de thi thu ly lan 12016 thpt khoai chau

đề thi thử lần 1 nam khoái châu 2016

đề thi thử lý lần 1 nam khoái châu 2016
... v = 10 0m/s Tần số là: A 10 π Hz B 10 00/π Hz C 318 Hz D 318 31 Hz - Hết (Giám thị không giải thích thêm!) Đáp án Môn vật - lần Câu 15 9 16 0 D C A C D D A C B B D B D B B A B A 10 A C 11 C A 12 ... D B B A B A 10 A C 11 C A 12 B C 13 C D 14 A B 15 B B 16 B A 17 C D 18 C D 19 A D 20 A D 21 C D 22 C D 23 C A 24 D A 25 B B 26 B B 27 A D 28 C B 29 D A 30 D B 31 A A 32 C C 33 D C 34 A B 35 D ... B 14 0π cm/s C 280π cm/s D 10 0π cm/s Câu 21 : Một vật có khối lượng m treo vào lò xo Vật dao động điều hòa với tần số f1 = 12 Hz Khi treo thêm gia trọng ∆m = 10 g vào lò xo tần số dao động f2 = 10 ,95Hz...
 • 5
 • 52
 • 0

Đề thi Thử ĐH lần 2 THPT Phan Châu Trinh

Đề thi Thử ĐH lần 2 THPT Phan Châu Trinh
... 1:A 2: D 3:A 4:A 5:A 6:A 7:D 8:A 9:A 10:D Trang: / Mã đề 315 11:A 21 :A 31:A 41:A 12: A 22 :A 32: D 42: D 13:A 23 :A 33:A 43:D 14:A 24 :A 34:A 44:D 15:A 25 :A 35:A 45:A 16:D 26 :A 36:A 46:D 17:A 27 :D ... mLi=7,0144u; 1u=931MeV/c2=1,66.10 -27 kg Động hạt sinh A 8,70485MeV B 7,80485MeV C 9,60485MeV D 0,90000MeV 56 23 5 Câu 39: Năng lượng liên kết hạt nhân H, He, 26 Fe 92 U 2, 22MeV, 2, 83MeV, 492MeV 1786MeV Hạt ... 2 = B λ1 = ; 2 = 5E1 2E1 4E1 E1 36.h.c 4.h.c 3.h.c 9.h.c C λ1 = ; 2 = D λ1 = ; 2 = 5E1 E1 4E1 2E1 Câu 14: Một âm có mức cường độ âm 40dB So với cường độ âm chuẩn cường độ âm A 10000 lần...
 • 6
 • 299
 • 4

Đề thi thử Quốc Gia THPT Quảng Xương 1 - Lần 3

Đề thi thử lý Quốc Gia THPT Quảng Xương 1 - Lần 3
... mãn: Câu 11 : Ta có: λ = = f 40 d2-d1=(K +1/ 2)λ; Xét AB=>-AB-AB-AB...
 • 36
 • 91
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 THPT CHƯƠNG MỸ A HÀ NỘI môn vật (có đáp án)

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 THPT CHƯƠNG MỸ A HÀ NỘI môn vật lý (có đáp án)
... 1,3802V D 0,8402V Chn cỏc cõu ỳng cỏc cõu sau : ng nng ban u ca cỏc in t quang in ph thuc vo bc súng ca ỏng sỏng kớch thớch A Câu 22 : A Câu 23 : A C Câu 24 : A Câu 25 : A C Câu 26 : MADE156 ... C A, B v C u ỳng Page 6 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : thi thi Mã đề : 156 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 MADE156 ) { ) { { { ... qua mch l: A C B P = 100W, i=2cos(100 t+ )( A) P = 125 W, i =2, 5cos(100 t- )( A) D P = 100W, i=2cos(100 t- )( A) P = 125 W, i = 2, 5cos(100t +/4 )A Câu 15 : Cỏc khng nh sau õy ỳng hay sai ? A Câu...
 • 7
 • 81
 • 0

Gián án Đề thi thử DH lần 1-THPT Đào Duy Từ - Thanh Hoá

Gián án Đề thi thử DH lần 1-THPT Đào Duy Từ - Thanh Hoá
... kiu hỡnh gi l th t bin hết Chúc em đạt kết cao kì thi ! GV Nguyn Th Thu Huyn - Trng THPT o Duy T - TP Thanh Hoỏ - Mụn Sinh - Mó 12 1- Trang 5/5 ... nhõn cõy ngụ l A ch h gen ti th B ch h gen lp th GV Nguyn Th Thu Huyn - Trng THPT o Duy T - TP Thanh Hoỏ - Mụn Sinh - Mó 12 1- Trang 3/5 C h gen ti th, lp th D ton b vt cht di truyn cha trng Cõu ... sinh dng ca ngi ph n cú NST thng khụng hot ng GV Nguyn Th Thu Huyn - Trng THPT o Duy T - TP Thanh Hoỏ - Mụn Sinh - Mó 12 1- Trang 4/5 D t bin mt on NST gii tớnh X Cõu 50: / Loi t bin cú th xut...
 • 5
 • 366
 • 5

De thi thu DH lan TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG mon toan(1)

De thi thu DH lan TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG mon toan(1)
... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỬ ĐẠI TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG TRƯỜ ƯỜNG ƯƠNG NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: TOÁN; Khối D TOÁ Khố Thời gian ... (7,0 điểm) PHẦ THÍ Câu I: (2,0 điểm) Cho hàm số y = x − 3mx + 4m (1) có đồ thị (Cm) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số m = Tìm m để đường thẳng y = x cắt (Cm) ba điểm phân biệt A, B, C cho ... trị ( 2 2012 biểu thức z1 z2 + z1 z2 ) - Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Thí khô liệ khô giả thí thê Họ tên thí sinh:………………………………………… , Số báo...
 • 2
 • 204
 • 0

Đề thi thử lần 1 năm 2014 Chuyên Quảng Bình có đáp án chuẩn

Đề thi thử lý lần 1 năm 2014 Chuyên Quảng Bình có đáp án chuẩn
... Thi Đại Học Đáp án 916 : A B C 13 D 17 A 21 B 25 C 29 B 33 C 37 C 41 C 45 D 49 A 53 B 57 A A A 10 D 14 C 18 A 22 D 26 D 30 A 34 B 38 B 42 B 46 D 50 B 54 B 58 D D C 11 C 15 B 19 D 23 A 27 D 31 ... 47 A 51 A 55 B 59 D D C 12 .A 16 C 20 D 24 D 28 A 32 B 36 B 40 C 44 C 48 B 52 C 56 C 60 D Hội Ôn Thi Đại Học SỞ GD – ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2 014 , LẦN ... Ôn Thi Đại Học Đáp án 725: B C 15 B 22 A 29 B 36 D 43 C 50 A 57 D B D 16 B 23 C 30 B 37 B 44 D 51 A 58 C D 10 B 17 A 24 B 31 A 38 D 45 D 52 D 59 B D 11 A 18 A 25 C 32 B 39 D 46 B 53 A 60 C C 12 ...
 • 14
 • 197
 • 7

Đề thi thử ĐH lần III THPT Kinh Môn

Đề thi thử ĐH lần III THPT Kinh Môn
... TRNG THPT KINH MễN P N THI TH I HC NM 2013 LN MễN TON KHI A, B, A1 Ni dung trỡnh by im Cõu I(2,0) (1,0 im) Khi M=0 hm s (1) cú dng y = x x a) Tp xỏc nh : D = Ă b) S bin thi n 3 3 +) ... sinh lm theo cỏch khỏc nu ỳng c im ti a S GD-T HI DNG TRNG THPT KINH MễN - THI TH I HC LN NM HC 2012-2013 Mụn: TON KHI D Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 ... Ht =========================== H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: TRNG THPT KINH MễN Cõu I(2,0) (1,0 im) P N THI TH I HC NM 2013 LN MễN TON Ni dung trỡnh by im 0,25 0,25 0,27 0,25 (1,0...
 • 13
 • 271
 • 1

Đề thi thử ĐH lần 1-THPT Thái Phúc

Đề thi thử ĐH lần 1-THPT Thái Phúc
... x1 = x2 Kết hợp định lí Viet ta có: 7m 3(7 m) x2 = ; x1 = => m + 14m + 49 = m = Vậy m=- thoả đề 2m 2m x1 + x2 = , tng t cú m = Vi cú hai ng thng tha CõuII Gii phng trỡnh: Đk: x + k sin...
 • 5
 • 168
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 THPT TRUNG GIÃ

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 THPT TRUNG GIÃ
... nờn I l trung im ca A1B 36 33 15 *) Gi H l hỡnh chiu ca A lờn d1 Tỡm c H ; ; ữ 29 29 29 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 43 95 28 A i xng vi A qua H nờn A ; ; ữ 29 29 29 65 21 43 ; I l trung im ... a) + a ( a 1) 2a + 10 ữ a Giao im vi tim cn ngang y = l B ( 2a 1 ;2 ) 0 .25 Giao hai tim cn I(1; 2) 0 .25 12 1 IA = ; IB = ( a 1) S IAB = IA AB = 24 = 12 ( dvdt ) a 2 0 .25 Giao im vi tim ... J , (P) ) = IVa 0 ,25 0 .25 R2 r2 = + 2. 0 2. (2) + D = D = + D = + KL : Cú mt phng : (P1): x + y z + = v (P2) : x + y z = nờn ta cú : 0 .25 x4 z = x + iy ( x, y R ), z2 + z = x y + x...
 • 5
 • 319
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Sử Dụng Câu Hỏi Để Phát Huy Tính Tích Cực Và Gây Hứng Thú Cho Học Sinh Trong Dạy Học Lịch SửCách đọc sách nhanhSáng Kiến Kinh Nghiệm Ứng Dụng Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Vào Dạy Học Sinh Học 10Bài Dự Thi Giáo Viên Giỏi Đếm Đến 7, Nhận Biết Nhóm Có 7 Đối Tượng,Nhận Biết Chữ Số 7Sáng Kiến Kinh Nghiệm Thiết Kế Phiếu Học Tập Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 12- Phần Địa Lý Tự NhiênNghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng trong trận Như Nguyệt (năm 1077)150 CÂU HỎI VI SINH VẬT HỌCHướng dẫn tự học môn marketing căn bản đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn an sinh xã hội đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn dân số và phát triển đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị nhân lực trong du lịch, khách sạn đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị nhân lực đại học kinh tế quốc dânĐầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà NẵngHướng dẫn tự học môn luật thương mại quốc tế đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn hệ thống thông tin kế toán đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn phân tích kinh doanh đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kế toán ngân hàng đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kế toán quản trị 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn tư tưởng hồ chí minh đại học kinh tế quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập