MÁY KHOAN KÍCH NGẦM

Đồ án thiết kế hệ thống máy khoan

Đồ án thiết kế hệ thống máy khoan
... ứng dụng mà đồ án thiết kế điều khiển công nghệ khoan Tự động hoá điều khiển công nghệ khoan trình tạo lỗ thủng bề mặt vật thể có kích thớc chiều sâu định trớc Trong công việc thiết kế, tự động ... 16 Chọn thiết bị chấp hành 17 chọn nút ấn 17 SƠ Đồ LắP RáP Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị 17 Sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển hệ thống 18 - Đồ án điều khiển ... khiển 09 sơ đồ nguyên lý điều khiển hệ thống 11 2.1 phần tử 2.2 sơ đồ nguyên lý 12 2.3 thuyết minh nguyên lý hoạt động sơ đồ Chơng III: Tính 11 13 chọn thiết kế mạch lắp ráp Chọn thiết bị 14...
 • 26
 • 1,417
 • 9

Máy khoan mạch in ứng dụng CNC đứng

Máy khoan mạch in ứng dụng CNC đứng
... _ MINH HỌA THÔNG TIN NỐI TIẾP BẤT ĐỒNG BỘ Đối với máy PC, cổng liên lạc nối tiếp (serial port) gọi cổng COM Hoàn toàn sử dụng cổng để kết nối máy PC với máy tính khác, với Modem, máy in, máy ... DIRECTION ON DCE IN OUT IN OUT OUT OUT OUT OUT IN OUT OUT OUT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 18 19 20 21 22 23 24 25 SVTH : NGUYỄN THỊ CHÍNH DTR SCA CD CG CE CH/CI DA IN IN OUT OUT IN/ OUT IN - Hình 2-3 Qui ... 20kbps Giao tiếp qua cổng PRINT (Cổng máy in) : IBM PC cho phép sử dụng đến cổng song song có tên LP1, LP2 LP3 Kiểu giao tiếp song song dùng để truyền liệu máy tính máy in Khác với cách giao tiếp...
 • 90
 • 686
 • 4

Máy khoan hầm toàn tiết diện TBM

Máy khoan hầm toàn tiết diện TBM
... điều khiển máy khoan TBM làm việc Khoan hầm toàn tiết diện sử dụng thiết bị TBM mang lại hiệu cao, đáp ứng yêu cầu môi trường đảm bảo an toàn cho công nhân Khi sử dụng thiết bị TBM tiết kệm phương ... cho thi công hầm theo phương pháp áo NATM Tuy nhiên, giá thành tổ hợp máy TBM không rẻ, di chuyển máy công trình gặp nhiều khó khăn kích thước máy lớn Máy khoan TBM cỡ nhỏ Máy khoan TBM cỡ lớn ... Lắp đặt máy khoan TBM bên Máy khoan TBM lắp đặt xong sẵn sàng làm việc Kết thúc trình khoan Thiết bị vận chuyển: thông thường hệ băng tải kết hợp...
 • 4
 • 1,364
 • 18

Shop manual máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 5)

Shop manual máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 5)
... piston, driver and rotation chuck bushing 13 In the event of defect, remove to a suitable workshop for repair or replacement After the first shift when using a new- or newly overhauled rock ... accumulators – hydraulic motor – screws – connections Other repairs must be carried out in a suitable workshop in accordance with the After every 40th percussion-hour · Grease the gear 11 ... 400th percussion-hour: · Remove the rock drill from the drill rig and send it to a suitable workshop for overhauling* * The rock drill should be overhauled at suitable intervals, based on local...
 • 16
 • 283
 • 3

Shop manual máy khoan hầm Boomer H282 - P1

Shop manual máy khoan hầm Boomer H282 - P1
... 12 10-hour interval 12 Boom 14 10-hour interval 14 Hydraulic systems 15 10-hour interval 15 Compressor 16 10-hour interval ... 10-hour interval 35 Emergency stops 35 10-hour interval 35 Fire extinguishers 36 10-hour interval 36 Diesel engine 37 10-hour ... 19 Boom 21 50-hour interval 21 Hydraulic systems 22 50-hour interval 22 Reeling units 23 50-hour interval 23 Actions...
 • 62
 • 248
 • 3

Shop manual máy khoan hầm Boomer H282 - P2

Shop manual máy khoan hầm Boomer H282 - P2
... MI Phone: + 39 - (0)2 - 61 79 91 Fax: + 39 - (0)2 - 61 79 95 20 Japan Shiba Bldg 11F 1 3-4 Shiba 2-chome Minato-ku Tokyo 10 5-0 014 Phone: + 81 - (0)3 - 57 65 78 90 Fax: + 81 - (0)3 - 57 65 31 99 ... + 52 - - 553 90 15 20 Morocco P O Box 13 844 20 300 Casablanca Phone: + 212 - - 600 040 Fax: + 212 - - 60 05 22 Norway P O Box 334 N-1401 Ski Phone: + 47 - 64 - 86 03 00 Fax: + 47 - 64 - 86 03 ... - (0)2 - 82 52 65/6 Fax: + 254 - (0)2 - 82 52 15 Korea C-P.O Box 8354 Seoul Phone: + 82 - (0)2 - 29 89 40 00 Fax: + 82 - (0)2 - 522 82 39 Malaysia 26 Jalan Anggerik Mokara 31/47 Phone: + 60 -...
 • 249
 • 251
 • 3

Shop manual máy khoan hầm Boomer H282 - P3

Shop manual máy khoan hầm Boomer H282 - P3
... data Boomer/ Rocket Boomer 280 with DC15, DC16 carrier Note A brief summary of data follows For more detailed information, see the maintenance instructions All information applies to a standard-equipped ... 11201) Radiated acoustic power (ISO/DIS 11201) Vibration level, floor (ISO 2631/1) 9. 9-1 1.7 m 1.95 m 2. 3-3 .0 m 1 7-2 0 tonnes 55 kW See data plate See data plate See data plate 0º 14º Complies with ... Main rig components 1250 0070 75 Figure: Boomer/ Rocket Boomer with DC15 or DC16 carrier Rock drill Feeder Boom Front jacks Rear jacks Cable reeling unit Water-hose reeling unit Protective roof 13...
 • 90
 • 230
 • 2

Shop manual máy khoan hầm Boomer H282 - P4

Shop manual máy khoan hầm Boomer H282 - P4
... a manual for the rig instructions for different components a spare parts catalogue for the rig spare parts lists for different components diagrams The Manual This manual is intended for the Boomer/ Rocket ... any faults rectified 18 Safety Fire-fighting After extinguishing, replace the hand-held fire extinguisher with a new, approved hand-held fire extinguisher Hand-held fire extinguisher and fire fighting ... cope with a tilt of + /- 14° in the direction of movement with a camber of + /- 5° during transport To cope with a tilt of + /- 14° in the direction of movement with a camber of + /- 0° during operation...
 • 36
 • 257
 • 3

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 2) - 2.1

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 2) - 2.1
... disc 2)3 ) Valve seat 2) LE2, -3 , -5 , LF2, -3 LE7, -1 0/50Hz, LF5, -7 Delivery disc 2)3 ) Guard 2) Spring 2)3 ) O-ring 2)3 ) LE2, -3 , -5 , LF2, -3 LE7, -1 0/50Hz, LF5, -7 O-ring 2)3 ) LE2, -3 , -5 , LF2, -3 ... LE/LT2, -3 , -5 , -7 , -1 0/50Hz, LF2, -3 , -7 LE10/60Hz, LE15, -2 0, LF10 Washer LE/LT2, -3 , -5 , -7 , -1 0/50Hz, LF2, -3 , -7 LE10/60Hz, LE15, -2 0, LF10 Locknut LE/LT2, -3 , -5 , -7 , -1 0/50Hz, LF2, -3 , -7 LE10/60Hz, ... LE2, -3 , -5 , LF2, -3 LE7, -1 0/50Hz, LF5, -7 Piston 1 )2) Cylinder 1 )2) Washer LE2, -3 , -5 , LF2, -3 LE7, -1 0/50Hz, LF5, -7 Lock nut 1 )2)4 ) LE2, -3 , -5 , LF2, -3 LE7, -1 0/50Hz, LF5, -7 Pin 1 )2) Suction...
 • 86
 • 283
 • 5

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 2) - 2.2

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 2) - 2.2
... O-ringsats 3115 9153 90 13 3115 3473 81 (05 MSQ-100-SH /2) 3115 3473 82 (06–MSQ-125-SH /2) 3115 3473 83 (07–MSQ-160-SH /2) 3115 3473 80 (02–MSQ-80-SH /2) 25 10 10 10 18 19 1250 0179 97 14 Hydraulic ... Anslutningsplatta U-manschett (AUN 2 5-4 0) Låsbricka Skruv (M6S 12x3 0-8 .8 Fzb) Nippel Styrning U-manschett O-ring (89.1x5,7 90° IRH) Spolhuvud U-manschett (AUN 3 8-1 03) Stoppring O-ring (79.2x5,7) ... Heli-Coil insatser (M 12) – Monteringsverktyg för Heli-Coil insatser (M14) – Monteringsverktyg för Heli-Coil insatser (M16) – Monteringsverktyg för Heli-Coil insatser (M20) – Demonterings- och...
 • 21
 • 309
 • 6

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 2) - 2.3

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 2) - 2.3
... 004 9-2 2 1-8 2 2-0 Telefax: 004 9-2 2 1-8 2 2-5 304 Telex: 881 2-0 khd d http://www.deutz.de Votre DEUTZ AG â 2000 DEUTZ AG Deutz-Mỹlheimer Str 14 7-1 49 D-51057 Kửln 24 fr Lista de Piezas de Repuesto F 3-6 L ... 004 9-2 2 1-8 2 2-0 Telefax: 004 9-2 2 1-8 2 2-5 304 Telex: 881 2-0 khd d http://www.deutz.de Ihre DEUTZ AG â 2000 DEUTZ AG Deutz-Mỹlheimer Str 14 7-1 49 D-51057 Kửln de Spare Parts Catalogue F 3-6 L 912/W + E-Pac ... expert advice Bestell-Nr.: 0297 7445 (CD-ROM) Obtainable from the local service Partner reponsible for you or from: Telefon: 004 9-2 2 1-8 2 2-0 Telefax: 004 9-2 2 1-8 2 2-5 304 Telex: 881 2-0 khd d http://www.deutz.de...
 • 132
 • 278
 • 3

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 1) - P1

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 1) - P1
... 9106128875 CONNECTION DIAG EXTERNAL CONNECTIONS 2 8-3 0 9106128962 CIRCUIT DIAGRAM Y/D START 3 1-3 3 9106144573 DRAWING LUBRICATION WARNING-KIT 3 4-3 6 27 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... Page 5112290092 CIRCUIT DIAGRAM CARRIER DC15/16 1 4-1 7 5112290093 CONNECTION DIAG CARRIER DC15/16 1 8-2 1 5112290094 CONNECTION DIAG CARRIER DC 15/16 2 2-2 4 5112312539 SCHEME BRAKE LIGHTS 25 5112313479 ... ROOF 9106160964 HYDR SYSTEM RIG SYSTEM 51 9106160996 HYD.SET REEL DUAL COMMAND REELS 52 40 41 4 2-4 3 4 8-4 9 50 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ...
 • 56
 • 357
 • 6

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 1) - P4

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 1) - P4
... Control Pressure Hammer Control Pressure Control Pressure Rotation Atlas Copco Rock Drills AB SE-791 01 ÖREBRO Sweden ©Atlas Copco 2003 Printed in Sweden Atlas Copco, ÖREBRO 2003 No 9851 6269...
 • 4
 • 168
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đồ án máy khoan kích ngầmmáy khoanmáy khoan hầmmáy khoan hầm boomer h282máy khoan hầm boomer h282cấu tạo máy khoangiáo trình máy khoanđiều khiển máy khoan mạchmáy khoan nhiều trụcvỏ máy khoan phámáy khoan mạch inthiết kế hệ điều khiển cho mô hình máy khoan tự độngcác loại máy khoanthiết kế máy khoan bànmáy khoan ecm660 iiiMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà NộiMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Cao TrụMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư công nghệ và Thương mại TECHTRACOMột số giải pháp nâng cao năng suất dịch vụ nhà hàng tại Công ty TNHH Thương mại du lịch Toàn ThắngApplication of the Ecosystem Model to the Mathematical Simulation of Water Environment Dynamic under Anaerobic State in the Organically Polluted Agricultural ReservoirApplication of the Ecosystem Model to the Mathematical Simulation of Water Environment Dynamic under Anaerobic State in the Organically Polluted Agricultural ReservoirMột số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch số 2 Hà NộiMột số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Đống ĐaMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiMở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc NinhMột số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần tích hợp hệ thống CTSPhát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020Phát triển môi trường phục vụ du lịch tại Thành phố Đà Lạt đến năm 2015TỔNG HỢP QUAN ĐIỂM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨMXây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty dịch vụ viễn thông VinaphoneMở rộng cho vay đối với làng nghề tại ngân hàng thương mại cổ phần Á châu chi nhánh Bắc NinhGiải pháp tổ chức và điều khiển lưu lượng mạng thông tin truyền thông vùng Tây NguyênPHÂN LOẠI GIỚI TÍNH NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI DỰA VÀO TIN NHẮN VĂN BẢN VÀ WORD2VECCác giải pháp nâng cao chất lượng dịch bán hàng của Công ty Petrolimex giai đoạn 2006 – 201NGHIÊN CỨU DỰ ÁN KHẢ THI XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI HUYỆN YÊN PHONG TỈNH BẮC NINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập