de thi thu dai hoc ly 2016 DHSP ha noi

Đề thi thử đại học trường chuyên KHTN Nội năm 2014 - lần 1 môn vật

Đề thi thử đại học trường chuyên KHTN Hà Nội năm 2014 - lần 1 môn vật lý
... có độ lớn (W) 11 0 2(V ) Biết từ thông 12 11 cực đại gửi qua khung dây (Wb) Suất điện động cảm ứng khung dây có tần số góc : A 12 0π rad/s B 10 0π rad/s C 60 rad/s D 50 rad/s Câu 13 .Một chất điểm ... C Cơ vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian D Vận tốc vật biên thi n điều hòa theo thời gian Câu 19 .Một vật dao động điều hòa theo trục cố định ( mốc vị trí cân bằng) thì: A vật cực đại vật vị ... thì: A vật cực đại vật vị trí biên B vật vị trí cân bằng, vật C vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu D động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều vào...
 • 5
 • 74
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán chuyên Nội Amsterdam

Đề thi thử đại học môn Toán chuyên Hà Nội Amsterdam
... www.TaiLieuLuyenThi.com TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM TỔ TOÁN – TIN ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ I NĂM 2014 Môn: TOÁN Câu Câu (2,0 điểm) Đáp án Điểm a) Học sinh tự giải 1,0 ...     12600 số thỏa mãn điều kiện đề 3!6! Giả sử M  d1  M  t; 1  t  , N  d  N  s; 2  s  Nếu t   M (0; 1)  AM  Oy (loại) Do O, M, N thẳng hàng AM // BN nên:  s 2  s   ... y )  f  x   f  2 y  với y  f (t )  t   t t t2   t t t 0,75    0, t  f  t  hàm số đồng t2  t2  t2  biến R Từ f  x   f  2 y   x  2 y Ta có f '(t )   Thế x  2...
 • 5
 • 159
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐH SƯ PHẠM NỘI doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI doc
... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI =========================================================================== ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: TOÁN Câu I Ý Đáp ... Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ===========================================================================    ... Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI =========================================================================== AO SA...
 • 5
 • 114
 • 0

đề thi thử Đại học môn tiếng Anh (Hà Nội)

đề thi thử Đại học môn tiếng Anh (Hà Nội)
... teach a (71) many things of value to the future accountant, doctor or electrician Do they also teach anything of value to the future employee? Yes, they teach the one thing that it is perhaps ... expansion and elaboration of an economy born in the great age of capitalist expansion Trang 3/6 - Mã đề thi 125 Our excellent natural resources paved the way for the development of abundant capital ... includes the funds necessary to buy those tools If a society had to consume everything it produced just to stay alive, nothing could be put aside to increase future productions But if a farmer can...
 • 6
 • 47
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2016 ĐỢT 3 có đáp án môn vật

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2016 ĐỢT 3 có đáp án môn vật lý
... động điều hòa D biên độ giảm dần chu kỳ tăng dần HẾT ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT MÔN VẬT LÝ 30 1 30 2 HƯỚNG DẪN DA  hc hc mv (1) λ = λ +  (2) x – (1) suy ra: λ0 = 3 1 = 1, µ m C ... ϕ LR | tg | ϕ RC |= 32 42 A 33 43 C 34 44 B U L max = 35 45 A f = 36 46 B T1 g R + h1 = = ⇒ ∆T = T2 − T1 = 0,5ms T2 g1 R + h2 37 47 B//D 38 48 C 39 49 A 40 50 B n= 41 42 31 32 B B Xảy không chịu ... 0,02 v vε LC 43 33 B I0 = U RL = 2,4 A; ⇒ U0 = I Z = 96 2; ⇒ u = 96 cos(100π t − 41π / 90) (V ) Z RL 44 45 34 35 D C Tán sắc ánh sáng Ge 46 36 B 47 37 B 48 38 C Momen lực tác dụng lên vật rắn mp...
 • 6
 • 245
 • 2

de thi thu dai học 2008 de so 2

de thi thu dai học lý 2008 de so 2
... đến thấu kính 22 6 22 6 26 15 gam 88 Ra có độ phóng xạ 15Ci Chu kỳ bán rã anpha 88 Ra năm ? Lấy năm 365 ngày A 728 năm B 125 0 năm C 1583 năm D 3600 năm 27 Hình vẽ sau biểu diễn phụ thu c li độ x ... biến thi n theo thời gian theo phương trình mA 2  π  mA 2  π    + cos  2 t + ÷ A E k = B E k =  1 − cos  2 t + ÷       A mA 2  4π   mA 2  4π     + cos  2 t − ... 3,8.10−8 MeV , động hạt α (lấy khối lượng hạt nhân theo đơn vị u khối số chúng) A 2, 22MeV B 0 ,22 MeV C 4,42MeV D 7, 2. 10 2 MeV 36 Trong đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu sau...
 • 6
 • 130
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CỦA CỤC KHẢO THÍ 2009

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÝ CỦA CỤC KHẢO THÍ 2009
... đó( tính MeV) -3- LTĐH 2010– CỤC KHẢO THÍ ĐỀ 12 A c – b – a B a + b + c C a + b – c D c + a - b II PHẦN TỰ CHỌN: 10 CÂU A CHUẨN 41 Vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại 40cm/s Tại vị trí có li ... D chùm sáng phân kì có màu cầu vòng, tia tím lệch nhất, tia đỏ lệch nhiều -2- LTĐH 2010– CỤC KHẢO THÍ ĐỀ 12 26 Một thấu kính hội tụ mỏng có hai mặt cầu bán kính 10cm Chiết suất thấu kính tia ... LTĐH 2010– CỤC KHẢO THÍ ĐỀ 12 13 Trong động không đồng ba pha, cho dòng điện xoay chiều ba pha vào ba cuộn dây giống...
 • 5
 • 93
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - 2010

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LÝ 2010
... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện A biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T B không biến thi n điều hoà theo thời gian T C biến thi n điều hoà với chu kỳ T D biến thi n ... Khi thay đổi hệ số tự cảm cuộn dây cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại A D I = 2A Câu 23: Tại vị trí địa lý, chiều dài lắc đơn tăng lần chu kỳ dao động điều hoà A tăng lần B tăng lần ... pha lớn hiệu điện hiệu dụng dây pha dây trung hoà Câu 34: Một sóng học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (cm), x toạ độ tính mét (m), t thời gian tính giây (s) Vận...
 • 4
 • 31
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HOC NĂM 2010

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HOC LÝ NĂM 2010
... bin thi n vuụng pha vi D súng in t l súng ngang Cõu 27) Dũng in xoay chiu l dũng in cú A cng bin thi n tun hon theo thi gian B chiu bin thi n tun hon theo thi gian C chiu bin thi n iu ho theo thi ... cựng tn s v lch pha khụng i theo thi gian B cú cựng tn s, biờn v lch pha khụng i theo thi gian C cú cựng tn s v biờn D cú cựng biờn v lch pha khụng i theo thi gian Cõu 45) Mt lc n dao ng ... phn t bc súng C Khi xy súng dng khụng cú s truyn nng lng D Khong thi gian gia hai ln si dõy dui thng l na chu k Cõu 20) Chiu ng thi ba bc x n sc cú bc súng 0,4àm; 0,48àm v 0,6àm vo hai khe ca...
 • 5
 • 85
 • 0

Đề thi thử Đại học số 1

Đề thi thử Đại học Lý số 1
... tạo thành được 1g Hêli thi lượng tỏa từ phản ứng là bao nhiêu? Cho NA = 6,023 .10 23 mol -1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ A 13 ,02 .10 23MeV B 8,68 .10 23MeV C 26,04 .10 23MeV D 34,72 .10 23MeV Câu 47: ... pha là 12 0V Hiệu điện thế dây bằng: A 16 9,7V B 207,85V C 84,85V D 69,28V TH ( THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRONG KHI THI ) 10 A D D A A D C C A C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B ... A 3,2mm B 1, 6mm C 6,4mm D 4,8mm ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 2 → He + n + 3,25 (MeV) Biết độ hụt khối của 21 D là ∆ mD= Câu 23: Phản ứnh nhiệt hạch 1D +1D 0,0024 u và 1u = 9 31 (MeV).Năng...
 • 5
 • 101
 • 0

Đề thi thử Đại học số 2

Đề thi thử Đại học Lý số 2
... C A A D B A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D B C D D C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A B C D A B B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B D D C D C B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... tốc ban đầu, cho g = 9,81m/s2 Tốc độ quay ròng rọc M quãng đường 2m A 36,17rad/s B 81 ,24 rad/s C 51,15rad/s D 72, 36rad/s Trang 4/6 - Mã đề thi 1 32 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ Câu 48: Một nhẹ dài 1m quay ... D ω0 = ω1 + 2 Câu 36: Hiệu điện hai cực ống Rơnghen 4,8kV Bước sóng ngắn tia X mà ống phát A 0,134nm B 1 ,25 6nm C 0,447nm D 0 ,25 9nm Trang 3/6 - Mã đề thi 1 32 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ π Câu 37: Một...
 • 6
 • 116
 • 0

Đề thi thử Đại học số 3

Đề thi thử Đại học Lý số 3
... b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm) P N 1A,2A,3D,4B,5A,6B,7D,8A,9D,10C,11C,12A,13C,14B,15A,16B,17D,18C,19B,20D,21A,22B,23A,24B,25C, 26B,27A,28D,29D ,30 B ,31 C ,32 D ,33 AB ,34 . ,35 C ,36 B ,37 C ,38 A ,39 C,40A,41C,42A,43A,44B,45D,46 ... N với S1N = 3m S2N = 3, 375m Tốc độ truyền âm không khí 33 0m/s Tìm bớc sóng dài để ngời N không nghe đợc âm từ hai nguồn S1, S2 phát B = 0,75m; A = 0,5m; C = 0,4m; D = 1m; Câu 23 : Cho gii ... thay đổi Có Vì có tần số Có Vì có tần số pha ban đầu số Không Vì hai nguồn không đợc sinh từ nguồn Một sóng học truyền từ không khí vào nớc, đại lợng không đổi Năng lợng C Tần số B Bớc sóng D Vận...
 • 6
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng website kinh doanh máy tính xách tay trực tuyếnxây dựng website ứng dụng công nghệ mã nguồn mở joomlaTÌNH HÌNH sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và dược PHẨM GIA HIỂNTình hình thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH đâù tư và phát triên thương mại hoàng sơnTổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP máy và thiết bị tự động hóa việt nhật”Một số giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bắc giangSự nhiễm nấm mốc và aflatoxin tự nhiên trên một số giống ngô, lạc trồng ở một số tỉnh và khả năng phòng trừ bằng các chủng aspergillus aflavus không sinh độc tốTÌNH HÌNH tài CHÍNH và HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG NNPTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNGCIRCULAR NO 3042016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON PROMULGATION OF LIST OF PRICES FOR AUTOMOBILES AND MOTORBIKES ON WHICH REGISTRATION FEES ARE IMPOSEDCIRCULAR NO 3012016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON GUIDELINES FOR THE REGISTRATION CHARGECIRCULAR NO 2712016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION AND PAYMENT OF ASSESSMENT FEES FOR ISSUANCE OF CERTIFICATES OF PRACTICE REGISTRATIO271 2016 TT BTC 335307CIRCULAR NO 2632016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON FEES AND CHARGES FOR INDUSTRIAL PROPERTY AND THE COLLECTION, TRANSFER, MANAGEMENT AND USE THEREOF 263 2016 TT BTC 336221CIRCULAR NO 2332016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, ON AMENDMENTS TO CIRCULAR NO 562014TT BTC ON GUIDELINES FOR THE GOVERNMENTS DECREE NO 1772013ND CP ON 233 2016 TT BTC 337193CIRCULAR NO 2462016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEES FOR EXAMINATION, ASSESSMENT AND INTERNATIONAL CERTIFICATCIRCULAR NO 2502016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, PROVIDING GUIDANCE ON FEES AND CHARGES WITHIN THE JURISDICTION OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF CENTRALLY AFFILI250 2016 TT BTC 337448INTEGRATED DOCUMENT NO 50VBHN NHNN DATED NOVEMBER 23, 2016, FOREIGN CURRENCY LOANS GRANTED TO RESIDENTS BY CREDIT INSTITUTIONS AND BRANCHES OF FOREIGN BANKSRESOLUTION NO 302016QH14 DATED NOVEMBER 22, 2016, ON PILOT ISSUANCE OF ELECTRONIC VISAS TO FOREIGNERS TO VIETNAMOxford grammar for schools 1 student bookADVERTISING ACTIVITIES OF 365 SOFTWARE JONT – STOCK COMPANYTHIẾT kế MẠNG LAN TRUYỀN NGƯỢC TRONG MATLAB THỬ NGHIỆM và NHẬN DẠNG kí tự
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập