Nghiên cứu sản xuất HTKNRCN đa giá F(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất HTKN RCN đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất HTKN RCN đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm
... Nghiên cứu sản xuất HTKN- RCN đa giá F(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm phòng thí nghiệm thực hiện, nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu sản xuất HTKN- RCN đa giá F(ab’)2 từ huyết ... máu, thu huyết tương, truyền trả khối hồng cầu - Tinh chế HTKN- RCN đa giá F(ab’)2, xác định độ tinh sản phẩm 2.2.3.2 Đánh giá chất lượng chế phẩm phòng thí nghiệm - Kiểm định sở, đánh giá tính ... tương ngựa sản xuất, 46 điện di HTKNR -RCN đa giá F(ab’)2 2.2.4.6 Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm: Bước 1: sau tinh chế HTKN- RCN đa giá F(ab’)2, sản phẩm thô đóng chai vô khuẩn 450-500...
 • 118
 • 335
 • 0

nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm bản tóm tắt tiếng anh
... that species, leading to nia mention solid waistband, accounting for 35.8% of their poisonous copperhead snakes Elapidae in Vietnam, the poisonous snakes have extremely strong toxicity, causing ... BC+BM antivenom Bottle 500 ml 650 Polyvalent antivenom F(ab’)2 Vial ml 650 130 3.1.4.3 Determination of purity of Polyvalent antivenom F(ab’)2 Table 3:17: Quantification of protein, albumin, ... generated antivenom Table 3:13: Precipitation amount of F (ab') obtained target Parcel The filtrate is F(ab’)2 precipitation has F (ab ') (ml) obtained (gam) Parcel 2900 210 Parcel 5140 395 Total 8040...
 • 34
 • 194
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm

tóm tắt luận án nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm
... hồng cầu - Tinh chế HTKN-RCN đa giá F(ab’)2, xác định mức độ tinh sản phẩm 2.2.3.2 Đánh giá chất lượng HTKN-RCN phòng thí nghiệm: - Kiểm định sở, đánh giá tính an toàn hiệu lực chế phẩm - Kiểm định ... định lượng albumin lượng nhỏ 2,8% Điều cho thấy F(ab’)2 chiếm tỷ lệ cao gần tuyệt đối) 3.2 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM HTKN-RCN ĐA GIÁ F(ab’)2 TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM: 3.2.1 Kiểm định chất lượng ... dung nghiên cứu: 2.2.3.1 Nghiên cứu sản xuất HTKN-RCN đa giá F(ab’)2 - Chế tạo KN nọc rắn cạp nia đa giá giảm độc lực 8 - Gây mẫn cảm ngựa, theo dõi hình thành KT đặc hiệu - Lấy máu, thu huyết tương, ...
 • 31
 • 494
 • 0

Nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm
... tiêu đề tài: (1) Nghiên cứu sản xuất HTKN-RCN đa giá F(ab’)2 từ huyết tương ngựa đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam (Dược điển Việt Nam) (2) Đánh giá chất lượng chế phẩm phòng thí nghiệm Ý nghĩa đề ... dung nghiên cứu: 2.2.3.1 Nghiên cứu sản xuất HTKN-RCN đa giá F(ab’)2 - Chế tạo KN nọc rắn cạp nia đa giá giảm độc lực - Gây mẫn cảm ngựa, theo dõi hình thành KT đặc hiệu - Lấy máu, thu huyết tương, ... định lượng albumin lượng nhỏ 14 2,8% Điều cho thấy F(ab’)2 chiếm tỷ lệ cao gần tuyệt đối) 3.2 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM HTKN-RCN ĐA GIÁ F(ab’)2 TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM: 3.2.1 Kiểm định chất lượng...
 • 24
 • 101
 • 1

Nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá f(ab’)2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệm
... đánh giá chất lƣợng chế phẩm phòng thí nghiệm thực hiện, nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu sản xuất HTKN-RCN đa giá F(ab’)2 từ huyết tương ngựa, đạt Tiêu chuẩn Quốc gia Đánh giá chất lượng chế phẩm ... máu, thu huyết tương, truyền trả khối hồng cầu - Tinh chế HTKN-RCN đa giá F(ab’)2, xác định độ tinh sản phẩm 2.2.3.2 Đánh giá chất lượng chế phẩm phòng thí nghiệm - Kiểm định sở, đánh giá tính ... Ba loại rắn “khúc đen, khúc trắng” gặp Việt Nam A: Rắn cạp nia bắc B: Rắn cạp nia nam C: Rắn khoang sông Hồng 2.2.4.2 Chế tạo kháng nguyên nọc rắn cạp nia đa giá giảm độc lực: - Chế tạo kháng nguyên...
 • 129
 • 133
 • 1

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Kiểm nghiệm chất lượng hạt giống trong phòng thí nghiệm " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... lô hạt Ngoài hoạt động tiến hành Trung tâm giống, học viên sang thăm phòng thí nghiệm Công ty giống lâm nghiệp trung ương Hà Nội tham khảo bước kiểm nghiệm chất lượng hạt giống phòng thí nghiệm ... hái hạt giống kỹ thuật trèo an toàn Khoá học tập trung vào việc kiểm nghiệm chất lượng hạt giống phòng thí nghiệm bao gồm: thử mầm hạt giống, cất trữ, đóng gói, tài liệu hoá kiểm tra tổng thể chất ... cho việc kiểm tra sức sống hạt giống • Cất trữ hạt gồm loại hạt khác hạt khô hạt ưu ẩm • Kiểm tra độ ẩm hạt giống (có thực hành) • Khử nấm cho hạt Kiểm tra hạt kho cất trữ • Đóng gói hạt • Tài...
 • 7
 • 210
 • 1

Nghiên cứu sự biến đổi một vài thông số tâm sinh lý của sinh viên miền bắc việt nam trong phòng thí nghiệm nhiệt ẩm

Nghiên cứu sự biến đổi một vài thông số tâm sinh lý của sinh viên miền bắc việt nam trong phòng thí nghiệm nhiệt ẩm
... - HOÀNG ĐỨC HƢỞNG NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI MỘT VÀI THÔNG SỐ TÂM SINH LÝ CỦA SINH VIÊN MIỀN BẮC VIỆT NAM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM NHIỆT ẨM Chuyên ngành: Nhân chủng học Mã số: 60 42 01 LUẬN VĂN ... hướng nghiên cứu này, đề tài Nghiên cứu biến đổi vài thông số tâm sinh sinh viên miền Bắc Việt Nam phòng thí nghiệm nhiệt ẩm với mục tiêu: Mô tả thay đổi nhiệt độ trung tâm, nhiệt độ da, ... sinh viên số tỉnh miền Bắc thay đổi nhiệt độ phòng thí nghiệm Xác định nhiệt độ tiện nghi cho sinh viên số tỉnh miền Bắc theo cảm giác chủ quan họ Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Một số khái niệm thân nhiệt...
 • 80
 • 95
 • 0

Nghiên cứu sản xuất đồ hộp nước giải khát từ quả dưa hấu

Nghiên cứu sản xuất đồ hộp nước giải khát từ quả dưa hấu
... giải vấn đề sản xuất nước giải khát từ rau quả, đặc biệt từ loại Việc tạo sản phẩm nước giải khát từ rau góp phần làm đa dạng chủng loại nâng cao giá trị dinh dưỡng sản phẩm đồ uống nước dưa ... Bội, ThS Nguyễn Thuần Anh Lạnh đông rau xuất Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ dâu tằm Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu sản xuất nước ép dưa hấu – Ca Thụy Mỹ Linh http://www.ebook.edu.vn ... hành nghiên cứu để đưa quy trình sản xuất đồ hộp nước giải khát từ dưa hấu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn: - Tạo mặt hàng từ nguồn nguyên liệu dưa hấu làm phong phú đa dạng mặt hàng nước giải...
 • 37
 • 1,752
 • 9

nghiên cứu sản xuất nước giải khát lên men từ phế liệu quả mít

nghiên cứu sản xuất nước giải khát lên men từ phế liệu quả mít
... chính: nước giải khát lên men từ nguyên liệu chứa tinh bột (còn gọi bia) nước giải khát lên men từ trái (nước lên men) Dựa vào nguồn nguyên liệu mà ta có sản phẩm như: nước giải khát lên men từ dứa, ... Tồng quan nước giải khát lên men từ trái 2 Giới thiệu: Nước giải khát lên men sản phẩm trình lên men rượu chưa kết thúc Tùy theo nguồn nguyên liệu sử dụng, người ta chia nước giải khát lên men thành ... bảo quản tủ lạnh Đối với nước giải khát đóng chai trùng bảo quản từ 2÷3 tháng Đóng chai Tiến hành đóng chai để thu sản phẩm nước giải khát lên men từ phế liệu mít (xơ), giúp dễ vận chuyển bảo quản...
 • 84
 • 763
 • 3

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT LÊN MEN TỪ CHANH DÂY

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT LÊN MEN TỪ CHANH DÂY
... nước giải khát lên men từ chanh dây Tiến hành nghiên cứu chế biến nước giải khát lên men từ chanh dây với trọng tâm giải vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm Trên sở đó, nghiên cứu vấn đề ... chuộng xuất nhiều dòng sản phẩm từ chanh dây Nhưng chủ yếu bột chanh dây, nước chanh dây cô đặc, nước chanh dây đóng hộp Gần nhu cầu sản phẩm chanh dây giới tăng cao đặc biệt Hoa Kì, chanh dây trở ... đầu lên trình lên men 91 4.9 - Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng thời gian lên men đến trình lên men 94 x 5.1 - Quy trình sản xuất nước chanh dây lên men 102 5.2 - Sản phẩm nước chanh dây...
 • 117
 • 545
 • 0

Nghiên cứu khảo sát hệ truyền động biến tần, động cơ điện không đồng bộ xoay chiều ba pha ở phòng thí nghiệm khoa Điện, Điện tử để điều khiển truyền động cho cân băng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng

Nghiên cứu khảo sát hệ truyền động biến tần, động cơ điện không đồng bộ xoay chiều ba pha ở phòng thí nghiệm khoa Điện, Điện tử để điều khiển truyền động cho cân băng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng
... NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN - ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ XOAY CHIỀU BA PHA PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG CHO CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG TRONG NHÀ MÁY ... băng định lượng nhà máy sản xuất xi măng 1.3.1 Nhiệm vụ cân băng định lượng nhà máy sản xuất xi măng Hệ thống cân băng định lượng hệ thống quan trọng dây chuyền sản xuất nhà máy xi măng Độ xác hệ ... sản xuất xi măng Chương 2: Khảo sát tính toán hệ truyền động cho cân băng định lượng Chương 3: Nghiên cứu thí nghiệm hệ truyền động cân băng định lượng phòng thí nghiệm Khoa Điện Điện tử trường...
 • 81
 • 479
 • 1

TÓM TẮT LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ XOAY CHIỀU BA PHA Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG CHO CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ XOAY CHIỀU BA PHA Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG CHO CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG
... khảo sát hệ truyền động biến tần -động điện không đồng xoay chiều ba pha phòng thí nghiệm khoa Điện- Điện tử để điều khiển truyền động cho cân băng định lượng nhà máy sản xuất xi măng Kết luận văn ... chuyền sản xuất xi măng Chương 2: Khảo sát tính toán hệ truyền động cho cân băng định lượng Chương 3: Nghiên cứu thí nghiệm hệ truyền động cân băng định lượng phòng thí nghiệm Khoa Điện Điện tử ... truyền động Biến tần Động điện không đồng xoay chiều pha kết hợp với PLC – S7 300 cho điều khiển cân băng định lượng thay hệ thống truyền động phòng thí nghiệm cho hệ thống truyền động cân băng định...
 • 24
 • 169
 • 0

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bùn thải ao nuôi cá tra basa

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ  vi sinh từ bùn thải ao nuôi cá tra  basa
... trình tiêu thụ tiết), xác chết Trong bùn thải từ ao nuôi tra basa chứa hàm lượng chất hữu cao (TOC) vi sinh (Pillay, 1992) Bùn thải từ ao nuôi tra basa phát sinh từ ao nuôi phần ... TÓM TẮT (×) Đề tài Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ- vi sinh từ bùn thải ao nuôi tra basa thực nhằm tái sử dụng lại hàm lượng bùn thải từ ao nuôi đồng thời tạo nguồn phân dinh dưỡng dồi ... vấn đề tiến hành Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ- vi sinh từ bùn thải ao nuôi tra basa nhằm tái sử dụng lại hàm lượng bùn thải từ ao nuôi đồng thời tạo nguồn phân dinh dưỡng dồi dào, góp...
 • 65
 • 317
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sản xuất nước thảo mộc trích ly từ lá sakesản xuất thử chế phẩm chlorophyll và đánh giá chất lượng chế phẩmnghien cuu san xuat gia dau nanhnghiên cứu sản xuất kháng thể bại liệt trên thỏ và đánh giá an toàn của vacxin bại liệt trong phòng thí nghiệmnghiên cứu sản xuất một số phụ gia thuốc lá từ cỏ ngọtphần ii nghiên cứu sản xuất khô cá ướp gia vị một số loài cá có giá trị kinh tế thấpnghiên cứu sản xuấtluận văn nghiên cứu sản xuất cánghiên cứu sản xuất giống cuanghiên cứu sản xuất sữa uông lên men từ những chủng probiotic bổ sung chất xơ hòa tan hương camnghiên cứu sản xuất viên nhiên liệu từ biomassnghiên cứu sản xuất ethanol từ rơm rạnghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạnghiên cứu sản xuất bia trái câynghiên cứu sản xuất rượuĐánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách bồi trườngInternet of things with arduino cookbook (2016)WiFi hacking for beginners learn hacking by hacking wifi networks (2017)Nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi luồng tham chiếu để nâng cao tốc độ cho các hệ xử lý song song chuyên dụng (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phổ hấp thụ và phổ tán sắc của môi trường khí nguyên tử 85Rb khi có mặt hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ (LA tiến sĩ)Hòa giải trong giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam hiện nay (tt)Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Bước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi HồngNghiên cứu đặc điểm một số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn của cây ngô nếp địa phương (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, ứng dụng kit chẩn đoán bệnh tiên mao trùng do Trypanosoma evansi gây ra ở trâu, bò một số tỉnh miền núi phía Bắc và đề xuất biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG MÔN KIỂM TOÁN CHẤT THẢINâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)THIẾT kế bể KEO tụ tạo BÔNG xử lý nước SÔNG vàm cỏ ĐÔNG CÔNG SUẤT 2000m3 NGÀY đêmĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA MÔI TRƯỜNGDạy học giải quyết vấn đề trong phần lý thuyết cơ sở ở trường Cao đẳng kỹ thuật (LA tiến sĩ)Kế toán doanh thu cung cấp Dịch vụ Vận tải tại Công trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ vận tải Phú SơnGiáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông (LA tiến sĩ)Bài giảng: hàn khí công nghiệpBài giảng: hàn MIG, MAG nâng cao (1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập