Tiểu luận con đường xây dựng CNXH ở VN

luận XHCN và con đường xây dựng CNXH Việt Nam - 1 pptx

Lý luận XHCN và con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam - 1 pptx
... triển sở phù hợp với trình độ LLSX nước ta II- Sự lựa chọn đường xây dựng CNXH nước ta Định hướng XHCN nước ta: Đúng hay chệch? Trước đây, sau năm khôi phục kinh tế thực cải tạo XHCN, công xây dựng ... xô viết XHCN có nghĩa quyền xô viết tâm thực bước chuyển lên CNXH, hoàn toàn nghĩa đ• thừa nhận chế độ kinh tế chế độ XHCN Bởi vậy, trình định hướng XHCN đất nước ta trình xây dựng sở vật chất ... phương phải nhìn nhận vấn đề dòng chảy liên tục Chương II Sự lựa chọn đường xây dựng chủ nghĩa x• hội Việt Nam I- Qúa độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN nước ta Từ hình thái kinh tế – x• hội chuyển sang...
 • 7
 • 167
 • 2

Sự lựa chon con đường xây dựng CNXH Việt Nam

Sự lựa chon con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam
... Chơng II Sự lựa chon đờng xây dựng CNXH Việt Nam Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN nớc ta Sự lựa chọn đờng xây dựng CNXH nớc ta Định hớng xây dựng CNXH nớc ta: Đúng hay chệch? Có ... phơng tiện khách quan để xây dựng CNXH Nó phơng tiện để phát triển kinh tế, nhng phát triển lại tiềm ẩn nguy CNXH bị huỷ hoại Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên CNXH Đảng xác định đặc trng ... ngời, địa phơng phải nhìn nhận vấn đề dòng chảy liên tục Chơng II Sự lựa chọn đờng xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam I- Qúa độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN nớc ta Từ hình thái kinh tế xã hội chuyển...
 • 14
 • 347
 • 0

Tiểu luận kinh tế chính trị: VẬN DỤNG HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH VN pptx

Tiểu luận kinh tế chính trị: VẬN DỤNG HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở VN pptx
... cấu chung hình thái kinh tế hội qui luật phổ biến tác động chi phối vận động phát triển hội Chương II VIỆC VẬN DỤNG HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH VN Để phát ... mâu thuẫn từ hình thái kinh tế hội sang hình thái kinh tế hội khác Học thuyết Mác – Lênin hình thái kinh tế hội đem đến cho phương pháp khoa học để nghiên cứu phát triển hội qua chế ... tầng thay đổi) kiến thức thượng tầng hội thay đổi theo Kết hình thái kinh tế hội thay hình thái kinh tế hội khác cao phát triển hình thái kinh tế hội diễn trình lịch sử tự nhiên Tất...
 • 18
 • 165
 • 0

VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH VN HIÊN NAY

VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH Ở VN HIÊN NAY
... hởng t tởng , tác phong, thói quen xã hội cũ Cho nên , trình xây dựng ngời xã hội chủ nghĩa trình diễn đấu tranh gay go, liệt cũ , tiến lạc hậu Con ngời xã hội chủ nghĩa vừa chủ thể trình xây ... điều , cần có quan tâm trình đào tạo , trình sử dụng phân công lao động xã hội Vai trò ngời Việt Nam nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội : Khi Việt Nam bớc vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội , ... ngày trở nên quan trọng , , cần phải trú trọng đào tạo đội ngũ cán Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội , ngời lao động làm chủ đất nớc , làm chủ trình quản lý sản xuất , từ việc xây dựng kế...
 • 22
 • 201
 • 0

Tài liệu Tư tưởng hcm về CNXHcon đường đi lên CNXH VN. Vận dụng tư tưởng đó vào thực tiễn VN. doc

Tài liệu Tư tưởng hcm về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN. Vận dụng tư tưởng đó vào thực tiễn VN. doc
... hệ tưởng độc lập, có ý thức tổ chức trở thành giai cấp tự giác đứng lên làm cách mạng HCM sớm nhìn thấy phong trào yêu nước VN rơi vào khủng hoảng đường lối, cách mạng chưa đem lại gpdt tưởng ... tưởng độc lập dt gắn liền với CNXH xuất phát từ thực tiễn CMVN - CMT10 Nga giành thắng lợi mở đường thực cho gpdt phương đông: độc lập dt gắn liền với CNXH NAQ bắt đầu truyền bá tưởng CNXH ... + HCM đến với CNXH từ độc lập sáng tạo tự chủ Đặc đi m định hướng tự chủ sáng tạo là: định hướng sở thực tiễn; tìm tận gốc vật, ng; kết hợp lý trí khoa học tình cảm cách mạng HCM...
 • 6
 • 545
 • 2

QUAN ĐIỂM TOÁN DIỆN VÀ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH VN HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM TOÁN DIỆN VÀ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VN HIỆN NAY
... Quá trình xây dựng CNXH Việt nam từ trớc sau đổi đến nay, số kiến nghị vận dụng quan điểm toàn diện chủ nghĩa Mác-Lênin vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam Đề tài đợc nghiên cứu dựa sở nguyên lý ... khác.v.v 2.2.2 Vận dụng quan điểm toàn diện vào nghiệp xây dựng CNXH nớc ta giai đoạn Đi lên CNXH đờng tất yếu nớc ta Chúng ta phê phán khuyết tật, sai lầm trình xây dựng CNXH nhng không quan niệm ... nhân dân tất nớc giới Mục tiêu CNXH nớc ta là: xây dựng xã hội dân giàu, nớc mạnh, xã hội công dân chủ văn minh 2.2- Vận dụng quan điểm toàn diện vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam Để đảm bảo có...
 • 15
 • 157
 • 0

Việc vận dụng hình thái kinh tế xã hội trong công cuộc xây dựng CNXH VN

Việc vận dụng hình thái kinh tế xã hội trong công cuộc xây dựng CNXH ở VN
... tầng thay đổi) kiến thức thợng tầng hội thay đổi theo Kết hình thái kinh tế hội đợc thay hình thái kinh tế hội khác cao phát triển hình thái kinh tế hội diễn trình lịch sử tự nhiên Tất ... hội trở thành khái niệm nhất: hình thái hội Mác phân tích tính quy luật vận động hình thái định, học thuyết mâu thuẫn bên vận động mâu thuẫn từ hình thái kinh tế hội sang hình thái kinh ... biến tác động chi phối vận động phát triển hội Chơng II Việc vận dụng hình thái kinh tế hội công xây dựng CNXH VN Để phát triển bỏ qua hay rút ngắn lên CNXH, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác...
 • 17
 • 197
 • 1

Tư tưởng hcm về CNXHcon đường đi lên CNXH VN pps

Tư tưởng hcm về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN pps
... xô-viết co đường xây dựng xh * Tthcm CNXH 1-Cơ sở hình thành tthcm CNXH VN + HCM tiếp cận tưởng CNXH từ quan đi m hình thái KT-XH Mác Luận đi m Mác-ăngghen xh với đặc trưng ... hệ tưởng độc lập, có ý thức tổ chức trở thành giai cấp tự giác đứng lên làm cách mạng HCM sớm nhìn thấy phong trào yêu nước VN rơi vào khủng hoảng đường lối, cách mạng chưa đem lại gpdt tưởng ... ngăn trở nghiệp cách mạng đảng, bác gọi giặc nội xâm * Tthcm đường lên CNXH VN 1- Về thời kỳ độ lên CNXH VN + Tính khách quan thời kỳ độ: Mác cho rằng: hình thức độ trực tiếp từ xh TBCN lên CNXH...
 • 15
 • 148
 • 0

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng HCM về CNXHcon đường đi lên CNXH VN ppt

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN ppt
... hệ tưởng độc lập, có ý thức tổ chức trở thành giai cấp tự giác đứng lên làm cách mạng HCM sớm nhìn thấy phong trào yêu nước VN rơi vào khủng hoảng đường lối, cách mạng chưa đem lại gpdt tưởng ... ngăn trở nghiệp cách mạng đảng, bác gọi giặc nội xâm * Tt .HCM đường lên CNXH VN 1- Về thời kỳ độ lên CNXH VN + Tính khách quan thời kỳ độ: Mác cho rằng: hình thức độ trực tiếp từ xh TBCN lên CNXH ... tưởng độc lập dt gắn liền với CNXH xuất phát từ thực tiễn CMVN - CMT10 Nga giành thắng lợi mở đường thực cho gpdt phương đông: độc lập dt gắn liền với CNXH NAQ bắt đầu truyền bá tưởng CNXH...
 • 10
 • 137
 • 0

Tiểu luận vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH việt nam

Tiểu luận vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH ở việt nam
... đề tài: “VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CNXH VIỆT NAM ’’ Nội dung nghiên cứu bao gồm chương phần kết luận trình bày quan điểm nhóm chúng em Chương 1.Tìm hiểu chung tôn giáo tôn giáo ... GIÁO TRONG TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM 3.1 Các vấn đề tôn giáo Việt Nam Tôn giáo hình thái hội, đời phát triển từ hàng ngàn năm Quá trình tồn phát triển tôn giáo ảnh hưởng ... nhập luồng văn hoá, tôn giáo giới Vấn đề tôn giáo việt nam lâu vấn đề nhạy cảm không Việt Nam mà với nhiều nước giới Vì cần có hiểu biết thấu đáo trước giải vấn đề này .Vấn đề tôn giáo bị chủ nghĩa...
 • 25
 • 1,813
 • 20

Tiểu luận: “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH nước ta hiện nay”

Tiểu luận: “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay”
... khác đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước Chính tầm quan trọng to lớn CNH- HĐH lí em chọn nội dung “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá vai trò nghiệp xây dựng CNXH nước ta nay” làm đề tài cho bàI tiểu luận Thông ... công nghiệp dịch vụ cấu GDP, phát triển nông nghiệp toàn diện ) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân Vậy CNH- HĐH? vai trò CNH- HĐH nước ta nghiệp xây dựng CNXH nước ta nào? ... đề nâng cao hiệu lực, vai trò điều tiết vĩ mô nhà nước V Vai trò CNH- HĐH nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta C Kết luận D Danh mục tài liệu tham khảo A ĐẶT VẦN ĐỀ Hiện giới phát triển công...
 • 32
 • 271
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học - Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH Việt nam hiện nay doc

Tài liệu Tiểu luận triết học - Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay doc
... nhiệm vụ xây dựng CNXH thời kỳ độ lên CNXH, lựa chọn đề tài "Quan điểm toàn diện vận dụng vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam nay" Đề tài tập trung nghiên cứu Quá trình xây dựng CNXH Việt nam từ ... đổi đến nay, số kiến nghị vận dụng quan điểm toàn diện chủ nghĩa Mác-Lênin vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam Đề tài nghiên cứu dựa sở nguyên lý phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, giới quan ... nước giới Mục tiêu CNXH nước ta là: xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh 2. 2- VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH VIỆT NAM Để đảm bảo có nhận...
 • 17
 • 306
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận con đường đi lên cnxh ở việt namsự lựa chọn con đường xây dựng cnxh ở nước tacon đường đi lên cnxh ở vntiểu luận về xây dựng cnxh ở miền bắc 19541975nội dung con đường đi lên cnxh ở việt namcâu hỏi lý luận hình thái kinh tế xã hội và con duong di len cnxh ở việt namchuyên đề 4 lý luận hình thái kinh tế xã hội và con đường đi lên cnxh ở việt nam pdftiểu luận giai doan xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nambai tieu luan thuc trang xay dung nong thon moi o cap co sobiện chứng duy vâtj con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước tatiểu luận quá trình xây dựng phát triển thương hiệu và quá trình chuyển nhượng thương hiệu ở kfcsự lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt namtiểu luận vật liệu xây dựngmô hình xây dựng cnxh ở liên xôtiểu luận kinh tế xây dựngSiêu phẩm luyện đề thi vật lý thi THPT quốc gia năm 2015 (hot)Thần tốc luyện đề toán học THPT quốc gia 2016– tập 2 (hot)MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 24 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA MỸTIẾT 4,5 các nước ĐÔNG NAM á từ CUỐI THẾ kỉ THỨ 19 đến đầu THẾ kỉ 20 TIẾT 2TIẾT 7,8 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI lần THỨ NHẤTBí quyết ôn luyện thi đại học môn vật lý theo chủ đề điện xoay chiều chu văn biên (hot)Luyện thi cấp tốc THPT quốc gia môn hóa vô cơ tập 2 (hot)phong trào dân chủ ở việt nam từ năm 1919 -1925TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về độc lập dân tộc gắn LIỀN với CHỦ NGHĨA xã hội và ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP CÁCH MẠNG nước TATIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về HIỂU cán bộ, KHÉO DÙNG cán bộ TRONG tác PHẨM sửa đổi lối làm VIỆCTIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về mối QUAN hệ BIỆN CHỨNG GIỮA độc lập dân tộc và CHỦ NGHĨA xã hộiTIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về sự RA đời của ĐẢNG CỘNG sản và sự vận DỤNG SÁNG tạo TRONG VIỆC THÀNH lập ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAMTIỂU LUẬN THẤM NHUẦN tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH về xây DỰNG NHÀ nước PHÁP QUYỀN KHI VIỆT NAM là THÀNH VIÊN WTOTIỂU LUẬN THỜI đại và sự NHẬN THỨC của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về NHỮNG BIẾN đổi mới về THỜI đại HIỆN NAYTIỂU LUẬN văn hóa GIAI ĐÌNH và VAI TRÒ của NGƯỜI CAO TUỔITIỂU LUẬN vận DỤNG các QUAN điểm của ĐẢNG về kêt hợp PHÁT TRIỂN KINH tế với CỦNG cố QUỐC PHÒNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa đất nướcTIỂU LUẬN vận DỤNG lí LUẬN về CHUYÊN CHÍNH vô sản của CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG xây DỰNG NHÀ nước PHÁP QUYỀN xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYTIỂU LUẬN vận DỤNG QUAN điểm TRIẾT học mác lê NIN về QUYỀN dân tộc tự QUYẾT TRONG GIẢI QUYẾT các mối QUAN hệ dân tộc ở nước TA HIỆN NAYTIỂU LUẬN xã hội hóa các QUAN hệ KINH tế tư bản CHỦ NGHĨA một BIẾN đổi mới của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiTIỂU LUẬN xây DỰNG ĐẢNG TA là đạo đức là văn MINH TRONG điều KIỆN mới
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập