi u c a ti C ly nhỡn sang bờn t i thi u x tu c a xe cú ủ ng c 140 1200 470 120 900 400 100 85 0 340 80 80 0 270 Ghi chỳ: C ly nhỡn c a ti x xe cú ủ ng c tng ng v i c p h ng ủ ng m ti x ph i d ng ... l h s khớ h u ủ chuy n tr s c ng ủ ma ro chung v ni tớnh toỏn: K1 = S1 28 S1 - V su t c a vựng thi t k ng v i P = 1% 28 - V su t trung bỡnh c a ton mi n B c ng v i t n su t 1% 6.4.2 c tớnh c...
 • 34
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phí vận chuyển xe máy bằng đường sắtgiá cước vận chuyển xe máy bằng đường sắtvận chuyển xe máy bằng đường sắtdịch vụ vận chuyển xe máy bằng đường sắtsử dụng may ủi trong thi công đương sắtbộ máy tổ chức của ban quản lý xây dựng đường sắtcơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp vận tải đường sắtgiao thơng vận tải 1814 xti phen xơn phát minh đầu máy xe lửa 1825 anh khánh thành đoạn đường sắtpháp sản lượng gang sắt tăng 3 lần độ dài đường sắt tăng 100 lần từ 30 km lên đến 3000 km giữa thế kỉ xix pháp có trên 5000 máy hơi nước đến năm 1870 khoảng 27000 chiếcđức sản lượng than sắt thép và độ dài đường sắt tăng từ 2 đến 3 lần số máy hơi nước tăng 6 lầncâu 1 đoạn đường sắt gần nhà út vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gìđường sắtnhà máy đườngđường sắt hà nộiđường sắt việt namTrọn bộ File Autocad Hồ sơ thiết kế nhà 9x16,6mPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thắng Nâyhành vi sức khỏe dưới góc nhìn xã hộiThiết kế vi mạch cmos vlsi tập 3 tin học và đời sống tống văn on (chủ biên)Lời bài hát Khúc hát dạo chơiLời bài hát Những khúc nhạc hồngLời bài hát Nụ cười Phạm TuyênLời bài hát sinh nhật hồngLời bài hát chiếc đèn ông saoLời bài hát Cùng bước đềutiếng anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòngLời bài hát Em đi chơi thuyềnbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 18Lời bài hát Hãy giữ cho bầu trời xanhLời bài hát Mèo đi câu cáLời bài hát Trường chúng cháu đây là trường Mầm nonLời bài hát Em yêu thủ đôLời bài hát Cá vàng bơiLời bài hát Chim mẹ chim conLời bài hát Khúc hát chim sơn ca