Áp dụng marketing địa phương cho việc phát triển ngành du lịch ninh bình

Áp dụng Marketing địa phương cho việc phát triển ngành du lịch Ninh Bình

Áp dụng Marketing địa phương cho việc phát triển ngành du lịch Ninh Bình
... người .17 Thực trạng ngành du lịch Ninh Bình 18 3.Chiến lược phát triển ngành du lịch cấp quyền Ninh Bình 20 4.Những hạn chế tồn ngành du lịch Ninh Bình 22 4.1 Chất lượng ... tuần lễ du lịch Ninh Bình Khu du lịch sinh thái Tràng An đưa vào khai thác tạo lên sắc riêng sức bật cho du lịch Ninh Bình, góp phần đưa Ninh Bình trở thành địa bàn quan trọng không gian du lịch ... với việc quản lý việc phát triển ngành khác song song hỗ trợ cho du lịch 4.3 Dịch vụ kèm phát triển không đồng Phần lớn dịch vụ kèm tốt tập trung thành phố Ninh Bình điểm đến dành cho khách du lịch...
 • 27
 • 577
 • 10

364 Áp dụng Marketing địa phương cho việc phát triển ngành du lịch Ninh Bình

364 Áp dụng Marketing địa phương cho việc phát triển ngành du lịch Ninh Bình
... người .17 Thực trạng ngành du lịch Ninh Bình 18 3.Chiến lược phát triển ngành du lịch cấp quyền Ninh Bình 20 4.Những hạn chế tồn ngành du lịch Ninh Bình 22 4.1 Chất lượng ... tuần lễ du lịch Ninh Bình Khu du lịch sinh thái Tràng An đưa vào khai thác tạo lên sắc riêng sức bật cho du lịch Ninh Bình, góp phần đưa Ninh Bình trở thành địa bàn quan trọng không gian du lịch ... với việc quản lý việc phát triển ngành khác song song hỗ trợ cho du lịch 4.3 Dịch vụ kèm phát triển không đồng Phần lớn dịch vụ kèm tốt tập trung thành phố Ninh Bình điểm đến dành cho khách du lịch...
 • 27
 • 107
 • 0

622 Áp dụng Marketing địa phương cho việc phát triển ngành du lịch Ninh Bình

622 Áp dụng Marketing địa phương cho việc phát triển ngành du lịch Ninh Bình
... biện pháp khuyến mại Những công cụ chủ yếu marketing trực tiếp : * Marketing catalog * Marketing th trực tiếp * Marketing qua điện thoại * Marketing áp ứng trực tiếp truyền hình * Marketing áp ... hàng triển vọng Phát triển hệ thống marketing sở liệu Hầu hết công ty cha chuyển sang marketing sở liệu - Một phơng thức vợt xa phạm vi marketing trực tiếp đơn giản Marketing sở liệu sử dụng ... độ ngời làm marketing trực tiếp sẵn sàng nhận đơn hàng vào ban đêm hay ngày lễ ngày chủ nhật thúc đẩy phát triển hình thức bán hàng Cuối sợ phát triển khả máy tính cho phép ngời làm marketing trực...
 • 66
 • 205
 • 1

Giải pháp thúc đẩy phát triển ngành du lịch Ninh Bình trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Giải pháp thúc đẩy phát triển ngành du lịch Ninh Bình trong bối cảnh hội nhập quốc tế
... pháp thúc đẩy phát triển ngành du lịch Ninh Bình bối cảnh hội nhập quốc tế Với mục đích đề cập đến số vấn đề định việc thực chiến lược hội nhập kinh kinh tế quốc tế ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình ... lược hội nhập kinh tế quốc tế áp dụng ngành du lịch từ có giải pháp nhằm đưa việc thực chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu Phạm vi nghiên cứu tập trung ngành du lịch tỉnh Ninh Bình Trong ... Vai trò hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển kinh tế Vai trò hội nhập kinh tế phát triển kinh tế – xã hội quốc gia vùng địa phương thể hai khía cạnh Thứ nhất, hội nhập kinh tế quốc tế giữ vai...
 • 66
 • 248
 • 6

Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2001 - 2010

Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2001 - 2010
... nam 200 1- 2010 26 II Nội dung chiến lợc kinh doanh phát triển ngành Du lịch Việt Nam 200 1- 2010 27 Mục tiêu phát triển ngành Du lịch Việt Nam 200 1- 2010. 27 1.1 Mục tiêu tổng quát ngành Du lịch ... tiền phần II nội dung chiến lợc kinh doanh phát triển ngành du lịch việt nam 200 1- 2010 25 I: sở để xây dựng chiến lợc kinh doanh phát triển ngành du lịch việt nam 200 1- 2010 Du lịch ngành kinh ... 25 Chiến lợc giải thể 25 Phần II Những nội dung chiến lợc kinh doanh phát triển ngành Du lịch Việt Nam 200 1- 2010 26 41 I sở để xây dựng chiến lợc kinh doanh phát triển ngành Du lịch Việt nam...
 • 42
 • 721
 • 2

Những vấn đề xung quanh việc phát triển ngành du lịch ở nước ta hiện nay

Những vấn đề xung quanh việc phát triển ngành du lịch ở nước ta hiện nay
... vụ du lòch Trang2 Tiểu luận KTCT Hàng năm nguồ ngân sách nhà nước ta thu từ du lòch không nhỏ ,nhung du lòch vẩn ngành kinh tế mẻ ta Trong tài lieụ đề cập đến “ Những vấn đề xung quanh việc phát ... cho ngành Những vấn dề xung quanh việc phát triển du lòch tác dộng mạnh mẽ tới chế hoạt động bước tiến toàn ngành ảnh hưởng lớn kinh tế nước ta Trong kinh tế thò trưởng theo đònh hướng XHCN việc ... , nước phát triển nước ta Mặc dù năm gần lượng du khách tăng lên củng tập trung số nơi đònh , tiềm du lòch vẩn chưa khai thác triệt để Đặt biệt vấn đề môi trường chưa ý Những vấn đề xung quanh...
 • 23
 • 225
 • 0

Chính quyền địa phương trong việc phát triển đô thị ở Việt Nam

Chính quyền địa phương trong việc phát triển đô thị ở Việt Nam
... Ban Chính quyền địa phương Phát triển đô thị, AFD ©AFD / Tháng 10 năm 2010 / Chính quyền địa phương trình phát triển đô thị Việt Nam Lời nói đầu Mục lục Sự phát triển mạnh mẽ tỉnh 13 1.1 Đô thị, ... 2010 / Chính quyền địa phương trình phát triển đô thị Việt Nam Phần Sự phát triển mạnh mẽ tỉnh 1.1 Đô thị, trụ cột trình phát triển Việt Nam Trong vòng hai mươi năm trở lại đây, Việt Nam chứng ... ©AFD / Tháng 10 năm 2010 / Chính quyền địa phương trình phát triển đô thị Việt Nam Phần hai Phát triển đô thị dịch vụ công địa phương Nét bật trình bùng nổ đô thị Việt Nam dự án đầu tư có quy mô...
 • 158
 • 187
 • 0

Báo in địa phương với việc phát triển nông nghiệp ở đồng bằng Sông Cửu Long

Báo in địa phương với việc phát triển nông nghiệp ở đồng bằng Sông Cửu Long
... VIỆC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2.1 Vai trò báo in với việc phát triển nông nghiệp ĐBSCL 2.1.1 Vai trò định hƣớng báo in phát triển nông nghiệp 2.1.1.1 Báo in góp phần định ... tài kinh tế nông nghiệp ĐBSCL Báo Vĩnh Long, nên ngƣời viết tâm đắc chọn đề tài Báo in địa phƣơng với việc phát triển nông nghiệp Đồng sông Cửu Long (Khảo sát báo An Giang, Đồng Tháp Vĩnh Long, ... chúng địa phƣơng ĐBSCL 26 Tiểu kết chƣơng 29 Chƣơng 2: Thực trạng vai trò báo An Giang, Đồng Tháp Vĩnh Long với việc phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long 30 2.1 Vai trò báo in với việc phát triển...
 • 135
 • 138
 • 0

marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư du lịch

marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư du lịch
... chơi giải trí, khu du lịch, …vì cần thu hút đầu tư, hỗ trợ từ bên ngoài, đặc biệt dự án nước Địa phương phải bỏ lượng vốn lớn để đầu xây dựng sở hạ tầng thu hút dự án tới đầu tư, Quản lý, kiểm ... lượng lớn khách du lịch, nhà đầu tới địa phương, kéo theo nhiều nguồn thu nhập cho người dân địa phương, … Cơ sở hạ tầng, khu du lịch, nghỉ mát,… Phát triển làm tăng nguồn thu cho ngân sách, ... 560 tỷ tịch lịch sử, danh lam đồng thắng cảnh Quảng bá thương hiệu địa 2011 Khoảng 10 tỷ phương, điểm thu hút đồng phương tiện thông tin đại chúng Ghi Thu hút đầu nước Kêu gọi đầu Chú trọng...
 • 17
 • 352
 • 4

Thực trạng thu hút và sử dụng vốn fdi trong việc phát triển khu du lịch ở việt nam

Thực trạng thu hút và sử dụng vốn fdi trong việc phát triển khu du lịch ở việt nam
... khu du lịch, trò chơi điện tử có thởng với tổng vốn đầu t 40 triệu USD, vốn thực đạt 38 triệu USD, khu du lịch cao cấp, thu hút nhiều du khách nớc quốc tế, địa điểm tiếng Việt Nam nói chung khu ... ngành du lịch Hàng năm Việt Nam đón khoảng triệu lợt khách du lịch, vậy, vấn đề môi trờng du lịch sở hạ tầng cho du lịch cần trọng tình hình Cùng với quan tâm ngày tăng nhà đầu t nớc vào Việt Nam ... ngnh du lch Ngoi du lch cũn cú th c phõn thnh du lch quc tờ- du lch ni a hay l du lch bin- du lch nỳi *Phõn loi khu du lch: Khu du lch cú th phõn thnh nhúm chớnh : khu du lch thiờn nhiờn ,khu du...
 • 62
 • 371
 • 1

Nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn cho việc phát triển ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam? Liên hệ gắn với một doanh nghiệp cụ thể để làm rõ những thuận lợi và khó khăn này.

Nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn cho việc phát triển ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam? Liên hệ gắn với một doanh nghiệp cụ thể để làm rõ những thuận lợi và khó khăn này.
... kinh doanh vận tải quốc tế II Những thuận lợi khó khăn cho việc phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam: Khái quát thực trạng phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam: Phát triển dịch vụ logistics ... gia đầy tiềm để phát triển dịch vụ logistics với nhiều thuận lợi hội cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Bên cạnh tồn khó khăn không nhỏ cho phát triển ngành dịch vụ logistics nước ta Do cần phải ... vực mẻ doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải nói riêng Vì vậy, nguồn nhân lực để phát triển logistics thiếu yếu, khó khăn lớn cản trở phát triển logistics...
 • 47
 • 1,151
 • 24

Thực trạng thu hút và sử dụng vốn FDI trong việc phát triển khu du lịch ở Việt Nam

Thực trạng thu hút và sử dụng vốn FDI trong việc phát triển khu du lịch ở Việt Nam
... khu du lịch, trò chơi điện tử có thởng với tổng vốn đầu t 40 triệu USD, vốn thực đạt 38 triệu USD, khu du lịch cao cấp, thu hút nhiều du khách nớc quốc tế, địa điểm tiếng Việt Nam nói chung khu ... ngành du lịch Hàng năm Việt Nam đón khoảng triệu lợt khách du lịch, vậy, vấn đề môi trờng du lịch sở hạ tầng cho du lịch cần trọng tình hình Cùng với quan tâm ngày tăng nhà đầu t nớc vào Việt Nam ... ngnh du lch Ngoi du lch cũn cú th c phõn thnh du lch quc tờ- du lch ni a hay l du lch bin- du lch nỳi *Phõn loi khu du lch: Khu du lch cú th phõn thnh nhúm chớnh : khu du lch thiờn nhiờn ,khu du...
 • 64
 • 367
 • 1

THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH Ở VIỆT NAM
... khu du lịch, trò chơi điện tử có thởng với tổng vốn đầu t 40 triệu USD, vốn thực đạt 38 triệu USD, khu du lịch cao cấp, thu hút nhiều du khách nớc quốc tế, địa điểm tiếng Việt Nam nói chung khu ... Tỡnh hỡnh thu hỳt v s dng FDI vic phỏt trin khu du lch Vit Nam giai on 2001-2006 Tỡnh hỡnh thu hỳt FDI ca Vit Nam vo khu du lch 1.1Tỡnh hỡnh thu hỳt FDI núi chung ca c nc Với việc thực quán ... ngành du lịch Hàng năm Việt Nam đón khoảng triệu lợt khách du lịch, vậy, vấn đề môi trờng du lịch sở hạ tầng cho du lịch cần trọng tình hình Cùng với quan tâm ngày tăng nhà đầu t nớc vào Việt Nam...
 • 62
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình phát triển ngành du lịch việt namkế hoạch phát triển ngành du lịchthực trạng phát triển ngành du lịch việt namgiải pháp phát triển ngành du lịch việt nammục tiêu phát triển ngành du lịch việt namđịnh hướng phát triển ngành du lịch việt namlịch sử phát triển ngành du lịch thế giớiphát triển ngành du lịch ở việt namphát triển ngành du lịch việt namxu hướng phát triển ngành du lịch việt namtriển vọng phát triển ngành du lịch việt namsự phát triển ngành du lịch việt namphát triền ngành du lịchsự phát triển ngành du lịch tại việt namđịnh hướng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh bến tre đến năm 2015 và tầm nhìn năm 2020Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của nữ giớiNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song songNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD SmartbookNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm Đồng