Thông số âm học cho nhận dạng và tổng hợp tiếng việt

MỘT SỐ THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG CHUYỂN MÃ TIẾNG VIỆT pptx

MỘT SỐ THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG VÀ CHUYỂN MÃ TIẾNG VIỆT pptx
... đó, ta xây dựng thuật toán tuyến tính để nhận dạng chuyển đổi tiếng Việt IV KẾT LUẬN Việc xây dựng thuật toán nhận dạng loại tiếng Việt khác chuyển đổi tiếng Việt bảng thống nhất, ... ngữ quy đóng phép toán hợp, tích ghép, lấy phần bù, giao phép đồng cấu III THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG VÀ CHUYỂN MÃ Sự phức tạp nhận dạng tiếng Việt chỗ có nhiều bảng chữ bảng lại chữ khác ... tương ứng để nhận biết từ S × X vào S định hướng để nhận CNTTCB ψ - Là hàm ra, sau nhận biết bảng ký tự dựa vào ϕ ta chuyển sang trung gian đích Bước Viết thuật toán chuyển có độ...
 • 4
 • 292
 • 1

Nghiên cứu một số phương pháp nâng cao chất lượng tổng hợp tiếng Việt thử nghiệm cho phần mềm VnVoice

Nghiên cứu một số phương pháp nâng cao chất lượng tổng hợp tiếng Việt và thử nghiệm cho phần mềm VnVoice
... Thị Thanh Mai NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT VÀ THỬ NGHIỆM CHO PHẦN MỀM VNVOICE Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 1.01.10 ... thiệu số phương pháp nâng cao chất lượng tiếng nói tổng hợp áp dụng thành công cho số ngôn ngữ Từ đánh giá khả áp dụng cho tổng hợp tiếng Việt để đạt tiếng nói tự nhiên Luận văn tập trung vào phương ... nhằm nghiên cứu thử nghiệm số kỹ thuật mô hình xử lý ngôn điệu để nâng cao chất lượng giọng tổng hợp phần mềm tổng hợp tiếng Việt VnVoice 1.0 Luận văn chia thành chương bao gồm: Chƣơng 1: Tổng...
 • 82
 • 235
 • 0

hướng dẫn học sinh nhận dạng hình thành phương pháp giải một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

hướng dẫn học sinh nhận dạng và hình thành phương pháp giải một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
... vận dụng đại lượng tỉ lệ nghòch, học sinh gặp nhiều khó khăn Do mạnh dạn lựa chọn đề tài “ HƯỚNG DẪN HỌC SINH NHẬN DẠNG VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯNG TỈ LỆ NGHỊCH’’nhằm ... dựng phương pháp giải toán đại lượng tỉ lệ nghòch Ở SGK trang 59 (toán 7- tập )bài Một số toán đại lượng tỉ lệ nghòch”đã đưa toán giải mẫu sẵn đầy đủ rõ ràng sau đọc xong phần giải nhiều học sinh ... giải số toán đại lượng tỉ lệ thuận - Khi gặp toán đại lượng tỉ lệ nghòch, học sinh cần: +Quan sát đặc điểm toán: 1) Dạngbài toán biết hai đại lượng tỉ lệ nghòch,cần tìm hệ số tỉ lệ tìm gía trò...
 • 18
 • 1,761
 • 3

Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật khu vực trạm nghiên cứu đa dạng sinh học mê linh làm cơ sở khoa học cho bảo tồn sử dụng hợp

Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật khu vực trạm nghiên cứu đa dạng sinh học mê linh làm cơ sở khoa học cho bảo tồn và sử dụng hợp lý
... Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật khu vực trạm nghiên cứu đa dạng sinh học Linh làm sở khoa học cho bảo tồn sử dụng hợp cần thiết để cung cấp thông tin giá trị khoa học, làm sở cho ... hệ thực vật 39 3.1.7 Giá trị đa dạng sinh học thực vật trạm Đa dạng sinh học Linh 44 3.2 Tính đa dạng thảm thực vật 67 3.3 Định hƣớng bảo tồn sử dụng hợp đa dạng sinh học khu ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHAN THỊ HIỀN ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG SINH HỌC THỰC VẬT KHU VỰC TRẠM NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH LÀM CƠ SỞ KHOA HỌC CHO...
 • 175
 • 246
 • 1

Xác định Phân tử lượng các thông số động học của Urease từ Đậu nành hạt vàng Việt nam

Xác định Phân tử lượng và các thông số động học của Urease từ Đậu nành hạt vàng Việt nam
... 3.1 Xác định phân tử lượng urease đậu nành: Trong thí nghiệm này, chúng tơi sử dụng phương pháp điện di gel poliarylamid 7,5% để xác định phân tử lượng mẫu urease đậu nành hạt vàng Việt Nam tinh ... urease đậu nành Việt Nam Trên điện di đồ thấy rõ khoảng di chuyển urease đậu nành d = 0,1 cm Từ phương trình đường chuẩn vừa tìm xác định phân tử lượng urease đậu nành vào khoảng 440 000 Da 3.2 Xác ... 3.5: Các thơng số động học urease đậu rựa đậu nành Đậu Vmax (mM/phút) Km (mM) Đậu rựa 4,89.10-3 3,84 Đậu nành -3 6,77.10 5,3 Từ kết phân tích cho thấy giá trị Km urease đậu rựa thấp đậu nành, ...
 • 10
 • 349
 • 2

Tài liệu Nghiên cứu đề tài "Xác định phân tử lượng thông số động học của Urease từ đậu nành hạt vàng Việt Nam" pdf

Tài liệu Nghiên cứu đề tài
... tìm số đặc tính urease đậu nành hạt vàng Việt Nam: phân tử lượng urease chuỗi tiểu đơn vị, thơng số động học urease NGUN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Ngun liệu Urease đậu nành hạt vàng Việt ... XÁC ĐỊNH PHÂN TỬ LƯỢNG VÀ CÁC THƠNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA UREASE TỪ ĐẬU NÀNH HẠT VÀNG VIỆT NAM Lê Thị Phú, Nguyễn Thị Cẩm Vi Trường Đại học Bán cơng Tơn Đức Thắng MỞ ĐẦU Urease loại enzym thuỷ phân ... QUẢ 3.1 Xác định phân tử lượng urease đậu nành: Trong thí nghiệm này, chúng tơi sử dụng phương pháp điện di gel poliarylamid 7,5% để xác định phân tử lượng mẫu urease đậu nành hạt vàng Việt Nam...
 • 10
 • 331
 • 0

MộT Số TÀI NGUYÊN CHO NHẬN DẠNG THỰC THể Y SINH pptx

MộT Số TÀI NGUYÊN CHO NHẬN DẠNG THỰC THể Y SINH pptx
...     Thực thể y sinh Một số kho liệu y sinh Một số công cụ nhận diện thực thể y sinh Kế hoạch Thực thể y sinh  Các thực thể y sinh phổ biến:  Protein, DNA, RNA, Cell line, Cell type, Gene… ... Phenotype Entity  Kiểu hình(Phenotype):  Đặc tính ấn định di truyền quan sát tế bào sinh vật [1]  Tổ hợp đặc điểm quan sát đặc điểm sinh vật: hình thái, phát triển, đặc tính sinh hóa sinh lý, ... http://en.wikipedia.org/wiki/Phenotype Pubmed   PubMed Central (Trung tâm lưu trữ báo điện tử y sinh khoa học đời sống Viện Y học quốc gia Mỹ) PubMed cung cấp quyền truy cập miễn phí tới CSDL Medline...
 • 23
 • 143
 • 0

Luận văn tốt nghiệp Khoa học máy tính: Tìm hiểu mạng Neural Hamming ứng dụng trong bài toán nhận dạng các chữ cái Tiếng Việt

Luận văn tốt nghiệp Khoa học máy tính: Tìm hiểu mạng Neural Hamming và ứng dụng trong bài toán nhận dạng các chữ cái Tiếng Việt
... Tổng quan trạng toán nhận dạng thi ết lập toán nghiên cứu; - Chương 2: Tìm hiểu mạng Neural khoảng cách Hamming; - Chương 3: Ứng dụng mạng neural Hamming toán nhận d ạng chữ Tiếng Việt Nhân đây, ... việc nhận dạng lựa chọn mô hình nhận dạng 1.3 Thiết lập toán Đề tài mà thực là: Ứng dụng mạng Neural Hamming toán nhận dạng chữ Tiếng Việt , công việc “Xây d ựng chương trình nhận dạng chữ Tiếng ... tài Tìm hiểu mạng Neural Hamming ứng dụng toán nh ận d ạng ch ữ Tiếng Việt Hệ thống chữ Tiếng Việt xây dựng dựa chữ Latinh có thêm chữ ghép dấu phụ Do việc nhận dạng gặp khó khăn so với chữ...
 • 20
 • 414
 • 0

Nhận xét về cơ sở ngữ âm học của các từ kỵ húy trong tiếng Việt[142802][142802]

Nhận xét về cơ sở ngữ âm học của các từ kỵ húy trong tiếng Việt[142802][142802]
... quan tâm nhà nghiên cứu Hán Nôm, Văn học, Lịch sử, Ngôn ngữ …… 33 Học viên:Vũ Thị Hương Mai Nhận xét sở ngữ âm học từ kị huý tiếng Việt CHƢƠNG II CÁC DẠNG KỴ HÚY TRONG TIẾNG VIỆT I Nhận xét chung ... thích từ kị húy tiếng Việt dựa sở ngữ âm học, trƣờng hợp lại luận văn giải thích dựa vào nghĩa, từ vừng…để hiểu rõ từ kị húy II Về mặt ngữ âm học 1 .Các kiểu tƣơng ứng ngữ âm 1.1 Tƣơng ứng phụ âm ... NHỮNG TƢƠNG ỨNG NGỮ ÂM CHÍNH CỦA TỪ KỴ HÚY TRONG SO SÁNH VỚI CÁC TỪ TOÀN DÂN I Nhận xét chung Về vấn đề từ kị húy đƣợc trình bầy rõ ràng đầy đủ chƣơng II Về mặt từ ngữ tất từ mang tên vua ngƣời...
 • 121
 • 175
 • 0

Khảo sát in silico, xây dựng cơ sở khoa học cho việc phát hiện kết hợp yếu tố nhiễm bất ổn di truyền trong ung thư vòm họng

Khảo sát in silico, xây dựng cơ sở khoa học cho việc phát hiện kết hợp yếu tố nhiễm và bất ổn di truyền trong ung thư vòm họng
... u[20] Chính vậy, khẳng định rằng: yếu tố nhiễm EBV nguyên phát bệnh ung thư vòm họng Nhằm xây dựng sở khoa học cho thực nghiệm phát sớm tiên lượng bệnh ung thư vòm họng, nghiên cứu ước đầu này, tiến ... thiệu Ung thư vòm họng loại ung thư phổ biến, đứng đầu bệnh ung thư cổ Việt Nam Số liệu năm 2012 cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ung thư vòm họng tử vong lên đến 3,9% 3,3% dân số[17] Cũng ung thư khác, việc ... đoán sớm ung thư vòm họng dựa hai gen đích: gen EBNA1 (yếu tố nhiễm) DAPK (yếu tố thể chủ) phản ứng kết hợp RT-PCR MSP Kết luận Từ kết nghiên cứu ước đầu, ghi nhận tần số methyl hóa trung bình...
 • 9
 • 192
 • 4

Proceedings VCM 2012 86 thiết kế hệ thống nhận dạng trả tiền giấy việt nam sử dụng

Proceedings VCM 2012 86 thiết kế hệ thống nhận dạng và trả tiền giấy việt nam sử dụng
... trị nhận từ máy tính Hệ thống trả H 12 Sơ đồ khối hệ thống trả tiền thừa Sau khách hàng lựa chọn giao dịch, cho tiền vào hệ thống nhận tiền, máy tính tính toán giá trị tiền cần nạp vào số tiền nhận ... 20 lần không nhận được, trường hợp nhận diện sai mệnh giá tiền Các trường hợp không nhận dạng hệ thống nhận dạng đẩy tiền trả lại Bảng Kết đạt với nhận dạng tiền Nội dung Kết Tiền giấy cotton ... yêu cầu hệ thống nhận dạng tiền ngưng hoạt động Bộ trả tiền thừa Hệ thống trả tiền thừa có vai trò chi trả lại số tiền dư cho khách hàng sau giao dịch H.8 H.9 cấu tạo tổng quát khối trả tiền thừa...
 • 8
 • 208
 • 5

Luận văn nghiên cứu ứng dụng phần mềm fluent tính toán một số thông số động học hai dòng chất lỏng hỗn hợp trong đường ống

Luận văn nghiên cứu ứng dụng phần mềm fluent tính toán một số thông số động học hai dòng chất lỏng hỗn hợp trong đường ống
... chất lỏng hỗn hợp đ ờng ống Mục đích đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Fluent tính toán số thông số động học (vận tốc, nhiệt độ, áp suất) biểu diễn d ới tr ờng biến đổi toán hỗn hợp hai dòng chất ... giải toán thủy khí động lực học cách dễ dàng, xác cao tiết kiệm đ ợc thời gian hiệu cao chọn đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Fluent tính toán số thông số động học hai dòng chất ... lực học - ứng dụng phần mềm Fluent tính toán thông số động lực học (vận tốc, nhiệt độ, áp suất) hai dòng chất lỏng hỗn hợp đ ờng ống - Xây dựng mô từ xác định đ ợc vùng chịu ảnh h ởng thông số...
 • 86
 • 565
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông số hình học dụng cụ cắt và lớp cắtcơ sở khoa học của đề tài và tổng quan tài liệuliệt kê các nhân tố thông qua những nghiên cứu trước đây và tổng hợp chúngnghiên cứu về tổng hợp tiếng việt và các ứng dụngluận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng việt dựa trên luậtnền net framework và asp net cung cấp sơ đồ schemes chứng nhận authentication và cấp phép authorization cho ứng dụng web có thể dễ dàng xóa thêm hiệu chỉnh sơ đồcác thông số sinh học cơ bản của bệnh nhân mà thiết bị theo dõi thu nhận xử lí và hiển thịsắp xếp củng cố hệ thống các cơ sở đào tạo cho công ty và công tác hỗ trợ lớp họcnăm 1954 ngay sau khi hoà bình lập lại đảng và nhà nước đã quyết định xây dựng lại cơ sở vật chất cho miền bắc và làm hậu phương vững chắc cho cuộc giải phóng miền nam thống nhất đất nướcchế tạo hệ thống tự động hóa nhận dạng và phân loại sản phẩm công nghiệpđảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toánđăng ký mã số thuế tncn cho nhân viêncách đăng ký mã số thuế tncn cho nhân viênđăng ký mã số thuế tncn cho nhân viên mớirèn luyện hoạt động phân tích và tổng hợp cho học sinh trong dạy học giải bài tập hình học phẳng ở lớp 9 trung học cơ sởMột số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 4 ở trường tiểu học bình phước bbài thu hoạch diễn án hồ sơ dân sự tình huống số 13tuyển chọn bài tập trắc nghiệm toán 10Nghiên cứu hình thái và đánh giá liên tục phôi 3 và 5 ngày tuổi của bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm (LA tiến sĩ)bài tập trắc nghiệm hình học không gianNghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nén metformin giải phóng kéo dài (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO OLIGOCHITOSANNANO BẠC VÀ THỬ NGHIỆM BẢO QUẢN BƯỞI DA XANHNghiên cứu thực trạng ngộ độc nấm, đặc điểm sinh học, độc tính của một số loài nấm độc thường gặp tại tỉnh Cao Bằng (LA tiến sĩ)DÃY SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở PHỔ THÔNGNghiên cứu biến đổi lâm sàng, điện thần kinhcơ ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ (LA tiến sĩ)Sách về các bệnh liên quan đến phổiTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAUNghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)Sách về mô học u phổiNghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ của nhà thuốc GPP với sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH DỊ DẠNG NANG TUYẾN BÂM SINH Ở PHỔI TRẺ EM (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ đảng cầm quyền úc và những tác động của nó tới đời sống xã hội”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng lãnh đạo đất nước xin ga po
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập