Tìm hiểu lập trình API trong window

Tìm hiểu lập trình socket trong java và ứng dụng truyền file qua mạng

Tìm hiểu lập trình socket trong java và ứng dụng truyền file qua mạng
... ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Đồ án Lập Trình Mạng với đề tài “ Tìm hiểu lập trình Socket Java ứng dụng truyền File qua mạng , bên cạnh nổ lực nhóm vận dụng kiến thức ... động mạng máy tính • Tìm hiểu mô hình OSI TCP/IP • Khái niệm socket, socket java số lớp lập trình java socket • Xây dựng chương trình ứng dụng truyền file qua mạng: Mô hình số giao diện chương trình ... .29 ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG LỜI MỞ ĐẦU Lập trình mạng nhiệm vụ để phát triển ứng dụng doanh nghiệp Một chương trình mạng viết...
 • 29
 • 240
 • 0

tìm hiểu lập trình đa luồng trong java và ứng dụng

tìm hiểu lập trình đa luồng trong java và ứng dụng
... tốt nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG : CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG Trong chương trình bầy ứng dụng chế thực đa luồng ngôn ngữ lập trình Java, xây dựng chương trình truy nhập ... nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG 4: LUỒNG TRONG JAVA 4.1 Khái niệm luồng - Luồng cách thông dụng để nâng cao lực xử lý ứng dụng nhờ vào chế song song - Một luồng đơn ... 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng Như toàn trình diễn sau : 3.3 Lập trình Socket TCP Java Java hỗ trợ lập trình mạng thông qua lớp gói java. net Một số lớp tiêu biểu dùng cho lập trình...
 • 77
 • 1,312
 • 2

Tìm hiểu lập trình đa luồng trong java và ứng dụng

Tìm hiểu lập trình đa luồng trong java và ứng dụng
... tốt nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG : CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG Trong chương trình bầy ứng dụng chế thực đa luồng ngôn ngữ lập trình Java, xây dựng chương trình truy nhập ... nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƯƠNG 4: LUỒNG TRONG JAVA 4.1 Khái niệm luồng - Luồng cách thông dụng để nâng cao lực xử lý ứng dụng nhờ vào chế song song - Một luồng đơn ... 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng Như toàn trình diễn sau : 3.3 Lập trình Socket TCP Java Java hỗ trợ lập trình mạng thông qua lớp gói java. net Một số lớp tiêu biểu dùng cho lập trình...
 • 77
 • 270
 • 0

Tìm hiểu lập trình socket TCP trong java và ứng dụng truyền file qua mạng

Tìm hiểu lập trình socket TCP trong java và ứng dụng truyền file qua mạng
... Nhằm tìm hiểu thấu đáo số phương pháp truyền file qua mạng em chọn đề tài "Tìm hiểu lập trình Socket TCP Java ứng dụng truyền file qua mạng" Với lập trình socket TCP bắt buộc máy phải nối mạng ... CNTT Truyền file qua mạng dựa Socket TCP 3.3 Một số lớp lập trình Java Socket Java hỗ trợ lập trình mạng thông qua lớp gói java. net Một số lớp tiêu biểu cần dùng cho lập trình clients/server sử dụng ... truyền file dựa vào Socket TCP nhằm tăng thêm hiệu xuất làm việc Đề tài Tìm hiểu lập trình socket TCP java ứng dụng truyền file qua mạng đã đạt kết định Về sở lý thuyết, đồ án trình bầy nội dung mạng...
 • 54
 • 1,502
 • 10

LUẬN VĂN: Tìm hiểu lập trình đa luồng trong Java và ứng dụng docx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu lập trình đa luồng trong Java và ứng dụng docx
... tốt nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƢƠNG : CHƢƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG Trong chƣơng trình bầy ứng dụng chế thực đa luồng ngôn ngữ lập trình Java, xây dựng chƣơng trình truy nhập ... nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng CHƢƠNG 4: LUỒNG TRONG JAVA 4.1 Khái niệm luồng - Luồng cách thông dụng để nâng cao lực xử lý ứng dụng nhờ vào chế song song - Một luồng đơn ... nghiệp 2009 Tìm hiểu lập trình đa luồng Java ứng dụng Sử dụng chƣơng trình thông dịch Java để chạy chƣơng trình dịch 2.3.2 Chương trình ứng dụng dạng nhúng (Applet) Applet loại chƣơng trình Java đặc...
 • 78
 • 442
 • 1

TÌM HIỂU LẬP TRÌNH SYBOLIC BỘ THƯ VIỆN SYMPY TRONG TÍNH TOÁN ĐẠI SỐ TRÊN MÁY TÍNH

TÌM HIỂU LẬP TRÌNH SYBOLIC BỘ THƯ VIỆN SYMPY TRONG TÍNH TOÁN ĐẠI SỐ TRÊN MÁY TÍNH
... khai hệ thống đại số máy tính cách nhanh chóng tiện lợi 3.1 ĐẠI SỐ MÁY TÍNH Đại số máy tính lĩnh vực nghiên cứu khoa học máy tính toán học với mục tiêu đưa xử lý đại số lên máy tính thực các ... thuật toán đại số [2] Với đại số máy tính, suy thay đổi tham số ảnh hưởng đến kết trình tính toán Từ đó, xây dựng thuật toán máy tính VD: thuật toán xác định tương đương biểu thức đại số, thuật toán ... xử lý toán đại số: tính toán đại số với độ xác tùy ý tập số nguyên, số hữu tỉ, số thực biểu thức đại số, giải phương trình, hệ phương trình tuyến tính phi tuyến tính, thực phép tính dãy số, ma...
 • 20
 • 117
 • 0

Báo cáo môn học Lập Trình Hệ Thống với Java Đề tài số 7 Tìm hiểu Lập trình phân tán trong Java

Báo cáo môn học Lập Trình Hệ Thống với Java Đề tài số 7 Tìm hiểu Lập trình phân tán trong Java
... }) 38 Lập Trình Hệ Thống Với Java Tìm hiểu lập trình phân tán Java Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh 2011 73 { 74 JCheckBox checkBox = new JCheckBox(h); 75 hobbies.add(checkBox); ... Lập Trình Hệ Thống Với Java Tìm hiểu lập trình phân tán Java Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh 2011 Example 5-14 ProductImpl .java import java. rmi.*; import java. rmi.server.*; ... dụng javaw, bạn không thấy thông báo lỗi, bạn gãi đầu bạn tự hỏi CLIENT không tìm thấy đối tượng máy chủ 16 Lập Trình Hệ Thống Với Java Tìm hiểu lập trình phân tán Java Trường Đại Học Công Nghệ...
 • 81
 • 129
 • 0

TÌM HIỂU LẬP TRÌNH ĐỒ HỌA 3D TRONG WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION

TÌM HIỂU LẬP TRÌNH ĐỒ HỌA 3D TRONG WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION
... Phần II: GIỚI THIỆU VỀ 3D Microsoft Windows Vista phiên Windows có tích hợp sẵn đồ họa 3D, 3D tích hợp với Microsoft Windows Presentation Foudation(WPF), giao diện lập trình ứng dụng client(API) ... mobiles với mô hình chương trình tương tự ứng dụng NET Tính 3D không hổ trợ, nhiên XPS sở đồ họa vector tích hợp Sự đời Windows Presentation Foundation( WPF) Windows Presentation Foundation phát hành ... công nghệ phổ biến giới lập trình ứng dụng Trên sở em định tìm hiểu công nghệ WPF sâu vào nghiên cứu đồ họa 3D với việc phát triển ứng dụng mà sử dụng hầu hết ứng dụng đồ họa chiều mà WPF hỗ trợ...
 • 108
 • 194
 • 0

Bài giảng lập trình C trong window

Bài giảng lập trình C trong window
... Minh Thái wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc; wcex.cbClsExtra = 0; wcex.cbWndExtra = 0; wcex.hInstance = hInstance; wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_BT1); wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, ... (Active/Focused window) Phân loại: C a sổ Desktop C a sổ tiêu chuẩn C a sổ hộp thoại (Dialog box) C c control Desktop Window App Window Control Dialog box Parent Window Child Window Bài giảng: Lập trình ... HDC hdc ; RECT rect ; hdc = GetDC (hwnd) ; GetClientRect (hwnd, &rect) ; if(iBrush==IDC_HS_BDIAGONAL) hbrush=CreateHatchBrush(HS_BDIAGONAL, crColor[iColor-IDC_BLACK]); if(iBrush == IDC_HS_CROSS)...
 • 69
 • 577
 • 5

Tìm hiểu lập trình COM

Tìm hiểu lập trình COM
... triển ứng dụng KỸ THUẬT VỀ CÁC MÔ HÌNH LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG, CÁC KIẾN TRÚC COM/ DCOM VÀ CÁCH HIỆN THỰC ỨNG DỤNG DỰA TRÊN CÁC KIẾN TRÚC NÀY I Giới thiệu mô hình lập trình ứng dụng: Giới thiệu mô hình ... động với b Thành phần COM ? Thành phần COM đoạn mã thực hàm, chức chứa file DLL EXE Thành phần COM cần phải thỏa mãn “chuẩn” COM Các thành phần COM liên kết động Các thành phần COM đóng bao thỏa ... tree Component Services, Nhấn đúp vào Computers Nhấn đúp vào My Computers, nhấn đúp vào COM+ Applications Nhấn phải chuột vào COM+ Applications, trỏ tới New nhấn vào Application Xuất hộp thoại COM...
 • 14
 • 411
 • 10

Tim Hieu Lap Trinh COM

Tim Hieu Lap Trinh COM
... động với b Thành phần COM ? Thành phần COM đoạn mã thực hàm, chức chứa file DLL EXE Thành phần COM cần phải thỏa mãn “chuẩn” COM Các thành phần COM liên kết động Các thành phần COM đóng bao thỏa ... tree Component Services, Nhấn đúp vào Computers Nhấn đúp vào My Computers, nhấn đúp vào COM+ Applications Nhấn phải chuột vào COM+ Applications, trỏ tới New nhấn vào Application Xuất hộp thoại COM ... Giới thiệu sơ lượt COM: COM (Component Object Model) cách thức để viết thành phần phần mềm(software componet) cung cấp chức phục vụ cho ứng dụng, thành phần khác Viết thành phần COM viết hàm API...
 • 14
 • 180
 • 0

Tìm hiểu lập trình Web Applications/Native Applications trên IOS

Tìm hiểu lập trình Web Applications/Native Applications trên IOS
... Tìm hiểu xây dựng tài liệu tổng quan lập trình iOS dành cho thiết bị điện thoại iPhone  Tìm hiểu xây dựng tài liệu ngôn ngữ object-C NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN  Tìm hiểu tổng quan hệ điều hành iOS ... quan môi trường lập trình iOS Web app: Là ứng dụng web iPhone đóng vai trò web client thông qua Safari browser Mọi thứ liên quan đến ứng dụng web đặt web server chất việc lập trình điều chỉnh ... tiêu đề tài Tìm hiểu môi trường lập trình IOS xây dựng ứng dụng điện thoại sử dụng IOS  Nội dung đề tài Tìm hiểu ngôn ngữ, môi trường công cụ phát triển, loại ứng dụng xây dựng iOS dành cho...
 • 14
 • 1,131
 • 4

Tìm hiểu lập trình mạng trên hệ điều hành Android.

Tìm hiểu lập trình mạng trên hệ điều hành Android.
... trợ lập trình Android với eclipse Các thành phần tạo nên ứng dụng Android Chu kỳ ứng dụng Android Tìm hiểu XML Android Tìm hiểu gói Android.media Tìm hiểu lớp android.media.MediaPlayer lớp android.media.MediaRecorder ... trò chơi ca rô - KHÓ KHĂN Việc lập trình đa phương tiện lập trình game tảng Android mẻ Bộ giả lập SDK hỗ trợ tốt cho việc lập trình chậm không hỗ trợ tốt việc lập trình đa phương tiện cho số phần ... Tìm hiểu lập trình mạng hệ điều hành Android - Xây dựng trò chơi đánh cờ ca rô hỗ trợ chơi online hệ điều hành Android MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC Mỗi thành viên nhóm cần tìm hiểu thực đề tài riêng...
 • 98
 • 268
 • 2

Tìm hiểu lập trình C cho 8051

Tìm hiểu lập trình C cho 8051
... vi c lập trình loại ngôn ngữ c ưu như c điểm riêng điều quan trọng nắm vững m c đích vi c lập trình Vi c h c lập trình trư c tiên làm ngôn ngữ ASM phát triển ngôn ngữ để hiểu rõ sau lập trình ... lập trình C Chương trình chạy dãy led ngôn ngữ C ví dụ đơn giản kiến th c c vào tìm hiểu C ứng dụng lập trình hướng đối tượng vào lập trình VXL Từ chương trình mô thấy ngôn ngữ lập trình hoàn ... ngư c: #include int main () { Sau em xin trình bày phương pháp nạp chương trình chạy cho IC Đầu tiên click chuột phải vào Ic chọn hàng Edit Proties ta thấy bảng sau: Trong m c Program File chọn...
 • 7
 • 294
 • 11

Giới thiệu chung - Bài giảng Lập trình C trong Window

Giới thiệu chung - Bài giảng Lập trình C trong Window
... Resized border Bài giảng: Lập trình C for Win .Trang 9/69 Bài 1 :Giới thiệu chung Trần Minh Thái C u tr c chương trình C for Win *.CPP file Resource file (*.RES) Compiler Resource Compiler ... MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance) { WNDCLASSEX wcex; wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX); wcex.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; Bài giảng: Lập trình C for Win .Trang 20/69 Bài 1 :Giới thiệu chung 54 ... Minh Thái wcex.lpfnWndProc = (WNDPROC)WndProc; wcex.cbClsExtra = 0; wcex.cbWndExtra = 0; wcex.hInstance = hInstance; wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_BT1); wcex.hCursor = LoadCursor(NULL,...
 • 22
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu lập trình đa luồng trong java và ứng dụnglập trình c trong windowstìm hiểu lập trình hợp ngữ 8501lập trình c trong windowbài tập lập trình c trong windowtìm hiểu lập trình trên androidtìm hiểu lập trình androidtìm hiểu lập trình c cho 8051tìm hiểu lập trình plctìm hiểu lập trình ctìm hiểu lập trình hướng đối tượngtìm hiểu lập trình nhúngtìm hiểu lập trình phpđồ án tìm hiểu lập trình androidtìm hiểu lập trình đối tượngbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề một số PHẢN ỨNG CHUYỂN vịbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề xây dựng hệ thống bài tập mở rộng và nâng cao về hóa lập thể hợp chất hữu cơbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề ẢNH HƯỞNG của HIỆU ỨNG đến TÍNH CHẤTbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề bài tập AMINO AXIT bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA, QUỐC tếThuật Ngữ Về Thị Trường Chứng KhoánHDgroup tổng hợp 15 đề pen i môn vật lý n2 2017 hocmaiHDgroup tổng hợp 15 đề pen i n3 cô hương hocmai 2017HDgroup tổng hợp 11 đề toán pen i thầy tuấn hocmai 2017BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự học của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THƯƠNG mại và CÔNG NGHIỆPGIÁO dục ý THỨC PHÁP LUẬT CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG dạy học môn GIÁO dục CÔNG dân“ nghiên cứu tương tác của kpt(piperidin)cl3 với p nitroanilin và độc tính của một số phức chất Pt(II) chứa piperidinTHÁI độ của PHỤ HUYNH xã GIAO TIẾN GIAO THỦY NAM ĐỊNH đối với vấn đề bạo lực TRẺ EM TRONG GIA ĐèNH HIỆN NAYVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO TIẾP cận NĂNG lực TRONG dạy học GIÁO dục học ở TRƯỜNG đại học VINHXác định hàm lượng asen, nitơ tổng và clorua trong nước thải công nghiệpBÀI 25 HT LAMAC và học THUYẾT DACUYNHoạt động chứng thực tại quận nam từ liêm và một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực tại quận nam từ liêmNÂNG CAO HIỆU QUẢ bài học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG các TỈNH MIỀN núi PHÍA bắcSử dụng nguồn sử liệu địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975 ở trường trung học phổ thông tỉnh đồng thápGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTTư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập