Bài giảng Mô hình hồi quy hai biến

hình hồi quy hai biến và một vài tư tưởng cơ bản

Mô hình hồi quy hai biến và một vài tư tưởng cơ bản
... tố đại diện cho tất biến hịnh; _Ngay biết biến bị loại khỏi hình biến ,khi ta xây dung hình hồi quy bội ,nhng số liệu cho biến _Ngoài biến giảI thích hình có số biến khác nhng ảnh ... vi Ba môn trang bị kiến thức sở để học sinh nhà kinh tế đI vào chuyên ngành hẹp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 .Mô hình hồi quy hai biến vài t tởng bản: ... muốn có hình dơn giản đợc Nếu giảI thích hành vi biến Y số nhỏ biến giảI thích nh ta tờng minh biến khác biến bị loại khỏi hình ta ding yếu tố U i để thay cho tất biến 1.5.Hàm hồi quy mẫu...
 • 18
 • 1,479
 • 1

Tài liệu Chương II: hình hồi quy hai biến - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm pptx

Tài liệu Chương II: Mô hình hồi quy hai biến - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm pptx
... định hình Kiểm định hình Kiểm tra lỗi hình Dự báo Nguyen Duy Tam - IDR  34 Hàm hồi quy Log – Lin  Nguyen Duy Tam - IDR Hàm hồi quy Lin – Log  33 Hàm hồi quy Log Log 17 19-Aug-10  ... P_value 31 Biến Hệ số độc lập phù hợp + 2.X R2 test2 Ftest P_value P_value_ F Quy t định H0 Nguyen Duy Tam - IDR 32 16 19-Aug-10 Lựa chọn hình phù hợp Tạo biến phù hợp với dạng hình Ước ... 0: hình có khả dùng Nguyen Duy Tam - IDR  So sánh giá trị Ftest giá trị F tra bảng F(α,k-1,n-k)  Chọn H0 Ftest < F(α,k-1,n-k) ngược lại  25 Chọn H1 Pvalue ≤ α ngược lại Nguyen Duy Tam -...
 • 19
 • 721
 • 5

Tài liệu Chương 2: hình hồi quy hai biến (tt) pdf

Tài liệu Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến (tt) pdf
... n−2 III KiỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUY Các đại lượng ngẫu nhiên a Đại lượng ngẫu nhiên Ui Ta có Yi = β1 + β X i + U i Vì Ui ~ Nên Yi ~ N(0,σ2) N(β1+β2Xi,σ2) III KiỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUY Các đại lượng ... áp dụng Từ số liệu cho ví dụ trước , yêu cầu tính khoảng tin cậy β1,β2 σ2 Ví dụ áp dụng Từ số liệu cho ví dụ trước , yêu cầu tính khoảng tin cậy β1,β2 σ2 III KiỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUY Kiểm định ... cậy chấp nhận H0 Nếu β0 không thuộc khoảng tin cậy bác bỏ H0 III KiỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUY Kiểm định giả thiết hệ số hồi quy a Kiểm định giả thiết β2 Phương pháp giá trị tới hạn (kiểm định t) ˆ...
 • 20
 • 827
 • 1

Tài liệu Chương 2: hình hồi quy hai biến pptx

Tài liệu Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến pptx
... HỒI QUY HAI BiẾN Hồi quy qua gốc tọa độ Trên thực tế dùng đến hình hồi quy qua gốc tọa độ V MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BiẾN hình tuyến tính logarit Hay gọi hình log-log hay hình log ... (linear) nên hình có tên gọi log-lin V MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BiẾN hình log-lin Ý nghĩa hệ số β2 : Y thay đổi β2 % X thay đổi 1đơn vị V MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BiẾN hình lin-log ... DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY Trình bày kết hồi quy Kết hồi quy ví dụ trước : ˆ Y = − 5,4517 + 0,9549 X i se t p _ value 0,672 IV SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY Vấn đề đổi đơn vị tính hàm hồi quy Trong hàm hồi quy...
 • 19
 • 582
 • 6

Tài liệu CHUONG2-mo hinh hoi quy hai bien pptx

Tài liệu CHUONG2-mo hinh hoi quy hai bien pptx
... Thí dụ 2: Bảng sau cho số liệu lượng bán (Y- tấn/tháng) đơn giá hàng A (X- ngàn đồng/kg) Giả sử Y, X có q.hệ t.quan t.t Hãy ước lượng hàm h.qui Y theo X Giải: Từ số liệu q.sát X Y cho bảng ta ... Với g.t 1-5 PP OLS, ước lượng PP OLS ước lượng tuyến tính, không chệch có p.sai nhỏ Đối với hàm hai biến, ˆ ,β tương ứng ˆ β1 ước lượng t.tính, không chệch, có p.sai nhỏ β 1, β 2- Phương sai ... Yi i =1 ) RSS (Residual Sum of Squares) TSS = ESS + RSS Nếu hàm hồi qui mẫu phù hợp tốt với số liệu quan sát ESS lớn RSS Nếu tất giá trò q.sát Y nằm SRF ESS TSS RSS = Ngược lại, hàm hồi qui...
 • 74
 • 437
 • 2

Tài liệu HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN , MỘT VÀI TƯ TƯỞNG CƠ BẢN pot

Tài liệu MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN , MỘT VÀI TƯ TƯỞNG CƠ BẢN pot
... CHƯƠNG I: MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN , MỘT VÀI TƯ TƯỞNG CƠ BẢN 1.1 Phân tích hồi quy a Bản chất phân tích hồi quy b Phân tích hồi quy quan hệ khác 1.2 Bản chất nguồn số liệu cho phân tích hồi quy a ... số liệu b Nguồn gốc số liệu c Bản chất chung số liệu kinh tế – xã hội 1.3 hình hồi quy tổng thể 1.4 Sai số ngẫu nhiên chất 1.5 Hàm hồi quy mẫu 1.1 Phân tích hồi quy (regression analysis) a Bản ... tích hồi quy phân tích ng quan - Phân tích ng quan + Đo mức độ kết hợp tuyến tính hai biến hệ số ng quan + Các biến có tính chất đối xứng - Trong phân tích hồi quy + Ước lượng dự báo biến...
 • 28
 • 355
 • 0

Tài liệu HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT docx

Tài liệu MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT docx
... II: MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT 2.1 Phương pháp bình phương nhỏ (OLS) 2.2 Các giả thiết phương pháp OLS 2.3 Độ xác ước lượng OLS 2.4 Hệ số r2 đo độ phù hợp hàm hồi ... hàm hồi quy mẫu 2.5 Phân bố xác suất Ui 2.6 Khoảng tin cậy kiểm định giả thiết hệ số hồi quy 2.7 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy, phân tích hồi quy phân tích phương sai 2.8 Phân tích hồi quy dự ... thiết hệ số hồi quy Đối với β j ( j = ÷ 2) Ước lượng khoảng tin cậy Kiểm định giả thiết Đối với σ Ước lượng khoảng tin cậy Kiểm định giả thiết 27 Ước lượng khoảng tin cậy β j ( j = ÷ 2) ˆ βj −βj...
 • 39
 • 1,155
 • 4

Tài liệu hình hồi quy hai biến pdf

Tài liệu Mô hình hồi quy hai biến pdf
... 1   X i*  U i Đây dạng hồi quy tuyến tính biết 10 1/2/2013 V MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BiẾN hình tuyến tính logarit V MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BiẾN hình log-lin PRF : ln Yi  1 ... hợp hình (R2) hình có thực phù hợp?  Kiểm tra xem hình có thỏa mãn giả thiết hình hồi qui tuyến tính cổ điển hay không 1/2/2013 IV SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY IV SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY ... SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY ˆ Yi   5,4517  0,9549 X i se t p _ value IV SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY Vấn đề đổi đơn vị tính hàm hồi quy Vấn đề đổi đơn vị tính hàm hồi quy Trong hàm hồi quy hai biến ,...
 • 12
 • 391
 • 2

HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN VÀ MỘT SỐ TƯ TƯỞNG CƠ BẢN

MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN VÀ MỘT SỐ TƯ TƯỞNG CƠ BẢN
... biến khác hình Ngay biết biến bị loại khỏi hình biến nào, xây dựng hình hồi quy bội, số liệu cho biến Ngoài biến giải thích có hình số biến giải thích khác ảnh hưởng đến Y nhỏ Trong ... dụng phụ thuộc vào hình lựa chọn 2.3 hình hồi quy tổng thể Phần nói phân tích hồi quy đặc biệt quan tâm đến ước lượng dự báo giá trị trung bình biến phụ thuộc sở biết giá trị biến độc lập ... gọi hệ số hồi quy β1 hệ số tự (hệ số chặn), β2 hệ số góc, Ui chênh lệch giá trị thực tế với giá trị ước lượng hay gọi sai số ngẫu nhiên Trong phân tích hồi quy ước lượng tham số thông qua số liệu...
 • 13
 • 90
 • 0

HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT
... ∑Xiei = 3.2 Các giả thuyết phương pháp ước lượng bình phương bé Trong phân tích hồi quy, mục đích ước lượng, dự báo tổng thể, tức ước lượng Yi hay hình hồi quy tuyến tính đơn ước lượng Yi = β1 ... α 1và α2 tìm phương pháp bình phương bé ước lượng điểm β1, β2 Chúng ta chất lượng ước lượng nà Chất lượng ước lượng phụ thuộc vào : - Dạng hàm hình chọn - Phụ thuộc vào Xi Ui - Phụ thuộc vào ... nhiên người ta tả hàm ước lượng theo tính hiệu tương đối chúng Một hàm ước lượng hiệu hàm ước lượng khác có phương sai nhỏ Hình 2.9 tả hàm ước lượng có hiệu tương đối hàm ước lượng hiệu tương...
 • 21
 • 88
 • 0

Bài giảng hình hồi quy tuyến tính

Bài giảng mô hình hồi quy tuyến tính
... Hồi qui tuyến tính Hồi qui tuyến tính sở (1) Một cách khác sử dụng đường cong đa thức: Tùy theo giá trị M, có hàm xấp xỉ với g ị( ợ giá trị (xi, ti) cho Hàm hồi qui tuyến tính cơ Hàm hồi qui tuyến ... Hàm hồi qui tuyến tính cơ Hàm hồi qui tuyến tính sở (1) Công thức tổng quát: Trong φ j ( x) hàm sở (basis functions) w = (w0, w1, …, wM-1)T φ = (φ0, φ1, …, φM-1)T Hàm hồi qui tuyến tính cơ Hàm hồi ... qui tuyến tính sở (2) Hàm sở dạng đa thức: g ≡ Hàm dạng đa thức Hàm hồi qui tuyến tính cơ Hàm hồi qui tuyến tính sở (3) Hàm sở dạng Gaussian: g Trong μj tính theo công thức: Hoặc: với Hàm hồi qui tuyến tính cơ...
 • 43
 • 209
 • 1

slide bài giảng kinh tế lượng hình hồi qui hai biến ước lượng và kiểm định

slide bài giảng kinh tế lượng mô hình hồi qui hai biến ước lượng và kiểm định
... cov(Ui, Xi) = (i ≠ j) t.quan ĐỊNH LÝ GAUSS-MARKOV Với g.t 1-5 PP OLS, ước lượng PP OLS ước lượng tuyến tính, không chệch có p.sai nhỏ 2- Phương sai sai số chuẩn ước lượng n ˆ var(β1 ) = ∑X i =1 ... σ ) Với g.thiết trên, ˆ , β , σ có β1 ˆ ˆ ước lượng t/chất sau đây: Chúng ước lượng không chệch   Có phương sai cực tiểu Khi số quan sát đủ lớn ước lượng xấp xỉ với giá trò thực phân phối  ... i Thí dụ 2: Bảng sau cho số liệu lượng bán (Y- tấn/tháng) đơn giá hàng A (X- ngàn đồng/kg) Giả sử Y, X có q.hệ t.quan t.t Hãy ước lượng hàm h .qui Y theo X  Biến giải thích phi ng.n Kỳ vọng...
 • 64
 • 1,990
 • 0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 3 mở rộng hình hồi quy 2 biến

slide bài giảng kinh tế lượng chương 3 mở rộng mô hình hồi quy 2 biến
... quốc Anh (19501966) (bảng 3. 33) hình nghòch đảo thích hợp với số liệu bảng sau: Yt = -1, 428 2 + 8, 72 43( 1/Xt) β 1= -1, 428 2 nghóa cận tỉ lệ thay đổi tiền lương xấp xỉ -1, 43, tức tỷ lệ thất nghiệp ... vượt 1, 43% Hệ số góc hệ số co giãn dạng hàm hình phương trình hệ số góc hệ số co tuyến tính Y= β + β 2X 2 β 2( X/Y) tuyến tính log lnY=β 1+β 2lnX β 2( Y/X) 2 log- lin lnY= β 1+β 2X β 2Y β 2X lin-log ... (3. 24 ) Đặt Y = RGDP hồi qui Y theo t ta kết quả: Yi = 2 933 ,054 + 97,6806 t Trong g/đ 19 72- 1991, bình quân, GDP thực tăng với tốc độ tuyệt đối khoảng 97,68 tỉ USD/năm  hình lin-log Xét mô...
 • 38
 • 1,974
 • 0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 3 mở rộng hình hồi qui hai biến

slide bài giảng kinh tế lượng chương 3 mở rộng mô hình hồi qui hai biến
... nghiệm mạnh cần phải dùng hình qua gốc tọa độ Ví dụ : hình tuyến tính logarit (log-log) hình : lnYi = β1 + β2lnXi + Ui (PRF) * Đặc điểm hình : - β1, β2 ước lượng phương pháp OLS cách ... * hình xu hướng tuyến tính • hình : Yt = β1 + β2 t Yt : biến có số liệu theo thời gian t : biến thời gian hay biến xu hướng Ví dụ : Với số liệu GDP (đv : tỷ USD) từ 1972-1991, dùng hình ... năm 1970 đến 1980, hồi qui hình log-log : ˆ ln Yi = 0.7774 − 0.2 53 ln X i Các hình bán logarit a hình log-lin : hình : lnYi = β1 + β2Xi + Ui (PRF) Đặc điểm : dY / Y thay doi tuong...
 • 10
 • 113
 • 1

bài giảng kinh tế lượng chương 2 hình hồi quy 2 biến

bài giảng kinh tế lượng chương 2 mô hình hồi quy 2 biến
... 14. 621 8 14.00 52 12. 94 72 12. 3363 14. 527 6 11.1478 13 .21 92 14 .22 80 15.14 42 133.7406 Xi *2 11.7 923 15.3039 14. 823 6 14.4907 13. 421 7 15.3039 12. 6405 13.6078 14.4907 15.3039 141.1791 Cho kt qu hi quy gia Y ... 11 1 /2/ 2013 Vớ d ỏp dng T s liu ó cho ca vớ d trc , yờu cu c lng hm hi quy E1 E ln X i U i PRF : ln Yi Vớ d ỏp dng n E2 Ư X i* n.X *.Y * i n ƯX *2 i 1,11 42 Yi 29 42 38 30 29 41 23 36 42 48 cng ... Yi* k1Yi X i* k2 X i Khi ú Ngoi : k1 E2 k2 k12V E se( E1* ) V E k1 E1 * E2 k12V * i E1* V *2 V E E1 E X i Y* E * E *X * Yi i 0,6 72 Vn i n v tớnh hm hi quy Trong hm hi quy hai bin ,...
 • 12
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập mô hình hồi quy hai biếngiải bài tập mô hình hồi quy hai biếnbài tập về mô hình hồi quy hai biếnbài tập mở rộng mô hình hồi quy hai biếnbài tập và đáp án mô hình hồi quy hai biếnmô hình hồi quy hai biếnbài tập mô hình hồi quy đa biếnbài tập và bài giải mô hình hồi quy 2 biếnmở rộng mô hình hồi quy hai biếnbài tập mô hình hồi quy 2 biếngiải bài tập mô hình hồi quy 2 biếnbài tập mô hình hồi quy với biến giảbài tập mô hình hồi quy 3 biếnbài giải mô hình hồi quy 2 biếnbài tập mô hình hồi quy 2 biến có lời giảiTiểu luận Đầu tư quốc tế Vai trò của ODA với nền kinh tế, thực trạng thu hút vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013Tiểu luận Độc quyền và cạnh tranh trong thị trường mạng điện thoại di động Việt Nam hiện nayTiểu luận giữa kỳ Lập tờ trình thẩm định công tykhảo sát tình hình mắc bệnh tiêu chảy lợn con theo mẹ và so sánh một số phác đồ điều trị tại Trại chăn nuôi lợn Sông PhanVƯỢT QUA CÁC RÀO CẢN SPS ĐỂ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU SANG LIÊN MINH CHÂU ÂUTiểu luận Đầu tư quốc tế Thực trạng mất cân đối trong các hình thức đầu tư FDI tại Việt Nam và những giải pháp khắc phụcMột số kinh nghiệm áp dụng Bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động SA 8000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp An GiangPhân tích tính khả thi khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam của 7 – ElevenMỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤTTiểu luận Ngôn ngữ và văn chươngĐồ án tốt nghiệp thủy lợiChính sách quản lý của NHNN đối với hoạt động mua bán vàng miếng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nayArquitetura e Urbanismo Janeiro 2015Cộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon TumGIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỂPHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở TỈNH NGHỆ ANHoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh PhúcKiểm tra sau thụng quan về trị giỏ hải quan ở Việt NamTổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh ĐứcTổ chức hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học chương “các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPTRapid eating phrasal verb in action 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập