Đề thi Tiếng anh tốt nghiệp 2017

đề thi tiếng anh tốt nghiệp THPT có đáp án

đề thi tiếng anh tốt nghiệp THPT có đáp án
... gạch chân cách phát âm khác với từ lại A practice B device C service D office A accurate B accept C accident D happy A low B know C now D slow Chọn từ trọng âm nhấn vào âm tiết vị trí ... to work Eat something different for breakfast Change your routine You never know, it could change your life 36 This passage is mainly concerned with a our usual ways of doing things b our daily ... Routines make us the same things day after day b Routines make a habit of never thinking before doing c Routines may change our life d Routines make us unable to create things or to have new ideas...
 • 24
 • 604
 • 0

CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP THPT ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2015

CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP THPT ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2015
... độ âm phương phức phát âm Ngữ pháp – Từ - Danh từ/ động từ (thời hợp thời) /đại từ/ tính vựng từ / trạng từ/ từ nối/ v.v… - Cấu trúc câu - Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ (word choice/usage) ... mệnh đề - phụ -Tính quán (mood, voice, speaker, position…) - Tương phản - Hòa hợp chủ - vị - Sự mập mờ nghĩa (do vị trí bổ ngữ…) - … Với phần này, người soạn đề chọn vấn đề cụ thể vấn đề cho thi ... phán/tổng hợp/suy diễn; text khoảng 400 từ chủ đề: phổ thông Kĩ viết Phát lỗi cần sửa cho câu (đặc biệt lỗi liên quan đến kỹ viết) Viết gián tiếp Cụ thể vấn đề có kiểm tra viết bao gồm: - Loại câu -...
 • 3
 • 315
 • 4

Cấu trúc đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT và Đại học cao đẳng

Cấu trúc đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT và Đại học cao đẳng
... câu /cấu trúc cận nghĩa II Cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng Đề thi ĐH-CĐ môn tiếng Anh bao gồm 80 câu trắc nghiệm dành cho tất thí sinh phần riêng Dưới cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học ... vấn đề cho thi Trên cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT Đại học cao đẳng bạn cần biết Hy vọng viết giúp bạn định hình thi mình, từ xếp ôn tập cách phù hợp VnDoc chúc bạn luyện thi hiệu quả! ... mệnh đề - phụ - Tính quán (mood, voice, speaker, position…) - Tương phản - Hòa hợp chủ - vị - Sự mập mờ nghĩa (do vị trí bổ ngữ…) vv Với phần này, người soạn đề chọn vấn đề cụ thể vấn đề cho thi...
 • 3
 • 72
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP THPT

BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP THPT
... at the mouth Im miệng , John Không cần nói chứng 83 Run the good race: làm tốt mà Ex: He didn’t get what he want, but he ran the good race Anh anh mướn, anh làm tốt mà S 84 Seeing is believing ... chưa thấy anh giận đến 29 Get worked up about something: bực bội, cáu giận Ex: They get worked up about these things very easily Họ dễ cáu giận vấn thứ 30 Gild the lily: tìm cách làm cho tốt đẹp ... Vấn đề anh nêu không liên quan đến vấn đề thảo luận B Beat the clock: gắng hoàn thành trước quy định EX: The paper went...
 • 26
 • 240
 • 1

Đề thi tiếng pháp tốt nghiệp THPT Năm 2015

Đề thi tiếng pháp tốt nghiệp THPT Năm 2015
... Daprốs Paul Granet, Changer la ville, D.R * les rộseaux dassainissement : h thng x lớ nc thi Trang 4/5 - Mó thi 259 Cõu 58: Il sagit plutụt A dun message publicitaire B dune conversation formelle ... nous accompagnent souvent toute notre vie ! petites astuces**, grands effets ! Trang 3/5 - Mó thi 259 Les fruits et les lộgumes ont des structures et des goỷts trốs diffộrents les uns des autres ... frốre joue beaucoup il ne gagne jamais A alors B ainsi C et pourtant D donc Trang 2/5 - Mó thi 259 Cõu 39: As-tu cessộ de battre ton frốre ? A Quest-ce que son cur bat vite ! B Mon...
 • 5
 • 200
 • 1

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 138 docx

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 138 docx
... 4/4 - đề thi 138 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ năm Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... B C A A B C C B C B A A C C A D D C D D C C C C B A D Câu số 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 đề thi 138 35 7 468 729 842 951 D B B A A D D C C C C D B D D A A C C C ... of viruses (4 8) colds These viruses also keep changing Trang 3/ 4 - đề thi 138 One thing you can to protect against cold and flu germs is washing your hands (4 9) you eat anything or touch...
 • 6
 • 513
 • 3

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 357 doc

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 357 doc
... 4/4 - đề thi 35 7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ năm Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... B C A A B C C B C B A A C C A D D C D D C C C C B A D Câu số 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 đề thi 138 35 7 468 729 842 951 D B B A A D D C C C C D B D D A A C C C ... of viruses (4 8) colds These viruses also keep changing Trang 3/ 4 - đề thi 35 7 One thing you can to protect against cold and flu germs is washing your hands (4 9) you eat anything or touch...
 • 6
 • 295
 • 2

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 468 pdf

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 468 pdf
... 4/4 - đề thi 468 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ năm Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... C A A B C C B C B A A C C A D D C D D C C C C B A D Câu số 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 đề thi 138 35 7 468 729 842 951 D B B A A D D C C C C D B D D A A C C C A ... vaccinated Trang 3/ 4 - đề thi 468 There is no vaccine against the common cold because more than 100 different kinds of viruses (4 8) colds These viruses also keep changing One thing you can...
 • 6
 • 244
 • 1

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 729 pptx

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 729 pptx
... 4/4 - đề thi 729 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ năm Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... A A B C C B C B A A C C A D D C D D C C C C B A D Câu số 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 đề thi 138 35 7 468 729 842 951 D B B A A D D C C C C D B D D A A C C C A B ... TIẾNG ANH Hệ năm Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 đề thi 138 35 7 468 729 842 951 D D B D C A D C D A B C D D B D A A D B D A B B C C C A D D C D D D D...
 • 6
 • 257
 • 0

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 842 potx

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 842 potx
... 4/4 - đề thi 842 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ năm Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... A B C C B C B A A C C A D D C D D C C C C B A D Câu số 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 đề thi 138 35 7 468 729 842 951 D B B A A D D C C C C D B D D A A C C C A B A ... virus keeps changing When it changes, the old vaccine no (4 6) works Doctors have to keep making new Trang 3/ 4 - đề thi 842 (4 7) For this reason, you need a new flu shot every year Sometimes...
 • 6
 • 138
 • 0

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 951 potx

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 951 potx
... 4/4 - đề thi 951 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ năm Câu số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... B C C B C B A A C C A D D C D D C C C C B A D Câu số 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 đề thi 138 35 7 468 729 842 951 D B B A A D D C C C C D B D D A A C C C A B A D ... virus keeps changing When it changes, the old vaccine no (4 6) works Doctors have to keep making new Trang 3/ 4 - đề thi 951 (4 7) For this reason, you need a new flu shot every year Sometimes...
 • 6
 • 167
 • 0

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 246 doc

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 246 doc
... END Trang 4/4 - đề thi 246 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Chương trình Chuẩn Nâng cao Câu số 10 11 12 ... trash are not only unpleasant to look at - they can (4 7) interfere with the lives of plants and animals Land pollution also includes the build-up of (4 8) chemicals on land The use of pesticides ... Internet B surf the Internet C to surf the Internet D with surfing the Internet Trang 2/4 - đề thi 246 Question 30: It was not until he failed the final examination A when he realised how...
 • 6
 • 253
 • 3

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 362 potx

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 362 potx
... END Trang 4/4 - đề thi 362 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Chương trình Chuẩn Nâng cao Câu số 10 11 12 ... trash are not only unpleasant to look at - they can (4 7) interfere with the lives of plants and animals Land pollution also includes the build-up of (4 8) chemicals on land The use of pesticides ... habits if she wants to be admitted to A B C a good college D Trang 3/4 - đề thi 362 Question 42: We were told to plan everything very careful before the journey A B C D Mark the letter A, B,...
 • 6
 • 259
 • 0

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 529 doc

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 529 doc
... END Trang 4/4 - đề thi 529 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Chương trình Chuẩn Nâng cao Câu số 10 11 12 ... corporations C governments and individuals D national and international businesses Trang 3/4 - đề thi 529 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined ... ten athletes in the final round A competing B requiring C taking D sharing Trang 2/4 - đề thi 529 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each...
 • 6
 • 210
 • 0

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 635 pdf

Đề thi - Đáp án môn Tiếng Anh - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 635 pdf
... END Trang 4/4 - đề thi 635 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Chương trình Chuẩn Nâng cao Câu số 10 11 12 ... trash are not only unpleasant to look at - they can (4 7) interfere with the lives of plants and animals Land pollution also includes the build-up of (4 8) chemicals on land The use of pesticides ... education of nations D to devote to the general welfare of children all over the world Trang 2/4 - đề thi 635 Question 27: When did UNICEF win the Nobel Prize for Peace? A In 1946 B In 1965 C In 1950...
 • 6
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc đề thi tiếng anh tốt nghiệpcấu trúc đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2014đáp án đề thi tiếng anh tốt nghiệp thpt 2013đáp án đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2013đề thi tiếng anh tốt nghiệp thpt năm 2013đề thi tiếng anh tốt nghiệp thpt 2013đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2012giải đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2012đáp án đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2012đề thi tiếng anh tốt nghiệp thpt năm 2012đáp án đề thi tiếng anh tốt nghiệp năm 2012đề thi tiếng anh tốt nghiệp thpt 2012đề thi tiếng anh tốt nghiệp phổ thông 2012đề thi tiếng anh tốt nghiệp lớp 9 năm 2012đề thi tiếng anh tốt nghiệp lớp 9SKKN hệ thống các dạng bai toan ve day so de BD HSG (1)Ứng dụng phương pháp so sánh vào thẩm định giá trị bất động sản tại vietinbankTìm hiều nhu cầu sản phẩm may mặc của nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minhĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY ĐỀ 3 FULL_SPKTUnit 02 life in the countryside lesson 2 a closer look 1Bài luyện nói tả cây bàng(tổ 2)Nghiên cứu công nghệ bê tông tự lèn để thi công cánh tràn piano đập dâng văn phong tỉnh bình địnhghiên cứu xử lý nền cống dưới đê vùng ven biển cửa sông hồng bằng giải pháp móng cọcNghiên cứu đề xuất giải pháp công trình phòng chống xói lở bờ biển khu vực cồn bửng, huyện thanh phú, tỉnh bến treStudy on water allocation in river basin using linear programming a case study of vu gia thu bon river basinNghiên cứu đề xuất áp dụng mô hình tính toán thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinker cho nhà cao tầngNghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê tỉnh hà namNghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lý và nghiệt của vật liệu polime composit polyvinylcloritgypsum phế thảiBáo cáo thuyết trình môn GIS (1)The collapse of lehman brothersVăn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng sacombank hoàn thiện và phát triểnSự phá sản của Lehman Brothers và kinh tế toàn cầu 2008Trac nghiem giai phau 0Bài dự thi trường PT DTNT THCS Quỳ Hợp: Tình hình, tác hại và phương pháp giải quyết nạn tảo hôn ở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an hiện nayNoiSan 20 03 2017 brochure
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập