Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm màu và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi tr ờng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm mày chế phẩm cố định vi sinh vật khả năng phân giải một số chất hữu gây ô nhiễm môi trường potx

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm mày và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường potx
... giống vi sinh vật khả phân huỷ thuốc nhuộm màu Khả hấp phụ màu tập hợp chủng vi sinh vật Tạo chế phẩm cố định vi sinh vật 10 Khả hấp phụ phân giải chất nhuộm màu vật liệu chế phẩm vi sinh Sự phân ... phụ chất nhuộm màu chế phẩm cố định vi sinh vật khả phân giải số chất hữu gây ô nhiễm môi trờng xin đợc đăng ký thực với mục đích tạo đợc vật liệu polyme khâu mạch xạ phù hợp làm vật liệu hấp ... gel vật liệu khâu mạch 2.4 Xác định khả hấp phụ màu vật liệu 2.5 Phân lập, tuyển chọn nhân giống chủng vi sinh vật khả hấp phụ phân huỷ thuốc nhuộm màu 2.6 Tạo chế phẩm cố định vi sinh vật...
 • 151
 • 461
 • 0

Tìm hiểu vi khuẩn hiếu khí trong đất khả năng phân giải cacá hợp chất hữu trong nước thải sinh hoạt

Tìm hiểu vi khuẩn hiếu khí trong đất và khả năng phân giải cacá hợp chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt
... vi khuẩn hiếu khí tầm quan trọng vi c xử lý nước thải vừa có nước sử dụng vừa làm môi trường, góp phần bảo vệ môi trường, chọn đề tài: Tìm hiểu vi khuẩn hiếu khí đất khả phân giải hữu nước thải ... nghiệp Các hợp chất độc Các chất thải công nghiệp + Các khí: Phân hủy chất thải sinh hoạt H2S Phân hủy chất thải sinh hoạt CH4 Cấp nước sinh hoạt, thấm nước bề mặt O2 - Thành phần sinh học Các ... trung vi sinh vật hiếu khí, lớp tập trung nhiều vi sinh vật yếm khí nước thải Nên VSV hiếu khí phối hợp với VSV kỵ khí lọc bởi: + VSV hiếu khí oxy hóa chất hữu + VSV kỵ khí tiêu diệt VSV hiếu khí...
 • 35
 • 217
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (pan) La(III) axits oxalic bằng phương pháp chiết trắc quang, khả năng ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (pan) La(III) axits oxalic bằng phương pháp chiết  trắc quang, khả năng ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học
... bảng 3 .2 .1 Bảng 3 .2 .1: Sự phụ thuộc mật độ quang phức đa ligan PAN -La(III)- C2O 42- vào pH (à = 0 ,1; l = 1, 0 01 cm; = 587 nm) pH 2, 00 3,00 4,00 5,00 5,50 6,00 0 ,22 2 0 ,25 0 0, 322 0, 416 0, 425 0, 427 pH ... quang phức PAN -La(III)- C 2O 42- vào thời gian lắc chiết (à = 0 ,1; l = 1, 0 01 cm; = 587 nm; pH = 6,70) t (phút) i t (phút) i 0 , 12 2 0 ,13 9 0, 21 6 0 ,27 5 0,3 51 10 11 12 13 14 0,436 0,434 0,430 0,430 0, 428 ... dịch chiết pha hữu đem đo mật độ quang với dung dịch so sánh 2. 3.3 Phơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đa ligan PAN -La(III)- C 2O 42- dung môi hữu - Nghiên cứu khả chiết phức đa ligan...
 • 88
 • 240
 • 0

Thí nghiệm vi sinh vật học - BÀI 4 : CÁC PHƯƠNG PHÁP NHUỘM MÀU QUAN SÁT HÌNH THÁI VI SINH VẬT pot

Thí nghiệm vi sinh vật học - BÀI 4 : CÁC PHƯƠNG PHÁP NHUỘM MÀU VÀ QUAN SÁT HÌNH THÁI VI SINH VẬT pot
... nảy chồi nấm men IV PHƯƠNG PHÁP NHUỘM KÉP - QUAN SÁT CẤU TẠO TẾ BÀO VI SINH VẬT 4. 1 Các phương pháp nhuộm kép - Quan sát cấu tạo tế bào sinh vật: - Nhuộm kép phương pháp nhuộm người ta sử dụng ... sinh học đặc trưng cần quan sát: - Đặc điểm sợi nấm: Màu sắc, có vách ngăn hay vách ngăn - Đặc điểm quan sinh sản: hình dạng, cách xếp phận quan sinh sản - Hình dạng, cấu tạo, cách xếp bào tử Cách ... Loeffler - 15 phút - Rửa nước, để khô tự nhiên vết bôi - Quan sát tiêu kính hiển vi với vật kính đầu - Kết : Bào tử màu đỏ, tế bào chất màu xanh 4. 3 Phương pháp nhuộm nhân (chất nhân) vi sinh vật Ở vi...
 • 7
 • 2,225
 • 31

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ RƠM RẠ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ RƠM RẠ
... Phương pháp hấp phụ TỔNG QUAN Phương pháp hấp phụ Hấp phụ vật lý gây lực Vanderwalls phân tử chất bị hấp phụ với bề mặt chất hấp phụ Hấp phụ hóa học gây lực liên kết hóa học bề mặt chất hấp phụ phân ... giải hấp thu hồi Ni(II) Kết trình giải hấp thu hồi Pb(II) Kết khảo sát khả tách loại Pb(II) Ni(II) vật liệu tái sinh Kết khảo sát khả tách loại Ni(II) Pb(II) vật liệu tái sinh lần TT Kết khảo ... rơm Khảo sát hình thái bề mặt cấu trúc VLHP Khảo sát khả tách loại Pb(II) Ni(II) VLHP Khảo sát trình giải hấp thu hồi Pb(II) Ni(II) Khảo sát khả tái sinh VLHP Quy trình chế tạo VLHP từ rơm rạ...
 • 30
 • 207
 • 0

TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PHẾ PHỤ PHẨM SAU THU HOẠCH ĐỂ TẠO CHẾ PHẨM DÙNG TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU TẠI ĐỒNG RUỘNG

TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PHẾ PHỤ PHẨM SAU THU HOẠCH ĐỂ TẠO CHẾ PHẨM DÙNG TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI ĐỒNG RUỘNG
... ĐINH HỒNG DUYÊN TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PHẾ PHỤ PHẨM SAU THU HOẠCH ĐỂ TẠO CHẾ PHẨM DÙNG TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI ĐỒNG RUỘNG Chuyên ngành: VI SINH VẬT HỌC Mã số: ... mùn hữu vi c làm quan trọng cần thiết Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Tuyển chọn vi sinh vật khả phân giải phế phụ phẩm sau thu hoạch để tạo chế phẩm dùng sản xuất phân bón ... từ đồng ruộng Để chế phẩm vi sinh vật tốt xử lý phế phụ phẩm đồng ruộng vi c phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật khả sản sinh enzym ngoại bào xenlulaza, proteaza, amylaza… để chuyển hoá...
 • 225
 • 590
 • 0

Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc nghệ an

Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc ở nghệ an
... ñ c tính ñ i kháng c a vi sinh v t phòng tr b nh héo xanh vi khu n nên ti n hành ñ tài Nghiên c u s d ng ch ph m vi sinh v t phòng tr b nh héo xanh vi khu n h i l c Ngh An M c tiêu c a ñ tài ... ch ph m vi sinh v t ñ i kháng b nh héo xanh l c 40 3.3.2 S n xu t ch ph m vi sinh v t ñ i kháng b nh héo xanh l c 50 3.3.3 ðánh giá ch ph m vi sinh v t ñ i kháng b nh héo xanh l c ... môi trư ng vùng nghiên c u ð i tư ng ph m vi nghiên c u c a ñ tài ð i tư ng nghiên c u: b nh héo xanh vi khu n gi ng l c ñang tr ng ph bi n t i Ngh An Thu th p n ch n ch ng vi sinh v t ñ i kháng...
 • 91
 • 454
 • 2

Tài liệu Tuyển chọn chủng vi sinh vật khả năng phân giải xenluloza cao cho sản xuất chế phẩm xử lý phế thải chăn nuôi dạng rắn pptx

Tài liệu Tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân giải xenluloza cao cho sản xuất chế phẩm xử lý phế thải chăn nuôi dạng rắn pptx
... cht CMC v bt giy, ú cú th s dng tt cho sn xut ch phNm VSV x ph thi chn nuụi giu c cht xenluloza c i m sinh húa c a ch ng vi sinh v t nghiờn c u - c im sinh lý, hỡnh thỏi: KhuNn lc PTCX04 nuụi ... phN m vi sinh vt x nhanh ph thi chn nuụi IV Kết luận - ó tuyn chn c chng x khuN n cú hot tớnh phõn gii xenluloza cao, cỏc c im sinh hc thớch hp cho s dng sn xut ch phN VSV, bc u ng m dng cho ... tỏc nhõn sinh hc c phõn lm cp an ton, ú ch cỏc VSV cp v c ng dng sn xut iu kin bỡnh thng Mc an ton sinh hc - l cỏc mc an ton sinh hc chung, ch yu cho cỏc tỏc nhõn sinh hc nh vi khuN virut,...
 • 7
 • 341
 • 2

Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh phế thải chăn nuôi

Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh phế thải chăn nuôi
... đề tài Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật xử nhanh phế thải chăn nuôi TS Bùi Huy Hiền cộng I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật xử nhanh phế thải chăn nuôi Chủ ... đầu phẩm vi sinh vật xử nhanh nghiên cứu khả phế thải rắn nước thải sau sử dụng chế phẩm vi biogas sở chăn nuôi sinh vật xử phế thải chăn nuôi rắn, lỏng chất lượng chế phẩm - Nội dung kết ... vật xử phế thải chăn nuôi rắn nước thải sau biogas 2.2.7 Đánh giá khả sử dụng chế phẩm xử nhanh phế thải rắn nước thải sau biogas sở chăn nuôi 2.2.8 Đánh giá khả sử dụng phế thải chăn nuôi...
 • 132
 • 562
 • 0

Nghiên cứu chế tạo phụ gia tăng cường khả năng cháy cho một số loại than Việt Nam

Nghiên cứu chế tạo phụ gia tăng cường khả năng cháy cho một số loại than ở Việt Nam
... GIÁ KHẢ NĂNG CHÁY CUA THAN • KẾT LUẬN      NHU CẦU SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAN VIỆT NAM ĐẶC TÍNH NHIÊN LIỆU THAN THÀNH PHẦN CÔNG NGHỆ CỦA THAN VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ PHỤ GIA TĂNG CƯỜNG ... 800-8200C, thời gian phút kí hiệu V(%)  Chất bốc than có ảnh hưởng lớn đến trình cháy than, chất bốc nhiều than xốp dễ bắt lửa cháy kiệt nhiêu Vì cháy than chất bốc than Antraxit Việt Nam phải có ... sinh phụ thuộc vào thời gian xám, than thiêu kết có mau ánh kim loại    Độ cứng than phụ thuộc vào độ xốp cốc, than xốp độ bền dễ nghiền Nhiệt trị than: Nhiêt trị than lượng nhiệt phát cháy...
 • 23
 • 282
 • 2

tổng hợp đánh giá khả năng xử lý amoni, asen, chất hữu của vật liệu mno2 kích thước nanomet mang trên silicagen, laterit, pyroluzit

tổng hợp và đánh giá khả năng xử lý amoni, asen, chất hữu cơ của vật liệu mno2 kích thước nanomet mang trên silicagen, laterit, pyroluzit
... thêm vào công nghệ xử asen, amoni, chất hữu xin đề xuất đề tài: Tổng hợp đánh giá khả xử chất hữu cơ, amoni, asen vật liệu MnO2 kích thước nanomet mang silicagen, laterit, pyroluzit ” Lê Mạnh ... NHIÊN  - LÊ MẠNH CƢỜNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMONI, ASEN, CHẤT HỮU CƠ CỦA VẬT LIỆU MnO2 KÍCH THƢỚC NANOMET MANG TRÊN SILICAGEN, LATERIT, PYROLUZIT Chuyên ngành: Hóa vô Mã ... 3.1 Hoá chất dụng cụ 3.2 Tổng hợp vật liệu MnO2 kích cỡ nanomet chất mang silicagen, laterit, pyroluzit 3.2.1 Chuẩn bị vật liệu 3.2.2 Tổng hợp hệ keo MnO2 ...
 • 76
 • 247
 • 0

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA XUẤT KHẨU

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA XUẤT KHẨU
... tác chọn giống Phân tích với 600 giống lúa mùa địa phương 200 giống lúa cao sản ngắn ngày có giống du nhập từ Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế, 72 giống liên quan đến phẩm chất lúa Phân tích giống lúa ... nâu kháng cấp 3, đạo ôn kháng cấp *Giống sản xuất thử gồm giống lúa giống lúa nếp 1 /Giống lúa OM4488 (Quyết định số 385/QĐ-TT-CLT ngày 17/8/2012) Giống OM4488 chọn lọc từ tổ hợp lai Thời gian sinh ... triển giống lúa phẩm chất cao tương lai (5) Điều quan trọng tác động đến nguồn nhân lực đào tạo hệ trẻ tiếp bước nghiệp chọn tạo sản xuất giống lúa Tăng cường liên kết trao đổi kiến thức chọn giống...
 • 5
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế phẩm đất sinh họcnghien cuu che pham baccilus subitilusvòng thứ nhất có 2 quá trình sự phân giải các hợp chất hữu cơ có chứa n thành hợp chất vô cơ có chứa đạm và ngược lại cả hai quá trình này đều do các vi sinh vật thực hiệnkiến thức liên quan công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể ở lớp 9cách nhận biết một số chất hữu cơtcvn59402005 tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơphân giải các hợp chất hữu cơ chứa nitơvà nitrat bị khử thành khí nitơ trong môi trường thiếu khí cần phải có một số chất hữu cơ làm nguồn cung cấp cacbon như methanol axit acetic đườngkhuẩn urê có khả năng phân giải axit uric và xianamit canxi axit uric là một loại hợp chất nitơ hữu cơ chứa trong nước tiểu được phân giải như saubài tập phân biệt một số chất vô cơphân biệt một số chất vô cơdap an phan biet mot so chat vo colí thuyết phân biệt một số chất vô cơ20 quot bộ tích lũy quot mỗi bộ có khả năng lưu giữ một số thập phân có 10 chữ số mỗi chữ số được thể hiện bằng một vòng gồm 10 đèn chân không8 phân biệt một số chất vô cơNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chi nhánh Quảng NamNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Dung Quất của Nhà máy Bia Dung Quất tại thị trường Quảng NgãNghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn hiện naNghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển bền vững du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng NamPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài GòPhát triển dịch vụ tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch sinh thái tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình
Đăng ký
Đăng nhập