De cuong mon PPNCKH

Đề cương môn Ngữ văn lớp 10.doc

Đề cương môn Ngữ văn lớp 10.doc
... ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết Câu hỏi: Khái niệm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết? Đặc điểm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết? 4/ Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Câu hỏi: Khái niệm phong cách ngôn ngữ sinh hoạt? ... tiếp ngôn ngữ Câu hỏi: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ gì? Hai trình hoạt động giao tiếp? Các nhân tố hoạt động giao tiếp ngôn ngữ? 2/ Văn bản: Câu hỏi: Nêu đặc điểm văn bản? 3/ Đặc điểm ngôn ngữ nói ... hoạt? Các dạng biểu thị ngôn ngữ sinh hoạt? II/ BÀI TẬP: Làm tập bài: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ, Văn bản, Đặc điểm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết, Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, Thực hành phép...
 • 11
 • 15,119
 • 38

Đề cương môn ký sinh trùng 1

Đề cương môn ký sinh trùng 1
... khỏe , làm động vật khỏe mắc bệnh 7, KST đơn KST đa • KST đơn KST chủ sinh vật chủ định Vd: giun đũa lợn sinh lợn • KST đa KST sinh nhiều loại vật chủ khác Vd: ruồi, muỗi ... trứng, kích thước 0 ,11 -0 ,16 mm - Vòng đời: Sán trưởng thành thường sinh dày cỏ Sau thành thục sinh dục, sán đẻ trứng Trứng theo phân Nếu gặp điều kiện thuận lợi sau 11 -12 ngày trưng nở miiracidium ... KST sinh vật huyền bí, tự sinh thể sinh sống • kỷ XVII : định nghĩa “ KST sinh vật sống nhờ vào chủ khác lấy chất dinh dưỡng nuôi sống thân • kỷ 18 : định nghĩa “ KST sinh vật sống nhờ vào ký...
 • 82
 • 2,136
 • 9

Đề cương môn học quy hoạch tuyến tính

Đề cương môn học quy hoạch tuyến tính
... ĐÈ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG I : LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH I- GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 1- Bài toán vốn đầu tư 2- Bài toán lập kế hoạch ... biểu toán dòng mạng V- QUY HOẠCH NGUYÊN 1- Mở đầu 2- Bài toán quy hoạch nguyên thực tế TÀI LIỆU THAM KHẢO [ Ban - 1998] Phí Mạnh Ban – Quy Hoạch Tuyến Tính ĐÈ CƯƠNG MÔN HỌC Nhà xuất Giáo Dục ( ... lớn CHƯƠNG III : BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU ĐÈ CƯƠNG MÔN HỌC I- KHÁI NIỆM VỀ ĐỐI NGẪU 1- Đối ngẫu quy hoạch tuyến tính dạng tắc 2- Định nghĩa đối ngẫu trường hợp quy hoạch tổng quát 3- Các định lý đối ngẫu...
 • 4
 • 1,625
 • 32

Đề cương môn triết

Đề cương môn triết
... học Mác-Lênin triết lý giải phóng Triết học phản tư thời đại, nắm bắt thời chiều sâu tư tưởng Vì Engen khẳng định dân tộc muốn đứng vững đỉnh cao lý luận phải có triết học Bởi triết học sở loại ... luật ) Triết học theo nghĩa đó, khoa học tư duy, tư tư Tư triết học chiết xuất, tinh túy tư lý luận Vì triết học phải tự đổi làm công cụ để đổi tư nói chung Với ý nghĩa trước hết phải đổi tư triết ... luận triết học xa rời với sống, chưa nhạy cảm trước biến đổi nước giới Nhiều vấn đề triết học sống đặt chưa có giải đáp thỏa đáng, có biểu giáo điều bảo thủ lý luận, hiểu biết vê lịch sử triết...
 • 2
 • 566
 • 8

Đề cương môn triết 2

Đề cương môn triết 2
... thức khác Ở Hy Lạp thời cổ, triết học nghệ thuật đóng vai trò đặc biệt quan trọng Ở Tây Âu thời trung cổ tôn giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mặt tinh thần xã hội như: triết học, đạo đức, nghệ thuật, ... xã hội đời sống xã hội) Theo Ph.Ăng ghen: “Sự phát triển trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, v.v…đều dựa sở phát triển kinh tế Nhưng tất chúng có ảnh hưởng lẫn ảnh hưởng ... đoạn phát triển tư tưởng trước Lịch sử phát triển tư tưởng cho thấy giai đoạn hưng thịnh suy tàn triết học, văn học, nghệ thuật, v.v… nhiều không phù hợp hoàn toàn với giai đoạn hưng thịnh suy...
 • 3
 • 1,782
 • 13

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - đề cương môn học

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - đề cương môn học
... số máy tính (nhắc lại) Kiến trúc tập lệnh Yêu cầu chức máy tính vonNeumman Yêu cầu chung kiến trúc tập lệnh Kiến trúc tập lệnh MIPS Biên dịch Các phép toán cách thực máy tính Chương Ngôn ngữ máy ... ngữ máy tính phép toán 14 HUST-FET, 13/02/2011 Biểu diễn số nguyên mã bù -7 -5 -4 1101 -3 1110 -2 1111 -1 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 =-2 3 -6 1100 15 1001 1011 Chương Ngôn ngữ máy tính ... trí 1 1 1 bit 0 0 0 - • Các số dương  không cần bít dấu • Khoảng biểu diễn: [0, 2m-1] 232 - 232 - 232 - 232 - Chương Ngôn ngữ máy tính phép toán 232 - … 0xFFFFFFFC 12 HUST-FET, 13/02/2011 Biểu...
 • 142
 • 1,279
 • 12

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.doc

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.doc
... soát dân, xây dựng máy pháp đại Chương - tưởng đạo đức Nhân văn Văn hoá Hồ Chí Minh TTHCM đạo đức TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH I tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Bài Text ... Giảng viên) tưởng nhân văn trào lưu tưởng bàn tới người, có lịch sử phát triển từ thời phục hưng đến Cơ sở hình thành tưởng nhân văn HCM 38 tưởng nhân văn HCM hình thành từ tưởng nhân ... nhà nước - Nhà nước dân, dân, dân Chủ tịch Hồ Chí Minh Nếu nước “lấy dân làm gốc” tưởng trị truyền thống đến Hồ Chí Minh, tưởng diễn đạt mệnh đề chủ động giản dị, tự nhiên: "Dân gốc nước"...
 • 54
 • 2,023
 • 20

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ
... dịch dân Câu 9: hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu - Giao dịch dân không làm phát sinh quyền dân nghĩa vụ dân cho chủ thể tham gia xác lập giao dịch dân - Vô hiệu từ thời điểm xác lập giao dịch dân ... giao dịch dân - Giải thích giao dịch dân làm sáng tỏ phần nội dung chưa rõ ràng giao dịch dân sự, bổ sung thêm cho giao dịch dân điều khoản thiếu kết hợp hai yếu tố sở quy định pháp luật - Nguyên ... dịch dân + Căn vào quy định cụ thể pháp luật loại giao dịch dân vào tập quán nơi giao dịch dân xác lập tính chất loại giao dịch dân cụ thể mà giải thích cho thích hợp Câu 7: Hình thức giao dịch dân...
 • 6
 • 5,695
 • 248

Đề cương môn quản trị học.pdf

Đề cương môn quản trị học.pdf
... động quản trò thực chất, tức hoạt động quản trò có ý nghóa trì tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động Quản trò cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trò chức quản ... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương ... Minh Quản Trò Vừa Có Tính Khoa Học, Vừa Có Tính Nghệ Thuật Theo Các Anh Chò Để Nâng Cao Tính Nghệ Thuật Trong Quản Trò, Các Nhà Quản Trò Cần Phải Lưu Những Vấn Đề Gì Trong Thực Tiễn Công Tác Quản...
 • 18
 • 2,152
 • 9

Đề cương môn cơ sở hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Đề cương môn cơ sở hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
... đói – Môi trường cho kế hoạch ứng phó khí hậu, lên ngân sách, giám sát, điều phối 5.1 Chia sẻ kinh nghiệm thông tin 6.1 Tăng cường lực thể chế địa phương Tài nguyên khoáng sản, tác động môi trường ... trường - KN: Tài nguyên khoáng sản tích tụ vật chất dạng hợp chất đơn chất vỏ trái đất, mà điều kiện người có đủ khả lấy nguyên tố có ích sử dụng trực tiếp chúng đời sống hàng ngày - Tài nguyên khoáng ... sản - Tác động môi trường việc khai thác mỏ khoáng sản: • Tác động môi trường hoạt động khai thác khoáng sản + tạo bụi khí thải độc hại: bụi phóng xạ, SO2, CO… + tác động tới môi trường nước mặt:...
 • 4
 • 1,363
 • 11

Đề cương môn Điều khiển logic - chương 1

 Đề cương môn Điều khiển logic - chương 1
... Qn R S Qn +1 QnQn+1R S 0 0 0 x 0 1 1 0 1 0 1 x 1 x 0 1 1 1 0 1 x Q'= S+ R Q RS=0 Qn D Qn +1 QnQn+1D 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 Q Clr Q'n +1= D Qn J K Qn +1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Khi J = & K =1 Qln thay ... đồng Q'n +1= Cũng Qn T Qn +1 khơng có 0 chế độ 1 khơng 1 đồng 1 Q Q QnQn+1J K 0 0x 1x x1 1 x0 0X 1X X0 CL J K X1 Q Q QnQn+1T 0 0 1 1 1 CL 00 1 T Q Q Q'n +1= T⊕Q Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn ... mơn học điều khiển logic Biến(x) Trạng thái(S) S1 S2 S3 S4 S5 Bộ mơn tự động Đo Lường – Khoa Điện α β γ S2 /1 S4 /1 S1 /1 S3 /1 S5/0 S4 /1 S2/0 S1 /1 S4/0 S3/0 S3/0 S4 /1 S1 /1 S2/0 S4/0 1. 7.2 Phương...
 • 7
 • 494
 • 5

Đề cương môn Điều khiển logic - chương 2

Đề cương môn Điều khiển logic - chương 2
... hằng, nhập vào số nguyên 2. 4.Giới thiệu số nhóm PLC phổ biến giới: Siemens: có ba nhóm • CPU S7 20 0: CPU 21 x: 21 0; 21 2; 21 4; 21 5 -2 DP; 21 6 CPU 22 x: 22 1; 22 2; 22 4; 22 4XP; 22 6; 22 6XM • CPU S7300: • CPU ... nóng 2. 5 Tổng quan họ PLC S 7 -2 00 hãng Siemens: Có hai series: 21 x (loại cũ không sản xuất nữa) 22 x (loại mới) Về mặt tính loại có ưu điểm nhiều.Bao gồm loại CPU sau: 22 1, 22 2, 22 4, 22 4XP, 22 6, 22 6XM ... Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 27 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện - Bộ đếm 16 bit: thường đếm chuẩn, có giá trị đếm khoảng -3 27 68 ÷ 327 67 - Bộ đếm 32 bit:...
 • 21
 • 647
 • 2

Đề cương môn Điều khiển logic - chương 3

Đề cương môn Điều khiển logic - chương 3
... di chuyển liệu 3 3 3 3 3 3 Hình 3. 16: Mô tả lệnh điều khiển chương trình Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 52 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – ... 51 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện 2 2 2 2 2 2 Hình 3. 14: Mô tả lệnh phép tính logic biến đổi 2 2 2 2 2 Hình 3. 15: Mô tả lệnh di chuyển liệu 3 3 3 ... Tập lệnh gọi chương trình chương trình ngắt Hình 3. 3: Mô tả lệnh với SIMATIC S 7-2 00 Người biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 46 Đề cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động...
 • 80
 • 339
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn cơ lý thuyếtđề cương môn họcđề cương môn họcđề cương môn kinh tếđề cương môn sử 4đề cương môn marketing dịch vụđề cương môn luậtđề cương môn marketingđề cương môn học luật kinh tếđề cương môn hệ thống tàuđề cương môn kinh tế họcđề cương môn tài chính tiền tệđề cương môn kim loạiđề cương môn cơ sở dữ liệuđề cương môn toánĐỀ THI THỬ TIN HỌC TRẺngân hàng đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạoNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu thiết kế tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán CacbonNghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song songNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD SmartbookNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm Đồng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập