Trắc nghiệm pháp luật đại cương Đại học Ngoại Thương

05 de thi dai hoc thuong mai de thi trac nghiem phap luat dai cuong

05 de thi dai hoc thuong mai de thi trac nghiem phap luat dai cuong
... truy tố 11 Hình phạt … đựơc áp dụng a Bản án có hiệu lực pháp luật b Chấp hành xong án phạt tù c Thi hành xong án phạt tiền d Được hưởng án treo 12 Vịêc xét lại án, định chưa có hiệu lực pháp luật ... quan đại diện c Toà án d a,b,c Yếu tố sau thuộc k.quan VPPL a mục đích b Động c lỗi cố ý d gây thi t hại cho xã hội Những điều kiện: cá nhân tổ chức đáp ứng để trở thành chủ thể Pháp Luật a...
 • 6
 • 884
 • 44

Câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương

Câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương
... ̀ ́ Câu 26: Tập quán pháp là: a Biến đổi tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật b Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật c Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật ... pháp luật nước b Chuyển hóa ý chí Đảng thành pháp luật c Chuyển hóa quy phạm tập quán, đạo đức thành pháp luật d Cả a,b,c Câu 37: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có: a Ít 1/2 tổng số đại ... a,b,c Câu 27: Chọn phát biểu sai: a Phó thủ tướng không thi t phải Đại biểu quốc hội b Năng lực pháp luật xuất từ người sinh c Năng lực lao động xuất từ công dân đủ 16 tuổi d Năng lực pháp luật...
 • 6
 • 2,722
 • 98

Thi trắc nghiệm pháp luật đại cương

Thi trắc nghiệm pháp luật đại cương
... thay đổi nội dung án, định có hiệu lực pháp luật đựơc giải theo trình tự: a Giám đốc thẩm b Tái thẩm c Phúc thẩm d Tất 15 Năng lực pháp luật pháp nhân chấm dứt pháp nhân: a Không hoàn thành nghĩa ... áp dụng a Bản án có hiệu lực pháp luật b Chấp hành xong án phạt tù c Thi hành xong án phạt tiền d Được hưởng án treo 12 Vịêc xét lại án, định chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thuộc giai ... có khả nhận thức 19 Năng lực hành vi pháp nhân xuất a Khi cấp dấu mã số thuế b Cùng với lực pháp luật c Khi có định thành lập pháp nhân d Tất 20 Sự biến pháp lý kiện thực tế: a Không phản ánh...
 • 6
 • 1,013
 • 36

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm pháp luật đại cương

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm pháp luật đại cương
... Phương pháp điều chỉnh Câu 50: Pháp luật có quan hệ với pháp chế nào? a .Pháp luật pháp chế c Chế tài d Tất b Pháp luật tiền đề pháp chế pháp chế phương tiện để đảm bảo cho pháp luật thực c Pháp luật ... lực pháp luật chủ thể quan hệ pháp luật hiểu là: a Khả chủ thể hành vi để tham gia vào quan hệ pháp luật b Khả chủ thể pháp luật quy định hành vi tham gia vào quan hệ pháp luật c Khả chủ thể pháp ... quan hệ pháp luật d Tất Câu 70: Mặt khách quan vi phạm pháp luật hiểu là: a Vi phạm pháp luật hành vi cụ thể người b Hành vi cụ thể người hành vi trái với quy định pháp luật c Vi phạm pháp luật...
 • 15
 • 17,490
 • 108

Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần doanh nghiệp tư nhân pdf

Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần doanh nghiệp tư nhân pdf
... điểm pháp doanh nghiệp nhân khơng đúng: a Doanh nghiệp nhân doanh nghiệp chủ b Doanh nghiệp nhân cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy phép đăng kí kinh doanh c Chủ doanh nghiêp ... kinh doanh doanh nghiệp b Chủ doanh nghiệp có quyền sử dụnglợi nhuận sau nộp thuế nghóa vụ tài khác theo qui đònh pháp luật c Chủ doanh nghiệp nhân người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ... doanh nghiệp nhân người quản lí, điều hành doanh nghiệp Chọn phát câu đúng: a Chủ doanh nghiệp nhân có quyền cho thuê toàn doanh nghiệp chòu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động kinh doanh...
 • 15
 • 420
 • 6

Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần hợp đồng ppt

Tài liệu Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - phần hợp đồng ppt
... c) Hợp đồng đại hợp đồng có đền bù d) Hợp đồng đại hợp đồng đấu giá Câu 18 Theo điều pháp lệnh Hợp Đồng Kinh Tế hợp đồng sau coi Hợp Đồng Kinh Tế a) Hợp đồng pháp nhân với pháp nhân b) Hợp ... a /Hợp đồng có đền bù hợp đồng khơng đền bù b/ Hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ c /Hợp đồng hợp đồng phụ d /Hợp đồng lợi ích người thứ ba 5 )Hợp đồng sau hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a /Hợp đồng ... a /Hợp đồng có đền bù hợp đồng khơng đền bù b/ Hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ c /Hợp đồng hợp đồng phụ d /Hợp đồng lợi ích người thứ ba 5 )Hợp đồng sau hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a/Hợp...
 • 30
 • 475
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương docx

Câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương docx
... sai câu 76: lịch sử xuất kiểu pháp luật gì? a pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến pháp luật tư sản b pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến c pháp luật tư sản, pháp luật phong kiến d pháp luật ... thức: tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật sử dụng pháp luật d gồm bốn hình thức: tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật câu 143: tuân thủ pháp luật? a không ... hại pháp luật hình bảo vệ câu 123: nguồn pháp luật bao gồm loại nguồn nào? a có “tập quán pháp mời nguồn pháp luật b có “tiền lệ pháp nguồn pháp luật c có văn quy phạm pháp luật nguồn pháp luật...
 • 31
 • 945
 • 16

700 câu trắc nghiệm pháp luật đại cương

700 câu trắc nghiệm pháp luật đại cương
... Kiểu pháp luật sau kế thừa kiểu pháp luật trƣớc B Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trƣớc C Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trƣớc nhƣng không kế thừa kiểu pháp luật trƣớc D Cả A B Câu ... phạm Câu 105 Khẳng định sau đúng: A Hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật D Cả A, B C sai B Hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật C Cả hình thức bên hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật Câu ... Cả A B sai Câu 166 Khẳng định đúng: A Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật B Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật C Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật hành...
 • 84
 • 1,511
 • 14

tài liệu trắc nghiệm pháp luật đại cương

tài liệu trắc nghiệm pháp luật đại cương
... chất pháp luật bao gồm tính giai cấp tính xã hội c Hình thức pháp luật bao gồm tập quán pháp, tiền lệ pháp văn quy phạm pháp luật d Hệ thống cấu trúc pháp luật bao gồm hiến pháp, luật (bộ luật) ... thức pháp luật c Ý thức pháp luật lạc hậu tồn xã hội d Ý thức pháp luật giai cấp thống trị thể chủ yếu hệ thống pháp luật 37 Công ty A công ty B ký kết hợp đồng mua bán 100 bao xi măng sở pháp luật ... tố thúc đẩy việc thực pháp luật đời sống xã hội c Ý thức pháp luật sở đảm bảo cho việc áp dụng đắn pháp luật d A, B, C 36 Nhận định sau ĐÚNG: a Trong xã hội tồn ý thức pháp luật thống b Tồn xã...
 • 100
 • 1,601
 • 1

trắc nghiệm pháp luật đại cương

trắc nghiệm pháp luật đại cương
... 16: Tập quán pháp là: a Biến đổi tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật b Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật c Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật d Cả a,b,c ... Câu 21: Năng lực chủ thể bao gồm: a Năng lực pháp luật lực hành vi b Năng lực pháp luật lực công dân c Năng lực hành vi lực nhận thức d Năng lực pháp luật lực nhận thức Câu 22: Chủ tịch nước CHXHCN ... Câu 45: Năng lực chủ thể bao gồm: a Năng lực pháp luật lực hành vi b Năng lực pháp luật lực công dân c Năng lực hành vi lưc nhận thức d Năng lực pháp luật lực nhận thức Câu 46: Chủ tịch nước CHXHCN...
 • 10
 • 1,143
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương

câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương
... định pháp luâ5t a Đủ 21 tuổi b Đủ 20 tuổi trở lên c Đủ 16 tuổi trở lên d Đủ 18 tuổi trở lên 29 Chủ thể có tự ý chí để lựa chọn cách thức xử phù hợp với ý chí dấu hiệu thuộc a Năng lực pháp luật ... sống vào thời điểm mở thừa kế c Người tài sản d Là công dân Việt Nam 31 Phân chia thừa kế theo pháp luật a Phần tài sản không định đoạt theo di chúc b Người thừa kế chết trước chết chung thời điểm ... dân người phạm tội b Tước quyền sống người phạm tội c Cách ly người phạm tội khỏi xã hội vĩnh viễn d Tất 37 Biện pháp cưỡng chế sau hình phạt 1-b 2-a 3-d 4-a 5-a 6-e 7-d 8-b 9-b 10-c 11-a 12-c...
 • 2
 • 351
 • 9

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương
... động d Tất đ ng áp ậ ó m ắ x TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG m ., b H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại cương v bảo ảm , ề k ,    ... lực pháp luật lực công dân c Năng lực hành vi lực nhận thức d Năng lực pháp luật lực nhận thức TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm ... k ề k ô ó ă k mặ p áp m a Giả định TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại cương b c Quy định chế tài d Giả định...
 • 8
 • 343
 • 10

Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương

Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương
... nguồn pháp luật, có VBPL nguồn pháp luật Việt Nam B Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam C Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tiền lệ pháp nguồn pháp luật ... đúng: A Kiểu pháp luật sau kế thừa kiểu pháp luật trước D Cả A B B Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước C Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước không kế thừa kiểu pháp luật trước ... đúng: A Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật B Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật C Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật hành vi thực pháp luật D Cả A, B C Câu...
 • 166
 • 386
 • 3

Trắc nghiệm pháp luật đại cương

Trắc nghiệm pháp luật đại cương
... 14 Nguyễn Ai Quốc tham dự Đại hội lần thứ Đảng cộng sản Pháp vào năm nào? a 1911 b 1921 c 1920 d 1922 15 Nguyễn Ai Quốc ng-ời Việt Nam thứ tham gia vào Đảng Cộng Sản Pháp thời gian từ 12/1920 ... lên tàu từ Bến Nhà Rồng nam 1911 b Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp đại hội tua tháng 12/1920 c Tại Hội nghị Vecxay (Pháp) ngày 18/6/1919 d Khi Bác sang Liên Xô làm việc Ban Ph-ơng Đông ... xã hội thuộc nhân dân b Mọi công việc nhà n-ớc dân định c Đại biểu nhà n-ớc dân bầu d Cả a & b 94 Một nhà n-ớc pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo t- t-ởng Hồ Chí Minh phải là: a Một nhà...
 • 41
 • 1,417
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi trắc nghiệm pháp luật đại cương đại học bách khoa hà nộitrắc nghiêm pháp luật đại cươngđáp án trắc nghiệm pháp luật đại cươngtrắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án pdfngân hàng trắc nghiệm pháp luật đại cươngngân hàng đề thi trắc nghiệm pháp luật đại cươngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cươngôn thi trắc nghiệm pháp luật đại cươngtài liệu ôn thi trắc nghiệm pháp luật đại cươngđáp án câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cươngđáp án 700 câu trắc nghiệm pháp luật đại cươngcác câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cươngbộ đề thi trắc nghiệm pháp luật đại cươngđề kiểm tra trắc nghiệm pháp luật đại cươngtrắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án huiNGHIÊN cứu THIẾT kế các MẠCH lọc TƯƠNG tựThiết kế hệ thống sấy thùng quay làm việc xuôi chiều dùng để sấy mangandioxit mno2 năng suất 1,8 tấngiờApplication of hydro-mathematical models for flood forecast and inundation warning of Tra Khuc-Ve River basinsBẢN SẮC MỸ THUẬT THĂNG LONG QUA CÁC NGÔI CHÙA HÀ NỘIHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcHợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt NamMô hình Markov ẩn và ứng dụng trong nhận dạng tiếng nóiMột số vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nayMột số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước.Nghiên cứu đặc tính nước thải từ khai thác chế biến quặng phóng xạ và khả năng sử dụng vật liệu khoáng để xử lýNghiên cứu vi khuẩn oxy hóa metan và tiềm năng ứng dụngNghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đấtPhân tích và đánh giá xu hướng ô nhiễm của một số kim loại nặng trong trầm tích lõi tại vùng ven biển Quảng Ninh và HuếPhương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân tự chậpSo sánh pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và Hoa KỳSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập