Giao an lop 2 HKI cktkns

GIÁO ÁN LỚP 2 HKI-CKTKN

GIÁO ÁN LỚP 2 HKI-CKTKN
... động (1’) - Hát 2. Kiểm tra cũ: (3’) 47 + 25 - HS lên bảng làm - GV nhận xét 17 28 39 17 29 27 Bài mới: (29 ’) +24 +17 + +25 + +28 Giới thiệu: 41 45 46 42 36 55 Để củng cố dạng toán cộng với số ta ... văn + Lớp học rộng rãi, sáng sủa - GV nhận xét vứt mẩu giấy lối vào + Cô giáo bước vào lớp Cả lớp đứng dậy chào cô Cô nhìn khắp lớp lượt, mỉm cười hiệu cho em ngồi xuống Bài mới: (29 ’) - Lớp nhận ... tính bài, lớp làm BC GV nhận xét 37 47 24 68 +15 +18 +17 + 52 65 41 77 Bài - Lớp nhận xét Giới thiệu: - Học dạng toán mới: Bài toán  Hoạt động 1: Giới thiệu toán hơn, nhiều - GV nêu đề toán, đính...
 • 34
 • 181
 • 0

giao an lop 2 tuan 33 cktkns

giao an lop 2 tuan 33 cktkns
... Hoạt động tập thể(35): BIẾT SƠ LƯỢC VỀ CÁC NGÀY LỄ: 3 /2, 27 /7, 22 / 12 I Mục đích u cầu: - Hướng dẫn hs biết sơ lược ngày lề : 3 /2; 27 /7; 22 / 12 - GD cho h/s biết ơn Đảng,Bác , gia đình thương binh ... ngày lễ 3 /2; 27 /7; 22 / 12 kỉ niệm gì? - Đại diện nhóm nêu, lớp nhận xét, bổ sung + Ngày 3 /2 kỉ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam + Ngày 27 /7 kỉ niệm ngày TB- LS + Ngày 22 / 12 kỉ niệm ... làm - HS làm vào bảng - Nhận xét làm HS 3 02 < 310 20 0 + 20 + < 322 888 > 879 600 + 80 + > 648 - u cầu HS nêu cách so sánh 5 42 = 500 + 42 400 + 120 + = 525 Bài : Số ? - HS nêu u cầu tập - u cầu...
 • 60
 • 559
 • 0

giao an lop 2 tuan 29-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 29-CKTKNS(anh ngoc)
... 123 số 124 ? > 128 ;199 123 ... sánh số với 129 > 120 ; 126 > 122 ; 136= 136 ; - GV viết bảng : 123124 155 125 ; 148 GV: Ph¹m ThÞ Ngäc N¨m häc : 20 10 – 20 11 ... Có hình vuông ? + 23 4 23 5 số bé số lớn hơn? -Có 23 5 hình vuông -23 4 bé 23 5 23 5 lớn 23 4 + Hãy so sánh chữ số hàng trăm số 23 4 số 23 5 ? + Hãy so sánh chữ số hàng chục số 23 4 số 23 5 ? + Hãy so sánh...
 • 33
 • 222
 • 0

giao an lop 2 tuan 30-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 30-CKTKNS(anh ngoc)
... häc :20 10 -20 11 TiĨu häc DiƠn ThÞnh gộp 326 hình vuông với 25 3 hình vuông lại để tìm tổng 326 + 25 3 - Gọi em lên bảng thực hành tìm tổng 326 + 25 3 - Tổng 326 + 25 3 có tất trăm, chục hình vuông ? - ... hs Bài cũ : Gọi em lên bảng làm -2 em lên bảng làm Lớp làm bảng Điền dấu > < = tập Điền dấu > < = 26 7 km < 27 6 km 324 km < 3 42 km -Nhận xét,cho điểm 27 8 km = 27 8 km Dạy : Đã học đơn vò đo độ ... II/ Chuẩn bò : 1.Giáo viên : Viết sẵn đoạn văn “ Ai ngoan thưởng” BT 2a, 2b 2. Học sinh : Vở tả, bảng con, BT Gv:Ph¹m ThÞ Ngäc 12 N¨m häc :20 10 -20 11 TiĨu häc DiƠn ThÞnh III/ Các hoạt động dạy học...
 • 33
 • 101
 • 0

giao an lop 2 tuan 28-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 28-CKTKNS(anh ngoc)
... liờn quan n phộp tớnh nhõn v chia B/ Hot ng dy hc Bi Tớnh nhm: x = x = x = x = 12: 2= 27 : = 0: = 3: = 4x7 = 5x6 = 1x8 = 12: 3 = 36:4 = 18 :2= 0:3 = 12: 3 = Bi 2: tớnh x + 4= x 10- 25 = 15 :5 ... *Có 20 0 ô vuông - HS viết lên bảng số: 20 0 *Có 300 ô vuông - HS viết lên bảng số: 300 *300 ô vuông có nhiều 20 0 ô vuông *300 lớn 20 0 *20 0 bé 300 *20 0 < 300 ; 300 > 20 0 *20 0 bé 400 ; 400 lớn 20 0; ... x: X x =20 X : 5=3 Bi Cú 15l du rút u vo cỏi can.Hi mi cỏi can cú my lớt du ? Gv:Phạm Thị Ngọc Năm học: 20 10 - 20 11 Tiểu học Diễn Thịnh Túm Tt can : 15 l du can : l du ? Bi gii Mt can cú s...
 • 28
 • 68
 • 0

giao an lop 2 tuan 26-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 26-CKTKNS(anh ngoc)
... Đồ dùng dạy học - Phiếu ghi đọc tuần 23 -24 -25 III- Hoạt động dạy - học 1- Giới thiệu bài: 2- Luyện đọc: - Yêu cầu HS nêu tập đọc học -2- 3 em nêu tuần 23 -24 -25 - Tổ chức cho HS bốc thăm đọc - Nối ... 1 -2 phút - Khởi động 1 -2 phút 80-90m 1phút 2- Phần - Đi theo vạch kẻ thẳng tay chống hông 1 -2 lần +Theo dõi uốn nắn ĐT cho HS (15m) - Đi theo vạch kẻ thẳng tay dang ngang 1 -2 lần (15m) - Đi nhanh ... Đồ dùng dạy học - Phiếu ghi đọc tuần 23 -24 -25 III- Hoạt động dạy - học 1- Giới thiệu bài: 2- Luyện đọc: - Yêu cầu HS nêu tập đọc học -2- 3 em nêu tuần 23 -24 -25 - Tổ chức cho HS bốc thăm đọc - Nối...
 • 23
 • 90
 • 0

giao an lop 2 tuan 16-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 16-CKTKNS(anh ngoc)
... sinh ngày 29 /2 sau bao laaubanj lại tổ chức ngày sinh nhật? Bài 2: Tìm x biết: a) x+15=31 b) 24 +x= 62 d) x-19 =23 e)56-x=17 c)x -27 =14 g)73-x=19 Bài 3: Hãy nhìn vào tờ lịch tháng t năm 20 03 ghi thứ ... chốt kết *Bài 2: Yêu cầu HS quan sát tranh - Nêu câu hỏi dựa vào tranh - Nhận xét chốt kết *Bài 3: Giới thiệu đồng hồ điện tử - H/dẫn HS làm 12+ 1 = 13 -Đọc yêu cầu - Quan sát tranh làm việc theo ... chủ nhật tháng năm 20 08 ngày Bài 4:Cho biết thứ ba tuần tháng ngày 11.Thứ ba tuần tháng ngày nào? A- Các ngày 17 ,23 ,30 B- Các ngày 16 ,22 ,28 C- Các ngày 18 ,25 D- Các ngày 19 ,27 III- Cũng cố dặn...
 • 20
 • 52
 • 0

giao an lop 2 tuan 32-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 32-CKTKNS(anh ngoc)
... 29 7 601 563 999 1000 23 8 25 9 500 499 Bµi 3: §Ỉt tÝnh råi tÝnh (2 ®iĨm) 4 32 + 325 8 72 - 320 25 1 + 346 786 - 725 Bµi 4: TÝnh (2 ®iĨm) 25 m + 17 m = 700 ®ång - 20 0 ®ång = 900 km - 20 0 km = 20 0 ... Bµi 2: §iỊn dÊu > ; < ; = a- (C¶ líp) 417 - 23 1 618 - 4 02 827 - 514 348 - 125 -§Ĩ ®iỊn dÊu so s¸nh ta qua mÊy bíc? b- Kh«ng cÇn tÝnh ,so s¸nh ®Ĩ ®iỊn dÊu(H/s K,G) 674 - 423 726 - 423 628 - ... 1- Giíi thiƯu bµi 2- Lun tËp Bµi 1: ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh(C¶ líp) 23 6 - 23 1 549 - 21 2 - HS lµm b¶ng tõng bµi Gv:Ph¹m ThÞ Ngäc 13 N¨m häc 20 10 -20 11 Trêng tiĨu häc DiƠn ThÞnh 4 72 - 20 1 678 - 317 547...
 • 18
 • 54
 • 0

giao an lop 2 tuan 31-CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 31-CKTKNS(anh ngoc)
... đổi chéo để kiểm tra - HS làm tương tự - Nhận xét chữa 548 7 32 5 92 395 Bài 2: 3 12 201 22 2 23 - Bài tập yêu cầu làm gì? 23 6 531 370 3 72 - Yêu cầu HS làm - Tính nhẩm, sau ghi kết nhẩm vào tập 600 ... 3 12 201 22 2 -GV nhận xét ghi điểm 23 6 531 370 -Nhận xét chung Bài mới: Bài 1: Tính - Cả lớp làm vào bảng 6 82 987 599 425 − − − − * HD cách tính viết số phạm vii 1000 351 25 5 148 20 3 Bài 2: ... Tính: Trừ từ phải sang trái, đơn vò trừ đơn 124 vò, chục trừ chục, trăm trừ trăm 421 - HS làm 484 586 24 1 25 3 24 3 333 590 693  Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành 470 1 52 120 541 Bài 1: - Yêu...
 • 23
 • 73
 • 0

giao an lop 2 tuan 33 CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 33 CKTKNS(anh ngoc)
... thiệu * H 2: Huớng dẫn HS làm tập Bài 1: Tính nhẩm - Y/c HS tự nhẩm Bài 2: Tính: 446 + 123 - 4 32 374 - 24 1 + 3 42 Hoạt động học sinh - HS lắng nghe - HS tự nhẩm nối tiếp nêu kết 368 + 321 - 457 875 ... s 22 2, 333 , , 999 Cỏc s ng lin hng n v thỡ u cú hiu l dóy s ny hn kộm 111 n v Cng c Dn dũ - ú l 951, 840 - Tng kt tit hc - Tuyờn dng nhng HS hc tt, chm ch, GV: Phạm Thị Ngọc 20 Năm học: 20 10 -20 11 ... + 21 2 - Lớp làm BT vào vở, em lên bảng làm: 2x2x5=4x5 30 : : = 10 : = 20 =5 Bài 3: - Gọi em đọc y/c đề - HD HS giải vào GV: Phạm Thị Ngọc - HS làm vở, em lên bảng làm: Bài giải: 11 Năm học: 20 10 -20 11...
 • 26
 • 218
 • 0

giao an lop 2 tuan 34 CKTKNS(anh ngoc)

giao an lop 2 tuan 34 CKTKNS(anh ngoc)
... nhiều thời gian cho việc học -Thời gian Hà dành cho việc học Bài giải Bạn Bình cân nặng là: 27 + = 32 (kg) Đáp số: 32 kg -Đọc đề quan sát hình biểu Gv:Ph¹m ThÞ Ngäc 20 11 N¨m häc: 20 10- Trêng TiĨu ... anh Hồ Giáo lại dành tình cảm đặc -Vì anh chăm bẵm, chiều chuộng yêu quý chúng biệt cho đàn bê? -Vì anh người yêu lao động, yêu -Anh Hồ Giáo nhận danh hiệu cao quý động vật người -Anh nhận danh ... mây trắng đàn bê vớ anh Hồ Giáo? -Đàn bê quanh quẩn bên anh, - Những bê đực thể tình cảm với anh đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, quẩn vào chân anh Hồ Giáo? - Những bê có tình cảm với anh Hồ -Chúng chạy...
 • 25
 • 221
 • 0

Giáo án lớp 2 tuần 4 năm 2009

 Giáo án lớp 2 tuần 4 năm 2009
... phép cộng 49 + 25 - Lấy 49 que tính để trớc mặt - Lấy thêm 25 que tính - Làm theo thao tác nh giáo viên sau đọc kết 49 cộng 25 74 * Viết 49 viết 25 xuống dới + cho thẳng cột với 9, thẳng 4 viết ... Bạn đáng chê nghịch ác với bạn Hà nhng đáng khen biết nhận lỗi biết xin lỗi bạn ************************************************************* Thứ ba ngày 23 tháng năm 20 09 Toán Tiết 17: 49 + 25 ... số học sinh hai lớp - Ta thực phép cộng 29 + 25 - Lớp làm vào - Một em lên giải bảng - Lớp theo dõi chỉnh sửa * Giải : Số học sinh hai lớp có : 29 + 25 = 54 ( học sinh ) Đ/S: 54 học sinh - Hai...
 • 24
 • 831
 • 4

Giáo án lớp 2 tuần 35

 Giáo án lớp 2 tuần 35
... bài, sau HS đọc trước lớp X = 18 16 : = X = 27 18 : = X = 36 14 : = - HS làm bảng lớp, lớp làm vào tập 42 38 85 80 +36 +27 - 21 - 35 78 65 65 45 - Giáo án lớp – Ngơ Thị Hồng Thanh – Trường Tiểu học ... đề - HS làm bảng lớp, lớp làm vào tập 4 82 > 480 987 < 989 1000 = 600 + 400 - Bài toán thuộc dạng toán gì? Yêu cầu HS làm 72 48 6 02 347 - 27 +48 + 35 - 37 45 96 637 310 - Bài toán thuộc dạng - ... SINH HOẠT LỚP TUẦN 35 I MỤC TIÊU - Giúp HS nhận thấy ưu khuyết điểm tuần qua Làm tốt tuần tới - HS có ý thức học tập II NHẬN XÉT 1.Đạo đức - Ngoan đồn kết lời thầy giáo 21 Giáo án lớp – Ngơ Thị...
 • 22
 • 4,025
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 2giáo án lớp 2 tuần 5giáo an lớp 2 tuần 3giáo án lớp 2 tuần 1 năm 2012giáo án lớp 2 tuần 3giáo án lớp 2 tuần 13Đề tài vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty thái bình dương, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpMột số vấn đề về đổi mới và thi hành án dân 22 sự ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpMột số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng thời gian qua, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tếĐề tài thực tiễn áp dụng luật thuế giá trị gia tăng ở việt nam và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật thuế giá trị gia tăng ở nước ta, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBài thực hành Tin học cơ sởĐánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách bồi trườngĐánh giá quản lý chất lượng nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thanh trì, hà nội tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xoá đói giảm nghèo tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên tài liệu, ebook, giáo trìnhWiFi hacking for beginners learn hacking by hacking wifi networks (2017)SACH LOP 12 2SACH LOP 12 3nang cao va phat trien toán 8Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)BÁO CÁO THỰC TẬP: QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NHÀ MÁY MAI DỊCH TRỰC THUỘC CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘICác đề thi vào lớp 10 chuyên toán tin trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TP HCMNghiên cứu mô hình kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi thị xã Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật (LA tiến sĩ)BCTT: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VCS
Đăng ký
Đăng nhập